2021-2022 Lise 9.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Lise 9.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Lise 9.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı, Temel Dinî Bilgiler, Tarih, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Peygamberimizin Hayatı, Matematik, Kur’an-ı Kerim, Kimya, İngilizce, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Biyoloji, Bilgisayar Bilimi, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Lise 9.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Ders İçerikleriLise 9.Sınıf için Eklenen Sorular

03 Aralık 2021  

Plisakkaritlerden olan selüloz için aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Yapısal bir poliaskkaritdir.
B) Bitki hücrelerini çevreleyen duvarın temel bileşenidir.
C) Bitkiler tarafından fotosentezle üretilir.
D) Bitkilerde selüloz sentezi hücre zarında gerçekleşir.
E) Selüloz kağıdın ham maddesidir.

03 Aralık 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi polisakakritlere örnek olarak verilemez?

A) Selüloz            B) Nişasta        C) Glikojen
D) Kitin                 E) Sükroz

03 Aralık 2021  

* İki adet heksoz, dehidrasyon tepkimesiyle oluşur.
* Glikozit bağı kurarlar
* Maltoz örnek olarak gösterilebilir.
* Maltoz iki glikoz molekülünün birleşmesiyle oluşur.
* Hidroliz edildiğinde açığa çıkan monomerler hücre zarından geçebilir.
Disakkaritler ile ilgili yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 5         B) 4       C) 3        D) 2        E) 1    

03 Aralık 2021  

Monosakkaritlerin çeşitlerinden olan Heksozlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) 12 karbonlu monosakkaritlerdir.
B) Kapalı formüle sahiptirler.
C) En önemlilerinden biri glikozdur.
D) Sağlıklı bir insanın 100 mL kanında yaklaşık 100 - 140 mg glikoz bulunur.
E) Glikoz fotosentezle üretilir.

03 Aralık 2021  

Karbonhidratlar ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Hücrede birinci derecede enerji kaynağıdır.
B) Hücre zarının ve çeperinin ayrıca nükleik asitlerle ATP'nin yapısına katılır.
C) Sakkaritler olarak ta adlandırılır.
D) İçerdiği birim şeker molekül sayısına göre 5 guruba ayrılır.
E) Glikozit bağı kurarlar.

03 Aralık 2021  

Büyük moleküllerden oluşan bazı karbonhidratlar ile proteinlere ve nükleik asitlere ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Monomer            B) Hidroliz        C) Polimer
D) Dehidrasyon       E) ATP

03 Aralık 2021  

Eksikliğinde sinir sistemi bozuklukları görülen mineral hangisidir?

A) Klor            B) Demir        C) Magnezyum
D) İyot            E) Flor

03 Aralık 2021  

Gerekli minerallerden olan çinko ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Bazı enzimlerin yapısına katılır.
B) Bağışıklık sistemini güçlendirir.
C) Amino asitlerin sentezi için gereklidir.
D) Eksikliğinde tırnaklarda beyaz lekeler, ciltte akne oluşturur.
E) Fazla alındığında ciltte sararmaya yol açar.

03 Aralık 2021  

Vücudumuz için gerekli olan minerallerden olan potasyum ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Kalp ritmini düzenler
B) Su dengesini ayarlar
C) Sinir hücrelerinde uyartı iletimi için gereklidir.
D) Eksikliğinde kaslarda kramp olur.
E) Fazla alındığında akciğerlerde problemler oluşur.

03 Aralık 2021  

Asit-baz dengesinin sağlanmasında, hücre içi ve dışı su dengesinin ayarlanmasında ve mide özsuyunun oluşumunda görevli olan mineral hangisidir?

A) Fosfor           B) Potasyum        C) Klor
D) Sodyum        E) Magnezyum

03 Aralık 2021  

Minerallerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Canlılar tarafından sentezlenerek elde edilir.
B) Vücuda bazlar, tuzlar ya da besinler yoluyla alınır.
C) Düzenleyici görevalırlar
D) Eksikliklerinde metabolik etkinlikler aksar.
E) Kofaktör olarak görevleri vardır.

03 Aralık 2021  

İnsan vücudu metabolik açıdan tuza ihtiyaç duymaktadır.
Buna göre aşağıda verilenlerden hangisi insan vücudunun ihtiyaç duyduğu tuz türlerinden değildir?

A) Kalsiyum            B) Sodyum        C) Potasyum
D) Magnezyum       E) Fosfor

03 Aralık 2021  

Dişi ve erkeğe ait üreme hücrelerinin birleşerek yeni bireylerin meydana gelmesi biçimi olan üreme aşağıdakilerden hangisidir?

A) Eşeyli üreme             B) Eşeysiz üreme
C) Sporla üreme            D) Polenle üreme
E) Doğrudan üreme

03 Aralık 2021  

Aşağıda eşeysiz üreme ile ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Ana bireyin aynı kalıtsal özelliklerini alır
B) Tek hücreli canlılarda olur
C) Bazı omurgasız hayvanlarda vardır.
D) Hem anadan hem babadan gelen özellikleri taşır.
E) Kalıtsal olarak anayla birebir aynıdır.

03 Aralık 2021  

Canlıların bulunduğu ortama uyum sağlamasına ................. denir.
Boş bırakılan yere hangisi gelmelidir?

A) Adaptasyon                B) Asimilasyon
C) Kalıtım                         D) Stabil
E) Kültürlenme

03 Aralık 2021  

İhtiyaç duydukları besinleri kendileri üretebilen canlılara ne denir?

A) Heterotrof                B) Ototrof
C) Otomatrof                D) Tek hücreli canlı
E) Çok hücreli canlı

03 Aralık 2021  

Hücrelerin ihtiyaç duyduğu maddelerin taşınması ve metabolik atıkların uzaklaştırılması hangi inorganik bileşik ile sağlanır?

A) Asitler            B) Yağlar        C) Su
D) Bazlar            E) Enzimler

03 Aralık 2021  

Tek hücreli ve ya çok hücreli canlıların kendi vücutlarında sentezleyemeyerek dışarıdan doğrudan aldığı maddelere ne denir?

A) Bazlar                    B) İnorganik bileşikler
C) Enzimler                D) Organik bileşikler
E) ATP

03 Aralık 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi canlıların temel bileşiklerinden olan inorganik bileşiklerdendir?

A) Bazlar                     B) Yağlar        C) Enzimler
D) Karbonhidratlar   E) ATP

03 Aralık 2021  

Kışın çok soğuk olduğunda yada çok üşüdüğümüzde ellerimizi açıp içine üfleyerek ellerimizi ısıtırız. Yada çok sıcak yemek olduğu zaman yine üfleyerek soğuturuz.
Vücudumuzun bu şekilde ısısını dış çevreye göre dengede tutması olayına ne denir?

A) Metabolizma                B) Katabolizma
C) Fermatizasyon             D) Anabolizma
E) Homeostazi