2021-2022 Lise 9.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Lise 9.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Lise 9.Sınıf ait Türk Dili ve Edebiyatı, Temel Dinî Bilgiler, Tarih, Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü, Peygamberimizin Hayatı, Matematik, Kur’an-ı Kerim, Kimya, İngilizce, Fizik, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Coğrafya, Biyoloji, Bilgisayar Bilimi, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Lise 9.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Lise 9.Sınıf Ders İçerikleriLise 9.Sınıf için Eklenen Sorular

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen levhalardan hangisi dingil başına belirli bir tondan fazla yük binemez anlamındadır?

trafik kültürü ve sağlık bilgisi

11 Mayıs 2022  
Aşağıda verilen levhalardan hangisi taşıt giremez anlamındadır?
11 Mayıs 2022  

gizli buzlanma levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Karlı                 B) Kaygan           C) Gizli buzlama
D) Yoğun kar       E) Dar görüş alanı

11 Mayıs 2022  

demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yaya geçidi
B) Ana yol -  tali yol kavşağı
C) Okul geçidi
D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
E) Yolda çalışma var

11 Mayıs 2022  

okul geçidi levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yaya geçidi
B) Ana yol -  tali yol kavşağı
C) Okul geçidi
D) Demiryolu hemzemin geçidi yaklaşımı
E) Yolda çalışma var

11 Mayıs 2022  

bisiklet geçebilir levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Vahşi hayvan geçebilir
B) Ehli hayvan geçebilir
C) Bisiklet geçebilir
D) Kontrollü demir yolu geçidi
E) Yakında çiftlik var.

11 Mayıs 2022  

ehli hayvan geçebilir levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Vahşi hayvan geçebilir
B) Ehli hayvan geçebilir
C) Bisiklet geçebilir
D) Kontrollü demir yolu geçidi
E) Yakında çiftlik var.

11 Mayıs 2022  

her iki taraftan kaplama levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Her iki taraftan kaplama
B) Açılan köprü
C) Gevşek şev
D) Gevşek malzemeli zemin
E) Tehlikeli eğim çıkış

11 Mayıs 2022  

gevşek şev levha
Yukarıda verilen levhanın açıklaması hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kasisli yol
B) Açılan köprü
C) Gevşek şev
D) Gevşek malzemeli zemin
E) Tehlikeli eğim çıkış

11 Mayıs 2022  

her iki taraftan daralan kaplama levha
Aşağıda verilen trafik levhası açıklamalarından hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir?

A) Sağa tehlikeli viraj
B) Her iki taraftan daralan kaplama
C) Tehlikeli iniş
D) Soldan daralan kaplama
E) Kaygan yol

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen levhalardan hangisi trafik tanzim işaret levhasıdır?

trafik levhaları sorusu

11 Mayıs 2022  

trafik ışığı sorusu
Yukarıda verilen ışıklı cihaz ile ilgili;
I. İsmi ışıklı oklardır.
II. Trafikte dönüşleri düzenlemek amacıyla kullanılır.
III. Ok yönüne dönüş yapabilmek için yeşil okun yanması beklenir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) Yalnız II        B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III           E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

I. Yaya
II. Sürücü
III. Yolcu
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri trafikte yaptığı olumsuz bir davranıştan dolayı şikayet edilebilir?

A) Yalnız II            B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III               E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

I. Şoförün gerekli belgeleri ve özel izin belgesini alması gerekmektedir.
II. Öğrenciler şoförün dikkatini dağıtacak hareketlerde bulunmamalıdır.
III. Öğrenciler kendilerine ayrılan koltuklardan başkasına oturmamalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine okul servislerinde öğrencilerin sorumlulukları arasındadır?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

I. Yaşlı insanlar
II. Hamileler
III. Gaziler
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangilerine toplu taşıma araçlarında öncelikle yer verilmelidir?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

I. Beden dili kullanılmalıdır.
II. Konuşma tonu sakin ve açık olmalıdır.
III. Daha çok sen dili kullanılmalıdır.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri trafikte etkili iletişimi olumlu yönde etkiler?

A) Yalnız II         B) I ve II        C) II ve III
D) I ve III            E) I, II ve III

11 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen davranışlardan hangisi doğru değilidir?

A) Trafik ortamında saygılı olmalıyız.
B) Trafikte diğer insanlara karşı saygılı ve yardımcı olmalıyız.
C) Trafik adabını kazanmalı ve bunu trafikte kullanmalıyız.
D) Trafik ortamında nezaket kurallarını bir kenara bırakmalıyız.
E) Trafik ortamında yapacağımız olumsuz bir davranış trafiğe katılan herkesi etkiler.

11 Mayıs 2022  

* Batıda Averroes adıyla bilinmektedir.
* Yaklaşık 94 eser yazmıştır.
* Felsefe ve Tıp alanında ilerlemiştir.
Yukarıda verilenler hangi İslam bilginin özelliklerindendir?

A) İmam Gazali        B) İbn-i Rüşd        C) Farabi
D) İbn-i Sina             E) Biruni

11 Mayıs 2022  

Horasan'ın Tus şehrinde doğmuş, fıkıh, hadis, akaid, gramer, felsefe gibi ilimlerde eğitim almış islam biligini hangisidir?

A) İmam Gazali        B) İbn-i Rüşd        C) Farabi
D) İbn-i Sina             E) Biruni

11 Mayıs 2022  

İslam medeniyetinde ilimler iki başlık altında toplanmıştır. Bu ilimler hangisinde sırasıyla verilmiştir?

A) Akli ilimler -- Dini ilimler
B) Dini ilimleri -- Matematiksel ilimler
C) Tefsir ilimler -- Tecvid ilimleri
D) Tecvid ilimleri -- Tevhid ilimleri
E) Dini ilimleri -- Tecvid ilimleri