2021-2022 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


9.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 9.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

9.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Şubat 2022  

Kuran-Kerim, ………….. zamanında kitap haline getirilmiş,……………….zamanında çoğaltılmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hz. Osman-Hz. Ali       B) Hz. Ebubekir-Hz. Ömer
C) Hz. Ömer-Hz. Ali          D) Hz. Ebu Bekir-Hz. Osman
E) Hz. Ebubekir-Hz. Ali

09 Şubat 2022  

Kuran- Kerim’in ilk ve son sureleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kevser-Bakara          B) Fatiha-Nas
C) Bakara-Kevser          D) Felak-Nas
E) Nas-Kevser

09 Şubat 2022  

Kuran-ı Kerimi güzel okumak için oluşturulmuş kurallara ne denir?

A) Tecvid             B) Noktalama    C) Hareke
D) Cüz                 E) Hatim

09 Şubat 2022  

Kuran harflerinin üstünde bulunur. –Harfleri “E” veya “A” sesiyle okutur
Yukarıda özellikleri verilen hareke aşağıdakilerden hangisidir ?

A) Ötre      B) Esre      C) Üstün      D) Tenvin     E) Şedde

09 Şubat 2022  

Kuran-ı kerimin en küçük birimidir -Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sure      B) Ayet     C) Cüz      D) Sayfa     E) Mushaf

09 Şubat 2022  

Kuran-ı Kerim’in her 20 sayfalık bölümlerine ne denir?

A) Sure      B) Ayet     C) Cüz      D) Sayfa     E) Hatim

09 Şubat 2022  

Kuran- Kerim ………yılında ……… ……ayında……………gecesinde indirilmeye başlanmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 622-Recep-Miraç               B) 610-Muharrem-Mevlid
C) 610-Ramazan-Kadir          D) 610- Muharrem –Miraç
E) 622-Ramazan-Miraç

09 Şubat 2022  

Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Ahiret hayatına                  B) Kıyametin kopacağı tarihe
C) İman-İbadet konularına     D) Ahlak kurallar
E) Ahiret-İbadet konularına

09 Şubat 2022  

"Kur’an-ı Kerim gönderiliş amacını Sa’d suresi, 29. ayette şu şekilde açıklamaktadır:’ “(Resulüm!) Sana bu mübarek Kitab’ı, ayetlerini düşünsünler ve aklını kullananlar öğüt alsınlar diye indirdik.”
Sadece bu ayete göre aşağıdakilerden hangisi çıkartılamaz?

A) Kur’an mübarek bir kitaptır.
B) Kur’an son ilahi kitaptır.
C) Öğüt alınması gereken bir kitaptır.
D) İnsanların düşünmesi gereken bir kitaptır.
E) Kuran insanların örnek alması gereken bir kitaptır

09 Şubat 2022  

İlk insan ve ilk peygamber aşağıdaki hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Hz. Adem      B) Hz. Nuh      C) Hz. Muhammed
D) Hz. İdris         E) Hz. Yahya

09 Şubat 2022  

Hud suresi, 37. Ayette ‘’Denetimimiz altında ve vahyimiz gereğince gemi yap. Azabın kendilerinden kaldırılması için zulmedenler hakkında dua etme. Çünkü onlar suda boğulacaklardır.’’ şeklinde ifade hangi peygamberi anlatıyor olabilir?

A) Hz. Yunus      B) Hz. İsa     C)Hz. Yusuf
D) Hz.Nuh           E) Hz. Adem

09 Şubat 2022  

İslam’ın inanç ve ahlakla ilgili bazı temel ilkelerini, çocuğuna düşkün ve şefkatli bir baba olan peygamber tarafından oğluna verdiği öğütler şeklinde özetlendiği; peygamberin, evladına üç defa “Yavrucuğum!” diye seslenerek, onun şahsında her insan için büyük önem taşıyan tavsiyelerde bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Lokman Suresi          B) Hud Suresi
C) Yasin Suresi              D) Kevser Suresi
E) Bakara Suresi

09 Şubat 2022  

"Eğer yeryüzündeki ağaçlar kalem, deniz de mürekkep olsa, arkasından yedi deniz daha ona katılsa Allah’ın sözleri (yazmakla) yine de tükenmez. Şüphesiz Allah mutlak güç sahibidir, hüküm ve hikmet sahibidir.” (Lokman suresi, 27. ayet.)
Yukarıdaki ayetten aşağıdaki seçeneklerden hangisi çıkarılamaz?

A) Allah çok güçlüdür.
B) Allah insanı çamurdan yaratmıştır
C) Allah’ın sözlerini yazmaya yeryüzündeki hiçbir şey yetmez.
D) Yeryüzündeki hüküm ve hükmet Allah’a aittir.
E)  Allah'ın gücü her şeye yeter

09 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden hangisi şükür ifadelerinden değildir?

A) Estağfurullah             B) Hamd olsun
C) Allah’a şükür             D) Elhamdülillah
E) Çok Şükür

09 Şubat 2022  

İhlas ne anlama gelir?

A) Kur’an’ı tertil üzerine(ağır ağır,tane tane) okumaya denir.
B) Allah ile iletişiminde bireyin, görev ve sorumluluklarını başka bir amaçla değil, sadece Allah emrettiği için yerine getirmesi, onun memnuniyetini hedeflemesidir.
C) Namazı zamanında kılmaya ihlas denir.
D) Herhangi bir anlamı yoktur. Sadece Kur’an’daki bir surenin ismidir.
E) Kurana saygılı davramaya ihlas denir
09 Şubat 2022  

Aşağıdakilerden “Elhamdü lillâhi rabbil'alemin” âyetinin manası hangisidir?

A) Hamd (övme ve övülme), âlemlerin Rabbi Allah'a mahsustur
B) Din Günü’nün sahibi olan Allah’a mahsustur
C) Ancak sana kulluk eder ve yalnız senden yardım dileriz
D) Kendilerine nimet verdiğin mutlu kimselerin yoluna; gazaba uğramışların ve o sapmışların yoluna değil..
E) Allah'tan af dileme anlamına gelir

09 Şubat 2022  

Peygamberimiz Hz. Muhammed’e verilen en büyük mucize nedir, belirtiniz?

A) Ayın ikiye ayrılması
B) Kuranı Kerimin kendisine indirilmesi
C) Miraca çıkması
D) Parmaklarından su akması
E) Denizi ikiye ayırması