2021-2022 Ortaokul 5.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Ortaokul 5.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Ortaokul 5.Sınıf ait Türkçe, Zekâ Oyunları, Temel Dinî Bilgiler, Sosyal Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı, Matematik Uygulamaları, Matematik, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çevre Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Bilim Uygulamaları, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Ortaokul 5.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaokul 5.Sınıf Ders İçerikleriOrtaokul 5.Sınıf için Eklenen Sorular

22 Mayıs 2022  

مَا اِسْمُكَ؟
.مُحمَّد .........
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) اِسْمِى      B) مَا      C) مُحمَّد      D) اِسْمُك

20 Mayıs 2022  

Doğanın yeniden canlanması , bolluk ve bereketin habercisi , baharın gelişi olarak kutladığımız bayram ................................. 'dur.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Ramazan Bayramı        B) Nevruz
C) 23 Nisan                       D) Kadir

20 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi paylaşmanın olmadığı toplumlarda görülmez?

A) Gelir dengesizliğinde        B) Yoksulluk
C) Hoşnutsuzluk                     D) Güven

20 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi mümin için doğru değildir?

A) Ahlaklı olmaya özen gösterilmelidir.
B) Dedikodudan uzak durulmalıdır.
C) Yanlışta  ısrar etmelidir.
D) İnsanlara karşı iyi niyetli olunmalıdır

20 Mayıs 2022  

I. Artan ekmeklerin  çöpe atılması
II. Gereksiz yanan lambaların söndürülmesi
III. İhtiyaç olmadan alışveriş  yapılması
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri israftır?

A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Paylaşma ile ilgili olarak;
I. Erdemin bir göstergesidir.
II. Toplumsal bir ihtiyaçtır. 
III. Maddi konularla  sınırlıdır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Mümin, kardeşinin üzüntüsünü paylaşmalıdır
B) Mümin ilk önce kendini düşünmelidir
C) Bir kişinin üzüntüsüne sevinmek doğru değildir.
D) Mümine yakışan şefkatli ve merhametle olmaktır.

20 Mayıs 2022  

I. Paylaşma ve dayanışmanın
II. Kur’an’ın indirilmeye başlaması
III. Oruçlunun sözlerine dikkat etmesi
Yukarıda  verilenlerden hangisi veya hangileri Ramazan ayının özellikleri arasındadır?

A) I ve II     B) II ve III     C) I ve III     D) I, II ve III

20 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim hangi gecede inmeye başlamıştır?

A) Kadir Gecesinde           B) Mevlid Kandilinde
C) Regaip Kandilinde        D) Beraat Kandili

20 Mayıs 2022  

* Şaban ayının 15. Gecesidir.
* Allah’ın bağışlamasının bol olduğu bir gecedir.
Yukarıda bahsi geçen gece aşağıdakilerden hangisidir?

A) Mevlit Kandili         B) Nevruz
C) Berat Kandili          D) Regaib Kandili

20 Mayıs 2022  

Peygamberimizin doğumunu anmak için her yıl kutlanılan kandil aşağıdakilerden hangisidir?

A) Beraat Kandili         B) Mevlid Kandili
C) Miraç Kandili           D) Kadir Gecesi

20 Mayıs 2022  

Üzerine gece karanlığı basınca bir yıldız gördü. "İşte Rabbim!" dedi. Yıldız batınca da, "Ben öyle batanları sevmem" dedi. Ay'ı doğarken görünce de, "İşte Rabbim!" dedi. Ay da batınca, "Andolsun ki, Rabbim bana doğru yolu göstermezse mutlaka ben de sapıklardan olurum" dedi. Güneşi doğarken görünce de, "İşte benim Rabbim! Bu daha büyük" dedi. O da batınca (kavmine dönüp), "Ey kavmim!" Ben sizin Allah'a ortak koştuğunuz şeylerden uzağım" dedi. "Ben hakka yönelen birisi olarak yüzümü, gökleri ve yeri yaratana döndürdüm. Ben Allah'a ortak koşanlardan değilim."
Bu ayetlerde Allah’ı arayışı anlatılan peygamber aşağıdakilerden hangisidir?

A) Hz. Yusuf                   B) Hz. Muhammed
C) Hz. İbrahim               D) Hz. Eyüp

20 Mayıs 2022  

Aşağıdaki ayetlerden hangisi bir dua cümlesi değildir?

A) “Rabbim! Küçüklüğümde onlar nasıl beni yetiştirmişlerse şimdi de sen onlara öyle merhamet et.”
B) “Ey iman edenler! Sabır ve namaz ile Allah’tan yardım isteyin.”
C) “Ey Rabbimiz! (Amellerin) hesap olunacağı gün beni, annemi, babamı ve bütün müminleri bağışla.”
D) “…. Rabbim ilmimi artır.”

20 Mayıs 2022  

Dini bayramlarımız 2 tanedir. Bunlar;…………… ve …………’dır. Boşluğa aşağıdakilerden hangisinin gelmesi gerekir?

A) Cuma-Ramazan         B) Kurban-Kadir
C) Cuma-Kadir                D) Ramazan-Kurban

20 Mayıs 2022  

Dua hakkında, aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Dua eden dileğini Allah’a iletmiş olur.
B) Her yaşta dua edilebilir.
C) Herkes kendi diliyle dua edebilir.
D) İnsan ancak kendisi için dua edebilir.

20 Mayıs 2022  

Dinimizde bazı ibadetler farz ve sünnet olarak isimlendirilir. Farz: Allah’ın Kur’an-ı Kerim’de yapılmasını kesin olarak emrettiği, Sünnet ise Hz. Muhammed’in yaptığı ve bizlere de öğütlediği davranışlardır.
Buna göre aşağıda verilen davranışlardan hangisi farz ibadetlerden biri değildir?

A) Beş vakit namaz kılmak
B) Zekât vermek
C) Ramazan orucunu tutmak
D) Teravi namazını kılmak

20 Mayıs 2022  

Beş vakit namazın farz kılındığı gece aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kadir     B) Berat     C) Mevlit     D) Miraç

20 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamberimiz ‘in (sav.) öğütlerine uymaz?

A) Ders çalışmak
B) İnsanlara faydalı olmak
C) Hak etmeden kazanmak
D) Ailenin geçimine katkıda bulunmak

20 Mayıs 2022  

Aynı topraklar üzerinde hayat süren, birbirlerine ortak ilkelerle bağlı insan topluluğuna ne denir?

A) Devlet     B) Ülke     C) Bayrak     D) Millet

20 Mayıs 2022  

“Kim bir Müslüman kardeşinin sıkıntısını alırsa Allah’ ta o kişinin ahiret sıkıntılarından birisini alır”
Yukarıda verilen hadise göre başkalarına yaptığımız iyiliklere göre Allah ahirette günahlarımızı bağışlayacaktır. Buna göre aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın günahlarımızı bağışlaması için bir sebep olamaz?

A) Aralarında kırgınlık olan kişilerin arasını bulmak
B) Yoksullara, yetimlere ve öksüzlere yardımcı olmak
C) Doğal afetlere uğramış olanların ihtiyaçlarını gidermek
D) Sorunları olanları yalnız bırakmak