2021-2022 5.Sınıf Çevre Eğitimi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Çevre Eğitimi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Çevre Eğitimi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Çevre Eğitimi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

16 Mart 2022  

a. Güneş enerjisi
b. Rüzgar enerjisi
c. Jeotermal enerji
d. Hidrolik enerji
e. Dalga enerjisi
Yukarıda verilenleri aşağıda verilen açıklamalarla eşleştiriniz.

(....) Yer kabuğunun çeşitli derinliklerinde birikmiş ısının oluşturduğu, kimyasallar içeren sıcak su alanlarından elde edilen enerji.
(....) Dünyadaki hayatın temelini oluşturan enerji çeşitidir.
(....) Akan suyun gücü kullanılarak elde edilen enerji çeşitidir.
(....) Rüzgarın hareket gücü kullanılarak rüzgar jeneratörlerinden elektrik edilmesidir.
(....) Deniz dalgalarının 3-4 metre yüksekliğe erişmesiyle kurulan düzenekten elektrik elde edilmesidir.

16 Mart 2022  

Aşağıda verilen ifadelerin doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y harfi koyunuz.

(....) Dünyamızda doğal kaynaklar hızla tükenmektedir.
(....) Dünyanın en büyük enerji kaynağını fosil yakıtlar oluşturmaktadır.
(....) Fosil yakıtların kullanılması sonucu çevreye zarar verilmektedir.
(....) Petrol sürdürülebilir enerji kaynakları arasındadır.
(....) Artan nüfus enerji ihtiyacını orantılı olarak artırır.

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi dünyayı etkileyen çevre sorunları arasında gösterilemez?

A) Ozon tabakasının incelmesi
B) Orman alanlarının azalması
C) Biyolojik çeşitliliğin artması
D) Sera etkisi

15 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi insan kaynaklı çevre problemidir?

A) Heyelan                    B) Deprem
C) Fabrika atığı             D) Sel

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi veya hangileri hızlı nüfus artışıyla ortaya çıkan sorunlar arasında değildir?

A) Ormanlık alanların tahrip edilmesi
B) Doğal yaşam alanlarının azalması
C) Şehirler geniş alanlara yayılması
D) Teknolojinin gelişmesi

15 Ocak 2022  

Uygun koşullarda depolanmayan veya yok edilmeyen çöpler;
I. Kötü kokuların dağılmasına
II. Hastalıkların yayılmasına
III. Böceklerin çoğalmasına
verilenlerden hangisine veya hangilerine neden olur?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) Yalnız III

15 Ocak 2022  

Kullandığımız eşyaların bir zaman sonra ömrünü doldurarak kullanılmaz hale gelmesine ne denir?

A) Artık    B) Atık    C) Eski    D) Kullanılmaz

15 Ocak 2022  

Çevre sorunlarının temelini ................ ve ..................... arasındaki olumsuz değişimler oluşturmaktadır.
Yukarıdaki boşluğa hangisi gelmelidir?

A) insan ve hayvan     B) hayvan ve çevre
C) insan ve çevre        D) çevre ve hava

15 Ocak 2022  

I. Hava
II. Su
III. Toprak
Yukarıdakilerden hangisi veya hangileri yerel sorunken küresel sorun haline gelmektedir?

A) I, II ve III  B) Yalnız II  C) II ve III  D) Yalnız III

15 Ocak 2022  

I. Küresel ısınma
II. İklim değişikliği
III. Ozon tabakasının delinmesi
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yerel çevre kirliliğini küresel sonuçları arasındadır?

A) Yalnız I   B) I ve II   C) II ve III   D) I, II ve III

15 Ocak 2022  

Küresel çevre kirliliği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Dünya çapında çevre sorunlarını kapsar.
B) Tüm insanlığın sorunudur.
C) En fazla bir kıta büyüklüğündeki bölgeleri kapsar.
D) Yerel sorunların zamanla toplanması sonucu olmuştur.

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilen çevre problemlerinden hangisi sadece bulunduğu bölgeyi etkiler?

A) Küresel ısınma
B) İklim değişikliği
C) Biyolojik çeşitlilik kaybı
D) Toprak kirliliği

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilen yargılardan hangisi yanlıştır?

A) Sürdürülebilir kalkınma doğaya zarar vermeden yapılmalıdır.
B) Dünyadaki tüm kaynaklar sınırsızdır.
C) Enerji üretiminde doğa dostu kaynakları kullanmamız çevre açısından önemlidir.
D) Çevre dostu tüketim malzemeleri kullanmak ekonomiye ve dünyanın geleceğine olumlu bir yatırımdır.

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi çevreyi korumaya karşı alabileceğim önlemler arasında gösterilemez?

A) Diş fırçalarken musluğu açık bırakmamak.
B) Evleri ısı yalıtımlı yapmak
C) Tarımda kimyevi maddeler kullanmamak.
D) Tarlada suni gübre kullanmak.

15 Ocak 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal kaynak değildir?

A) Su                        B) Orman
C) Diş macunu        D) Bitki örtüsü

15 Ocak 2022  

Biyolojik sistemlerin çeşitliliğinin ve üretkenliğinin devamlılığının sağlanmasında .......................... denir.
Yukarıda boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sürdürülebilirlik    B) Yenilenme
C) Organiklik               D) Enerji kaynağı

15 Ocak 2022  

İnsan sağlığına ve çevreye zarar vermeyen, üretiminde kimyasal madde kullanılmayan tarımsal üretim biçimi aşağıda verilenlerden hangisinin tanımıdır?

A) Organik tarım        B) Eski tip tarım
C) Modern tarım        D) İşlenmiş tarım

15 Ocak 2022  

Dünyanın gidişatına dur diyen gönüllüler tarafından başlatılan Sakin Şehir projesiyle ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Dünyanın hız saplantısına inat sakin kalmayı tercih eder.
B) Nüfusu 50000'in altında olan yerler sakin şehir olarak kabul edilmektedir.
C) Sakin şehir kavramı dünyada cittaslow adıyla bilinmektedir.
D) Amblem olarak dünyanın en hızlı hayvanı olan çita seçilmiştir.

15 Ocak 2022  

* Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynaklarının çeşitliliği bakımından zengindir.
* Ülkemiz jeotermal enerji kaynağı dünyanın yüzde 8 kadardır.
* Coğrafi konum olarak güneş enerjisi için oldukça iyi bir yerdedir.
* Rüzgar enerjisi bakımından dünyada bir çok ülkeden geridedir.
Ülkemiz yenilenebilir enerji kaynakları hakkında yukarıda verilenlerden kaç tanesi doğrudur?

A) 4    B) 3    C) 2    D) 1

15 Ocak 2022  

Günümüzde insanların gıda üretiminde daha çabuk ve daha çok üretim almak istemesi sonucu GDO'lu besinler üretmeye başlamıştır.
Yukarıda verilen GDO aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Gıda Destek Organiği
B) Genetiği Değiştirilmiş organizma
C) Genetik destek odağı
D) Gıda değiştirme organizasyonu