2021-2022 5.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı bir kökten türemiştir?

A) Sulanmış    B) Duygu    C) Bilgili    D) Bakıcı

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki kelimelerden hangisinin kökü fiildir?

A) Zorluk                 B) Sergi
C) Kirli                     D) Annem

11 Kasım 2021  

“Taş” sözcüğü aşağıdaki eklerden hangisini alırsa “ Taş yontan, satan veya taş ocağından taş çıkaran kimse” anlamı kazanır?

A) -sız     B) -lık     C) -cı     D) -lı

11 Kasım 2021  

Aşağıda verilen deyim ve anlamı eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Can kulağı ile dinlemek -- Tüm dikkat ile dinlemek.
B) Çam devirmek -- Uyanık olmak.
C) Çamur atmak -- İftirada bulunmak.
D) El etek çekmek -- Yapılan işin bırakılması.

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisi mecaz anlam içermez?

A) Çığlığı tüm evi ayağa kaldırdı.
B) Açlıktan yüzünün rengi değişmişti.
C) Yürümekten ayakları kopmuştu.
D) Sinirden tepesi atmıştı.

11 Kasım 2021  

Sessizce yerinden kalktı ( ) salona doğru yürüdü ( ) Diğer odadan gelen seslere biraz kulak kabartıp geri döndü ( )
Yukarıdaki cümlede boş bırakılan yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri gelmelidir?

A) ( , ) ( . ) ( . )                B) ( ; ) ( . ) ( . )
C) ( , ) ( , ) ( .)                 D) ( ; ) ( . ) ( ... )

11 Kasım 2021  

“En son 100 temel eserden pinokyoyu okudum.” Cümlesindeki yazım hatası aşağıdaki cümlelerin hangisinde de yapılmıştır?

A) Her sabah saat yedide uyanıyorum.
B) Sınıfımıza mardinden yeni bir öğrenci geldi.
C) Şekerin ham maddelerinden biri pancardır.
D) Matematik dersinde kesirleri işleyeceğiz.

11 Kasım 2021  

Su uyur, düşman uyumaz.
Yukarıdaki atasözünün konusu aşağıdakilerden hangisiyle ilgilidir?

A) Cahillik                     B) Boş verme
C) Takdir etme             D) Tedbirli davranma

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sözcük sayısı en çoktur?

A) Galiçya’ da savaştık.
B) Ak akçe kara gün içindir.
C) Dur bakalım, yavaş ol!
D) Bilgisayarımın klavyesi arızalandı.

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde, birbiriyle zıt anlamlı sözcükler yoktur?

A) Aç doymam, tok acıkmam.
B) Her çok azdan olur.
C) Her inişin bir çıkışı vardır.
D) Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

11 Kasım 2021  

“Cumhuriyet, …………………… tarihinde ………………. tarafından ……………… ilân edilmiştir”
Cümlesinin doğru ve anlamlı bir cümle olabilmesi için noktalı kısımlara sırası ile gelecek kelimeler aşağıdakilerden hangisinde doğru sıralanmıştır?

A) TBMM – 29 Ekim 1923 – Oy birliği ile
B) 29 Ekim 1923 – Oy birliği ile - TBMM
C) TBMM – Oy birliği ile – 29 Ekim 1923
D) 29 Ekim 1923 – TBMM –Oy birliği ile

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “kırılmak” sözcüğü farklı anlamda kullanılmıştır?

A) Mutfaktaki bardaklar kırıldı.
B) Ağacın dalları kırıldı.
C) Arkadaşıma çok kırıldım.
D) Ayşe’nin ayağı kırıldı.

11 Kasım 2021  

Hangi cümlede terim anlamlı bir sözcük kullanılmıştır?

A) Zayıf olan derslerimize biraz daha çalışalım.
B) Küçük fidanın dalını eğerek okşadım.
C) Arabanın tamponu darbeden eğilmiş.
D) Oyuncuların sahneden inmeye niyeti yoktu.

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde sebep – sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sınava iyi hazırlandığından başarılı oldu.
B) Tatilde gördüğü yerleri arkadaşlarına anlattı.
C) Geç kaldığı için annesinden özür diledi.
D) Sporcu, dereceye girince takıma alındı.

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesnel bir yargı vardır?

A) Bu kazağı beğeneceğini hiç zannetmiyorum.
B) Bisiklete binmeyi çok seviyorum.
C) Sınıfta 24 öğrenci vardı.
D) Bence gözlüksüz daha güzel oluyor.

11 Kasım 2021  

"Mahallenin çocukları, sahipsiz köpekleri özenle besliyor." cümlesinde aşağıdaki sorulardan hangisinin cevabı yoktur?

A) nasıl?                   B) ne zaman?
C)  kim?                    D) neyi?

11 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde beğenme anlamı vardır?

A) Beni hayal kırıklığına uğrattın.
B) Bütün aile seninle gurur duyuyoruz.
C) Bizi yine şaşırttın.
D) Bu olanlardan sen sorumlusun.

11 Kasım 2021  

Aşağıda eşleştirilen zıt anlamlı kelimelerden hangisi yanlış eşleştirilmiştir?

A) Alçak-Yüksek          B) Yaşlı-Genç
C) Şişman-Uzun          D) Güzel-Çirkin

11 Kasım 2021  

Alfabemizdeki 29 harften 8 tanesi ünlü harf 21 tanesi ünsüz harftir. Aşağıdakilerden hangilerinin tamamı ünlü harflerdir?

A) a,e,ı,i,o,ö,u,ü            B) b,c,d,e,f,g,a,e
C) a,b,c,d,e,f,g,h           D) a,e,u,ü,y,z,g,t

03 Kasım 2021  

Aşağıdaki sözcüklerin hangisi farklı bir kökten türemiştir?

A) Sulanmış    B) Duygu    C) Bilgili    D) Bakıcı