2021-2022 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


5.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

17 Mayıs 2022  

Zekat .............. müminler üzerine farzdır.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmesi gerekir?

A) güçlülere                B) fakirlere
C) sağlıklılara              D) zenginlere

17 Mayıs 2022  

İslam dinin ilk müezzini aşağıdakilerden hangisidir?

A) Bilal Habeşi             B) Hz. Ali
C) Hz. Ömer                  D) Hz. Ebubekir

17 Mayıs 2022  

İslam ........................ dinidir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilirse doğru olmaz?

A) tehvid    B) barış    C) kin    D) fıtrat

17 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi oruçla ilgili değildir?

A) Fidye    B) Zekat    C) İmsak    D) Sahur

17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi suhuf ve kutsal kitaplar arasındaki ortak noktalardan biri değildir?

A) Allah tarafından gönderilmiş olması
B) Her ikisinin de peygamberlere gönderilmiş olması
C) Her ikisi de kitap kategorisinde ele alınması
D) Her ikisinin de öğüt verme ve uyarma amaçlı olması.

17 Mayıs 2022  

Peygamberlerle ilgili olarak;
I. Her millete gönderilmişlerdir.
II. Bir kısmı meleklerden oluşmaktadır.
III. Allah'tan aldığı vahyi insanlara iletmekle görevlidirler.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

Kuran-ı Kerim için;
I. Dili İbranicedir.
II. Hz. Muhammed aracılığı ile gönderilmiştir.
III. Son ve geçerli ilahi kitaptır.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

İman eden bir kişi için;
I. İyi ve güzel işleri en güzel şekilde yapar.
II. Allah'ın tüm ayetlerine inanır.
III. Dünya hayatından tamamen vazgeçer.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  

Esma-i Hüsna ile ilgili olarak;
I. Allah'ın güzel isimleri anlamına gelmektedir.
II. Kuranda geçmektedir.
III. Allah'ı eksiklerden noksan tutmaktadır.
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I, II ve III    B) I ve II    C) I ve III    D) II ve III

17 Mayıs 2022  

Allah Hz. Adem'i yarattığında meleklere ona secde etmesini emretmiş ve şeytan hariç tüm melekler ona secde etmiştir. Şeytanın secde etmemesinin sebebi ................ olmasındandır.
Buna göre yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) kıskanç    B) akıllı    C) sinirli    D) kibirli

17 Mayıs 2022  

Cinlerle ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Yemez içmezler
B) Cinsiyetleri vardır.
C) Allah'a ibadet etmekle görevlidirler.
D) Ateşten yaratılmışlardır.

17 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen melek ve görevi eşleştirmelerinden hangisi doğru değildir?

A) Mikail - Doğa olaylarıyla ilgilenir.
B) Cebrail - vahiy meleğidir.
C) Kiramen Katibin Melekleri - sorgu sual meleklerdir.
D) İsrafil - süra üflemekle görevli melektir.

17 Mayıs 2022  

Allah'ın her şeye gücünün fazlasıyla yetmesi ve diğer tüm varlıklar karşısında gücünün üstün olduğundan söz edilen sıfat ...................... 'dir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kudret    B) İrade    C) Semi    D) Hayat

17 Mayıs 2022  

Yüce Allah'ın her şeyi görmesi anlamına gelen subuti sıfatı hangisidir?

A) Hayat    B) İlim    C) Semi     D) Basar

17 Mayıs 2022  

Allah'ın ne geçmişte nede gelecekte benzerinin bulunmamasına ........................................ denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Kıyam Bi-Nefsihi
B) Muhalefet-ün Lil Havadis
C) Vahdaniyet
D) Beka

17 Mayıs 2022  

Sadece Allah'a mahsus olan ve hiç bir mahlukatta bulunmayan sıfatlara Allah'ın zati sıfatları denir.
Buna göre;
I. Vücud
II. Beka
III. Vahdaniyet
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri Allah'ın zati sıfatlarındandır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

17 Mayıs 2022  
Dinimizde insanların kıyamette ilk hesap verecekleri ibadet hangisidir? A) Namaz
B) Oruç
C) Hac
D) Sadaka
17 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi İslam dininde hem mal ile hemde vücut ile yapılan ibadetlerden bir tanesidir?

A) Zekat    B) Namaz    C) Kurban    D) Hac

17 Mayıs 2022  

Melis TDB dersinde sözlü sınavı olmaktadır. Öğretmeni: “……………….dinin gerekli gördüğü, aklın güzel bulduğu söz ve davranışlar olan, insanı iyiliğe yönelten, uyulması gereken görgü kuralları ve izlenmesi gerek esaslardır.” diye bir kavram sorar. Melis hangi cevabı verirse doğru olur?

A) Kader    B) Edep    C) Mucize    D) Tebliğ

17 Mayıs 2022  

Nisanur kader konusunu iyi öğrenmiştir. Sınıfta bu konuda bir sunum yapacaktır. Slaytta bir cümlenin yanlış olduğunu arkadaşları fark etmiştir. Sizce bu cümle aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın her şeyi yaratandır(Tekvin)
B) Allah her şeyi ölçülü/planlı yaratmıştır.
C) Allah her şeyi bilir (İlim)
D) Allah’ın iradesi sınırlıdır.