2021-2022 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


5.Sınıf ait Temel Dinî Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

5.Sınıf Temel Dinî Bilgiler 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

02 Kasım 2021  

Dinimize göre akıl sahibi olmayanlar dini buyruklardan sorumlu değillerdir. Sizce bu durumun nedeni ne olabilir?

A) İnsanın çıkarına uygun olması
B) Delilerin korunmak istenmesi
C) Dinin akıllı olanlara hitap etmesi
D) Dinin özünde böyle bir şey yoktur

02 Kasım 2021  

“Gaybın anahtarları Allah’ın yanındadır; onları O’ndan başkası bilemez. O, karada ve denizde ne varsa bilir; O’nun ilmi dışında bir yaprak bile düşmez. O yerin karanlıkları içindeki tek bir taneyi dahi bilir…” (Enam suresi 59. ayet) Bu ayetten yola çıkarak aşağıdaki sonuçlardan hangisine ulaşılamaz?

A) Başka kimsenin bilemeyeceği
B) Allah’ın insanları yaptıkları kötülüklerden dolayı cezalandıracağı
C) Allah’ın Evrende var olan her şeyi bilmesi
D) Hiçbir şeyin Allah’ın ilminin dışında kalamayacağı

02 Kasım 2021  

Evreni incelediğimizde her şeyin bir düzen içinde olduğunu görürüz. Bu bize neyi gösterir?

A) Evrende Allah’tan başka yaratma gücü olan varlıklar olduğunu
B) Yüce Allah’ın var ve bir olduğunu
C) Evrenin kendiliğinden var olduğunu
D) Allah’ın her şeyi gördüğünü ve bildiğini

02 Kasım 2021  

‘’Eğer yerde ve gökte Allah’tan başka ilahlar olsaydı kesinlikle ikisinin de düzeni bozulurdu. Demek ki arşın Rabbi Allah, onların nitelemelerinden yücedir.’’ ayeti aşağıdakilerden hangisini ifade etmektedir?

A) Allah’tan başka ilah olmadığına
B) Allah’ın her şeye gücünün yettiğine
C) Allah’ın her şeyi bildiğine
D) Allah’ın daima bizimle beraber olduğuna

02 Kasım 2021  

İnsanları doğruluğa, iyiliğe ulaştırmak amacıyla Allah tarafından Peygamberler aracılığıyla gönderilen ilahi kurallara ne denir?

A) İbadet    B) Ahlak    C) Din    D) İhlas

02 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi abdesti bozan hallerden birisi değildir?

A) Özürlü kimsenin aldığı abdestle namaz vaktinin çıkması.
B) Ağız dolusu kusmak.
C) Büyük yada küçük  çiş yapmak
D) Ağlamak

02 Kasım 2021  

Su olmadığı zaman ya da suyu kullanmanın mümkün olmadığı durumda abdest  yerine  geçen  temizlik şekline ne denir?

A) Nezaket    B) Gasil    C) Teyemmüm   D) İstinca

02 Kasım 2021  

İslam'ın sağladığı kolaylıklardan biride yolcu olan kimseler 4 rekatlık farz namazlarını 2 rekat kılmalıdırlar .
Buna göre aşağıdaki namazlardan hangisi bu kolaylıklar arasında yer almaz?

A) Sabah Namazı            B) Öğle Namazı
C) İkindi Namazı              D) Yatsı Namazı

02 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hicretin sonuçlarından birisi değildir?

A) Müslümanlar, baskılarından kurtulmuştur.
B) Medineli Yahudiler toplu olarak Müslüman olmuşlardır
C) İslam dini daha hızlı ve kolay yayılmaya başlamıştır
D) Mekke dönemi bitmiş, Medine dönemi başlamıştır

02 Kasım 2021  

Peygamberimiz’in (s.a.v) Medine’ye hicret ederken inşa edilen İslam’ın ilk mescidinin adı nedir?

A) Kuba Mescidi            B) Mescidi Nebi
C) Mescidi Haram         D) Mescidi Aksa

02 Kasım 2021  

620 yılında peygamberimizin eşi Hz. Hatice ve amcası Ebu Talip vefat etmiştir. Bu yıla ne ad verilmiştir?

A) Hicret yılı                     B) Sürur yılı
C) Hüzün Yılı                   D) Vefat yılı

02 Kasım 2021  

Medineliler, 621 ve 622 yıllarında peygamberimizle görüşerek her zaman ve her yerde Müslümanlarla birlikte olacaklarına dair söz verdiler ve Hz. Muhammed(sav) ve ona inananları Medine’ye davet ettiler. Bu görüşmelere tarihte ne ad verilir?

A) Hudeybiye Antlaşması   B) Akabe Biatları
C) Medine Sözleşmesi        D) Kardeşlik Antlaşması

02 Kasım 2021  

Hz. Muhammed’in, Medine'de yaşayan Yahudi ve diğer Arap kabileleriyle antlaşma yapması ve Ensar Muhacir kardeşliğini kurması gibi olaylar Hz. Muhammed(sav)'in aşağıdakilerden han­gisini yapmaya çalıştığını göstermektedir?

A) Toplumsal barışı sağlama
B) Ticareti geliştirme
C) Kendini kabul ettirme
D) İslâm'ı yayma

02 Kasım 2021  

Hz. Muhammed, peygamberliğinin ilk yıllarında, Safa tepesinde akrabalarını toplayarak onlara bir konuşma yapmış ve onlara ‘şu tepenin ardında düşman var, size saldıracak desem, bana inanır mısınız?’ deyince, oradakiler ‘evet inanırız…’ diye karşılık vermişlerdi.
Bu sözleriyle peygamberimiz hangi yönüne vurgu yaparak insanların ona inanmalarını sağlamak istiyordu?

A) Akıllı ve zeki olduğuna
B) Günah işlemediğine
C) Doğru sözlü, güvenilir oluşuna
D) Peygamberliğine

02 Kasım 2021  

Peygamberimize beş vakit namaz hangi olayda emredilmiştir?

A) Hicret olayında            B) İsra ve Miraç olayında
C) Mekke’nin Fethinde    D) Kadir Gecesinde

02 Kasım 2021  

“Her doğan çocuk İslam . . . . . . üzere doğar.”
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi gelmelidir?

A) Evrenseli    B) Tevhidi    C) Fıtratı    D) Dini

02 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi “İslam” kelimesinin anlamlarından biri değildir?

A) Teslimiyet                        B) Barış
C) Güvende olmak              D) Cesaret

21 Ekim 2021  

İslam'ın sağladığı kolaylıklardan biri olarak yolculuk esnasında, namaz ibadeti ile ilgili aşağıdakilerden hangisi kesinlikle doğrudur?

A) Yolcular 4 rekâtlık farz namazları iki rekât olarak kılarlar.
B) Yolcular namazlarını kazaya bırakırlar.
C) Yolcular yalnız sabah ve yatsı namazlarını kılarlar.
D) Yolcular bütün farz namazları iki rekât kılarlar.

21 Ekim 2021  

’’Eğer inananlardan iki grup birbirleriyle savaşırlarsa aralarını düzeltin.Eğer biri ötekine karşı aşırı düşmanlık yaparsa Allah’ın buyruğuna dönünceye kadar haddi aşan tarafa karşı mücadele edin.Eğer (Allah’ın emrine)dönerse artık aralarını adaletle düzeltin ve(onlara)adaletli davranın.Çünkü Allah adaletli davrananları sever’’ ayeti İslamın temel özelliklerinden hangisine vurgu yapmaktadır?

A) Tevhit dini olduğuna        B) Akla önem verdiğine
C) Barış dini olduğuna         D) Fıtrat dini olduğuna

21 Ekim 2021  

“ Allah’ın sana verdiği ile ahret yurdunu ara .Dünyadan da nasibini unutma .“
Yukarıdaki ayette islam'ın hangi özelliği anlatılmaktadır?

A) İslamın Tevhid inancına dayalı olduğu
B) İslamın dünya ve ahiret dengesini amaçladığı
C) Sevgi ve barış dini olduğu
D) İslamın kolaylık dini olduğu