2021-2022 Ortaokul 7.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Ortaokul 7.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Ortaokul 7.Sınıf ait Türkçe, Zekâ Oyunları, Temel Dinî Bilgiler, Sosyal Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı, Matematik Uygulamaları, Matematik, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çevre Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Bilim Uygulamaları, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Ortaokul 7.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Ders İçerikleriOrtaokul 7.Sınıf için Eklenen Sorular

25 Mayıs 2022  

Bir slayt gösterisini kaldığı yerden başlatmanın kısa yolu aşağıdakilerden hangisidir?

A) F4    B) SHİFT+F5    C) SHİFT+F4    D) F5

25 Mayıs 2022  

Eklenen müziğin sunu boyunca çalmasını sağlayan seçenek aşağıdkilerden hangisidir?

A) Tıklatıldığında              B) Öncekinden sonra
C) Önceki ile birlikte        D) Slaytlarda yürüt

25 Mayıs 2022  

Slayt sıralayıcısı görünümündeyken slayt nasıl silinir?

A) Slayt seçilir DELETE tuşuna basılır.
B) Slayt görünümünde slayt silinmez.
C) Slayt seçilir CAPSLOCK tuşuna basılır.
D) Hiçbiri

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sunu hazırlarken dikkat etmemiz gereken noktalardan değildir?

A) Tüm slaytlarda yazı tipi aynı olmalıdır.
B) Sade görsel efektler seçilmelidir.
C) Arka plan karışık resimlerden oluşmalıdır.
D) Bir slayt sayfasında en fazla 6-7 satırlık metin olmalıdır.

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Power Point’te yeni slayt eklemenin klavye kısa yoludur?

A) CTRL+A                 B) CTRL+M
C) CTRL+D                 D) CTRL+N

25 Mayıs 2022  

Power Point’teki nesnelere, hareketli olarak animasyon nereden eklenir?

A) Slayt Gösterisi/Özel Animasyon
B) Slayt Gösterisi/Slayt Geçişi
C) Biçim/ Slayt Düzeni
D) Animasyonlar/ Özel Animasyon

25 Mayıs 2022  

I. Reklam
II. Broşür
III. Tanıtım filmleri
Yukarıdakilerden hangileri bilgi iletişim teknolojilerinin pazarlama sektöründe kullanımına örnek gösterilebilir?

A) I-II-III        B) II-III    C) I-III    D) Yalnız III

25 Mayıs 2022  

En fazla kullanıcısı olan sosyal ağ aşağıdakilerden hangisidir?

A) Instagram            B) Google plus
C) Twitter                  D) Facebook

25 Mayıs 2022  

Power Point’te hazır olarak zemin rengi ve yazı tipi gibi ayarlar nerede bulunur?

A) Slayt Geçişi             B) Tasarım
C) Slayt düzeni            D) Animasyonlar

25 Mayıs 2022  

Power Point’te nesneleri canlandırma (animasyon) ne için yapılır?

A) Canlandırılmayan nesneler sunumda gözükmez.
B) Sunumun daha hızlı olması için
C) Sunumun daha etkileyici ve anlaşılır olması için
D) Canlandırma olmadan sunum olmaz.

25 Mayıs 2022  

İnternet günlüğü olarak tanımlayabileceğimiz kişisel internet sayfalarına ne isim verilir?

A) Blog    B) Facebook    C) Twitter    D) Linkedin

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çoklu ortam paylaşımlarının özelliklerinden değildir?

A) Çoklu ortam paylaşım sitelerinin en popülerleri Youtube, Flickr ve İnstagram’dır.
B) Sadece ses olan ortamlardır.
C) Bilginin yazı, ses, resim gibi farklı biçimlerin birlikte kullanılarak sunulmasıdır.
D) Youtube video paylaşım sitesidir.

25 Mayıs 2022  

Slayt gösterisini başlatmak için klavyeden …….. tuşuna, gösteriden çıkmak için ……… tuşuna basılır.
Boşluklara gelmesi gereken klavye tuşları hangileridir?

A) F4-ESC                B) ESC-F9
C) F5-ESC                D) F2-SHIFT

25 Mayıs 2022  

Özel animasyon hangi sekmeden ayarlanır?

A) Ekle                        B) Slayt gösterisi
C) Animasyon           D) Tasarım

25 Mayıs 2022  

Slaytlara kendimize ait bir resmi eklemek için hangi işlemi yapmamız gerekir?

A) Ekle-Resim             B) Ekle-Küçük resim
C) Ekle-Wordart         D) Görünüm-Küçük resim

25 Mayıs 2022  

İçeriğinin kullanıcıların katkılarıyla oluşturulduğu bilgi paylaşım yöntemidir.
Tanımı verilen bilgi paylaşım aracı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sosyal Medya             B) Dijital kimlik
C) Web günceleri            D) İş birlikli yazarlık

25 Mayıs 2022  

Bir sunumdaki yazı tipi nereden değiştirilir?

A) Düzen/Yazı tipi        B) Biçim/Slayt tasarımı
C) Giriş/Yazı tipi           D) Görünüm/Yazı tipi

25 Mayıs 2022  

Power Point’te her sayfaya .……….. denir. Bütün sayfalar birleşince ……….. oluşturur. Boşluklara gelecek olan doğru şık aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sunu- Slayt            B) Sayfa- Kitap
C) Belge- Dosya         D) Slayt-Sunu

25 Mayıs 2022  

Power Point’e özgü menüler hangi seçenekte birlikte verilmiştir?

A) Ekle-Animasyon-Slayt gösterisi
B) Tasarım-Animasyon-Slayt gösterisi
C) Giriş-Tasarım-Animasyon
D) Tasarım-Animasyon-Görünüm

25 Mayıs 2022  

Power Point ne tür bir programdır?

A) Kelime işlemci programıdır.
B) İşletim sistemidir.
C) Sunu tasarım programıdır.
D) Tablo-grafik programıdır.