2021-2022 Ortaokul 7.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Ortaokul 7.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Ortaokul 7.Sınıf ait Türkçe, Zekâ Oyunları, Temel Dinî Bilgiler, Sosyal Bilgiler, Peygamberimizin Hayatı, Matematik Uygulamaları, Matematik, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çevre Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Bilim Uygulamaları, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Ortaokul 7.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaokul 7.Sınıf Ders İçerikleriOrtaokul 7.Sınıf için Eklenen Sorular

07 Aralık 2021  

Kardeşim sesimi duyunca --- indi.
Verilen cümlede boş bırakılan yere hangi aşağıdakilerden hangisi getirilirse fiil durum bakımından tamamlanmış olur?

A) Bahçeye    B) Aşağı    C) Koşarak    D) Sokağa

07 Aralık 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlam kayması yoktur?

A) Şehir şehir dolaşmayı çok seviyorum.
B) Biraz sonra arkadaşlar burada toplanır.
C) Şirketimiz ilerleyen günlerde bazı önlemler alacak.
D) Birazdan siparişleriniz de gelir.

07 Aralık 2021  

Aşağıdaki eylemlerden hangisi dilek kiplerinden biriyle çekimlenmiştir?

A) Herkes bu iki sayfayı yazacak.
B) Tehlikenin nereden gelebileceğini sezerdi.
C) Çocuk odasında beraber oynuyorlar.
D) Kötü alışkanlıklardan uzak durmalısın.

07 Aralık 2021  

İçimden hep iyilik geliyor
Yaşadığımız dünyayı seviyorum
Kin tutmak benim harcım değil
Çektiğim bütün sıkıntıları unuttum
Parasız pulsuzum ne çıkar
Gelecek güzel günlere inanıyorum
(Necati Cumalı)
Dizelerden şairle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi çıkarılamaz?

A) Umutlu olduğu
B) Kendisiyle barışık olduğu
C) Pişman olduğu
D) Açık yürekli olduğu

07 Aralık 2021  

Siz de buna benzer şiirler yazabilirsiniz.
Cümlesindeki çekimli fiilin kipi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Geniş zaman                B) Şimdiki zaman
C) Geçmiş zaman             D) Gelecek zaman

07 Aralık 2021  

(I) Kovasını ve merdivenini yanında taşıdığından yürürken güçlük çekiyordu. (II) Elbisesinin her yerine boya ve kireç bulaşmıştı. (III) Saçlarına ve bıyıklarına da duvar kâğıdı parçaları yapışmıştı. (IV) Pek de düzenli biri olduğu söylenemezdi.
Parçada numaralandırılmış cümlelerin hangisinde neden - sonuç bir arada verilmiştir?

A) I        B) II        C) III        D) IV

07 Aralık 2021  

İnsanlar başaklara benzer, içleri boşken başları havadadır, doldukça eğilirler.
Bu cümleye aşağıdakilerden hangisi anlamca en yakındır?

A) Kendilerini büyük görenler, bilgi ve erdemden yoksundurlar.
B) İnsanlar, bilgilendikçe alçak gönüllü olur.
C) Çok bilen, çok şeye dikkat eder.
D) Kişi ne kadar az bilirse o kadar çok bildiğini sanır.

07 Aralık 2021  

………………… …………………… ……………………… …………………..
Şimdiye kadar bu konuyla ilgili değişik araştırmalar yapılmış.
Son araştırma gülmenin kalpteki kan akışını hızlandırdığını, dolayısıyla kalp sağlığına faydalı olduğunu gösterdi.
İnsanların güldükten ya da sinirlendikten sonra kan sayımları incelenerek elde edilen bilgilere göre, gülümsemenin, kalp sağlığı üzerinde en az egzersiz veya ilaçlar kadar etkili olduğunu gösterdi.
Parçada anlam bütünlüğü olması için boş bırakılan yere aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Gülmek insanın sosyal hayatta daha başarılı olmasını sağlıyor.
B) Gülmek, günlük hayatta her kapıyı açan sihirli bir anahtar gibidir.
C) Gülen insan, sinirli insanlara göre daha geç yaşlanıyor.
D) Güler yüzlü olmak ve gülmek kalp sağlığını olumlu etkilemektedir.

07 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi, yorum içeren bir cümle değildir?

A) Son günlerde yazarlardan duyduğum sözleri not alıyorum.
B) Memleket meseleleri üstüne söylenen ve yazılan her şey, her zamankinden daha dokunaklı.
C) Bence aydınlar yurt ve dünya meseleleri karşısındaki düşüncelerini belli etmek zorunda kalıyorlar.
D) Bu gidişle hiç kimse düşüncesini ulu orta söylemekten çekinmeyecek.

07 Aralık 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ayrı yazılması gereken “de” bitişik yazılmıştır?

A) Bütün gün kırlarda eğlenip durduk.
B) Kaldığım odada televizyon yoktu.
C) Duvarda çok beğendiğim bir tablo vardı.
D) Onu görseydiniz sizde beğenirdiniz.

07 Aralık 2021  

Ananas bitkisinin ana yurdu Amerika’nın tropik bölgeleridir. Adını da Güney Amerika yerlilerinin dilinden alan bu bitki ilk kez İspanyollar ya da Portekizliler aracılığıyla Batı Hint Adalarından Avrupa’ya götürülmüştür. Çok lezzetli ve hoş kokulu meyveleri nedeniyle Avrupa ve Asya’da da çok sevilen ananas bugün iklimin elverişli olduğu birçok bölgede yetiştirilir. Ananasın meyvesi çam kozalağına benzer. Meyvenin tepesinde sivri uçlu sert yapraklardan bir demet vardır.
Bu paragrafta aşağıdaki duyulardan hangisi ile ilgili bir ayrıntıya yer verilmemiştir?

A) Koklama    B) İşitme    C) Tatma    D) Dokunma

07 Aralık 2021  

(1) Kasabaya ulaşmak için önünde dört gün vardı çobanın. (2) Çobanın içi içine sığmıyordu. (3) Belki de arkadaşı onu unutmuştu. (4) Çünkü yün satmak için kasabaya uğrayan bir yığın çoban vardı.
Yukarıda numaralandırılmış cümlelerin hangisinde “olasılık” söz konusudur?

A) 1        B) 2        C) 3        D) 4

07 Aralık 2021  

Bazı kimseler, güllerin dikeni olduğundan yakınır; ben dikenlerin gülü olduğuna şükrederim. diyen biri için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Vurdumduymaz        B) Karamsar
C) Tembel                       D) İyimser

07 Aralık 2021  

“Mevsim” kelimesi aşağıdakilerin hangisinde “Bursa’ya bahar mevsiminde gitmiştim.” cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?

A) Burada yaz mevsimi kurak geçer.
B) Burada her mevsim yağmur yağar.
C) Karpuz mevsimi henüz gelmedi.
D) Yaşlılık, yaşamın kış mevsimi sayılır.

07 Aralık 2021  

Eninde sonunda yazar olacağım.
Cümlesinde altı çizili söz grubunun bu cümleye kattığı anlam aşağıdakilerden hangisinde vardır?

A) Er geç sen de gerçekleri anlarsın.
B) Zamanla sen de alışırsın bu şehre.
C) Belki seni de yanımıza alırız.
D) Herkes, hemen dışarı çıksın.

07 Aralık 2021  

Dil, düşünme, yazışma ve anlaşma aracıdır. Milli kültürümüzün yaygınlaşmasında, nesilden nesillere aktarılmasında ve korunmasında başlıca unsurdur. Atatürk Türk diline verdiği önemi, Türkçenin yaşayan ve zengin bir dil olduğunu millî kültürümüzün korunmasında dilin önemini şu sözleriyle ortaya koymuştur: “Okul genç kafalara, insanlığa; saygıyı, sevgiyi, bağımsızlık şerefini öğretir. Bunun için bilgisizlik ortadan kaldırılmalıdır.
Bu parçanın anlatımında aşağıdaki düşünceyi geliştirme yollarından hangileri kullanılmıştır?

A) Tanımlama – örnekleme
B) Karşılaştırma – tanık gösterme
C) Tanımlama – benzetme
D) Tanımlama – tanık gösterme

07 Aralık 2021  

İki kişinin dostluk kurmasının nedenleri sayısızdır. İçinden çıkılmaz bunun. Yakın dostlarımı gözümün önüne getiriyorum. Niçin dost oldum onlarla? Neydi beni onlarla yakınlık kurmama iteleyen nedenler? Var ufak tefek şeyler; ama en önemlisi yaşama eş bir anlam vermemiz. Bizim eski şairimiz bunu anlatmıyor mu? “Dünyayı seninle sevmişim ey dost.”
Bu paragrafın ana düşüncesi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İnsanlar dostluk kurdukları kişileri iyi tanımalıdır.
B) Hayata bakışı aynı olan kimseler dostluk kurarlar.
C) Zaman zaman dostlarımızla niçin birlikte olduğumuzu düşünmeliyiz.
D) Dostluk şiirlerde en çok işlenen temalardan biridir.

07 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi bir paragrafın giriş cümlesi olmaya daha uygundur?

A) Dünyada hiçbir dost insana kitaptan daha yakın değildir.
B) Çünkü onların her durumda can yoldaşı olduğunu biliriz.
C) Oysaki şiirler ve romanlar yaratıcılarının iç tecrübeleriyle kaynaşır.
D) Fikir eseri ile sanat eserinin ayrıldığı nokta işte burada.

07 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi anlam ilişkisi bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) almak – vermek            B) ileri – geri
C) ağlamak – gülmek        D) gitmek – gitmemek

07 Aralık 2021  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinin sonuna soru işareti (?) konulmaz?

A) Karikatürü sanat yapan şey nedir
B) Şiir okumayı sever misin
C) Geçen akşam eve ne diye geç gittin
D) Nereden geldiğini bilmiyorduk