2021-2022 İlkokul 4.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

İlkokul 4.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde İlkokul 4.Sınıf ait Türkçe, Trafik Güvenliği, Sosyal Bilgiler, Matematik, İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp İlkokul 4.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

İlkokul 4.Sınıf Ders İçerikleriİlkokul 4.Sınıf için Eklenen Sorular

29 Kasım 2021  

Mıknatıslardaki itme ve çekme kuvvetine ne ad verilir?

A) Manyetik kuvvet                B) Ağırlık kuvveti
C) Yer çekimi kuvveti             D) Basınç kuvveti

29 Kasım 2021  

Ahmet’in, 1 kg gelen çinko kap ile mahalle bakkalından köy yoğurdu almaya gidiyor. Bakkal Hasan Amca, Ahmet’e yoğurdu nasıl vermelidir?

A) Yoğurdun en kaymaklısından hemen kaba ekleyip tartmalıdır.
B) Kaç metre alacağını sormalıdır.
C) Önce yoğurt koyacağı kabın darasını almalıdır.
D) Yoğurt kabının sadece kapağını tartmalıdır.

29 Kasım 2021  

Hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) Karbondioksit gazı.
B) Oksijen gazı.
C) Doğalgaz.
D) Çiftçinin traktörünü çalıştırabilmesi için benzinlikten aldığı mazot gazı.

29 Kasım 2021  

Katı maddelerin hangi özelliği devamlı ön plandadır?

A) Yeni olmaları                B) Boyalı olmaları
C) Yanıcı olmaları             D) Sert olmaları

29 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Hava    B) Işık    C) Su    D) Toprak

29 Kasım 2021  

Aylin farklı şekillerdeki şişelerden ilkine su dolduruyor. Daha sonra bu suyu diğer şişeye boşaltarak suyun kap içindeki durumunu gözlüyor.
Aylin bu deney sonunda;
I. Sıvılar akışkandır.
II. Sıvılar konuldukları kabın şeklini alır.
III. Sıvılar belli bir şekle sahip değildir.
yargılarından hangilerine ulaşır?

A) I ve II                    B) I ve III
C) Yalnız II                D) I, II ve III

29 Kasım 2021  

Aşağıdaki sıvılardan hangisinin hacmi en fazladır?

A) 2 L meyve suyu            B) 1750 mL süt
C) 1 L 500 mL ayran         D) 250 mL kutu kola

29 Kasım 2021  

Bir cismin kütlesini ölçmek için hangisini kullanamayız?

A) Baskül                B) Eşit kollu terazi
C) Kantar                D) Dereceli silindir

29 Kasım 2021  

Aşağıdaki maddelerden hangisi saydam bir maddedir?

A) Cam    B) Demir    C) Duvar    D) Tahta

29 Kasım 2021  

“Sıvılar bulunduğu kabın şeklini alır. Sıvıların hacmini…….ile ölçeriz.” Cümlesini nasıl tamamlarız?

A) Eşit kollu terazi            B) Baskül
C) Elektronik tartı             D) Dereceli silindir

29 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Televizyon    B) Işık    C) Hava    D) Ağaç

29 Kasım 2021  

Aşağıdaki şıklarda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Katı maddelerin belirli bir şekli vardır.
B) Sıvı maddeler akışkandır.
C) Gazlar bulundukları ortamda yayılabilir.
D) Sıvılar sıkıştırılabilirler.

29 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi akciğerlerin görevlerindendir?

A) Solunan havayı ısıtır.
B) Havadaki toz ve mikropları tutar.
C) Vücudu hastalıklara karşı korur.
D) Vücuda alınan oksijeni kana verir.

29 Kasım 2021  

I. Kısa kemiklerin üst üste gelmesiyle oluşur.
II. Şekli S harfine benzer.
III. Vücudun dik durmasını sağlar.
Yukarıda özellikleri verilen kısım, iskeletimizin hangi bölümüne aittir?

A) Bacaklar                B) Kafatası
C) Omurga                D) Göğüs kafesi

29 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kalbin görevidir?

A) Vücudumuza kan pompalar
B) Vücudumuzda mikropları dışarı atar
C) Düşünmemizi sağlar
D) Hareket etmemizi sağlar

29 Kasım 2021  

Soluk alıp verirken aşağıdakilerden hangisi gerçekleşir?

A) Oksijen alınıp karbondioksit verilir
B) Karbondioksit alınır oksijen verilir
C) Oksijen alınır oksijen verilir
D) Karbondioksit alınır karbondioksit verilir

29 Kasım 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi göğüs kafesinin görevidir?

A) Kalp ve akciğerleri korur
B) Göğüslerimizi korur
C) Kafatası ve kemiklerimizi korur
D) Hareket etmemizi sağlar

29 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın görevlerindendir?

A) Vücudumuza kan pompalar
B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar
C) Beynimizi dış etkenlerden korur
D) Hareketimizi sağlar

29 Kasım 2021  

Aşağıdaki karışımlardan hangisinde maddelerden biri çözünmüştür yani gözle görülemeyecek kadar küçük parçalara ayrılmıştır?

A) Tuz ile su karışımı
B) Demir tozu ile şeker karışımı
C) Süt ile taş karışımı
D) Zeytin yağı ile su karışımı

29 Kasım 2021  

Kuvvet ile ilgili verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kuvvet uygulanan bir cismin hareket yönü değişebilir
B) Kuvvet duran bir cismi hareket ettirebilir
C) Kuvvet hareket eden bir cismi durdurabilir
D) Kuvvet uyguladığımız her cismin şekli değişir ve değişen şekli eski haline dönmez