2021-2022 4.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A) Güneş   B) Ateş böceği  C) Mum  D) Ütü

16 Mayıs 2022  

I. Bazı ışık kaynakları ısı kaynağı da olabilir.
II. Güneş doğal bir ısı kaynağıdır.
III. Yıldızlar hem ısı hem de ışık kaynaklarıdır.
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

16 Mayıs 2022  

Geri dönüşüm ile ilgili olarak;
I. Çevre kirliliğini azaltır.
II. Kaynakların kullanımını azaltır.
III. Her şey geri dönüştürülebilir.
yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) I ve III    C) II ve III    D) I, II ve III

16 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Işık kaynakları doğal ve yapay olarak iki kategoride ele alınır.
B) Doğal ışık kaynakları insan eli değmeden oluşan ışık kaynaklarıdır.
C) Ay doğal bir ışık kaynağıdır.
D) El feneri yapay bir ışık kaynağıdır.

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sesin şiddetini artırmaz?

A) Mikrofon                B) Haporlör
C) Megafon                D) Gramafon

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi toprağı verimli hale getirir?

A) Evsel atıklar             B) Tıbbi atıklar
C) Kimyasal atıklar      D) Organik atıklar

16 Mayıs 2022  

demir tozu , şeker , tuz , odun talaşı
Yukarıda verilen maddelerden kaç tanesi suda çözünür?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

16 Mayıs 2022  

Bir elektrik devresinde açma kapama görevini hangisi yapar?

A) Pil     B) Kablo     C) Ampul     D) Anahtar

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi pillerin çevreye zarar vermesini engellemek için alınması gereken önlemlerden biri değildir?

A) Şarj edilebilen piller kullanmak
B) Tükenince pilleri çöpe atmak
C) Atılan pillerin geri dönüşümünü sağlamak
D) Pilleri ayrı yerlerde toplamak, depolamak

16 Mayıs 2022  

“Elektrikle çalışan matkap, ucunda dönen burgulu bir demir çubukla tahta ve duvarı deler.”
Elektrik enerjisinin, matkaptaki asıl etkisi aşağıdakilerden hangisidir?

A) Isı     B) Hareket     C) Işık     D) Ses

16 Mayıs 2022  

I- Bitki ve hayvan atıklarını çürütürler
II- Yemekleri ekşitirler
III- Sütü yoğurda ve peynire çevirirler
IV- Meyveleri çürütürler
Yukarıdakilerden hangileri mikroskobik canlıların faydalarındandır?

A) I ve II                  B) I ve IIl
C) I, II ve III             D) I, II, III ve IV

16 Mayıs 2022  

Hayvanların boşaltım organı hangisidir?

A) Bağırsak     B) Kalp     C) Ciğerler     D) Mide

16 Mayıs 2022  

Elektrikçilerin kullandığı aletlerin elle tutulan kısımlarının plastikle kaplı olmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) Satışını artırmak için güzel göstermek
B) Elektrik akımının geçmesini önlemek
C) Elin kolayca kavramasını sağlamak
D) Aletin dayanıklılığını artırmak

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangileri gözle görülmeyen canlıların zararlarındandır?

A) Peynir oluşumu
B) Üzümden sirke yapılması
C) Verem- tifo- kolera gibi hastalıklar
D) Canlı kalıntılarının ayrıştırılması

16 Mayıs 2022  

İşitme kaybını engellemek için aşağıdakilerden hangileri yapılmalıdır?

A) Yüksek sesli ortamlarda bulunmak
B) Kulaklıkla müzik dinlemek
C) Yüksek sesli ortamlardan uzak durmak
D) Ses kirliliğinin yoğun olduğu ortamlarda bulunmak

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi elektriği ısı enerjisine dönüştüren bir alettir?

A) Bilgisayar                 B) Fırın
C) Radyo                       D) Televizyon

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi elektrik çarpmalarından kendimizi korumak için alabileceğimiz başlıca önlemlerden biri değildir?

A) Sağlam prizler kullanmalıyız.
B) Islak elle elektrik düğmelerine dokunmamalıyız.
C) Elektrikli araçlar bozulunca kendimiz tamir etmeliyiz.
D) Çoklu prizlere çok fazla fiş takmamalıyız.

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde mikroskobik canlıların etkisi yoktur?

A) Ekmeğin küflenmesi
B) Sütün yoğurda dönüşmesi
C) Dondurmanın erimesi
D) Yemeğin bozulması

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde büyüme yaşam boyu sürer?

A) İnsan   B) Çınar Ağacı   C) Kartal   D) Tavuk

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir enerji çeşidi değildir?

A) Işık     B) Elektrik teli     C) Elektrik     D) Ses