2021-2022 4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Sosyal Bilgiler dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

19 Nisan 2022  

Hz. İsa'nın doğumu baz alınarak başlayan ve güneşi zaman ölçütü kullanan takvim türü hangisidir?

A) Miladi takvim        B) Hicri takvim
D) Rumi takvim         D) Çin takvimi

19 Nisan 2022  

I. Çevre temizliği hizmetini yürütmek.
II. Kanalizasyon hizmetini yürütmek.
III. Park hizmetlerini yürütmek.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri belediye hizmetleri arasında gösterilir?

A) I, II ve III    B) II ve III    C) I ve III    D) II ve III

19 Nisan 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi yapay oluşumdur?

A) Akarsular                B) Barajlar
C) Denizler                  D) Okyanuslar

19 Nisan 2022  

Aşağıda verilenlerden hangisi doğal oluşum değildir?

A) Göller   B) Ormanlar   C) Parklar   D) Dağlar

19 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi milli bayramlarımız arasında gösterilemez?

A) Zafer bayramı
B) Gençlik ve spor bayramı
C) Paskalya bayramı
D) Nevruz

19 Nisan 2022  

Aşağıdaki verilen mesleklerden hangisi diğerlerinden farklıdır?

A) Öğretmen                B) Müdür yardımcısı
C) Güvenlik görevlisi    D) Müdür

19 Nisan 2022  

İllerde bulunan en yetkili devlet görevlisi aşağıda verilenlerden hangisidir?

A) Belediye başkanı      B) Muhtar
C) Kaymakam                D) Vali

19 Nisan 2022  

Ülkemizde oy kullanma hakkı olan kişilere ....................... denir ve oy kullanma yaşı ............... dir.
Yukarıdaki boşluğa sırasıyla hangisi gelmelidir?

A) seçmen -- 15        B) seçmen -- 18
C) aday -- 15             D) aday -- 18

19 Nisan 2022  

Aşağıda verilen yerleşim yerlerinden hangisi muhtarlar tarafından yönetilir?

A) İlçeler    B) Beldeler    C) İller    D) Köyler

19 Nisan 2022  

Ülkemizde yerel seçimler - belediye başkanları ve muhtarlar - kaç yılda bir seçilirler?

A) 3    B) 4    C) 5    D) 7

19 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi ülkemizin sınır komşularından değildir?

A) Almanya                B) Irak
C) Yunanistan            D) Suriye

19 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kamu hizmetle­rini yürütmek amacıyla devlet tarafından kurulan kurum değildir?

A) Postane   B) Hastane   C) Pastane   D) Okul

19 Nisan 2022  

Belediyemizin şehir içi ulaşımına yaptığı yüksek zamlar toplu taşıma araçlarını kullanan Murat’ı zor durumda bıraktı.”
Murat Bey ve hemşehrileri bu zam karşısında ne yapmalıdırlar?

A) Zammın geri alınması veya oranının düşürülmesi için kamuoyu oluştur malıdırlar.
B) Toplu taşıma araçlarına binmek yerine yürümeyi tercih etmelidirler.
C) Şehir içi ulaşımın ucuz olduğu başka bir yere taşınmalıdırlar.
D) Yapılan zamlar karşısında sessiz kalmalı dırlar.

19 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi seçimle iş başına gelen bir yöneticidir?

A) Okul müdürü             B) Kaymakam
C) Belediye başkanı        D) Vali

19 Nisan 2022  

“Sivil toplum örgütlerinin kuruluş amaçlarına göre görev ve sorumlulukları belirlenmiştir.” Sivil toplum örgütleri ile ilgili ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Yeşilay, doğal afetlerde insanlara çadır dağıtır
B) Türk Kızılay Derneği, yurt içinde ve yurt dışında yaşanan doğal afetlerde bütün insanlığa yardım elini uzatır.
C) Sivil toplum örgütleri, çeşitli alanlarda yaptıkları çalışmalarla halka yardımcı olur.
D) Sivil toplum örgütleri, gönüllülük esasına göre hizmet verir.

19 Nisan 2022  

Sosyal örgütlerin temel özelliği nedir?

A) Maddi çıkar gözetmeleri
B) Yardımlaşma ve dayanışmaya önem vermeleri
C) Kendi çıkarlarını gözetmeleri
D) Hayatı zorlaştırmak için çaba göstermeleri

19 Nisan 2022  

“Kutuplara yakın ülkelerde insanlar kalın giyinirken Ekvator’a yakın ülkelerde insanlar ince giyinmektedirler.”
Bunun nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

A) İklim şartlarının insanların giyimlerini etkilemesi
B) Kutuplarda havanın sıcak olması
C) İnsanların zevklerinin iklime göre değişmesi
D) Kutuplarda fazla giysi bulunmaması

19 Nisan 2022  

I. Pazar yerlerinin kurulması ve denetlenmesi
II. Kanalizasyon Borularının yenilenmesi
III. Okullarda okutulan ders kitaplarının dağıtılması
IV. Çevre temizlik vergilerinin toplanması
IV. Çöpleri toplamak
Yukarıdakilerden kaç tanesi belediyelerin yaptığı hizmetlerdendir?

A) 2     B) 5     C) 4     D) 3

19 Nisan 2022  

Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nın kutlandığı tarih aşağıdakilerden hangisidir?

A) 29 Ekim 1923             B) 19 Mayıs 1919
C) 30 Ağustos 1922        D) 23 Nisan 1920

19 Nisan 2022  

Ülkemizde görülen doğal afetlerden en çok hangisi can, mal kaybına neden olmaktadır?

A) Heyelan     B) Sel     C) Deprem     D) Çığ