2021-2022 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

16 Mayıs 2022  

“Rahman” ve “Rahim” Allah’ın hangi özelliğini anlatan adlardır?

A) Sevme   B) Görme   C) İşitme   D) Duyma

16 Mayıs 2022  

Hz. Muhammed’e dedesini kaybettiğinden günden 25 yaşına kadar ona bakan ve ona ticareti öğreten kişi kim idi?

A) Ömer   B) Osman   C) Ebu bekir   D) Ebu Talib

16 Mayıs 2022  

Hz. Muhammed annesini kaybettiğinde kaç yaşındaydı?

A) 4     B) 6     C) 5     D) 3

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kardeşlerin birbirleriyle iyi geçinmesini engeller?

A) Kardeşlerin birbirine yardım etmesi.
B) Kardeşlerin birbirine saygılı davranması.
C) Kardeşlerin birbirini kıskanması.
D) Kardeşlerin eşyalarını birbirleriyle paylaşması.

16 Mayıs 2022  

“Gerçek şükür; Yüce Allah’ın verdiği nimetleri O’nun istediğine uygun olarak kullanmaktır.” Bu tanımdan yola çıkarak aşağıdakilerden hangisi gerçek şükür değildir?

A) Dilin şükrü; gıybetten, yalandan uzak durmak   
B) Yemeğin şükrü; İsraf etmemek
C) Zenginliğin şükrü; Zekât vermek  
D) Kulağın şükrü; Dedikodu dinlemek

16 Mayıs 2022  

Kur'an'ı Kerim'in indirilişi konusunda aşağıdaki bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Kur'an toptan bir defada indirilmiştir.
B) Kur'an Cebrail aracılığıyla indirilmiştir.
C) Kur'an kadir gecesinde indirilmiştir.     
D) Kur'an 23 senede indirilmiştir.

16 Mayıs 2022  

Müslümanların kutsal kitabının adının yazılışı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) kuran                      B) Kuranı kerim
C) Kur'anıkerim          D) Kur'an-ı Kerim

16 Mayıs 2022  

Yüce Allah için bir çiçeği yaratmak ile bütün çiçekleri yaratmak aynı kolaylıktadır. Yüce Allah için zorluk diye bir şey yoktur. Allah bir şeyin olmasını dilediğinde “ol” demesi yeterlidir. Bu bilgilerden aşağıdakilerden hangisi anlarız?

A) Allah’ın her şeye gücü yeter.
B) Allah’ın birdir.
C) Allah her şeyi görür.
D) Allah tüm canlıları korur.

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Kuran’da öğütlenen güzel davranışlardan biridir?

A) Yalan                       B) Gıybet
C) Yardımlaşma         D) Hırsızlık

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dostluk ve kardeşlik ilişkisinin dayandığı değerlerden biri olamaz?

A) Sevgi                 B) Kıskançlık
C) Saygı                 D) Fedakarlık

16 Mayıs 2022  

Aşağıdaki davranışlardan hangisi Allah’ın sevgisini kazanmamızı sağlar?

A) Arkadaşlarımıza lakap takmak.
B) Arkadaşlarımızla alay etmek.
C) Arkadaşımızın defterini karalamak.
D) Arkadaşlarımızla eşyalarımızı paylaşmak.

16 Mayıs 2022  

Peygamberimiz doğmadan önce Mekke’de az da olsa Hz İbrahim’den kalma dine inanan insanlar bulunmaktaydı ve onlarda Allah inancı vardı. Bunlar  putlara tapmıyorlardı.
Yukarıda bahsedilen Hz İbrahim’den kalma din hangisidir?

A) Yahudilik                 B) Haniflik  
C) Puta tapıcılık           D) Hıristiyanlık

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi manevi temizliğe örnektir?

A) Çevreyi temizlemek
B) Elleri yıkamak
C) Kötü söz ve davranışlardan uzak durmak
D) Yüzü yıkamak

16 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim’de her 20 sayfadan oluşan bölüme........... denir. Kur’an’ da ......... sure ve yaklaşık............... ayet vardır. Boşluklara sırayla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Sahife-124 – 6660         B) Cüz – 118 - 6606
C) Sure – 114 – 5555         D) Cüz – 114 – 6666

16 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim’in ilk ve son suresi aşağıdakilerden hangisinde bir arada verilmiştir?

A) Bakara – İhlas         B) Bakara – Nas
C) Fatiha – Felak          D) Fatiha – Nas

16 Mayıs 2022  

Kur’an’ı baştan sona ezberlemiş kimselere ne ad verilir?

A) Vahiy katibi            B) Sahabe
C) Hafız                        D) Hatim

16 Mayıs 2022  

Kur’an-ı Kerim’in en kısa ve en uzun sureleri aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha- Kevser            B) Bakara-Nas
C) Kevser-Bakara            D) Fatiha-Nas

16 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Hz. Muhammed’in (s.a.v) doğum tarihidir?

A) 20 Nisan 571             B) 12 Nisan 571
C) 20 Nisan 632             D) 8 Haziran 632

16 Mayıs 2022  

Hz. Muhammed (s.a.v), çocukluk döneminde aşağıdakilerden hangisinin yanında kalmamıştır?

A) Dedesi     B) Halası     C) Annesi     D) Amcası

16 Mayıs 2022  

Kur’ân-ı Kerim’in ilk inen ayetlerinin bulunduğu sure aşağıdakilerden hangisidir?

A) Fatiha suresi             B) Kevser suresi
C) Bakara suresi           D) Alak suresi