2021-2022 4.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


4.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde altı çizili olan sözcük, gerçek anlamda kullanılmıştır?

A) Arkadaşının söylediklerine çok alındı.
B) Bu çocuğun geleceği çok parlak olacak.
C) Annemin yaptığı yemeklere bayıldılar.
D) Kutay’a yeni bir forma alındı.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde terim anlamlı bir kelime kullanılmıştır?

A) Akşama kadar arabayla gezip durduk.
B) Öğretmen ödev olarak bölme işlemi verdi.
C) Bahçeden annem için gül topladık.
D) Çamaşırları astığı ip ağırlıktan kopmuş.

09 Ocak 2022  

“Sınıfta öğrenciler sessizce kitap okuyor.” Yandaki tümcenin zamanı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Şimdiki zaman        B) Geniş zaman
C) Gelecek zaman      D) Geçmiş zaman

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki tümcelerin hangisinde sebep-sonuç ilişkisi yoktur?

A) Sertaç hasta olduğu için okula gelmedi.
B) Miço’ya çok acıkınca süt verdim.
C) Bugün hava çok sıcak olacakmış.
D) Taşa takılıp yere düştü.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde abartılı bir ifade yoktur?

A) Gürültüden kafam kazan gibi oldu.
B) Arkadaşımla çok güzel eğlendik.
C) Uykusu o kadar derin ki top atsan uyanmaz.
D) Bir oturuşta bir fırın ekmeği yer.

09 Ocak 2022  

“Öğretmenimiz ödevlerini yapmayanları görünce küplere biner.” Bu cümlede “küplere binmek” deyimi neyi anlatmaktadır?

A) sevinmek    B) üzülmek    C) kızmak    D) korkmak

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki atasözlerinden hangisinde “dayanışma” konusu işlenmiştir?

A) Nerde birlik orda dirlik.
B) Köpeksiz sürüye kurt dalar.
C) Ne ekersen onu biçersin.
D) Güvenme varlığa düşersin darlığa.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki atasözlerin hangisi “tutumluluk” ile ilgili değildir?

A) Sakla samanı gelir zamanı
B) Damlaya damlaya göl olur.
C) Ak akçe kara gün içindir.
D) Bakarsan bağ olur, bakmazsan dağ olur.

09 Ocak 2022  

“ Selin, eli sıkı bir çocuktu” Buna göre, Selin için aşağıdakilerden hangisi söylenebilir?

A) Cimri    B) Cömert    C)Sinirli    D) Sakin

09 Ocak 2022  

O sabah yine erkenden uyandım ( ) Telaşla ödevimi ararken sınıfta unuttuğum aklıma geldi ( ) Eyvah ( ) Öğretmenim ödevleri sorunca ben nasıl cevap vereceğim ( )
Yukarıdaki paragrafta parantezlerin içene hangi noktalama işareti gelmelidir?

A) (,) (.) (!) (!)         B) (.) (.) (,) (?)
C) (.) (.) (!) (?)        D) (.) (,) (!) (?)

09 Ocak 2022  

’’Bırakmak’’ sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde ‘’ertelemek’’ anlamında kullanılmıştır?

A) Teyzemi evine bıraktık.
B) Kötü alışkanlıklarını bırakmalısın.
C) Taşınma işini haftaya bıraktık.
D) Artık peşimi bırak.

09 Ocak 2022  

Yaşlı adam, köyde küçük bir konut aldığını söyledi.” Altı çizili sözcüklerin yerine aşağıdakilerden hangileri sırasıyla getirilirse anlam değişmez?

A) Dede- ufak -kulübe    B) Genç –büyük -ev
C) İhtiyar –ufak -ev        D) Yaşlı –büyük –bina

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki deyimlerden hangisi çok acıkmak anlamındadır?

A) Karnı zil çalmak    B) Karnı geniş
C) Karnı ağrımak       D) Ağzı yanmak

09 Ocak 2022  

“Gökhan elindeki taşları hızla denize fırlattı.” Yandaki cümlede hangi sorunun cevabı yoktur?

A) Kim    B) Niçin    C) Nasıl    D) Nereye

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlede kaç tane sıfat vardır?
“Kıvırcık saçlı yaşlı adam kırmızı arabanın camından bana doğru bakıyordu.”

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

09 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi bir tanım cümlesidir?

A) Matematik dersinde çok başarılıyım.
B) Bugün okulda açıları öğrendik.
C) 90 derecelik açıya dik açı denir.
D) Açılar konusunu zevkle işledik.

09 Ocak 2022  

Baş koymuşum Türkiye’min yoluna
Düzlüğüne yokuşuna ölürüm
Asırlardır kır atımı suladım
Irmağının akışına ölürüm Türkiye’m.

Yukarıdaki şiirin ana duygusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Vatan sevgisi        B) Doğa sevgisi
C) Hayat sevinci        D) Hayvan sevgisi

09 Ocak 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde özel isimlere gelen eklerin yazımına ilişkin bir yazım yanlışı vardır?

A) Kemallerin evi bu yakınlardaydı.
B) Nesrinsiz bir sınıfın tadı yok bence
C) Bandırmalı bir arkadaşım vardı.
D) Ankaranın sokaklarında yürüdüm

09 Ocak 2022  

“Ahmet, bugün de derse geç geldi.” Yandaki cümleden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Ahmet, okula gitmemektedir.
B) Ahmet, yarın da okula geç gidecektir.
C) Ahmet, daha önce de derse geç kalmıştır.
D) Ahmet, derslerinde başarısız bir öğrencidir.

09 Ocak 2022  

I. Ebe oyuncuları arar.
II. Ebe gözleri kapalı yüze kadar sayar.
III. Ebeyi seçmek için sayışma yapılır.
IV. Oyuncular saklanır.
Yukarıda saklambaç oyununun aşamaları karışık olarak verilmiştir. Doğru sıralama nasıl olmalıdır?

A) I –II – III – IV         B) III – II – IV – I
C) I – III – II – IV        D) IV – II – III – I