2021-2022 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf İnsan Hakları, Yurttaşlık ve Demokrasi 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Nisan 2022  

İnsan aşağıda verilenlerden hangilerini akıl sayesinde yapabilir, bulabilir?

A) Soğuk havada titreme
B) Doğru ile yanlışı ayırt etme
C) Sıcakta terleme
D) Soluk alıp verme

04 Nisan 2022  

Mertcan bahçede gezerken iki arkadaşının kavga ettiğini görmüş ve arkadaşarını uzlaştırmak istemiştir.
Buna göre Mertcan'ın arkadaşları aşağıda verilenlerden hangisini yapmamalıdır?

A) Bir birlerinin sözünü kesmemelidir.
B) Bir birlerini saygıyla dinlemelidir.
C) Bir birlerine sözlü olarak sataşmalıdır.
D) Bir birlerine empati kurmalıdır.

04 Nisan 2022  

Aşağıda verilen durumların hangisinde uzlaşı gözlemlenemez?

A) Hangi oyunu oynayacağımıza karar verirken
B) Kişisel bakımlarımızı yaparken
C) Sınıf başkanını seçerken
D) Arkadaşımızla tartışırken

04 Nisan 2022  

I. Sabah arkadaşlarımıza günaydın demek
II. Yemek yerken sesli yememek
III. Okula okul forması ile gelmek
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yazılı olamayan kurallar arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi adil değildir?

A) Sınıfta sadece erkeklere ders anlatmak
B) Aynı işte çalışanların hepsinin aynı maaşı alması
C) Evde iş bölümünde tüm kardeşlerin iş alması
D) Tüm öğretmenlere saygılı davranma

04 Nisan 2022  

Yasaların önünde dil, din ve ırk farketmeksizin herkesin eşit olması daha çok hangisi ile ilgilidir?

A) Uzlaşı    B) Adalet    C) Saygı    D) Sorumluluk

04 Nisan 2022  

Uzlaşı ile;
I. Güven
II. Saygı
III. Dayanışma
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri artar?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

Adaletin sağlandığı bir toplumda;
I. Huzur
II. Dayanışma
III. Çıkarcılık
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri görülür?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

I. Yaşama hakkı
II. Sağlık hakkı
III. Seyahat hakkı
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri hiç bir şekilde engellenemez?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

Muharrem on yaşında bir öğrencidir. Buna göre;
I. Hafta sonları bir işte çalışmak
II. Yemek masasının kurulmasında yardımcı olmak
III. Kardeşinin ödevlerini yapmasında yardımcı olmak
verilenlerden hangisi veya hangileri Muherrem'in görevleri arasında gösterilebilir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

Günlük hayatta bir problemle karşılaştığımızda ilk olarak problemi ........................ ile çözmeye çalışmalıyız.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) uzlaşı    B) kavga    C) misilleme    D) şikayet

04 Nisan 2022  

I. Okul temsilciğine aday olma
II. Okula gitmek
III. Yazın tatile gitmek
Aşağıda verilenlerden hangisinin karşılığı yukarıda verilmemiştir?

A) Eğitim hakkı            B) Seyahat hakkı
C) Sağlık hakkı            D) Seçilme hakkı

04 Nisan 2022  

I. Haklarımız devlet tarafından korunmaktadır.
II. Bazı hakları doğuştan kazanıldığı gibi bazıları da sonradan kazanılır.
III. Hakkımızı savunurken adaletli olmalıyız.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

I. Haklarımız sınırlıdır.
II. Problemlerimizi uzlaşı ile çözmeliyiz.
III. İnsan kendine, topluma ve çevreye karşı sorumludur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

04 Nisan 2022  

İletişim esnasında hangisi yapılırsa yanlış yapılmış olur?

A) Konuşurken kelimeleri ve cümleleri açık kullanmak.
B) Karşıdaki kişi ile göz teması kurmak.
C) Uzun ve sürekli konuşmak.
D) Konuşmayı mimiklerle desteklemek.

04 Nisan 2022  

Haksızlığa uğrayan kişi aşağıdakilerden hangisini yaparsa yanlış yapmış olur?

A) Karşı taraftaki kişiyle iletişim kurduğu zaman
B) Hakkını yasal yollarla aradığı zaman
C) Uzlaşı yoluna gittiği zaman
D) Haksızlık karşısında hiç sesini çıkarmadığı zaman.

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çevreye karşı sorumluluklarımızdan biri değildir?

A) Çöpleri çöp kutusuna atmak.
B) Günlük dişlerimizi fırçalamak.
C) Sıramızı ve sınıfımızı temiz tutmak.
D) Sokak hayvanlarına karşı duyarlı olmak.

04 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Çocuğun ailesi dahil hiç kimse çocuk haklarını kısıtlayamaz.
B) Çocuklar haklarının yanında sorumlulukları da vardır.
C) Çocukların okul çıkışlarında çalışma sorumlulukları vardır.
D) Çevreye ve kendine karşı çocuklar sorumluluk sahibidir.

04 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Çocuk hakları aileleri tarafından korunmaktadır.
B) Her birey 18 yaşına kadar çocuk sayılmaktadır.
C) Çocuklar yetişkinlerden hariç bazı haklara sahiptir.
D) Çocuk haklara tüm dünyada aynıdır.

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi çocuk haklarından biri değildir?

A) Beslenme            B) Giyinme
C) Eğitim                  D) Kavga etme