4.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


4.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 4.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 4.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

4.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

04 Nisan 2022  

I. Su
II. Toz şeker
III. Zeytinyağı
IV. Un
Yukarıda verilen maddelerden hangileri sıvı olmadıkları halde konuldukları kabın şeklini alır?

A) Yalnız II    B) I ve III    C) IV ve II    D) IV ve III

04 Nisan 2022  

Kemikleri birbirine bağlayan ve kemiklerimizin uygun yerlerden bükülmelerini sağlayan yapı hangisidir

A) Kas                    B) Eklem
C) Omurga             D) Yassı kemik

04 Nisan 2022  

Boş bir sürahinin darası 450 gram, içindeki suyun net kütlesi 1675 gram olduğuna göre brüt kütlesi kaç gramdır?

A) 1225g    B) 2125g    C) 1205g    D) 2105g

04 Nisan 2022  

Sesin şiddetini artırmak için aşağıdakilerden hangisi kullanılmaz?

A) Megafon             B) Mikrofon
C) Kulak tıkacı         D) Hoparlör

04 Nisan 2022  

Ümit yaptığı deneyde dereceli silindire 475 mL’ lik su koyuyor. Suyun içine bir taş atıp dereceli silindirden suyun hacmini yeniden okuyor. Mehmet 640 mL olarak okuduğuna göre taşın hacmi kaç mL’dir?

A) 1115 mL   B) 165 mL   C) 200 mL   D) 320 mL

04 Nisan 2022  

Tuzun su içinde kaybolması olayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erime                  B) Isınma
C) Çözünme            D) Donma

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetin etkilerinden değildir?

A) Hızlandırma             B) Yavaşlatma
C) Durdurma                D) Söndürme

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi kafatasımızın görevlerindendir?

A) Vücudumuza kan pompalar.
B) Vücudumuzun dik durmasını sağlar.
C) Beynimizi darbelerden korur.
D) Hareketimizi sağlar.

04 Nisan 2022  

Rıdvan aşağıdakilerden hangisini yaparsa nabız sayısı fazla olur?

A) Oturursa            B) Uyursa
C) Koşarsa             D) Kitap okursa

04 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Altın    B) Ses    C) Su    D) Hava

04 Nisan 2022  

Aydınlatma teknolojilerinin doğ­ru sıralanışı hangi seçenekte veril­miştir?
I- Gaz lambası
II- Meşale
III- Kandil
IV- Mum

A) III, II, IV,I         B) II, IV, I, III
C) II, III, IV, I        D) IV, I, III, II

04 Nisan 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Ses bir enerji türüdür.
B) Ses her yönde yayılır.
C) Ses boşlukta yayılır.
D) Bazı varlıkların ürettiği sesleri duyamayız.

04 Nisan 2022  

Işık kirliliğini önlemek için aşağıdakilerden hangisi yapılmalıdır?

A) Gündüz vakitlerinde lambaları açmalıyız.
B) Gökyüzünü aydınlatmalıyız.
C) İyi aydınlatma elde etmek için fazla ışık kaynağı kullanmalıyız.
D) Zaman ayarlı reklam panoları kullanmalıyız.

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki seçeneklerin hangisinde maddenin ölçülebilir özellikleri verilmiştir?

A) Su çekme-çekmeme    B) Kütle - Hacim
C) Sağlam - Kırılgan         D) Yumuşak – Sert

04 Nisan 2022  

Aşağıdaki bilim adamlarından hangisi aydınlanma teknolojisinin gelişmesine en büyük katkıyı sağlamıştır?

A) Newton            B) Thomas Edison
C) Einstein            D) Graham Bell

01 Nisan 2022  

I. Televizyon
II. Kaya
III. Fil
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri cisimdir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Nisan 2022  

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerine göre en eski aydınlatma aracıdır?

A) Meşale            B) Gaz lambası
C) Ampül             D) El feneri

01 Nisan 2022  

Mıknatıslarla ilgili olarak;
I. Zıt kutupları birbirini iter 
II. Temas gerektiren kuvvet uygularlar.
III. Kırıldığında özelliğini kaybetmez
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Nisan 2022  

I. Ampül
II. Ateş böceği
III. Ayna
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri ışık kaynağıdır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

01 Nisan 2022  

Sıvı maddelerin hacmini ölçmek için ............................ kullanırız.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Cetvel              B) Termometre
C) Steteskop        D) Dereceli silindir