4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 CEVAPLARI

 1. Teknolojik ürünlerin aşırı kullanımı hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?

  A) Psikolojik sorunlar    B) Fiziksel sorunlar     
  C) Her ikisi de           D) Hiçbiri               
                           

 2. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin aşırı kullanımı, hem psikolojik (dikkat dağınıklığı, kendini izole hissetme) hem de fiziksel (kas ağrıları, obezite) sorunlara yol açabilir. 3. Uzun süre ekrana bakmak hangi göz problemlerine neden olabilir?

  A) Göz yorgunluğu              B) Odaklanma problemi         
  C) Gözlük kullanma ihtiyacı    D) Hepsi                      
                                

 4. Cevap: D Açıklama:

  Uzun süre ekrana bakmak, göz yorgunluğu, odaklanma problemi ve gözlük kullanma ihtiyacı gibi göz problemlerine neden olabilir. 5. Oyun bağımlılığının en belirgin belirtisi nedir?

  A) Sürekli oyun oynama isteği    B) Sosyal ilişkilerde bozulma   
  C) Uyku bozuklukları             D) Hepsi                        
                                  

 6. Cevap: D Açıklama:

  Oyun bağımlılığının en belirgin belirtileri arasında sürekli oyun oynama isteği, sosyal ilişkilerde bozulma ve uyku bozuklukları yer alır. 7. Teknolojik ürünlerle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

  A) Kullanımları her zaman olumludur.
  B) Kullanımları her zaman olumsuzdur.
  C) Kullanımları hem olumlu hem de olumsuz olabilir.
  D) Kullanımları sadece olumsuz olabilir.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik ürünler, iletişim kolaylığı ve bilgiye erişim gibi olumlu katkılar sağlayabilirken, aşırı kullanımda sağlık sorunları ve doğa üzerinde olumsuz etkiler gibi sorunlara da yol açabilir. 9. Oyun bağımlılığı hangi sağlık sorunlarına yol açabilir?

  A) Kalp hastalıkları    B) Şeker hastalığı     
  C) Obezite              D) Hepsi               
                         

 10. Cevap: D Açıklama:

  Oyun bağımlılığı, hareketsiz yaşam tarzına yol açabileceğinden kalp hastalıkları, şeker hastalığı ve obezite gibi sağlık sorunlarına neden olabilir. 11. Teknolojik ürünlerin çocukların gelişimini nasıl etkileyebileceği aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bilişsel becerilerini geliştirebilir.
  B) Sosyal becerilerini geliştirebilir.
  C) Eğitim ortamlarını zenginleştirebilir.
  D) Hepsi

 12. Cevap: D Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin bilinçli kullanımı, çocukların bilişsel becerilerini geliştirir, sosyal becerilerini destekler ve eğitim ortamlarını zenginleştirir. 13. Teknolojik ürünlerle ilgili en önemli husus nedir?

  A) Markası           B) Fiyatı           
  C) Kullanım şekli    D) Tasarımı         
                      

 14. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin faydalarından yararlanmak ve olumsuz etkilerini en aza indirmek için kullanım şekillerini doğru anlamak en önemli husustur. 15. Oyun bağımlılığı ile ilgili hangi ifade yanlıştır?

  A) Tüm oyuncular oyun bağımlısı değildir.
  B) Oyun bağımlılığı tedavisi yoktur.
  C) Oyun bağımlılığı sosyal ilişkileri bozabilir.
  D) Oyun bağımlılığı ciddi bir sorundur.

 16. Cevap: B Açıklama:

  Oyun bağımlılığı için etkili tedaviler mevcuttur. 17. Teknolojik ürünlerin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için neler yapılabilir?

  A) E-atıkları geri dönüştürmek
  B) Enerji tasarruflu ürünler kullanmak
  C) Su tasarruflu ürünler kullanmak
  D) Hepsi

 18. Cevap: D Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltmak için e-atıkların geri dönüştürülmesi, enerji tasarruflu ürünlerin kullanılması ve su tasarruflu ürünlerin kullanılması gibi adımlar atılabilir. 19. Teknolojik ürünlerin çocukların gelişimini olumsuz etkilememesi için ne yapılmalıdır?

  A) Kullanım sürelerinin sınırlandırılması
  B) Güvenli içeriklere erişimin sağlanması
  C) Sürekli gözetim
  D) Hepsi

 20. Cevap: D Açıklama:

  Çocukların teknolojik ürünlerin olumsuz etkilerinden korunması için kullanım sürelerinin sınırlandırılması, güvenli içeriklere erişimin sağlanması ve sürekli gözetim gibi önlemler alınmalıdır. 21. Teknolojik ürünler konusunda dengeli bir yaklaşım benimsemek ne demektir?

  A) Hiçbir zaman teknolojik ürün kullanmamak
  B) Sürekli olarak teknolojik ürün kullanmak
  C) Teknolojik ürünleri sadece eğlence amaçlı kullanmak
  D) Teknolojik ürünlerin olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde bulundurarak kullanmak

 22. Cevap: D Açıklama:

  Teknolojik ürünler konusunda dengeli bir yaklaşım benimsemek, teknolojik ürünlerin olumlu ve olumsuz yönlerini göz önünde bulundurarak, bilinçli ve ölçülü bir şekilde kullanmak anlamına gelir. 23. Teknolojik ürünlerin insan yaşamına sağladığı en önemli katkı nedir?

  A) İletişimin kolaylaşması
  B) Bilgiye erişimin artması
  C) Eğitim ortamlarının zenginleşmesi
  D) Hepsi

 24. Cevap: Açıklama: 25. Bilgisayarlarda kurşun, cıva ve krom gibi zehirli maddeler bulunur mu?

  A) Evet, bilgisayarlarda bu maddeler bulunur.
  B) Hayır, bilgisayarlarda bu maddeler bulunmaz.
  C) Sadece bazı bilgisayar modellerinde bulunur.
  D) Sadece pil içeren bilgisayarlarda bulunur.

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bilgisayarların bazı parçalarında kurşun, cıva ve krom gibi zehirli maddeler bulunur. 27. Teknolojik ürünlerin kullanma kılavuzunda neler yer alır?

  A) Sadece cihazın teknik özellikleri
  B) Cihazın doğru kullanımı, bakımı ve güvenli çalıştırılmasıyla ilgili bilgiler
  C) Cihazın garanti süresi
  D) Cihazın üretim tarihi

 28. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin kullanma kılavuzlarında, cihazın doğru kullanımı, bakımı ve güvenli çalıştırılmasıyla ilgili bilgiler yer alır. 29. Garanti belgesi olan teknolojik ürünlerde, üretici firma hangi sorumluluğu alır?

  A) Ürün insan hatasından kaynaklanmayan sorunlarını gidermek
  B) Ürünün kullanım ömrünü uzatmak
  C) Ürünün her türlü arızasını gidermek
  D) Ürünün çalınması veya kaybolması durumunda tazmin etmek

 30. Cevap: A Açıklama:

  Garanti belgesi olan teknolojik ürünlerde, üretici firma ürünün insan hatasından kaynaklanmayan sorunlarını giderme sorumluluğu alır. 31. Teknolojik ürünlerin doğru kullanımı ile garanti koşulları arasında nasıl bir ilişki vardır?

  A) Doğru kullanmak, garanti süresini uzatır.
  B) Doğru kullanmak, garanti koşullarını geçersiz kılar.
  C) Doğru kullanmak, garanti kapsamındaki sorunların giderilmesini kolaylaştırır.
  D) Doğru kullanmak, garanti kapsamı dışında kalan sorunların giderilmesini sağlar.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin doğru kullanılması, garanti kapsamındaki sorunların giderilmesini kolaylaştırır. 33. Teknolojik ürünlerin yalnızca evde kullanılması gerektiği neden uyarılır?

  A) Çünkü ev elektrik tesisatı daha güvenlidir.
  B) Çünkü ev ortamında daha az risk vardır.
  C) Çünkü evde daha iyi havalandırma vardır.
  D) Çünkü evler daha küçük alanlardır.

 34. Cevap: A Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin yalnızca evde kullanılması, ev elektrik tesisatının daha güvenli olması nedeniyle uyarılır. 35. "Bu cihaz yalnızca setle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırılabilir" ifadesi hangi cihazın kullanma kılavuzunda yer alabilir?

  A) Televizyon          B) Bilgisayar         
  C) Buzdolabı           D) Çamaşır makinesi   
                        

 36. Cevap: B Açıklama:

  "Bu cihaz yalnızca setle birlikte verilen şebeke adaptörü ile çalıştırılabilir" ifadesi genellikle bilgisayarların kullanma kılavuzlarında yer alır. 37. "Sorun Giderme" butonu hangi cihazın kullanma kılavuzunda bulunabilir?

  A) Akıllı telefon      B) Ütü                
  C) Mikrodalga fırın    D) Klima              
                        

 38. Cevap: A Açıklama:

  "Sorun Giderme" butonu genellikle akıllı telefonların kullanma kılavuzlarında bulunur. 39. Teknolojik ürünlerin kullanımı bilinçli olmalıdır. Bu ifade hangi anlama gelir?

  A) Ürünün tüm özelliklerini bilmek gerekir.
  B) Ürünü doğru şekilde ve amaçlarına uygun olarak kullanmak gerekir.
  C) Ürünü yalnızca çocukların kullanmasına izin vermek gerekir.
  D) Ürünü sadece özel günlerde kullanmak gerekir.

 40. Cevap: B Açıklama:

  Teknolojik ürünlerin kullanımı bilinçli olmalıdır ifadesi, ürünü doğru şekilde ve amaçlarına uygun olarak kullanmak gerektiği anlamına gelir. 41. Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi neden önemlidir?

  A) Doğal kaynakları korur.       B) Çevre kirliliğini azaltır.   
  C) İnsan sağlığını korur.        D) Hepsi                        
                                  

 42. Cevap: D Açıklama:

  Elektronik atıkların geri dönüştürülmesi, doğal kaynakları korur, çevre kirliliğini azaltır ve insan sağlığını korur.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 Detayları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 21 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Yaşadığımız Yer
  1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur
  2. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder
  3. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır
  4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
  5. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer
  6. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur
  7. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur
  8. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur

Ayrıca 4.sınıf sosyal bilgiler dersi IV. ünite zaman için teknoloji konusu test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Teknolojik ürünlerin aşırı kullanımının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlama

Uzun süre ekrana bakmanın göz sağlığı üzerindeki olumsuz etkilerini anlama

Oyun bağımlılığının belirtilerini anlama

Teknolojik ürünlerin olumlu ve olumsuz yönlerini anlama

Oyun bağımlılığının sağlık üzerindeki olumsuz etkilerini anlama

Teknolojik ürünlerin çocukların gelişimi üzerindeki olumlu etkilerini anlama

Teknolojik ürünlerin doğru kullanımının önemini anlama

Oyun bağımlılığı hakkındaki yanlış bilgileri anlama

Teknolojik ürünlerin doğa üzerindeki olumsuz etkilerini azaltma yöntemlerini anlama

Teknolojik ürünlerin çocukların gelişimine olumsuz etkilerini önleme yöntemlerini anlama

Teknolojik ürünler konusunda dengeli bir yaklaşımın önemini anlama

Teknolojik ürünlerin çevresel etkilerini anlar.

Bilgi metinlerini inceler ve analiz eder.

Teknolojik ürünlerin kullanım koşullarını ve garanti kapsamını anlar.

Teknolojik ürünlerin kullanım koşullarını ve garanti kapsamını anlar.

Teknolojik ürünlerin kullanım koşullarını anlar.

Teknolojik ürünlerin kullanım koşullarını anlar.

Teknolojik ürünlerin kullanım koşullarını anlar.

Teknolojik ürünlerin kullanım koşullarını anlar.

Teknolojik ürünlerin çevresel etkilerini anlar

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 7 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 76 kere doğru, 16 kere yanlış cevap verilmiş.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler IV. Ünite - Zaman İçinde Teknoloji - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri