4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 CEVAPLARI

 1. Kâğıt kullanımımızı azaltmak için neler yapılabilir?

  A) Çift taraflı baskı yapmak
  B) Dijital ortamı tercih etmek
  C) Gereksiz evrakları saklamamak
  D) Hepsi

 2. Cevap: D Açıklama:

  Metinde kâğıt kullanımımızı azaltmak için tüm seçeneklerde belirtilen önlemlerin alınması gerektiği belirtilmektedir. 3. Genel ağ haberlerindeki İsraf Etme, İhya Et kampanyasının temel amacı nedir?

  A) İnsanlar arasında yardımlaşmayı artırmak
  B) İsrafı önlemeyi teşvik etmek
  C) Sosyal yardımları güçlendirmek
  D) Hepsi

 4. Cevap: A Açıklama:

  Metinde İsraf Etme, İhya Et kampanyasının temel amacının insanlar arasında yardımlaşmayı artırmak olduğu belirtilmektedir. 5. İSRAF ETME, İHYA ET kampanyasında hangi eşyalar verilebilir?

  A) Sadece beyaz eşya    B) Sadece mobilya      
  C) Sadece giyecek       D) Hepsi               
                         

 6. Cevap: D Açıklama:

  Metinde İSRAF ETME, İHYA ET kampanyasında beyaz eşya, mobilya ve giyecek gibi her türlü eşyanın verilebileceği belirtilmektedir. 7. TBMM'nin hangi yılda açıldığı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 1919    B) 1920    C) 1921    D) 1922    

 8. Cevap: B Açıklama:

  TBMM, 23 Nisan 1920'de Ankara'da toplanmıştır. 9. "Hakimiyet Milletindir" ifadesi, aşağıdaki kavramlardan hangisini ifade eder?

  A) Hükümetin gücünün sınırlı olması
  B) Halkın kendini yönetme hakkı
  C) Yasaların herkes için eşit olması
  D) Devletin bir kral tarafından yönetilmesi

 10. Cevap: B Açıklama:

  "Hakimiyet Milletindir" ifadesi, halkın kendi kaderini tayin etme hakkını ifade eder. 11. TBMM'nin kaç milletvekilinden oluştuğu aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 500    B) 550    C) 600    D) 650    

 12. Cevap: B Açıklama:

  Günümüzde TBMM, 550 milletvekilinden oluşmaktadır. 13. TBMM'de bir partinin temsil edilebilmesi için gerekli oy oranı aşağıdakilerden hangisidir?

  A) %5    B) %7    C) %10    D) %12    

 14. Cevap: C Açıklama:

  TBMM'de temsil edilebilmek için bir partinin aldığı oyların %10'unu geçmesi gerekir. 15. TBMM'nin Başkanı aşağıdakilerden hangisi tarafından seçilir?

  A) Cumhurbaşkanı      B) Milletvekilleri   
  C) Partiler           D) Halk              
                       

 16. Cevap: B Açıklama:

  TBMM Başkanı, milletvekilleri tarafından gizli oylama ile seçilir. 17. TBMM'nin "Gazi Meclis" olarak anılmasının nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Milli Mücadele'nin başarısına öncülük etmesi
  B) Birçok savaşa katılmış olması
  C) Merkezi Ankara'da olması
  D) Çok sayıda milletvekilinin asker olması

 18. Cevap: A Açıklama:

  TBMM, Millî Mücadele'yi başarıya ulaştırmıştır ve bu nedenle "Gazi Meclis" olarak anılmaktadır. 19. TBMM'nin açılması, Türkiye'de aşağıdaki kavramlardan hangisinin gerçekleşmesine yol açmıştır?

  A) Demokrasi    B) Egemenlik    C) Cumhuriyet    D) Laiklik    

 20. Cevap: B Açıklama:

  TBMM'nin açılması, ulusal egemenliğin gerçekleşmesine yol açmıştır. 21. TBMM'nin Bureau'su aşağıdaki görevlerden hangisinden sorumludur?

  A) Kanun tekliflerinin değerlendirilmesi
  B) Meclisin idari işlerinin yürütülmesi
  C) Yasaların yorumlanması
  D) Hükümetin denetlenmesi

 22. Cevap: B Açıklama:

  TBMM'nin Bureau'su, meclisin idari işlerinden sorumludur. 23. TBMM'de milletvekillerinin görev süresi aşağıdakilerden hangisidir?

  A) 2 yıl    B) 3 yıl    C) 4 yıl    D) 5 yıl    

 24. Cevap: C Açıklama:

  Milletvekillerinin görev süresi 4 yıldır. 25. TBMM'nin Plenary'si aşağıdakilerden hangisinden sorumludur?

  A) Kanunların çıkarılması
  B) Hükümetin denetlenmesi
  C) Anayasa değişikliklerinin yapılması
  D) Hepsi

 26. Cevap: D Açıklama:

  TBMM'nin Plenary'si, yasaların çıkarılması, hükümetin denetlenmesi ve anayasa değişikliklerinin yapılması gibi tüm önemli kararları alır. 27. TBMM'nin çalışma gün ve saatleri genellikle hangileridir?

  A) Pazartesi, Çarşamba, Cuma 10.00-14.00
  B) Salı, Perşembe 10.00-14.00
  C) Salı, Çarşamba, Perşembe 15.00-19.00
  D) Pazartesi, Salı, Çarşamba 16.00-20.00

 28. Cevap: C Açıklama:

  Cumhuriyet Bayramı, 1933 yılında Uşak'ta kutlanmıştır. 29. Aşağıdakilerden hangisi TBMM'de gerçekleştirilmez?

  A) Yasaların çıkarılması
  B) Hükümetin denetlenmesi
  C) Cumhurbaşkanının seçimi
  D) Anayasa değişikliklerinin referanduma sunulması

 30. Cevap: D Açıklama:

  Anayasa değişiklikleri referanduma TBMM değil, halk tarafından sunulur. 31. "Bayrak" şiirinde hangi millî değerlerden bahsedilmektedir?

  A) Bayrak, vatan, şehitlik      B) Bayrak, özgürlük, tarih     
  C) Bayrak, barış, sevgi         D) Bayrak, zenginlik, başarı   
                                 

 32. Cevap: B Açıklama:

  Şiirde bayrağın özgürlük, tarih ve vatan sembolü olduğu vurgulanır. 33. Cumhuriyetin ilanı ile birlikte hangi hakların eşitliği sağlanmıştır?

  A) Siyasi ve sosyal haklar
  B) Ekonomik ve kültürel haklar
  C) Dini ve etnik haklar
  D) Hepsi

 34. Cevap: D Açıklama:

  Cumhuriyetin ilanı, tüm vatandaşlara siyasi, sosyal, ekonomik, kültürel ve dini hakların eşitliğini getirmiştir. 35. Terörün temel amacı nedir?

  A) Halkın özgürlüğünü kısıtlamak ve huzurunu bozmak
  B) Ülkenin ekonomisini güçlendirmek
  C) Halkın eğitimini iyileştirmek
  D) Ülkenin sınırlarını genişletmek

 36. Cevap: A Açıklama:

  Terör, halkın hak ve özgürlüklerine karşı gerçekleştirilen şiddet eylemleridir. 37. TBMM'nin en önemli işlevlerinden biri hangisidir?

  A) Yasama yapmak             B) Hükümeti kontrol etmek   
  C) Yargı kararları almak     D) Cumhurbaşkanını seçmek   
                              

 38. Cevap: A Açıklama:

  TBMM'nin başlıca görevi, ülkeyi yönetecek yasaları çıkarmaktır. 39. Cumhuriyet Bayramı neden yılda bir kutlanır?

  A) Cumhuriyetin ilan edildiği günü anmak için
  B) Halkın bayram yapma ihtiyacını karşılamak için
  C) Ülkenin bağımsızlığını kutlamak için
  D) Millî birlik ve beraberliği güçlendirmek için

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cumhuriyet Bayramı, 29 Ekim 1923'te Türkiye Cumhuriyeti'nin ilan edildiği günü anmak için kutlanır. 41. 15 Temmuz darbe girişimine neden olunan temel faktör nedir?

  A) FETÖ terör örgütünün sızması
  B) Halkın hükümete olan güvensizliği
  C) Ülkenin ekonomik sorunları
  D) Dış güçlerin müdahalesi

 42. Cevap: A Açıklama:

  15 Temmuz darbe girişimi, FETÖ terör örgütünün devletin kritik kurumlarına sızmış olması nedeniyle gerçekleşmiştir. 43. Milli iradeye darbe yapılamayacağının temel nedeni nedir?

  A) Halkın egemenlik hakkına dayandığı için
  B) Yasanın bunu yasakladığı için
  C) Cumhurbaşkanının bunu engellediği için
  D) Askerin bunu engellediği için

 44. Cevap: A Açıklama:

  Milli irade, halkın kendi kendini yönetme hakkıdır ve bu hak hiçbir güç tarafından elinden alınamaz. 45. "Yer yüzünde yer beğen!" cümlesi hangi duyguyu ifade eder?

  A) Keder    B) Özgürlük    C) Ümitsizlik    D) Heyecan    

 46. Cevap: B Açıklama:

  Cümle, dile getirilen dileğin kişinin iradesini kullanma özgürlüğüne sahip olduğunu gösterir. 47. Hangi seçenek aşağıdakilerden biriyle ilgili değildir?

  A) Bayrak    B) Rüzgâr    C) Şeref    D) Tarih    

 48. Cevap: B Açıklama:

  Rüzgâr, diğer üç seçenekle ilişkiliyken, bayrakla ilgili bir özellik değildir. 49. "Tarih, şerefim, şiirim" ifadesi hangi duyguyu sembolize eder?

  A) Üstünlük    B) Gurur    C) Acıma    D) Kıskançlık    

 50. Cevap: B Açıklama:

  İfade, kişinin geçmişi, onuru ve sanatsal başarılarıyla gurur duyduğunu gösterir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 Detayları

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 25 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 03 Mart 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 Testini Çöz tıklayın. 4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Yaşadığımız Yer
  1. Çeşitli yöntemlerle çevresindeki herhangi bir nesnenin kendisine göre bulunduğu yönü bulur
  2. Çevresinde gördüğü doğal ve beşerî unsurları ayırt eder
  3. Çevresinde gördüklerini şekil ve şemalarla anlatır
  4. Çevresinde meydana gelen hava olaylarını gözlemleyerek, bulgularını resimli grafiklere aktarır.
  5. Çevresindeki bir yerin krokisini çizer
  6. Çizdiği şekil ve şemalarda kullandığı sembolleri açıklayan bir bölüm oluşturur
  7. Doğal afetler karşısında hazırlıklı olur
  8. Efsane, destan, öykü, türkü ve şiirlerden yararlanarak yaşadığı yerin coğrafi özellikleri ile ilgili çıkarımlarda bulunur

Ayrıca 4.sınıf sosyal bilgiler dersi VI. ünite ben bir vatandaşım konusu test soruları 1, mebsinavlari.com tarafından müfredata uygun hazırlanmıştır

Kaynakların verimli kullanımı hakkında farkındalık kazanma

Toplumsal dayanışmanın önemi ve yardımlaşma yolları hakkında bilgi edinme

Toplumsal dayanışmanın önemi ve yardımlaşma yolları hakkında bilgi edinme

Atatürk Devrimleri ve Cumhuriyetin Kuruluşu

Cumhuriyetçilik İlkesi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yapısı ve Görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Seçim Sistemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yapısı ve Görevleri

Milli Mücadele

Cumhuriyetin Kuruluşu

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Yapısı ve Görevleri

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Seçim Sistemi

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin Görevleri

TBMM'nin çalışma düzenini öğrenmek.

TBMM'nin yetkilerini anlamak.

Millî değerleri tanımak.

Cumhuriyetin getirdiği yenilikleri anlamak.

Terörün doğasını anlamak.

TBMM'nin işlevlerini bilmek.

Cumhuriyet Bayramı'nın anlamını öğrenmek.

15 Temmuz darbe girişiminin nedenlerini anlamak.

Milli iradenin önemini kavramak.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 sınavı 4.Sınıf kategorisinin Sosyal Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

4.Sınıf Sosyal Bilgiler VI. Ünite - Ben Bir Vatandaşım - Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 4.Sınıf Sosyal Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (0)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

4.Sınıf Sosyal Bilgiler Sınavı Hazırla
  4.Sınıf Sosyal Bilgiler Dersi Ünite Özetleri