2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına Ait Tüm Ders Sınavları

En son Yorumlar

Henüz Yorum Yapılmamış
Son Eklenen Sorular

27 Ekim 2021  

I. Kendi kendine çoğalırlar.
II. Ağ bağlantısı aracılığı ile bulaşır.
III. Bilgisayarda güvenlik açıkları oluşturur.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgisayar solucanları için doğrudur?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız III       E) I, II ve III

27 Ekim 2021  

I. Gizlilik
II. Bütünlük
III. Paylaşılabilirlik
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bilgi güvenliğinin temel öğeleri arasındadır?

A) I ve II        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II    E) I, II ve III

27 Ekim 2021  

I. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabın engellenmesidir.
II. Zorbalık yapan hesap site yönetimine şikayet edilmelidir.
III. Zorbalık yapan hesabın ekran görüntüleri alınarak kanıt toplanmalıdır.
Siber zorbalığa maruz kalındığında yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri uygulanmalıdır?

A) I ve II        B) II ve III        C) I ve III
D) Yalnız II    E) I, II ve III

27 Ekim 2021  

Bilişim etiği ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Lisansız yazılım kullanılmamalıdır.
B) Bilişim teknolojilerinde yalancı şahitlik yapılmamalıdır.
C) Başkalarına ait veriler, kişilerin haberi olmadan kullanılmalıdır.
D) Bilişim teknolojileri zarar vermek için kullanılmamalıdır.
E) Bilişim teknolojileri her zaman saygı çerçevesinde kullanılmalıdır.

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ticari amaç güden internet sitesi uzantısıdır?

A) .net    B) .gov    C) .edu    D) .org    E) .k12

27 Ekim 2021  

kelime = "bilişim"
length(kelime)
Yukarıda verilen işlemin çıktısı hangisi olur?

A) 7    B) şlibimi    C) 0,7    D) None    E) True

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yanlış değişken ismidir?

A) sayi                    B) 1.sayi        C) adi
D) dogumTarihi    E) soruSayisi

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sayısal veri değildir?

A) Dairenin yarı çapı         B) İki şehir arasındaki uzaklık
C) Bireyin boy uzunluğu   D) Sınavdan alınan not
E) Bir şehrin plakası

27 Ekim 2021  

I. Sayısal veri
II. Alfanümerik veri
III. Mantıksal veri
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veri türleri arasındadır?

A) I ve II            B) II ve III        C) I ve III
D) I, II ve III      E) Yalnız III

27 Ekim 2021  

Problem çözümü ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Çözüm için olabildiğince farklı yol ve yöntem belirlenmelidir.
B) Problem çözümüne başlamadan önce problemin açık, anlaşılır ve doğru bir şekilde tanımlanmış olması gerekmektedir.
C) Problemi iyi bir şekilde anlamak ve sınırlarını belirlemek gerekmektedir.
D) Sonuçta bulunan çözümü defalarca test etmek gerekmektedir.
E) Aynı çözümü başka problemlerde de kullanmak gerekmektedir.

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi kuvvetli bir şifredir?

A) 1234567890            B) 13579_1
C) abcde123                D) 1+M&c90_
E) zyw112e

27 Ekim 2021  

Bilgi ve iletişim teknolojileri kullanılarak bir birey veya gruba karşı yapılan her türlü zorbalığa ........................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi gelmelidir?

A) Siber saldırı        B) Siber zorbalık
C) Siber savaş        D) Siber suç
E) Siber atak

27 Ekim 2021  

Bilginin yetkisiz kişiler tarafından değiştirilmesi ve ya silinmesi gibi tehditlere karşı korunması yada bozulmaması anlamına gelen bilişim teknolojileri kavramı hangisidir?

A) Bilgi güvenliği        B) Gizlilik
C) Bütünlük                D) Erişebilirlik
D) Doğruluk

27 Ekim 2021  

I. Zorbalık yapan hesaplara cevap vermeyin, tartışmayın.
II. Yapılan zorbalıkların ekran görüntüsünü alın ve şikayet edin.
III. İlk yapılması gereken zorbalık yapan hesabı engellemek.
Yukarıdaki verilenlerden hangisi veya hangileri siber zorbalık karşısında yapılması gerekenlerdendir?


A) I ve II          B) I, II ve III        C) I ve III
D) II ve III        E) Yalnız II

27 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi internet ortamında uyulması gereken etik kurallardan biri değildir?

A) Bize yapılmasından hoşlanmadığımız davranışları başkalarına yapmamalıyız.
B) İnternette karşılaştığımız kişilere karşı istediğimizi diyebiliriz.
C) İnternet ortamında insanların kişilik haklarına saygı göstermeliyiz.
D) İnsanların özel hayatına karşı internet ortamında saygı göstermeliyiz.
E) İnternette kaba ve küfürlü dil kullanmamalıyız.

27 Ekim 2021  

Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi devlet kurumlarına aittir?

A) .com    B) .gov    C) .org    D) .edu    E) .k12

27 Ekim 2021  

Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve lise kurumlarına aittir?

A) .com    B) .gov    C) .org    D) .edu    E) .k12

27 Ekim 2021  
Aşağıdaki internet sitesi uzantılarından hangisi ticari amaçlıdır?
A) .com
B) .gov
C) .org
D) .edu
E) .k12
27 Ekim 2021  

Kişinin kendi zihni tarafından ürettiği her türlü soyut ürün olarak tanımlanan etik kural aşağıdakilerden hangisidir?

A) Erişim                  B) Gizlilik    C) Kullanılabilirlik
D) Fikri mülkiyet     E) Doğruluk

27 Ekim 2021  

Görünürde başka bir amaç için kullanılıyor gözükse de arka planda kullanıcıya ait bilgileri elde edip sahibine gönderen art niyetli programlara verilen isim hangisidir?

A) Truva atı        B) Solucan    C) Casus yazılım
D) Keylogger      E) Cookie