2021-2022 Eğitim Öğretim Yılına Ait Tüm Ders Sınavları

En son Yorumlar

@Hayrunnisa (22 Kasım 2021)

Ey sol yanıma düşen ince sızım öyle tepkisiz kalma yaktığın yürektir çıra değil insan haklarından 100 aldım.
Son Eklenen Sorular

07 Aralık 2021  

Bilinen 62 elementi artan atom ağırlıklarına göre sıralamış, ilk 8 elementten sonra benzer fiziksel ve kimyasal özelliklerin tekrar ettiğini fark etmiştir.
Yukarıda özelliği verilen bilim insanı hangisidir?

A) Gleen Seaborg            B) John Newlands
C) Lothar Meyer               D) Henry Moseley

07 Aralık 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Doğada 80’i aşkın element bulunmaktadır. 
B) Elementler sembollerle(simge) gösterilir.
C) Eğer elementin baş harfleriyle simgelenen başka bir element varsa bu elementin simgesinde baş harfin yanına, İngilizce adının son harfinde eklenir.
D) Genellikler, elementin İngilizce adının ilk harfi kullanılır.

07 Aralık 2021  

Aynı cins atomlardan meydana gelen saf maddelere ...................... denir. 
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) bileşik    B) bileşke    C) element    D) çözelti

07 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi mitoz ve mayoz bölünmede ortaktır?

A) DNA‘nın eşlenmesi
B) Parça değişimi
C) Oluşan hücre sayısı
D) Oluşan hücrelerin genetik yapısı

07 Aralık 2021  

I- Gen
II- Kromozom
III- Nükleotit
IV- DNA
Kalıtımda görevli olan moleküllerin küçükten büyüğe doğru sırası nasıldır?

A) III-I-IV-II                    B) I-II-III-IV
C) IV-III-II-I                    D) III-IV-II-I

07 Aralık 2021  

Mayoz bölünme sırasında kromozomlar birbirine sarılır ve aralarında parça değişimi olur. Aşağıdakilerden hangisi bu olayın canlılar için önemini belirtir?

A) Hücre bölünmesini hızlandırır.
B) Canlıların büyümesinde etkili olur.
C) Farklı hücrelerin oluşmasını sağlar.
D) Aynı hücrelerin oluşmasını sağlar

07 Aralık 2021  

1500 nükleotitten meydana gelen DNA zincirinde 250 adet timin(T) bulunmaktadır. Bu zincirde kaç adet sitozin (C) bulunur?

A) 350        B) 400        C) 500        D) 1500

07 Aralık 2021  

Periyodik sistemin sağ tarafında yer alan, elektriği ve ısıyı iyi iletmeyen, mat görünümlü olan elementlere verilen isim nedir?

A) Alkali metal    B) Metal    C) Ametal    D) Yarı metal

07 Aralık 2021  

Henry Mosaley ‘in elementlerin sınıflandırılması ile ilgili görüşü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Elementler atom ağırlıklarına göre sıralanır
B) Elementler protan sayılarına göre sıralanır.
C) Periyodik tabloya son şeklini vermiştir.
D) Oktav kuralını bulmuştur.

07 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi mayoz bölünme sonucu meydana gelir?

A) Zigot    B) Embriyo    C) Yumurta    D) Doku

07 Aralık 2021  

Elektron alışverişine dayanan kimyasal bağ çeşidi aşağıdakilerden hangisidir?

A) İyonik bağ                B) Kovalent bağ
C) Halojen bağı            D) Wander vals bağı

07 Aralık 2021  

8A grubunun özel adı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Helyumlar                  B) Alkali Metaller
C) Toprak Metaller        D) Soygazlar

07 Aralık 2021  

Periyodik tabloda toplam kaç periyot vardır?

A) 5        B) 6        C) 7        D) 8

07 Aralık 2021  

Aşağıda verilen metni Türkçeye çeviriniz.

وكان اثنا عشر صباحا عندما خرج مع أصدقائه. كانت هناك الرياح الصعبة خارج. كانوا يرتدون ملابس جيدة إلى البرد.


07 Aralık 2021  

Aşağıda verilenlerden hangisi iletişim araçlarından değildir?

A) سماعة        B) هاتف        C) الإنترنت        D) رسالة

07 Aralık 2021  

Aşağıda Türkçe olarak verilen kelimelerin Arapçalarını yazınız.

1. Kitap: ..................
2. Dağ: ..................
3: Dolap: ..................
4: Uçak: ..................
5. internet: ..................

07 Aralık 2021  

Aşağıda Arapça olarak verilen kelimelerin anlamlarını yazınız.

1. كتاب: ................
2. معلم: .................
3. حافلة: ................
4.باخرة: ..............
5.الكمبيوتر: ...............

07 Aralık 2021  

Aşağıda Arapça olarak verilen cümleleri Türkçeye çeviriniz.

1. كنت متأخرا بالأمس.
.................. .......................... ...................
2. انها في وقت متأخر للطبقة مرة أخرى.
.................. .......................... ...................
3.أعطى قلمه لصديقه.
.................. .......................... ...................

07 Aralık 2021  

Aşağıdaki boşluklara ذلك ve تلك kelimelerini yerleştiriniz

مسجد ________ (١)
مدرسة ________ (٢)
مطعم ________ (٣)
نادل ________ (٤)
دجاجة ________ (٥)

07 Aralık 2021  

Aşağıdakilerden hangisi bir meyve değildir?

A) تفاح    B) طماطم    C) مندري    D) اناناس