Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Osmanlı Devleti spor faaliyetlerini düzenlerken neleri amaçlamıştır?


 2. Cevap: Savaşlara hazırlık, gençlerin fiziksel ve ruhsal eğitimi, millî duyguların geliştirilmesi. Açıklama:

  Osmanlılar, sporu yalnızca savaş için değil, toplumsal dayanışmayı ve kişisel gelişimi teşvik etmek için de kullanmışlardır. 3. Osmanlı Dönemi'nde güreşin halk üzerindeki etkilerinden üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: * Birlik ve beraberlik duygularının gelişmesi * Millî duyguların ortaya çıkması * Pehlivanlara duyulan saygı ve özenme Açıklama:

  Güreş, Osmanlı toplumunda önemli bir rol oynamış ve halkın sosyal ve kültürel hayatını şekillendirmiştir. 5. Cumhuriyet Dönemi'nde yaygınlaştırılan modern spor dallarından üç örnek veriniz.


 6. Cevap: - Atletizim - Voleybol - Halter Açıklama:

  Cumhuriyet Dönemi'nde atletizim, voleybol ve halter gibi modern spor dalları yaygınlaştırılmıştır. 7. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılan jimnastik hareketlerinin amacını açıklayınız.


 8. Cevap: Modern sporların yaygınlaştırılması Açıklama:

  19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nda yapılan jimnastik hareketlerinin amacı, modern sporların yaygınlaştırılmasıdır. 9. Osmanlı Devleti'nin sanatı ve sanatçıyı koruma ilkesini açıklayınız.


 10. Cevap: - Padişahlar ve devlet adamları sanatı bir devlet anlayışı olarak desteklediler. - Şairler, müzisyenler ve hattatlar özel maaşlar ve kadrolar alarak korundular. - Sultan II. Murad, şiir yazan ilk padişahtı ve şairlere rağbet gösterdi. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nin sanatçılara verdiği destek, Türk sanatının gelişmesine ve zenginleşmesine katkı sağladı. 11. Lale Devri döneminde Osmanlı sanatının Batı'dan etkilendiği alanları sıralayınız.


 12. Cevap: - Mimari - Süsleme sanatları - Resim - Müzik Açıklama:

  Lale Devri, Batı'ya açılımın artmasıyla Osmanlı sanatında önemli değişimelerin yaşandığı bir dönem oldu. 13. Kültürel mirasın korunmasının önemi nedir?


 14. Cevap: * Toplumsal hafızayı korumak * Birlikte yaşama hissini pekiştirmek * Ulusal kültürlerin küreselleşmenin olumsuz etkilerine karşı korunması Açıklama:

  Kültürel miras, bir toplumun geçmişini ve kimliğini yansıtan değerler ve eserler bütünüdür. Bu mirası korumak, toplumun kültürel sürekliliğini sağlamak ve gelecek nesillere aktarmak için önemlidir. 15. Sultan II. Mahmut Dönemi'nde yapılan bir eğitim yeniliğini belirtiniz.


 16. Cevap: Avrupa'ya öğrenci gönderilmesi Açıklama:

  Sultan II. Mahmut Dönemi'nde Batılı anlamda eğitim veren okullar kurulmasının yanı sıra Avrupa'ya öğrenciler gönderildi. Bu öğrenciler, Osmanlı ülkesinde Avrupa kültürünün yayılmasında önemli rol oynadı. 17. Osmanlı Devleti'nde azınlıklar için açılan okulların imtiyazlarından bahsediniz.


 18. Cevap: Osmanlı Devleti, eğitim kurumlarının açılması ve yönetilmesinde Türk ve Müslümanlara tanıdığı serbestliği azınlıklar için de tanımıştır. Açıklama:

  Osmanlı Devleti'nde azınlıklar, kendi dillerinde ve kültürlerinde eğitim alabilmiştir. 19. Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı hakkında bilgi veriniz.


 20. Cevap: Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışı, laik, akılcı, bilimsel, karma, disiplinli, işe yarar ve ülke kalkınmasını hedefleyen bir anlayıştı. Açıklama:

  Atatürk, eğitimin Türkiye'nin bağımsızlığına, kendi benliğine ve millî geleneklerine uygun olması gerektiğini düşünüyordu. 21. Cahit Arf'ın matematik alanındaki öne çıkan çalışmaları nelerdir?


 22. Cevap: - Cebirsel denklemler üzerinde yoğunlaşması - Özel hâller problemi çözümü - Uzaydaki düzlem eğrileri ile ilgili çalışmaları Açıklama:

  Arf, matematiksel çalışmalarıyla dünya çapında tanınmış ve Türk matematiğinin gelişmesine katkı sağlamıştır. 23. Cumhuriyet Dönemi'nde kimya alanında hangi enstitü öncülük etmiştir?


 24. Cevap: İstanbul Üniversitesi Kimya Enstitüsü Açıklama:

  Bu enstitü, Cumhuriyet Dönemi'nde kimya araştırmalarının merkezi olmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimde çağdaş ilkelere önem verilmiştir.
  2. (.....) Millî Mücadele döneminde Maarif Kongresi toplanmıştır.
  3. (.....) Eğitimin temel hedefleri, Atatürk tarafından raporlaştırılmıştır.
  4. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde okul öncesi eğitime önem verilmiştir.
  5. (.....) İlköğretim, 1924 Anayasası'nda zorunlu ve parasız kılınmıştır.
  6. (.....) Atatürk Dönemi'nde ortaokulların sayısı iki katından fazla artmıştır.
  7. (.....) Liselerin ilk olarak açıldığı dönem Osmanlı Devleti'dir.
  8. (.....) Atatürk, "Başöğretmen" unvanıyla halka ders vermiştir.
  9. (.....) Eğitim, Türkiye'nin millî geleneklerine uygun olmalıdır.
  10. (.....) Cumhuriyet Dönemi'nde eğitimde karma uygulamaya geçilmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. Y 8. D 9. D 10. D Açıklama:

  1. Cumhuriyet Dönemi'nde eğitim, çağdaşlaşma ve bilime önem veren bir yaklaşımla yürütülmüştür. 2. Maarif Kongresi, Cumhuriyet'in ilanından önce Millî Mücadele yıllarında toplanmıştır. 3. Atatürk, eğitimle ilgili ilkelerin belirlenmesi için raporlar hazırlattırmıştır. 4. Okul öncesi eğitim, Cumhuriyet Dönemi'nde ilk kez sistematik olarak düzenlenmiştir. 5. 1924 Anayasası, eğitimin zorunlu ve parasız olmasını hükme bağlamıştır. 6. Atatürk Dönemi'nde ortaokulların sayısı %100 oranında artmıştır. 7. Liselerin ilk olarak Osmanlı Devleti'nde açıldığını gösteren bir ifade metinde yoktur. 8. Atatürk, eğitimde halkın aydınlanmasına önem verdiği için halka ders vermiştir. 9. Eğitim, ulusal kimlik ve kültürel mirası korumak amacıyla Türkiye'nin millî geleneklerine uygun olmalıdır. 10. Karma eğitim uygulaması, Cumhuriyet Dönemi'nde ortaokullar ve liseler için uygulanmaya başlanmıştırYorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-YanlışAyrıca Lise Türk kültür ve medeniyet tarihi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak hazırlanmıştır

Osmanlı Devleti'nin spor faaliyetlerine verdiği önemin nedenlerini kavrama.

Osmanlı Dönemi'nde güreşin toplumsal etkilerini anlama.

Cumhuriyet Dönemi'ndeki modern spor dalları hakkında bilgi edinme.

19 Mayıs kutlamalarının sporla ilişkisini anlama.

Osmanlı Devleti'nin sanat ve sanatçılara verdiği önemi ve bunun sanata yansımalarını kavrar.

Osmanlı sanatının Batı etkilerine açık olduğunu ve bunun sanattaki dönüşümleri anlar

Kültürün korunması ve aktarılmasının önemini kavramak.

Tanzimat Dönemi'nde eğitim alanında yapılan yenilikleri öğrenmek.

Osmanlı Devleti'ndeki azınlıkların eğitim haklarını anlamak.

Öğrenciler, Mustafa Kemal Atatürk'ün eğitim anlayışını anlayabilecekler.

Cahit Arf'ın matematik alanındaki katkılarını öğrenmek.

Cumhuriyet Dönemi'nde kimya alanındaki öncü kurumun adını öğrenmek.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Türk Kültür ve Medeniyet Tarihi Dersi Ünite Özetleri