10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Gıybetin İslam ahlakındaki yeri hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Gıybet, İslam ahlakında büyük bir günahtır. Kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyle onu anmak olarak tanımlanır. Gıybet eden kişi, kardeşinin etini yemekten hoşlanmazsa, gıybet etmekten de hoşlanmamalıdır. Açıklama:

  Gıybet, İslam ahlakında yer alan önemli bir ahlaki kusurdur. Mü'minlerin, başkalarını arkalarından çekiştirmekten kaçınmaları gerekir. 3. Terbiyenin sözlükteki anlamını açıklayınız.


 4. Cevap: Çocuğu veya ekini besleyip büyütmek, geliştirmek Açıklama:

  Terbiye kelimesi, "bir şeyi en mükemmel derecesine ulaşıncaya kadar adım adım inşa etmek" anlamına gelir. 5. Kulluk kavramının anlamını açıklayınız.


 6. Cevap: Allah'a gönülden bağlanarak sadece O'na itaat etmek. Açıklama:

  Kulluk, Allah'a teslimiyet ve ibadet etmekle gerçekleşir. 7. Nafile ibadetlerin önemi nedir?


 8. Cevap: Allah'a yaklaşmayı sağlar, kulun Rabbiyle bağlantısını güçlendirir ve manevi gelişime katkı sağlar. Açıklama:

  Farz ibadetlerin yanında, nafile ibadetler de kulun Allah ile yakınlaşması için önemlidir. 9. Peygamber Efendimizi sevmenin derecesi nasıl olmalıdır?


 10. Cevap: Müminler, Peygamber Efendimizi kendi nefislerinden, anne-babalarından, çocuklarından ve tüm insanlardan daha fazla sevmelidirler. Açıklama:

  Peygamber sevgisi, bir Müslüman için imanın bir parçasıdır ve kendi hayatımızdan bile önce gelmelidir. 11. Peygamberimiz Hz. Muhammed'e karşı vazifelerimizden bahsediniz.


 12. Cevap: Hz. Peygamber'e karşı vazifelerimiz arasında ona iman etmek, itaat etmek, getirdiği dini teslim almak, onu sevmek, hürmet etmek, sünnetine uymak ve onun yolunda yürümek yer alır. Açıklama:

  Peygamberimiz, İslam dini açısından en üstün örnektir ve ona olan bağlılığımızı bu şekilde gösteririz. 13. Kul hakkının önemini ve ihlal etmemenin sonuçlarını belirtiniz.


 14. Cevap: Kul hakkı, kişilerin can, mal ve namus güvenliklerinin dokunulmazlığıdır. Bu hakkı ihlal etmek büyük günahlardandır ve ahirete bırakılmaması gereken bir vebaldir. Kul hakkı ihlali aynı zamanda toplumdaki huzuru ve güvenliği bozar. Açıklama:

  İnsanların haklarına saygı duymak, İslam ahlakının temel ilkelerindendir. Kul hakkına girmemek, sorumluluk sahibi olmayı ve başkalarının haklarına riayet etmeyi gerektirir. 15. Bir Müslümanın diğer insanlara karşı temel ahlaki sorumluluklarını yazınız.


 16. Cevap: Bir Müslümanın diğer insanlara karşı temel ahlaki sorumlulukları şunlardır: * Onlara adil ve merhametli davranmak * Canlarını, mallarını ve namuslarını korumak * Onlara yardım etmek ve onlarla dayanışma içinde olmak * Onlara karşı sevgi ve saygı göstermek * Onlara selam vermek ve güzel söz söylemek Açıklama:

  İslam ahlakı, insanlara karşı iyi ve adil davranmayı, onlara saygı göstermeyi ve haklarını korumayı temel alır. 17. Dinimizde yasaklanan oyun ve eğlence çeşitlerinden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: Kumar oynama, şans oyunları, canlılara zarar veren tehlikeli eğlence faaliyetleri Açıklama:

  Dinimizde, şans faktörüne bağlı, emeğe dayanmayan veya bir başkasının malını haksız bir şekilde elde etmeyi içeren oyun ve eğlence anlayışları yasaklanmıştır. 19. Suç ve ceza arasındaki dengeyi açıklayınız.


 20. Cevap: Suçun niteliği, boyutu, işleniş şartları ve sebepleri gibi unsurlar dikkate alınarak, suçluya verilen ceza suçun ağırlığıyla orantılı olmalıdır. Açıklama:

  İslam hukukunda suçun şahsiliği ilkesi gereğince, kişiler kendi suçlarından dolayı sorumlu tutulurlar. 21. Hukuk ve ahlak arasındaki ilişki nedir?


 22. Cevap: Hukuk, ahlakın dışsal yönünü desteklerken, ahlak hukuku içsel olarak yönlendirir. İkisi bir arada, toplumsal huzur ve düzenin sağlanmasında önemlidir. Açıklama:

  Hukuk ve ahlak, birbirini tamamlayan ve toplumsal uyumu sağlayan iki önemli sistemdir. 23. Kıyas yöntemiyle İslam hukukunda bir örnek veriniz.


 24. Cevap: İçkinin haram kılınması kıyas yoluyla benzer maddelerin (örn. uyuşturucular) de haram olduğu sonucuna ulaşmıştır. Açıklama:

  Kıyas, İslam hukukunda benzerlikler yoluyla yeni hükümler çıkarmak için kullanılan bir yöntemdir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Peygamber Efendimiz, ümmetini çok sever ve onların sıkıntılarına üzülürdü.
  (.....) 2. Peygamberimizin sünnetine uymak, Müslümanlar için zorunludur.
  (.....) 3. Peygamber Efendimize salavat getirmek, ona olan sevgimizi ifade etmektir.
  (.....) 4. Kur'an-ı Kerim, kıyamete kadar geçerli olan son ilahi kitaptır.
  (.....) 5. Kur'an-ı Kerim'i okuyarak anlamaya çalışmak önemlidir.
  (.....) 6. Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an'ı anlama ve yaşama konusunda en güzel örnektir.
  (.....) 7. Kur'an-ı Kerim'e karşı öncelikli vazifemiz, ona inanmaktır.
  (.....) 8. Kur'an-ı Kerim, bir nur ve şifadır.
  (.....) 9. Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermek, ona dokunmamakla sağlanır.
  (.....) 10. Hz. Muhammed (s.a.v.), Kur'an-ı Kerim'in ayetlerini kalben kabul etmiştir.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  * Kur'an
  * Sünnet
  * Kıyas
  * İcma
  a) İslam bilginlerinin fikir birliği
  b) Hz. Peygamber'in uygulamaları
  c) Allah'ın kelamı
  d) Akıl yoluyla hüküm çıkarma

 28. Cevap: 1. c 2. b 3. a 4. d Açıklama:

  İslam hukukunun kaynakları şunlardır: Kur'an, Sünnet, İcma ve Kıyas. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Yapılması serbest bırakılmış hususlara ... denir.
  2. Yapılması yasaklanmış olanlara ... denir.
  Helal ve Haramın Genel Kapsamı
  3. Helaller ve haramlar hayatın tüm alanlarını kapsar.
  4. Dinimizde helal alanı, haram alanından ... geniştir.
  Zaruret Halinde Haramlar
  5. Normal şartlarda haram kılınmış fiiller, zaruret durumlarında ... olarak mübah olabilir.
  6. Zaruret durumlarında "Zarûretler haram olan şeyleri ..." prensibi geçerlidir.
  Kur'an'da Haram Olarak Belirtilen Hususlar
  7. Kur'an'a göre haram kılınan şeyler ... olarak tanımlanır.
  Giyim-Kuşam ile İlgili Kurallar
  8. Giyim-kuşam konusunda temiz ve ... giyinmek temel kurallardır.
  9. Kültürel farklılıklara uygun giyinme biçimlerine müdahale edilmemiştir.
  Oyun ve Eğlence Anlayışı
  10. Şans faktörüne bağlı oyunlar ve bir başkasının malını haksız yere elde etmeyi içeren eğlenceler ... edilmiştir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf temel dini bilgiler 2.dönem 2.yazılı soruları klasik türde müfredata uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, gıybetin İslam ahlakındaki önemini anlayacaklardır.

Terbiyenin sözlükteki anlamını öğrenmek.

Öğrenciler, İslam'daki kulluk anlayışını anlar.

Öğrenciler, nafile ibadetlerin faydalarını öğrenir.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizi sevmenin önemini ve derecesini kavrarlar.

Öğrenciler, Hz. Peygamber'e karşı duyulması gereken saygı ve hürmetle ilgili bilinç kazanırlar.

Öğrenciler, kul hakkının önemini anlar, onu ihlal etmenin sonuçlarından haberdar olur ve başkalarının haklarına saygı göstermenin erdemini kavrar.

Öğrenciler, bir Müslümanın diğer insanlara karşı temel ahlaki sorumluluklarını öğrenir, bu sorumlulukların önemini anlar ve bunları kendi hayatlarında uygulamaya çalışır.

Öğrenciler, dinimizce yasaklanan oyun ve eğlence çeşitlerinden bazı örnekleri öğrenir.

Öğrenciler, İslam hukukunda suç ve ceza arasındaki dengeyi kavrarlar.

Öğrenciler, hukuk ve ahlak arasındaki karşılıklı bağımlılığı anlayacaklardır.

Öğrenciler kıyas yöntemini ve İslam hukukundaki uygulamalarını kavrayacaklardır.

* Peygamber Efendimizin ümmetine olan sevgisini ve merhametini öğrenmek. * Sünnete uymanın önemini kavramak. * Salavat getirmenin faziletini anlamak. * Kur'an-ı Kerim'in önemini ve değerini bilmek. * Kur'an-ı Kerim'i okuma ve anlama alışkanlığı kazanmak. * Peygamber Efendimizin Kur'an-ı Kerim'e karşı duruşunu örnek almak. * Kur'an-ı Kerim'e olan iman ve teslimiyetin şart olduğunu anlamak. * Kur'an-ı Kerim'in insanlığa faydalarını öğrenmek. * Kur'an-ı Kerim'e saygı göstermenin önemini kavramak. * Hz. Muhammed (s.a.v.)'in Kur'an-ı Kerim'e olan bağlılığını örnek almak

İslam hukukunun kaynaklarını bilir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf Temel Dini Bilgiler 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.