Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Evliya Çelebi'nin Seyahatname'sinde Kütahya şehri ile ilgili anlatılanları özetleyiniz.


 2. Cevap: Kütahya'nın sağlam bedenli halkı, rahat sindirilebilen suları, eski iş yapıları, cesur halkı, güzel kadınları, safa ve zevk ehli halkı ile bilinmektedir. Açıklama:

  Evliya Çelebi, Seyahatnamesinde Kütahya'yı canlı bir şekilde anlatmış, şehrin tarihî ve kültürel özelliklerini vurgulamıştır. 3. Seyahatname türünün özelliklerinden üçünü yazınız.


 4. Cevap: Gezip görülen yerleri tanıtma, kişisel gözlemlere yer verme, tarihî bilgi içerme Açıklama:

  Seyahatnameler, gezilen yerleri tanıtmayı, yazarın kişisel deneyimlerini aktarmayı ve tarihî bilgiler sunmayı amaçlar. 5. Belgrad'ın iki önemli özelliği nedir?


 6. Cevap: Kale Meydanı ve Teraziya Açıklama:

  Kale Meydanı şehir tarihindeki anılara ev sahipliği yaparken, Teraziya şehrin en hareketli caddesidir. 7. Klasik türde üç tane haber yazma tekniğini yazınız.


 8. Cevap: * Ters piramit tekniği * Piramit tekniği * Konuşma dili tekniği Açıklama: 9. Ters piramit tekniğinin bölümlerini belirtiniz.


 10. Cevap: * Başlık * Özetleyici giriş * Ayrıntılar * Olayın geçmişi * Sonuç bölümü Açıklama: 11. Türkiye'de eğitimin Nobel ödülüne giden yolda ne gibi bir rolü olmuştur?


 12. Cevap: Türkiye'deki İlkokul, ortaokul, lise ve üniversite eğitiminin ücretsiz ve yüksek kalitede olması, Aziz Sancar'ın Nobel'e giden sürecinde temel oluşturmuştur. Açıklama:

  Metinde, Sancar'ın Türkiye'de aldığı eğitimin ABD'deki eğitiminin seviyesinde olduğu ve kendisini Nobel'e hazırladığı vurgulanmıştır. 13. Aziz Sancar'ın hangi bilim dalındaki çalışmaları ona Nobel Ödülü'nü kazandırmıştır?


 14. Cevap: DNA onarımı Açıklama:

  Metinde, Sancar'ın Nobel Ödülü'nün DNA onarımı alanındaki çalışmaları sonucunda verildiği belirtilmektedir. 15. Aziz Bey'in müsvedde yazarkenki davranışlarını üç örnekle açıklayınız.


 16. Cevap: 1. Dizinin üzerine kâğıt dayar ve kalemi eline alır. 2. Bir hâfız gibi sallanır durur. 3. Uyak aradığına şüphe yoktur. Açıklama:

  Aziz Bey, müsvedde yazarken bu davranışları sergilerdi. 17. "Bir Manevra" adlı metnin amacı nedir?


 18. Cevap: Atatürk'ün askeri dehasını ve liderlik becerilerini anlatmaktır. Açıklama:

  Metin, Atatürk'le ilgili bir anıyı aktarırken, onun askeri ve kişisel özelliklerini de vurgulamaktadır. 19. Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya" eserinin türünü belirtiniz.


 20. Cevap: Anı Açıklama:

  "Çankaya", Falih Rıfkı Atay'ın Millî Mücadele dönemi ve Cumhuriyet'in ilk yıllarına ait gözlemlerini ve anılarını aktardığı bir anı eseridir. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. () Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si on üç ciltlik bir eserdir.
  2. () Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si dönemin geçim kaynakları, ticaret ve folkloru gibi özelliklerini yansıtır.
  3. () Evliya Çelebi Osmanlı toprakları dışında başka ülkeleri de gezmiştir.
  4. () Evliya Çelebi'nin yazdığı eserler halk edebiyatı alanına girer.
  5. () Seyahatname, yalın ve akıcı bir anlatıma sahiptir.
  6. () Evliya Çelebi'nin gezip gördüğü yerleri anlatırken mübalağalı bir dil kullandığı görülmez.
  7. () Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si Türkçe'nin gelişimine önemli katkılar sağlamıştır.
  8. () Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si tarihî ve coğrafi bilgiler açısından güvenilir bir kaynaktır.
  9. () Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si UNESCO tarafından anma ve kutlama yıl dönümleri arasına alınmıştır.
  10. () Evliya Çelebi, İsfahan'ı ziyaret etmiştir.

 22. Cevap: 1. Y 2. D 3. D 4. Y 5. D 6. Y 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 23. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Tarih, efsane ve mitolojiyi iç içe yansıtan gezi yazısı türünde eserleri vardır.
  (.....) 2. Türkler'in ilk basılı atlası Fransa'da çıktı.
  (.....) 3. Cedid Atlas Tercümesi, 1804 yılında basılmıştır.
  (.....) 4. Cedid Atlas Tercümesi, dünyada 15 kopyası bulunan nadir bir atlasdır.
  (.....) 5. Cedid Atlas Tercümesi'ni Norveç Ulusal Kütüphanesi'nde tespit eden kişi Anders Kvernberg'dir.
  (.....) 6. Cedid Atlas Tercümesi, Osmanlı Devleti'nde basılmıştır.
  (.....) 7. Cedid Atlas Tercümesi'nin orijinalliği tespit edilmiştir.
  (.....) 8. Hümanizm çevresinde Anadolu kültürü ile Batı kültürünü buluşturmayı amaçlamıştır.
  (.....) 9. Mavi Yolculuk adlı eser, deneme türündedir.
  (.....) 10. Osmanlı Münevverinden Türk Aydınına adlı eser, sözlük türündedir.

 24. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. Y 10. Y Açıklama:

  1. Cevap: D - Tarih, efsane ve mitolojiyi iç içe yansıtan gezi yazısı türünde eserleri olan kişi Halikarnas Balıkçısı'dır (Cevdet Kudret Solok). 2. Cevap: Y - Türkler'in ilk basılı atlası Norveç'te çıkmıştır. 3. Cevap: Y - Cedid Atlas Tercümesi, 1803 yılında basılmıştır. 4. Cevap: D - Cedid Atlas Tercümesi'nin dünyada 15 kopyası bulunmaktadır. 5. Cevap: D - Cedid Atlas Tercümesi'ni Norveç Ulusal Kütüphanesi'nde tespit eden kişi Anders Kvernberg'dir. 6. Cevap: D - Cedid Atlas Tercümesi, Osmanlı Devleti'nin başkenti İstanbul'da basılmıştır. 7. Cevap: D - Cedid Atlas Tercümesi'nin orijinalliği testlerle tespit edilmiştir. 8. Cevap: D - Hümanizm çevresinde Anadolu kültürü ile Batı kültürünü buluşturmayı amaçlayan kişi Halikarnas Balıkçısı'dır (Cevdet Kudret Solok). 9. Cevap: Y - Mavi Yolculuk adlı eser, gezi yazısı türündedir, deneme türünde değildir. 10. Cevap: Y - Osmanlı Münevverinden Türk Aydınına adlı eser, eleştiri türündedir, sözlük türünde değildir. 25. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  1. Efsanelere göre içen kimseye ölümsüzlük sağladığına inanılan bir su
  2. Üzerine çuka ve beyaz câr bürünülür
  3. Bir tür şalvar
  4. Çevik ve becerikli
  5. Eski Türk mimarisinde odanın karşı ön cephesinde yer alan üç yanı pencereli çıkma
  6. At yemi
  7. Saf, tatlı su
  8. Su kovası
  9. Mevsimine göre narenciye, incir, limon, üzüm vb. meyvelerin kurutularak kıyma kıvamına getirilip şekillendirilerek güneşte kurutulan
  10. Bir çeşit pide
  a) Çakşır
  b) Şehnaz
  c) Şahnişin
  d) Âbıhayat
  e) Kil
  f) Pişi
  g) Zülâl
  h) Maşrapa
  ı) Kefvi
  j) Kirde

 26. Cevap: 1. d 2. c 3. a 4. b 5. c 6. ı 7. g 8. h 9. f 10. j Açıklama:

  Metinde geçen kelimelerin anlamlarından yola çıkarak eşleştirmeler yapılmıştır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 13 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Haber
 • Haber
 • Deneme

Ayrıca Lise 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Evliya Çelebi'nin metninden Kütahya şehrinin özelliklerini çıkarabileceklerdir.

Öğrenciler, seyahatname türünün özelliklerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Belgrad'ın önemli özelliklerini öğrenecektir.

Öğrenciler, Türkiye'deki eğitimin kalitesini ve uluslararası başarıda oynadığı rolü anlayacaktır.

Öğrenciler, Aziz Sancar'ın Nobel Ödülü kazandığı bilim dalını öğrenecektir.

Öğrenciler, kişilerin davranışlarını gözlemleyebileceklerdir.

Öğrenciler, anı türünün önemini kavrayacak ve tarihi olaylara kişisel bir bakış açısıyla yaklaşmanın değerini anlayacaklardır.

Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya" eserinin türünü tanımak.

* Evliya Çelebi'nin Seyahatname'si hakkında bilgi edinmek * Seyahatname'nin içeriği ve özelliklerinden haberdar olmak * Seyahatname'nin tarihî ve edebi değeri hakkında bilgi edinmek * UNESCO'nun Evliya Çelebi'nin çalışmalarına verdiği önemin farkına varmak * Evliya Çelebi'nin gezdiği yerler hakkında bilgi edinmek

* Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerinin özelliklerini öğrenmek * Türkler'in ilk basılı atlasının tarihini öğrenmek * Cedid Atlas Tercümesi'yle ilgili bilgileri öğrenmek * Hümanizm akımının Anadolu kültürüyle Batı kültürünü buluşturmadaki rolünü öğrenmek * Halikarnas Balıkçısı'nın eserlerinin türlerini öğrenmek

* Metinde geçen kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarabilme * Kelimeleri metin bağlamında eşleştirebilme

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 10.Sınıf TDE 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri