Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 CEVAPLARI

 1. Gözlemsel astronomi, gök cisimlerini gözlemlemeye dayanan uzay bilimi alanıdır. Aşağıdakilerden hangisi gözlemsel astronomi için kullanılan bir araçtır?

  A) Teleskop    B) Bilgisayar    C) Lazer    D) Radyo    E) Mikroskop    

 2. Cevap: A Açıklama:

  Gözlemsel astronomi için en önemli araç teleskoptur ve gök cisimlerini gözlemlemek için kullanılır. 3. Uzay araçları ve yolculuk bilimi, uzay araçlarının yapımı ve uzay yolculuğu koşullarıyla ilgilenen bilim dalıdır. Bu alanın başka bir adı nedir?

  A) Astrofizik       B) Astronotik      
  C) Kozmoloji        D) Astrobiyoloji   
  E) Astrojeoloji                        

 4. Cevap: B Açıklama:

  Uzay araçları ve yolculuk biliminin diğer adı astronotiktir. 5. Uzay teknolojisinden yararlanarak geliştirilen ve günlük yaşamda kullanılan bir cihaz aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Bluetooth kulaklık    B) Dijital termometre   
  C) Akıllı telefon        D) LCD TV               
  E) Buzdolabı                                     

 6. Cevap: B Açıklama:

  Dijital termometrenin kızılötesi sensör teknolojisi, uzay araçlarında yıldızların sıcaklıklarını ölçmede kullanılan aletlerden yararlanılarak geliştirilmiştir. 7. Uzay çalışmalarında kullanılan V-2 roketleri hangi ülke tarafından geliştirilmiştir?

  A) Amerika Birleşik Devletleri
  B) Sovyetler Birliği
  C) Almanya
  D) Birleşik Krallık
  E) Fransa

 8. Cevap: C Açıklama:

  V-2 roketleri, 2. Dünya Savaşı sırasında Almanya tarafından geliştirilmiştir. 9. Uzaydaki uyduların kullanım amaçlarına göre sınıflandırılmaları aşağıdakilerden hangisini kapsamaz?

  A) Astronomi                  B) Haberleşme                
  C) Seyir                      D) Canlı türlerinin takibi   
  E) Gözlem                                                  

 10. Cevap: D Açıklama:

  Canlı türlerinin takibi, yapay uyduların kullanım amaçlarından biri değildir. 11. SETİ programının amacı nedir?

  A) Uzay araştırmalarında yeni teknolojiler geliştirmek
  B) Dünya dışı akıllı canlıları aramak
  C) Uzayın fiziksel özelliklerini incelemek
  D) Uzay araçları için yeni yakıtlar üretmek
  E) Ay'a insanlı uçuşlar gerçekleştirmek

 12. Cevap: B Açıklama:

  SETİ programı, Dünya dışında evrende başka canlılar olup olmadığını araştırır. 13. Su saatleri hangi özelliğe dayanarak zamanı ölçer?

  A) Suyun düzenli akışına
  B) Kumun akan oranına
  C) Gölgenin yer değiştirmesine
  D) Sallanan bir cismin salınım süresine
  E) Yıldızların görünür hareketine

 14. Cevap: A Açıklama:

  Su saatleri, suyun düzenli akış hızına dayanarak zamanı ölçerler. 15. Sarkaç hareketi ile geliştirilen zaman ölçüm aracının adı nedir?

  A) Su saati        B) Kum saati      
  C) Güneş saati     D) Sarkaç saati   
  E) Atom saati                        

 16. Cevap: D Açıklama:

  Sarkaç hareketi, H. Christian Huygens tarafından sarkaç saatini geliştirmek için kullanılmıştır. 17. Güneş'in günlük görünür hareketiyle yıldızların günlük görünür hareketi arasındaki fark nedir?

  A) Yıldızların hareketi daha hızlıdır.
  B) Güneş'in hareketi daha hızlıdır.
  C) Güneş'in hareketi yönü farklıdır.
  D) Yıldızların hareketi yönü farklıdır.
  E) Görünür hareketlerinde farklılık yoktur.

 18. Cevap: C Açıklama:

  Güneş'in günlük görünür hareketi, yıldızların günlük görünür hareketine göre yönü farklıdır. 19. Zaman ölçüm araçlarının gelişimi hangi sosyal ihtiyacı karşılamıştır?

  A) Evrenin büyüklüğünü hesaplamak
  B) Gezegenlerin konumlarını belirlemek
  C) Toplumsal düzenin sağlanması
  D) Astronomik olayları tahmin etmek
  E) Gemilerin navigasyonunu kolaylaştırmak

 20. Cevap: C Açıklama:

  Zaman ölçüm araçları, özellikle yerleşik hayata geçildikten sonra, toplumsal düzenin sağlanması ve sosyal ilişkilerin geliştirilmesi ihtiyacını karşılamıştır. 21. İslami Takvimde yılın başlangıcı hangi olaya dayanır?

  A) İsa'nın doğumu
  B) Mekke'nin fethi
  C) Hz. Muhammed'in Medine'ye göçü
  D) Kâbe'nin inşası
  E) Yahudilerin hicreti

 22. Cevap: C Açıklama:

  İslami Takvim, ay yılına göre düzenlenmiştir ve yılın başlangıcı Hz. Muhammed'in Mekke'den Medine'ye göç ettiği gündür. 23. Gregoryen Takvim hangi uygarlık tarafından geliştirilmiştir?

  A) Mısırlılar        B) Yunanlılar       
  C) Romalılar         D) Orta Asyalılar   
  E) Mayalar                               

 24. Cevap: A Açıklama:

  Gregoryen Takvim, ilk olarak Mısırlılar tarafından geliştirilen ve daha sonra Romalılar tarafından düzenlenen bir güneş yılı takvimidir. 25. Güneş'in tutulum çemberinde bir tam dolanımı tamamlaması kaç gün sürer?

  A) 356    B) 365,25    C) 366    D) 370    E) 380    

 26. Cevap: B Açıklama:

  Dünya'nın Güneş etrafında bir tam dolanımı 365,25 günde tamamlar ve bu süre Güneş'in tutulum çemberinde bir tam dolanımı tamamlama süresine eşittir. 27. Güneş'in eşlek noktasındaki dik açıklık değeri nedir?

  A) 0 derece               B) 23 derece 27 dakika   
  C) 45 derece              D) 66 derece 33 dakika   
  E) 90 derece                                       

 28. Cevap: A Açıklama:

  Güneş eşlek noktasında gök ekvatoruna sıfırdır. 29. Güneş'in kış gün dönümü sırasında dik açıklığı nedir?

  A) 0 derece                B) 23 derece 27 dakika    
  C) 45 derece               D) 90 derece              
  E) -23 derece 27 dakika                              

 30. Cevap: E Açıklama:

  Güneş kış gün dönümü sırasında 23 derece 27 dakika güneydedir. 31. Güneş'in tutulum çemberinin hangi takımyıldızlarını içermediği doğrudur?

  A) Koç    B) Boğa    C) İkizler    D) Akrep    E) Oğlak    

 32. Cevap: C Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi 13 takımyıldızı içerir, ancak İkizler bunlardan biri değildir. 33. Ay'ın yıldızıl Ay olarak bilinen dolanma süresi yaklaşık olarak kaç gündür?

  A) 27    B) 29    C) 30    D) 31    E) 365    

 34. Cevap: A Açıklama:

  Ay'ın yıldızıl Ay dolanma süresi yaklaşık 27,321661 gündür. 35. Ay'ın yörüngesinin Dünya'nın yörünge düzlemiyle arasındaki açı nedir?

  A) 0 derece    B) 5 derece    C) 10 derece    D) 15 derece    E) 23,5 derece    

 36. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın yörüngesi, Dünya'nın yörünge düzlemiyle 5 derecelik bir açı yapar. 37. Ay'ın Kavuşul Ay periyodu kaç gündür?

  A) 29,53058912 gün    B) 30,53058912 gün   
  C) 29,03058912 gün    D) 30,03058912 gün   
  E) 28,53058912 gün                         

 38. Cevap: A Açıklama:

  Ay'ın Kavuşul Ay periyodu 29,53058912 gündür. 39. Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya yansıtarak gözlemlenmesi olayına ne ad verilir?

  A) Tutulma                 B) Evreler                
  C) Ay tutulması            D) Güneş tutulması        
  E) Parçalı Ay tutulması                              

 40. Cevap: B Açıklama:

  Ay'ın Güneş'ten aldığı ışığı Dünya'ya yansıtarak gözlemlenmesi olayına "Ay'ın evreleri" denir. 41. Tam Güneş tutulması hangi durumlarda meydana gelir?

  A) Ay'ın görünen büyüklüğü Güneş'in görünen büyüklüğünden büyük olduğunda
  B) Ay'ın görünen büyüklüğü Güneş'in görünen büyüklüğünden küçük olduğunda
  C) Ay'ın yarı gölge konisine girdiğinde
  D) Ay'ın tam gölge konisine girdiğinde
  E) Ay'ın Güneş'in önünden geçmesi

 42. Cevap: A Açıklama:

  Tam Güneş tutulması, Ay'ın görünen büyüklüğünün Güneş'in görünen büyüklüğünden büyük olduğu durumlarda meydana gelir. 43. Ay ve Güneş tutulmalarının önemi nedir?

  A) Ay'ın ve Güneş'in uzaklıklarını hesaplamaya yardımcı olur.
  B) Ay'ın ve Güneş'in yarıçaplarını hesaplamaya yardımcı olur.
  C) Ay'ın ve Güneş'in atmosferik yapılarını incelemeye yardımcı olur.
  D) Ay'ın ve Güneş'in iç kısımlarını incelemeye yardımcı olur.
  E) Ay'ın ve Güneş'in yörünge hızlarını hesaplamaya yardımcı olur.

 44. Cevap: D Açıklama:

  Tam Güneş tutulmaları, Ay'ın Güneş'in iç kısımlarını incelemeye yardımcı olan bir fırsat sunar. 45. Dünya atmosferinde gerçekleşen ışık kırılması sonucunda Ay tutulması sırasında Ay'ın rengi ne olur?

  A) Mavi    B) Yeşil    C) Kırmızı    D) Mor    E) Sarı    

 46. Cevap: C Açıklama:

  Paragraf 8'de Dünya atmosferinde gerçekleşen ışık kırılması sonrasında mavi ışığın yutulurken kırmızı ışığın Ay'a ulaştığı ve bu nedenle Ay'ın kırmızı göründüğü belirtilmektedir. 47. Kanlı Ay Tutulması sırasında NASA द्वारा çekilen fotoğrafın en önemli özelliği nedir?

  A) Ay'ın görünür ışık haritası
  B) Ay'ın ısı haritası
  C) Ay'ın manyetik alanı
  D) Ay'ın yörünge hareketi
  E) Ay'ın atmosferi

 48. Cevap: B Açıklama:

  Paragraf 11'de Kanlı Ay Tutulması sırasında çekilen fotoğrafın Ay'ın ısı haritasını gösterdiği belirtilmektedir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Ali Terzi
14 Mayıs 2024

Çok güzel olmuş ellerine sağlık


Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Detayları

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 6 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 24 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testini Çöz tıklayın. Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • TestAyrıca Lise 9.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 2, mebsinavlari.com tarafından cevap ve açıklamalı olarak müfredata uygun hazırlanmıştır

Gözlemsel astronomi ve kullanılan araçları tanımlamak.

Uzay araçları ve yolculuk bilimini tanımlamak.

Uzay teknolojisinin günlük hayata etkilerini göstermek.

Uzay çalışmalarında kullanılan tarihi teknolojileri tanımak.

Uyduların çeşitleri ve kullanım alanları

Astrobiyoloji

Zaman ölçüm araçlarını tanıma ve anlamanın önemini vurgulamak.

Bilim insanlarının zaman ölçümüne katkılarına dikkat çekmek.

Gök cisimlerinin Dünya'dan gözlenen hareketlerini ayırt etmenin önemini vurgulamak.

Zaman ölçümünün tarihsel önemini ve sosyal yaşam üzerindeki etkisini vurgulamak.

İslami Takvimin tarihini öğrenmek.

Gregoryen Takvimin tarihini bilmek.

Güneş sisteminin temel özellikleri

Güneş'in hareketleri ve sonuçları

Güneş'in hareketleri ve sonuçları

Güneş sisteminin temel özellikleri

Ay'ın dolanma hareketinin süresini hesaplama.

Astronomik gök cisimleri arasındaki açıları belirleme.

Ay'ın evrelerini ve oluşum sürelerini anlar.

Ay'ın evrelerini ve oluşum sürelerini anlar.

Ay ve Güneş tutulmalarını anlar.

Ay ve Güneş tutulmalarının önemini anlar.

Atmosferin ışık kırma özelliğini anlamak

Ay yüzeyinin maddelerinin niteliklerini belirlemek

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Testi İstatistikleri

Bu sınav 1 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 2 kere doğru, 3 kere yanlış cevap verilmiş.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 2 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri