10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik)

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) CEVAPLARI

 1. Kur'an ve sünnetin İslam ahlakındaki yerini açıklayınız.


 2. Cevap: Kur'an ve sünnet, İslam ahlakının temel kaynaklarıdır. Kur'an'da güzel huylar övülür ve kötü huylar yasaklanırken, sünnet ise bu ahlaki ilkeleri açıklar ve örneklendirir. Açıklama:

  İslam ahlakı, Kur'an ve sünnetin rehberliğinde şekillenmiştir. Bu kaynaklar, mü'minlerin hangi davranışları sergilemeleri ve hangi davranışlardan kaçınmaları gerektiğini belirler. 3. Peygamber Efendimizin ahlaki ilkelerle ilgili hadislerinden üç tane örnek veriniz.


 4. Cevap: * "Kim İslam'da güzel bir davranışa önayak olursa, hem kendi yaptığının sevabını, hem de kendisinden sonra o işi yapanların sevaplarını alır." * "Allah'ım! Benim yaratılışımı güzel kıldığın gibi ahlakımı da güzelleştir." * "Her dinin bir ahlakı vardır. İslam'ın ahlakı da hayadır." Açıklama:

  Peygamber Efendimizin hadisleri, İslam ahlakının temel ilkelerini açıklar ve mü'minlere rehberlik eder. 5. Bir Müslüman'ın eğitiminin amaçlarından birini belirtiniz.


 6. Cevap: Ahlaklı bireyler yetiştirmek Açıklama:

  Eğitim, insanlara çevreleri hakkında doğru bilgiler kazandırmanın yanı sıra ahlaki gelişimlerini de destekler. 7. İnsanı terbiye etmenin doğru yolunun ne olduğunu açıklayınız.


 8. Cevap: Merhametle ve sabırla Açıklama:

  Terbiye, sevgi, merhamet ve sabırla gerçekleştirilmelidir. 9. Yüce Allah'ın "El-Vedûd" isminin anlamını belirtiniz.


 10. Cevap: En çok seven, en çok sevilen ve sevginin kaynağı. Açıklama:

  "El-Vedûd" ismi, Allah'ın sevgi dolu ve merhametli doğasını yansıtır. 11. Peygamber Efendimize karşı vazifelerimiz nelerdir?


 12. Cevap: Peygamber Efendimize iman etmek, onun tebliğ ettiği hükümlere teslim olmak, kendisine hürmet etmek ve onu çok sevmek. Açıklama:

  Peygamber Efendimize karşı sorumluluklarımız arasında onun getirmiş olduğu dini kabul etmek, emir ve yasaklarına uymak, kendisine saygı göstermek ve onu herkesten fazla sevmek yer alır. 13. Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimizi açıklayınız.


 14. Cevap: Kur'an-ı Kerim'e karşı vazifelerimiz arasında ona inanmak, teslim olmak, okuyarak anlamaya çalışmak ve hayatımıza uygulamak yer alır. Açıklama:

  Kur'an-ı Kerim, Allah'ın son vahyidir ve hayatımızın her alanında bize yol gösterir. 15. Peygamberimizin sünnetine uymanın önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Peygamberimizin sünnetine uymak, Allah'ın rızasını kazanmak, dinimizi doğru bir şekilde anlamak ve yaşamak için önemlidir. Peygamberimiz, bize her konuda en güzel örneği sunmuştur. Açıklama:

  Sünnete uymak, Müslümanlar için zorunlu bir tercihtir ve bize doğru yolu gösterir. 17. Toplumda huzur ve güvenin sağlanması için gerekli ahlaki tutumları sıralayınız.


 18. Cevap: Toplumda huzur ve güvenin sağlanması için gerekli ahlaki tutumlar şunlardır: * Yardımlaşmak ve dayanışmak * Sevinçleri ve kederleri paylaşmak * Birlik ve beraberlik ruhuyla hareket etmek * Görev ve sorumlulukları yerine getirmek * Kamu mallarına ve çevreye saygı göstermek Açıklama:

  Toplumsal huzur ve güven, bireylerin ahlaki davranışlarına bağlıdır. Herkes sorumluluklarını yerine getirerek ve başkalarına karşı iyi niyetle hareket ederek, huzurlu ve güvenli bir toplumun inşasına katkıda bulunabilir. 19. Dinimizce yapılması serbest olan hususlara ne denir?


 20. Cevap: Helal Açıklama:

  Dinimizde yapılması serbest bırakılmış olan hususlara helal denir. 21. Kamu yararı nedir ve nasıl gözetilir?


 22. Cevap: Kamu yararı, toplumun menfaatlerine uygun olan durumları ifade eder ve bireysel haklar gözetilerek kişisel çıkarlar kamu yararına göre hareket ettirilerek korunur. Açıklama:

  Örneğin, yol, hastane veya okul gibi kamu hizmetlerinin sağlanması, kamu yararı için gereklidir. 23. İslam hukukunun temel kaynaklarını sayınız.


 24. Cevap: İslam hukukunun temel kaynaklarını sayınız. hukukunun temel kaynaklarını sayınız. Açıklama:

  İslam hukukunun temel kaynaklarını sayınız. Cevap: * Kur'an-ı Kerim * Sünnetukunun temel kaynaklarını sayınız. Cevap: * Kur'an-ı Kerim * Sünnet 25. İslam hukukunda hikmet kavramının hangi anlamlarla kullanıldığını açıklayınız.


 26. Cevap: Bilgelik, fıkıh, adalet ve ilim anlamlarında kullanılır. Açıklama:

  Hikmet, İslam hukukunda önemli bir kavramdır ve dinin hükümlerinin anlaşılmasında merkezi bir rol oynar. 27. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. Helal, dinimizde yapılması serbest bırakılmış hususlardır.
  (.....) 2. Alkollü içecekler haramdır.
  (.....) 3. Zaruret durumlarında geçici olarak haram olan fiiller mübah olabilir.
  (.....) 4. İnsanlar kültürel özelliklerine göre giyinmelidir.
  (.....) 5. Şans faktörüne dayalı oyunlar haramdır.
  (.....) 6. Kumar oynamak serbesttir.
  (.....) 7. Helal ve haram koyma yetkisi yalnızca Yüce Allah'a aittir.
  (.....) 8. Leş yemek mübahtır.
  (.....) 9. İsrafa kaçmadan giyinmek helaldir.
  (.....) 10. Zekâ oyunları oynamak haramdır.

 28. Cevap: 1. D 2. D 3. D 4. D 5. D 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 29. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  Önermeler:
  a. Kur'an
  b. Peygamber Efendimiz
  c. İslam ahlakı
  d. Mü'minin mizanı
  e. Güzel ahlak
  f. Ahlakla ilgili ayetler
  g. Gıybet
  h. İhlas
  i. Takva
  j. İslam'ın öz ahlakı
  Sorular:
  1. İslam ahlakının kaynağı kimdir?
  2. Mü'minlerin ahlaki güzellikleri en çok neyi ağırlaştırır?
  3. İslam'ın temel kaynaklarından biri nedir?
  4. Kardeşinin hoşlanmadığı bir şeyle anılmasıdır.
  5. İslam'da öne çıkan iyi bir ahlaktır.
  6. Kur'an'da yer alan yüzlerce ayet hangi konuyla ilgilidir?
  7. Kur'an'ı hayatında yaşayarak insanlara tebliğ etmiştir.
  8. Müslümanlığın en iyi örnekleri kimdir?
  9. İslam dininde çok önem verilen bir ahlaki özelliktir.
  10. Hayâ İslam'ın öz ahlakı olarak bilinir.

 30. Cevap: 1. b 2. e 3. a 4. g 5. h 6. f 7. b 8. j 9. i 10. j Açıklama:

  İslam ahlakının temelleri Kur'an ve sünnette yer alır. Ahlaklı bir mü'minin terazisinde en ağır gelen şey güzel ahlaktır. Peygamber Efendimiz, Kur'an'ı hayatında yaşayarak insanlara ulaştırmıştır. Gıybet, İslam'da yasaklanmış bir davranıştır. İslam ahlakında önemli bir yeri olan ihlas, Allah'ı her şeyin üstünde tutmaktır. Takva, Allah'ın emirlerine uyma ve yasaklarından kaçınmadır. İslam'ın özü olan hayâ ise insanın utanma duygusudur. 31. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. İbadet ve muamelat alanlarında temel kaynaklar ...........
  2. İslam ahlakının temeli ...........
  3. Ahlaki davranışlar ...........
  4. Kötü huylardan uzak durmak ........... gereklidir
  5. Peygamber Efendimizin sünneti, ahlaki ilkelerde ...........
  6. Kur'an'da güzel huylar ...........
  7. Gıybet, hoşlanılmayan bir durumla anmak ...........
  8. İhlas ve takva ........... güzel huylardır
  9. Mü'minin en mükemmeli ahlakı ........... olanıdır
  10. Kötü lakaplar kullanmak ...........

 32. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) Detayları

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) 1 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 16 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 10.sınıf temel dini bilgiler dersi sene sonu yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Kur'an ve sünnetin İslam ahlakındaki rolünü anlayacaklardır.

Öğrenciler, Peygamber Efendimizin ahlaki ilkelerle ilgili bazı hadislerini öğreneceklerdir.

Eğitimin amaçlarından birini anlamak.

Terbiye yönteminin önemini kavramak.

Öğrenciler, Allah'ın isimleri ve sıfatları arasındaki bağlantıyı kavrar.

Öğrenciler, Peygamber Efendimize karşı vazifelerini bilirler.

Öğrenciler, Kur'an-ı Kerim'in önemini ve ona karşı duyulması gereken saygı ve itimadı kavrarlar.

Öğrenciler, sünnetin İslam dinindeki yerini ve önemini kavrarlar.

Öğrenciler, toplumda huzur ve güveni sağlamak için gerekli ahlaki tutumları öğrenir, bu tutumların önemini anlar ve bunları kendi hayatlarında uygulamaya çalışır.

Öğrenciler, helalin dinimizdeki anlamını öğrenir.

Öğrenciler, kamu yararının önemini ve bireysel haklarla nasıl dengelenmesi gerektiğini anlarlar.

Öğrenciler, İslam hukukunun temel kaynakları hakkında bilgi edinirler.

Öğrenciler hikmet kavramının çeşitli yönlerini ve İslam hukukundaki önemini anlayacaklardır.

* Helal ve haram kavramlarını anlamak * Haram olan fiillerde zaruret durumunun hükmünü bilmek * Giyim-kuşam konusunda dinimizin genel kurallarını öğrenmek * Oyun ve eğlence anlayışında dinimizin yasaklarını kavramak * Helal ve haram koyma yetkisinin kaynağını tespit etmek

Öğrenciler, İslam ahlakının temel kaynaklarını ve önemli özelliklerini öğrenirler.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavı 10.Sınıf kategorisinin Temel Dinî Bilgiler alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDB Sene Sonu Yazılı (Klasik) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Temel Dinî Bilgiler dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.