Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot)

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) CEVAPLARI

 1. Bir bilgisayarın kasasının içerisinde yer alan ve ana karta doğrudan ya da kabloyla bağlı olan donanım birimlerine ............................ birimleri adı verilir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) iç donanım               B) dış donanım
  C) yedek donanım        D) harici donanım

 2. Cevap: A Açıklama:

  Bilgisayarın kasasının içerisinde yer alan ve ana karta doğrudan ya da kabloyla bağlı olan donanım birimleri "iç donanım" olarak adlandırılır. Bu nedenle, doğru cevap A) iç donanım olacaktır. 3. Bilgisayara kablolu ya da kablosuz olarak dışarıdan bağlı olan giriş/çıkış ve depolama araçlarının tamamına dış donanım birimleri denir.
  Aşağıdakilerden hangisi tanımı verilen donanım birimidir?

  A) İşlemci                      B) Ram
  C) Klavye                      D) Sabit Disk

 4. Cevap: C Açıklama:

  Tanımı verilen donanım birimi "Bilgisayara kablolu ya da kablosuz olarak dışarıdan bağlı olan giriş/çıkış ve depolama araçlarının tamamına dış donanım birimleri denir." Bu tarife göre, klavye de bilgisayara dışarıdan bağlanan ve giriş yapılmasını sağlayan bir dış donanım birimidir. 5. Bilgisayarın elle tutulup, gözle görülebilen parçalarına donanım denir.
  5.sınıf bilişim sınav sorusu
  Buna göre verilen görselde 7 numara ile gösterilen donanım hangisidir?

  A) Ekran                      B) Klavye
  C) Güç Kaynağı           D) Fare

 6. Cevap: A Açıklama:

  Görselde 7 numara ile gösterilen donanım birimi "Ekran"dır. Görseldeki resimde bilgisayarın ekranı gösterilmektedir ve ekran, bilgisayarın elle tutulup, gözle görülebilen parçalarından biridir. Bu nedenle, doğru cevap A) Ekran olacaktır. 7. Bilgisayarda, verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde silinebilmesini sağlayan iç donanım parçasıdır. Telefon veya tabletlerdeki hafıza kartına benzer işlev görmektedir.
  Yukarıda tanımı verilen donanım birimi hangisidir?

  A) Ram                     B) Sabit Disk
  C) İşlemci                  D) Ekran kartı

 8. Cevap: B Açıklama:

  Verilen tanıma göre, verilerin kalıcı olarak depolanmasını ve istenildiğinde silinebilmesini sağlayan iç donanım parçası "Sabit Disk"tir. Sabit disk, bilgisayarda uzun süreli veri depolaması için kullanılır ve verilerin elektrik kesildiğinde bile kalıcı olarak saklanmasına olanak tanır. 9. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İşlemci : Bilgisayarın beyni
  B) Ram: Bilgisayarın hızını ayarlar
  C) Klavye: Bilgisayarda yazı yazmamızı sağlar
  D) Ses Kartı: Bilgisayarın görüntü vermesini sağlar

 10. Cevap: D Açıklama:

  Verilen ifadeler arasından yanlış olanı bulmak için seçenekleri incelediğimizde, D) Ses Kartı ifadesi doğru değildir. Ses kartı, bilgisayarın ses çıkışlarını yönetir ve ses işleme işlevlerini sağlar. Bilgisayarın görüntü vermesini sağlayan donanım birimi ise ekran kartıdır (grafik kartı olarak da adlandırılır). 11. Aşağıdakilerden hangisi güç kaynağının görevidir?

  A) Bilgisayarın elektrik dağıtımını sağlar.
  B) Bilgisayarın ses vermesini sağlar
  C) Bilgisayarın internete girmesini sağlar
  D) Bilgisayarın görüntü vermesini sağlar

 12. Cevap: A Açıklama:

  Güç kaynağı, bilgisayarın çalışması için gerekli olan elektrik gücünü sağlar ve bilgisayardaki diğer donanım birimlerine bu elektrik gücünü dağıtır. Bu nedenle, güç kaynağının görevi, bilgisayarın elektrik dağıtımını sağlamaktır. 13. Aşağıdakilerden hangisi doğru dosya adıdır?

  A) resmim.jpg         B) resimim_jpg
  C) jpg_resmim        D) jpg*resmim

 14. Cevap: A Açıklama:

  Doğru dosya adı, geçerli karakterlerle oluşturulmalıdır ve genellikle dosya uzantısıyla birlikte gelir. Geçerli dosya adı "resmim.jpg" olacaktır, çünkü bu ad, "resmim" isimli bir dosyanın .jpg uzantılı olduğunu belirtir. Diğer seçeneklerde yanlış karakterler veya geçersiz semboller bulunmaktadır. 15. Dijital ortamdaki kayıtlı bilgi birimlerine ........................ denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) klasör                 B) dosya
  C) internet              D) web sitesi

 16. Cevap: B Açıklama:

  Dijital ortamda kayıtlı bilgi birimleri "dosya" olarak adlandırılır. Bir dosya, belirli bir türdeki bilgileri içeren ve belirli bir adı olan bir veri birimidir. Diğer seçenekler ise farklı kavramları temsil eder: "klasör" içinde birden fazla dosya ve alt klasör bulunduran bir yapıdır; "internet" bir bilgi ve iletişim ağıdır; "web sitesi" ise internet üzerinde yayınlanan belirli bir konuyla ilgili sayfaların toplamıdır. 17. Aşağıdakilerden hangisi bilgisayarda klasörleri kullanma sebeplerimizden biri değildir?

  A) Dosyaları organize etmek için
  B) Bilgisayarımızın daha deri toplu olması için
  C) Dosyalarımıza daha rahat ulaşabilmek için
  D) Yeni dosyalar oluşturmak için

 18. Cevap: D Açıklama:

  Klasörler, bilgisayar kullanıcılarının dosyalarını düzenlemek, organize etmek ve dosyalara daha kolay ulaşmak için kullandığı araçlardır. Dolayısıyla, seçeneklerin hepsi klasörleri kullanma sebeplerindendir, ancak "Yeni dosyalar oluşturmak için" klasörlerin temel amacı değildir. Yeni dosyalar oluşturmak için klasörler kullanılmaz; bunun yerine dosyalar, mevcut klasörlerin içine oluşturulur. 19. 5.sınıf bilişim teknolojileri klasörler
  Yukarıda verilen şekildeki simgeler için hangisi doğrudur?

  A) Klasör                     B) Dosya                              
  C) Donanım                 D) Program

 20. Cevap: A Açıklama:

  Verilen şekildeki simgelerden üç tanesi açıkça klasör simgesini temsil ediyor. Bu simgelerin küçük bir kısmı içinde bir parçanın veya programın simgesi olabilir, ancak şekildeki simgelerin büyük bir kısmı klasör simgesidir. Bu nedenle, doğru cevap A) Klasör olacaktır. 21. Doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü ayırmaya ...................... denir.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) etik                B) standart
  C) yasa              D) etkinlik

 22. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) etik Verilen cümlede, doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü ayırmaya yönelik bir kavramdan bahsedilmektedir. Bu tür bir ayırma ve değerlendirme etiğe dayanır. Dolayısıyla, cümleye en uygun ifade "etik" olacaktır. 23. I. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız.
  II. Başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmamalıyız.
  III. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarını çalmamalıyız.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II                                B) II ve III                               
  C) I ve III                               D) I, II ve III 24. Cevap: D Açıklama:

  Cevap: D) I, II ve III Verilen ifadelerin hepsi doğrudur ve etik kullanım açısından önemli ilkelere işaret eder: I. İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmamak etik bir davranıştır. II. Başkalarının internette yaptığı çalışmalara engel olmamak, yani başkalarının çabalarını saygı göstermek de etik açıdan önemlidir. III. Başkalarının gizli ve kişisel dosyalarını çalmamak, yani mahremiyet ve gizliliğe saygı göstermek etik bir davranıştır. 25. İnternet etiği ile ilgili olarak aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) İnterneti yalancı şahit olarak kullanmamalıyız.
  B) Ücretini ödemediğimiz oyunları başka yerden indirerek kullanabiliriz.
  C) Başkalarının bilgilerine izin almadan bakmamalıyız.
  D) İnterneti insanlara zarar vermek için kullanmamalıyız.

 26. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Ücretini ödemediğimiz oyunları başka yerden indirerek kullanabiliriz ifadesi doğru değildir. Diğer seçenekler doğru ve etik prensiplerle uyumludur. A şıkkında, interneti yalan beyanlarda bulunmak veya yanıltıcı şekilde kullanmak etik dışıdır. C şıkkında, başkalarının bilgilerine izin almadan gizlilik ihlali yapmak etik olmayan bir davranıştır. D şıkkında ise, interneti başkalarına zarar vermek amacıyla kullanmak ahlaki açıdan kabul edilemez bir durumdur. Ancak B şıkkındaki eylem, yasalara aykırı olup telif haklarına saygı göstermeyi ihlal eder ve etik dışıdır. 27. Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

  A) Başkalarına ait içeriği izin almadan kullanabiliriz
  B) İnternette başkaları ile konuşurken nazik olmalıyız.
  C) İnternette profilimizi doğru doldurmalıyız.
  D) İnternette başkalarının hakkında dedikodu yapmamalıyız.

 28. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) Başkalarına ait içeriği izin almadan kullanabiliriz Verilen ifadeler arasında yanlış olan "A" seçeneğidir. Başkalarına ait içeriği izin almadan kullanmak, telif hakkı ihlali yapmak anlamına gelir ve etik olmayan bir davranıştır. İnternet üzerindeki içeriklerin telif haklarına saygı göstermek ve izin almak önemlidir. 29. Aşağıdakilerden hangisi iyi bir dijital vatandaşın sorumluluklarından biri değildir?

  A) İnternetten güvenli alış veriş yapabilir
  B) İnternetteki tüm bilgilerin doğru olduğunu bilir
  C) İnternetteki diğer kişilere saygılı davranır
  D) Bilişim araçlarını etkili şekilde kullanır.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Cevap: B) İnternetteki tüm bilgilerin doğru olduğunu bilir Verilen ifadeler arasında iyi bir dijital vatandaşın sorumluluklarından biri olmayan "B" seçeneğidir. İyi bir dijital vatandaş, internetteki bilgilerin doğruluğunu değerlendirebilmek ve güvenilir kaynaklardan elde etmek için kritik düşünme becerisine sahip olmalıdır. Doğruluğu bilinmeyen bilgilerin yayılmasını önlemek ve yanlış bilgiye itibar etmemek önemlidir. 31. I. Bilişim araçlarını kullanırken fiziksel ve zihinsel sağlığına dikkat eder.
  II. İnternette kişisel bilgilerini paylaşmaz.
  III. Gerçek hayatta suç olan her şeyin internette de suç olduğunu bilir.
  Yukarıda verilen ifadelerden hangisi iyi bir dijital yurttaşın yapması gerekenleri arasındadır?

  A) I ve II                                B) II ve III                               
  C) I ve III                               D) I, II ve III

 32. Cevap: D Açıklama:

  Cevap anahtarı: D) I, II ve III Tüm ifadeler, iyi bir dijital yurttaşın yapması gerekenleri açıklar. I şıkkı, bilişim araçlarını kullanırken fiziksel ve zihinsel sağlığını korumak ve dikkat etmek anlamına gelir. II şıkkı, internette kişisel bilgilerini paylaşmama ve gizlilik önlemleri almakla ilgili olup, kişisel veri güvenliğine önem verir. III şıkkı ise, dijital dünyada gerçek hayatta suç olan davranışların da suç olduğunu bilinci temsil eder. 33. Aşağıdakilerden hangisi güvenli bir şifre oluşturmak için yapılması gerekenlerden bir tanesi değildir?

  A) Şifremiz en az sekiz karakterden oluşmalıdır
  B) Şifremiz yalnızca sayılardan oluşmalıdır
  C) Şifremiz büyük küçük harf kullanmalıyız
  D) Unutmayacağımız bir şifre belirlemeliyiz.

 34. Cevap: B Açıklama:

  Cevap anahtarı: B) Şifremiz yalnızca sayılardan oluşmalıdır ifadesi, güvenli bir şifre oluşturmak için yapılması gerekenlerden bir tanesi değildir Şifrelerin güvenli olması için çeşitli önlemler alınmalıdır. Şıklardan A, C ve D, güvenli bir şifre oluşturmak için doğru adımlardır. Şifremiz en az sekiz karakterden oluşmalı (A), büyük küçük harf kullanmalıyız (C) ve unutmayacağımız bir şifre belirlemeliyiz (D). Ancak şifremizin yalnızca sayılardan oluşması (B), şifre karmaşıklığı açısından yetersiz olabilir ve şifrenin kolayca tahmin edilmesine yol açabilir. 35. Oluşturduğumuz şifreleri en az ............. ayda bir değiştirmeliyiz.
  Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

  A) 6     B) 9    C) 12    D) 15

 36. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) 6 olacaktır. Şifreleri düzenli aralıklarla değiştirmek, güvenliği artırmak için önemlidir. Şifrelerin en az 6 ayda bir değiştirilmesi, güvenlik açısından uygun bir zaman dilimidir. Kısa aralıklarla şifre değişikliği, hesapların olası güvenlik ihlallerine karşı daha korunaklı hale gelmesine yardımcı olabilir. 37. I. Şifre oluştururken TC kimlik numaramızı şifre olarak kullanabiliriz.
  II. Unutmayacağımız bir şifre oluşturmamız lazım
  III. Şifremizi başkaları ile paylaşmamalıyız.
  Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

  A) I ve II                                B) II ve III                               
  C) I ve III                               D) I, II ve III

 38. Cevap: B Açıklama:

  I. Şifre oluştururken TC kimlik numaramızı şifre olarak kullanmamalıyız, çünkü bu tür kişisel bilgiler kolayca tahmin edilebilir ve güvenli değildir. II. Unutmayacağımız bir şifre oluşturmak önemlidir, ancak güvenli bir şifre oluştururken tahmin edilmesi kolay olmaması da önemlidir. III. Şifremizi başkaları ile paylaşmamalıyız, çünkü şifreler kişisel ve gizli bilgilerdir ve başkalarının erişimine açık olmamalıdır. 39. Aşağıdakilerden hangisi tahmin edilmesi kolay bir şifredir?

  A) mustafa             B) MustaFa5A
  C) 5a_MusTafa      D) M_u5Taf1_5a

 40. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) mustafa. Tahmin edilmesi kolay bir şifre, basit ve sık kullanılan kelimelerden oluşan şifrelerdir. Şıklar arasında "mustafa" (A) şifresi, sadece küçük harflerden oluşan ve adı oldukça yaygın olan basit bir şifredir. Bu tür şifreler, saldırganlar tarafından kolayca tahmin edilebilir ve hesapların güvenliğini tehlikeye atabilir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   Talha eren terken
01 Nisan 2024

iyi

   Talha eren terken
01 Nisan 2024
süüüüüüüüüüüu
   Talha eren terken
01 Nisan 2024

çok iyi

   Eylül
05 Nisan 2023

yarın sınavım var yazılı sorularından daha basit bu programı çok seviyorum(orta dereceyi sınav).


Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) Detayları

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) 7 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 11 Ekim 2021 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) Testini Çöz tıklayın. Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ
  1. Bilgisayar Sistemleri
  2. Bilişim Teknolojilerinin Günlük Yaşamdaki Önemi
  3. Dosya Yönetimi

Ayrıca ortaokul 5.sınıf bilişim teknolojileri 1.dönem 1.quiz soruları. kahoot için kullanılabilir soruları ilk yedi ünitenin sorularını kapsamaktadır.

Öğrenci, bilgisayar donanımları hakkında temel bilgilere sahip olur ve iç donanımın ne olduğunu anlayabilir.

Öğrenci, bilgisayarın dış donanım birimleri hakkında temel bilgilere sahip olur ve klavyenin bir dış donanım birimi olduğunu anlar.

Öğrenci, bilgisayar donanımları hakkında temel bilgilere sahip olur ve güç kaynağının ne olduğunu ve önemini anlar.

Öğrenci, bilgisayarda verilerin depolanması için kullanılan sabit diskin ne olduğunu ve işlevini anlayabilir.

Öğrenci, verilen ifadeler arasından doğru olmayanı tespit edebilme becerisine sahip olur ve ses kartının bilgisayarın görüntü vermesiyle ilgili olmadığını anlar

Öğrenci, bilgisayarın güç kaynağının temel işlevini anlar ve bilgisayarın çalışması için gerekli olan elektrik gücünü sağladığını bilir.

Öğrenci, dosya adlarının nasıl oluşturulacağını ve geçerli dosya adlarının önemini anlar.

Öğrenci, dijital ortamda kayıtlı bilgi birimlerinin ne olduğunu ve bu birimlerin nasıl adlandırıldığını anlar.

Öğrenci, klasörlerin amacını ve kullanım sebeplerini anlar ve klasörlerin dosyaları organize etmek ve daha rahat ulaşmak için kullanıldığını bilir.

Öğrenci, bilgisayar ekranında gördüğü simgelerin ne anlama geldiğini ve klasör simgesini tanır.

Etiğin doğru ile yanlışı, haklı ile haksızı, iyi ile kötüyü ayırmaya yönelik bir kavram olduğunu anlama yeteneği geliştirilmiştir.

İnternetin etik kullanımı ve internet üzerindeki etik davranış ilkelerini anlama yeteneği geliştirilmiştir.

Bu soru, öğrencilerin internet etiği kavramını anlayışla değerlendirmelerini sağlar. Doğru etik değerlerin ve ahlaki ilkelerin neler olduğunu anlamalarını ve internetin doğru ve sorumlu şekilde kullanılması gerektiği bilincini arttırır.

İnternetin etik kullanımı ve telif haklarına saygı göstermenin önemi hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık kazanma yeteneği geliştirilmiştir.

İyi bir dijital vatandaşın bilgi değerlendirme becerileri ve yanlış bilgi yayılmasının önlenmesine yönelik sorumlulukları hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık kazanma yeteneği geliştirilmiştir.

Bu soru, öğrencilerin dijital dünyada iyi bir yurttaş olarak nasıl davranmaları gerektiğini anlamalarını sağlar.

Bu soru, öğrencilerin güvenli şifre oluşturma yöntemlerini anlamalarını sağlar. Doğru şifre seçiminin önemini vurgulayarak dijital güvenlik bilincini arttırır ve çevrimiçi hesaplarının güvenliğini sağlama konusunda öğrencilere farkındalık kazandırır.

Bu soru, öğrencilerin güvenli şifre uygulamalarını anlamalarını sağlar. Şifreleri düzenli olarak değiştirmenin ve belirli aralıklarla güvenlik kontrolü yapmanın önemini vurgular.

İnternet ve dijital ortamlarda şifre güvenliği ve şifrelerin korunması hakkında bilgi sahibi olma ve farkındalık kazanma yeteneği geliştirilmiştir.

Bu soru, öğrencilere güvenli olmayan şifre örneklerini tanımalarını sağlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) sınavı 5.Sınıf kategorisinin Bilişim Teknolojileri ve Yazılım alt kategorisinin, 1 dönemine ait.

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) Testi İstatistikleri

Bu sınav 85 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 1011 kere doğru, 533 kere yanlış cevap verilmiş.

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Ortaokul 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım 1.Quiz Soruları(Kahoot) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  5.Sınıf Bilişim Teknolojileri ve Yazılım Dersi Ünite Özetleri