9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Osmanlı'da XVIII ve XIX. Yüzyılda kurulmuş önemli bilimsel kurumlardan üç tane örnek veriniz.


 2. Cevap: * Bakteriyolojihane * Kandilli Rasathanesi * Mühendisîn-i Mülkiye ve Islâh-ı Sanayî Açıklama:

  Bu kurumlar, mikrobiyoloji, meteoroloji ve mühendislik alanlarında önemli araştırmalar yapmışlardır. 3. Mehmed Said Efendi'nin icat ettiği aletin adı nedir? Açıklayınız.


 4. Cevap: Müsellesiye Açıklama:

  Müsellesiye, top atışlarının isabetli olmasını sağlayan, mesafe ölçmeye yarayan bir jeodezi aletidir. 5. Semerkant Gözlemevi'nde kullanılan önemli bir gözlem aracını açıklayınız.


 6. Cevap: Meridyen Yayı (Sudüs-i Fahrî) Açıklama:

  40,4 m yarıçapında, taştan yapılmış, yıldızların hassas gözlemlerini yapmak için kullanılan bir meridyen yayıdır. 7. Uluğ Bey'in yazdığı önemli eserin adını vererek içeriğinden söz ediniz.


 8. Cevap: Zîc-i Uluğ Bey Açıklama:

  Güney gökyüzünde yer alan 48 takımyıldızının koordinatlarını içeren ve gezegenlerin hareket teorisi, tutulmalar gibi konulara yer veren bir astronomi kitabıdır. 9. Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerinden üç tanesini belirtiniz.


 10. Cevap: 1. Çift Kadranlı Alet 2. Çift Bacaklı Alet 3. Yükseklik ve Azimut Ölçme Aleti Açıklama:

  Bu aletler, yıldızların yüksekliğini ve azimutunu belirlemek için kullanılırdı. 11. Tûsî tarafından icat edilen bir gözlem aletini açıklayınız.


 12. Cevap: Torquetum (Torkidum) Açıklama:

  Bu alet, bir yerin enlem ve boylamını belirlemek için kullanılıyordu. 13. XIII. yüzyıl İslam dünyasında yaşamış önemli bir bilim insanı olan El-Cezerî'nin mühendislik alanındaki görüşlerini açıklayınız.


 14. Cevap: El-Cezerî, teorik bilginin pratiğe dönüştürülmesi gerektiğine inanırdı. Önceki bilim insanlarının araçlarını mükemmelleştirmeye çalıştı ve mühendisliğin önemini vurguladı. Açıklama:

  El-Cezerî, mühendisliğin sadece teori değil, aynı zamanda uygulama olduğunu düşünüyordu. Araçların tasarımında bir hatanın, cihazın arızalanmasına neden olabileceğini biliyordu. 15. El-Cezerî'nin eseri "El-Câmi' Beyne'l-'İlm Ve'l-'Amel En-Nâfi' Fî Eş-Şınaâ'ti'l-Hiyel" hangi konuları içermektedir?


 16. Cevap: Hem teoriyi hem de uygulamayı içeren mühendislik araçlarının tasarımı ve kullanımı. Açıklama:

  El-Cezerî'nin eseri, su saatleri, otomatlar ve kan alma tekneleri dahil olmak üzere çeşitli mühendislik aletlerinin ayrıntılı tasarımlarını içeriyordu. 17. Aristo'nun İslam bilimindeki etkisi hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Aristo'nun fikirleri, Müslüman bilim insanları tarafından eleştirilmiş ve yorumlanmıştır. Bu yorumlar, Avrupalıların Eski Yunan bilimini yeniden tanımalarına yardımcı olmuştur. Açıklama:

  İslam bilimi, Aristotelesçi düşünceden büyük ölçüde etkilenmiştir. Müslüman filozoflar, Aristo'nun fikirlerini eleştirmiş ve yorumlamış, bu da Avrupalıların Eski Yunan bilimini yeniden anlamalarına yardımcı olmuştur. 19. İslam biliminin Avrupa'ya geçişini sağlayan üç yoldan bahsediniz.


 20. Cevap: * İber Yarımadası'nın fethi * Çeviriler * Haçlı seferleri Açıklama:

  İslam bilimi, İber Yarımadası'nın fethi yoluyla, Latinceye çevrilen Arapça eserler yoluyla ve Haçlı Seferleri yoluyla Avrupa'ya aktarılmıştır. 21. Halife Me'mun Dönemi'nde hazırlanan dünya haritasının önemi nedir? Açıklayınız.


 22. Cevap: Halife Me'mun Dönemi'nde hazırlanan dünya haritası, o döneme kadar üretilmiş en önemli harita olup, İdrîsî gibi sonraki coğrafyacılara önemli bir kaynak sağlamıştır. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin dünya haritalarının tarihsel gelişimini anlamalarına yardımcı olacaktır. 23. İdrîsî'nin dünya haritasında Avrupa'nın nasıl tasvir edildiğini açıklayınız.


 24. Cevap: İdrîsî'nin dünya haritasında Avrupa'nın topografik yapısı gerçeğe daha yakın bir şekilde verilmiştir. Bu, kıtanın yüzey şekillerinin daha doğru bir şekilde yansıtıldığı anlamına gelir. Açıklama:

  Bu soru, öğrencilerin İdrîsî'nin haritacılıktaki yeniliklerinin farkına varmalarını sağlayacaktır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İdrîsî'nin coğrafya alanındaki çalışmaları bilim dünyası için önemsizdir.
  (.....) 2. Halife Me'mun Dönemi'nde hazırlanan dünya haritası o döneme kadarki en önemli haritadır.
  (.....) 3. İdrîsî, dünya haritasını hazırlarken Halife Me'mun Dönemi'ndeki haritadan faydalanmamıştır.
  (.....) 4. İdrîsî'nin haritasında Akdeniz düzgün bir şekilde çizilmiştir.
  (.....) 5. İdrîsî, Avrupa'nın topografik yapısını hatalı vermiştir.
  (.....) 6. Asya'nın kuzey doğusu İdrîsî'nin haritasında gerçeğinden daha büyüktür.
  (.....) 7. İdrîsî'nin haritasında denizler, göller ve dağlar ayrıntılı bir şekilde gösterilmemiştir.
  (.....) 8. İdrîsî'nin çalışmaları Orta Çağ'da coğrafyanın İslam dünyasında ilerlemediğini göstermektedir.
  (.....) 9. İdrîsî'nin haritası günümüzde hala geçerlidir.
  (.....) 10. İdrîsî'nin çalışmaları coğrafya alanında hiçbir yenilik getirmemiştir.

 26. Cevap: 1. Yanlış 2. Doğru 3. Yanlış 4. Doğru 5. Yanlış 6. Yanlış 7. Yanlış 8. Yanlış 9. Yanlış 10. Yanlış Açıklama: 27. Eşleştirme Yapın:

  a. İbn Rüşd
  b. İbn Sînâ
  c. İdrîsî
  d. Zehravî
  e. El-Harîzmî
  f. İbn Battuta
  g. İbn Haldun
  h. Piri Reis
  ı. Battânî
  i. Constantin Africanus
  Sorumlular:
  1. Coğrafyacı ve Haritacı
  2. Tıpçı
  3. Ceberin Babası
  4. Filozof
  5. Coğrafyacı
  6. Astronom
  7. Cerrah
  8. Seyyah
  9. Tarihçi
  10. Haritacı

 28. Cevap: 1. c 2. b 3. e 4. a 5. c 6. ı 7. d 8. f 9. g 10. h Açıklama:

  Soru, İslam bilim adamlarını mesleklerine göre eşleştirmeyi amaçlamaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 10 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca 9.sınıf İslam bilim tarihi dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde müfredat uygun hazırlanmıştır

Öğrenciler, Osmanlı'daki bilimsel kurumları tanıyacaktır.

Öğrenciler, Osmanlı'daki bilim insanlarının icatlarına aşina olacaktır.

Öğrenciler, Semerkant Gözlemevi'nde kullanılan önemli gözlem araçları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, Uluğ Bey'in astronomi alanındaki çalışmalarını ve Zîc-i Uluğ Bey adlı eserinin önemini kavrarlar.

Merâga Rasathanesi'nde kullanılan gözlem aletlerini tanıma.

Tûsî'nin astronomik katkılarına değinme.

Öğrenciler, El-Cezerî'nin mühendislik konusundaki yenilikçi yaklaşımını anlarlar.

Öğrenciler, El-Cezerî'nin kitabının kapsamlılığını ve onun mühendislik alanındaki uzmanlığının kanıtı olduğunu anlarlar.

Öğrenciler, Aristo'nun İslam bilimine olan etkisini anlayacaklardır.

Öğrenciler, İslam biliminin Avrupa'ya geçiş yollarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, İslami coğrafyanın kaynaklarından birinin Halife Me'mun Dönemi'nde hazırlanan dünya haritası olduğunu anlayacaktır.

Öğrenciler, İslami coğrafyacılardan İdrîsî'nin Avrupa'nın topografik yapısını daha doğru bir şekilde çizdiğini öğrenecektir.

* İdrîsî'nin coğrafya alanındaki çalışmalarının önemini anlama. * Halife Me'mun Dönemi'nde hazırlanan dünya haritasının önemini anlama. * İdrîsî'nin dünya haritasının Halife Me'mun Dönemi'ndeki haritadan farklılıklarını belirleme. * Orta Çağ'da coğrafyanın İslam dünyasında ilerlemişliğini anlama. * İdrîsî'nin çalışmalarının günümüzdeki önemini değerlendirme.

Öğrenciler, İslam bilim adamlarının katkılarını ve mesleklerini anlayacaktır

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (3)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri