9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik CEVAPLARI

 1. Uzayda kurulması düşünülen kolonilerin üç örneğini veriniz.


 2. Cevap: - Ay Üssü - Mars Kolonisi - Uluslararası Uzay İstasyonu Açıklama:

  Uzay kolonileri, Dünya dışındaki gök cisimlerinde insan yaşamına uygun yerleşim alanları oluşturmak üzere tasarlanır. 3. Uzay Çalışmalarında kullanılan üç aracı belirtiniz.


 4. Cevap: - Roket - Uzay Aracı - Uydu Açıklama:

  Uzay araçları, insanları ve ekipmanları uzaya taşımak için kullanılır. Uydular ise uzaydaki nesneleri gözlemlemek ve iletişim sağlamak için kullanılır. 5. Uzay sondalarının amacını ve hangi kurumlar tarafından kullanıldığını yazınız.


 6. Cevap: Amaç: Gezegenleri, gök cisimlerini ve galaksiler arası uzay boşluğunu incelemek. Kurumlar: * ABD * Rusya * Çin * Japonya * Ukrayna * Avrupa Uzay Ajansı (ESA) Açıklama:

  Uzay sondaları, uzaktaki gök cisimlerini incelemek için gönderilen robotik uzay araçlarıdır. Çeşitli ülkeler ve kurumlar tarafından kullanılmaktadır. 7. Uzay istasyonlarının özellikleri ve kullanım amaçlarını belirtiniz.


 8. Cevap: Özellikler: * Uzun süreli konaklama ve çalışma için uygun * Biyoloji, fizik, kimya gibi çeşitli alanlarda deneyler için laboratuvarlar * Birden fazla ülkenin iş birliğiyle kullanılan Açıklama:

  Uzay istasyonları, uzayda uzun süreli konaklama ve çalışma olanakları sağlayan uzay araçlarıdır. Çeşitli deneylerin yapılmasına imkan verirler ve uluslararası iş birliğiyle inşa edilir ve kullanılırlar. 9. Zaman ve hareket kavramları arasındaki ilişkiyi açıklayınız.


 10. Cevap: Zaman, hareketin ölçülmesiyle somutlaştırılır ve tanımlanabilir. Açıklama:

  Güneş'in ve yıldızların hareketi, zamanı belirlemek için kullanılır ve bu hareketler olmadan zamanın kavranması zor olur. 11. Yerel yıldız zamanını ve yıldız gününü tanımlayınız.


 12. Cevap: * Yerel yıldız zamanı: İlkbahar noktasının gözlemcinin öğlen çemberinden yaptığı açı ile belirlenir. * Yıldız günü: İlkbahar noktasının gözlemcinin öğlen çemberinden ardışık iki üst geçişi arasındaki süre. Açıklama:

  Yıldız zamanı ve yıldız günü, yıldızların hareketine dayalı zaman ölçüm birimleridir. 13. Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki eşlek kon sayıları nelerdir?


 14. Cevap: * İlkbahar Ilım Noktası (21 Mart): α = 0sa, δ = 0° * Yaz Güneşi (22 Haziran): α = 6sa, δ = 23°27' * Sonbahar Ilım Noktası (24 Ağustos): α = 12sa, δ = 0° * Kış Güneşi (23 Aralık): α = 18sa, δ = -23°27' Açıklama:

  Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki eşlek kon sayıları, Güneş'in bulunduğu takımyıldızını ve ekliptik üzerindeki konumunu belirtir. 15. Güneş'in eşlek kon sayılarının değişiminin Dünya üzerindeki mevsimlere etkisi nedir?


 16. Cevap: Güneş'in eşlek kon sayılarının değişmesi, Dünya'nın Güneş'e göre eğik olan ekseninin konumunu değiştirerek mevsimlerin oluşmasına neden olur. Açıklama:

  Güneş'in yükselti açısı ve gün uzunluğu, Güneş'in eşlek kon sayılarına göre değişir. Bu değişiklikler, Dünya'nın farklı bölgelerinde farklı mevsimlere neden olur. 17. Ay'ın Dünya çevresindeki dolanma hareketinin süresi nedir?


 18. Cevap: 27,321661 gün Açıklama:

  Ay'ın yıldızıl ayı, yıldızlara göre yaptığı dolanma hareketinin süresidir. 19. Ay'ın yörünge düzlemi ile Dünya'nın yörünge düzlemi arasındaki açı nedir?


 20. Cevap: 5 derece Açıklama:

  Bu açıya eğiklik açısı denir ve Ay'ın tutulmaları için önemlidir. 21. Tam Ay tutulması sırasında Ay neden kırmızı renk alır?


 22. Cevap: Yer atmosferinde ışık kırılması Açıklama:

  Güneş ışınları Yer atmosferinde kırılır ve mavi ışık yutulurken kırmızı ışık Ay'a ulaşır. 23. Kanlı Ay Tutulması sırasında NASA tarafından görüntülenen fotoğrafta hangi bilgiler elde edilir?


 24. Cevap: Ay'ın ısı haritaları Açıklama:

  Kızılötesi görseller kullanılarak Ay'ın yüzeyindeki maddelerin nitelikleri belirlenir. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Kavuşul Ay süresi, 29,53058912 gündür.
  2. (.....) Ay, Dünya etrafında dönerken kendi ekseni etrafında da döner.
  3. (.....) Ay'ın arka yüzü, Dünya'dan hiç görünmez.
  4. (.....) İlk dördün evresinde, Ay'ın Dünya'ya bakan sol yarısı karanlıktır.
  5. (.....) Dolunay evresinde, Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamı aydınlıktır.
  6. (.....) Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın gölgesine girmesiyle gerçekleşir.
  7. (.....) Tam Ay tutulmasında, Ay tamamen Dünya'nın tam gölge konisine girer.
  8. (.....) Güneş'in görünür büyüklüğü, Ay'ın görünür büyüklüğünden daha küçüktür.
  9. (.....) Tam Güneş tutulmasında, Güneş'in korona tabakası daha kolay gözlemlenebilir.
  10. (.....) Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha uzun sürer.

 26. Cevap: 1. D 2. D 3. Y 4. Y 5. D 6. D 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama:

  1. Kavuşul Ay süresi, Ay'ın evrelerinin oluşum süresidir. 2. Ay, Dünya etrafında dolanırken kendi ekseni etrafında da döndüğü için Dünya'dan her zaman aynı yüzünü gösterir. 3. Ay'ın arka yüzü, Dünya'dan görülmez çünkü Ay kendi ekseni etrafında Dünya etrafında dolanım süresiyle aynı sürede döner. 4. İlk dördün evresinde, Ay'ın Dünya'ya bakan sağ yarısı aydınlıktır. 5. Dolunay evresinde, Ay Güneş ile Dünya'nın arasında olduğu için Dünya'ya bakan yüzünün tamamı aydınlıktır. 6. Ay tutulması, Ay'ın Dünya'nın tam gölge konisine girmesiyle değil, yarı gölge veya tam gölge konisine girmesiyle gerçekleşir. 7. Tam Ay tutulmasında, Ay tamamen Dünya'nın tam gölge konisine girer. 8. Güneş'in görünür büyüklüğü, Ay'ın görünür büyüklüğüne yakındır ve değişkenlik gösterir. 9. Tam Güneş tutulmasında, Güneş'in normalde gözlemlenemeyen korona tabakası gözlemlenebilir. 10. Ay tutulması, Güneş tutulmasına göre daha uzun sürebilir. 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. İlk dördün
  b. Son dördün
  c. Yeni ay
  d. Dolunay
  1. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün tamamı ışık almaktadır.
  2. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sağ yarısı ışık almaktadır.
  3. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzü ışık almamaktadır.
  4. Ay'ın Dünya'ya bakan yüzünün sol yarısı ışık almaktadır.

 28. Cevap: 1.d 2.a 3.c 4.b Açıklama:

  Ay'ın evreleri, Güneş'ten aldığı ışığın Dünya'mıza yansımasıyla oluşur. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Zamanı ölçmek için kullanılan araçlara ____________ denir.
  2. Kumun alttaki çanağa akışı ile zamanı ölçen araçlar ____________'dır.
  3. Güneş ışınlarının bir cisim üzerinde oluşturduğu gölgeden yararlanılarak geliştirilen saatlere ____________ denir.
  4. Sarkaç hareketine dayanarak geliştirilen zaman ölçüm aleti ____________ olarak adlandırılır.
  5. Zamanı belirleyebileceğimiz olaylar ____________ olarak tanımlanır.
  6. Dünya'nın kendi ekseni etrafındaki dönüşüne bağlı olarak gerçekleşen günlük görünür hareket ____________ olarak bilinir.
  7. İlkbahar noktasının bir gözlem yerinin öğlen çemberinden ardışık iki geçişi arasındaki süre ____________ olarak tanımlanır.
  8. Güneş'in saat açısına göre belirlenen zaman ____________ olarak adlandırılır.
  9. Güneş'in yıllık görünür hareketinin gök Ekvatoru üzerinde olmaması ____________ uzunluğunu etkiler.
  10. Ortalama güneş'in herhangi bir yerin meridyeninden ardışık iki geçişi arasındaki süre ____________ olarak bilinir.

 30. Cevap: 1. Zaman Ölçüm Cihazları 2. Kum Saatleri 3. Güneş Saatleri 4. Sarkaçlı Saat 5. Dönemli (Periyodik) Hareketler 6. Günlük Görünür Hareket 7. Yıldız Günü 8. Gerçek Güneş Zamanı 9. Güneş Günü Uzunluğunu 10. Ortalama Güneş Günü Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Detayları

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik 38 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 7 kullanıcı beğenmiş. 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 9.sınıf astronomi ve uzay bilimleri dersi 2.dönem 2.yazılı soruları, klasik türde yeni sınav sistemine uygun cevap ve açıklamalı hazırlanmıştır

Uzay kolonisi kavramı hakkında bilgi sahibi olur.

Uzay Çalışmalarında kullanılan araçları tanır.

Uzay sondalarının işlevini ve sorumluluğunu anlama.

Uzay istasyonlarının temel özelliklerini ve işlevlerini öğrenme.

Zaman ve hareket kavramlarının birbirine bağımlılığını ve doğadaki ilişkisini anlama.

Yıldız zamanı ve yıldız günü kavramlarını anlama ve bunların astronomideki önemini kavrama.

Güneş'in tutulum çemberi üzerindeki eşlek kon sayılarını belirleyebilmek.

Güneş'in eşlek kon sayılarının mevsimlerin oluşumuna etkisini açıklayabilmek.

Ay'ın yıldızıl ay periyodunu öğrenmek.

Ay'ın yörünge düzlemi ile ilgili bilgi edinmek.

Öğrenciler, Ay tutulmaları sırasında Ay'ın kırmızı renginin nedenini öğrenirler.

Öğrenciler, Ay tutulmaları sırasında elde edilen bilgilerin önemini anlarlar.

* Ay'ın evreleri ve oluşumları * Ay'ın Dünya etrafındaki hareketi ve kendi eksenindeki dönüşü * Ay tutulması ve Güneş tutulması çeşitleri * Ay ve Güneş tutulmalarının önemi

Ay'ın evrelerini ve oluşum nedenlerini anlar.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavı 9.Sınıf kategorisinin Astronomi ve Uzay Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik Sınavını hangi formatta indirebilirim?

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri 2.Dönem 2.Yazılı - Klasik sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  9.Sınıf Astronomi ve Uzay Bilimleri Dersi Ünite Özetleri