10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 CEVAPLARI

 1. Evliya Çelebi Seyahatnamesi'nde hangi özellikleriyle döneminin gerçekliğini yansıtır?

  A) Dönemin kültürel ve sosyal yapısının tasviri
  B) Hayali ve abartılı anlatımın kullanımı
  C) Yalnızca tarihi olaylara odaklanması
  D) Bilimsel gözlem ve analizlere yer verilmesi
  E) Günlük dil ve üsluptan uzak olması

 2. Cevap: A Açıklama:

  Seyahatname, dönemin kültürel ve sosyal yapısını, günlük yaşamı ve insanları canlı bir şekilde tasvir eder. 3. "cihan-nüma" deyimiyle anlatılmak istenen yapı nedir?

  A) Kale    B) Cami    C) Hamam    D) Saray    E) Çarşı    

 4. Cevap: B Açıklama:

  Cihan-nüma, her yanı görmeye elverişli camlı çatı katı veya taraçayı ifade eder. 5. Evliya Çelebi, Belgrad'ı ilk gördüğünde onu neye benzetmiştir?

  A) Bir gemiye    B) Bir kaleye    C) Bir dağa    D) Bir parka    E) Bir saraya    

 6. Cevap: A Açıklama:

  Evliya Çelebi, Belgrad'ın iki nehir arasındaki dar yapısını bir gemiye benzetmiştir. 7. Belgrad'ın hangi özelliği Evliya Çelebi'yi etkilemiştir?

  A) Genişliği           B) Yüksek binaları    
  C) Kalabalık nüfusu    D) Güzel parkları     
  E) Tarihi anıtları                           

 8. Cevap: E Açıklama:

  Evliya Çelebi, Belgrad'ın tarihî yapılarının ve Kalemeydanı'nın ihtişamından etkilenmiştir. 9. Evliya Çelebi'ye göre, Belgrad'ın alınmasında en önemli faktör ne olmuştur?

  A) Gemilerin gücü
  B) Topların menzili
  C) Yeniçerilerin cesareti
  D) Sur duvarlarının yüksekliği
  E) Halkın desteği

 10. Cevap: C Açıklama:

  Evliya Çelebi, Belgrad'ın yüksek sur duvarlarına rağmen Yeniçerilerin cesareti sayesinde alındığını belirtmiştir. 11. "Mavi yolcular" deyimi neyi ifade etmektedir?

  A) Yıldızlarla ilgilenmeyen kişiler
  B) Yolculuktan hiç zevk almayan kişiler
  C) Gemi yolculuğu yapan kişiler
  D) Denizin nazlı davrandığı kişiler
  E) Balık avına çıkan kişiler

 12. Cevap: E Açıklama:

  Metinde "Mavi yolculara..." ifadesi ile denizde yolculuk yapıp balık avlayan kişiler kastedilir. 13. Azra Erhat'ın gezi yazılarının temel özelliklerinden biri nedir?

  A) Kişisel duygu ve düşüncelerini yansıtması
  B) Sadece tarihi bilgiler vermesi
  C) Yöresel yemek tariflerine yer vermesi
  D) Karikatür ve çizimlere ağırlık vermesi
  E) Yalnızca doğal güzellikleri anlatması

 14. Cevap: A Açıklama:

  Azra Erhat'ın gezi yazıları, yöre ve yöre insanıyla ilgili bilgi verirken yazarın kişisel duygu ve düşüncelerini de içerir. 15. Aşağıdakilerden hangisi gezi yazılarında kullanılabilecek bir unsur değildir?

  A) Fotoğraf              B) İstatistiksel veri   
  C) Kurgu                 D) Çizim                
  E) Tablo                                         

 16. Cevap: C Açıklama:

  Gezi yazıları genellikle gerçek olaylara dayanır ve kurgu içermez. 17. Azra Erhat'ın hangi eseri bir gezi yazısıdır?

  A) Çin Seddi'ni Aşmak         B) Homeros'un Şiiri İlyada   
  C) Mavi Yolculuk              D) Troya'da Kazılar          
  E) Aşk ve Ölüm                                             

 18. Cevap: C Açıklama:

  Mavi Yolculuk, Azra Erhat'ın Ege ve Akdeniz kıyılarını konu alan bir gezi yazısıdır. 19. Azra Erhat'ın gezi yazılarındaki temel amacı nedir?

  A) Tarihi olayları anlatmak
  B) Denizin ve deniz kültürünün önemini vurgulamak
  C) Anadolu uygarlıklarını eleştirmek
  D) Yöresel yemekleri tanıtmak
  E) Macera dolu hikayeler paylaşmak

 20. Cevap: B Açıklama:

  Azra Erhat, gezi yazılarında Anadolu uygarlıklarının kültürel ve tarihsel değerlerini tanıtarak denizin ve deniz kültürünün önemini vurgulamıştır. 21. 5N 1K kuralına göre haberin odak noktası hangisidir?

  A) Olay    B) Neden    C) Kişi    D) Geçmiş    E) Sonuç    Doğru

 22. Cevap: A Açıklama:

  Haberde en önemli öge olay ise "ne" sorusunun cevabı olan kelime vurgulanır. 23. Cedid Atlas Tercümesi hangi ülkenin ilk basılı atlasıdır?

  A) Türkiye                  B) Norveç                  
  C) Osmanlı İmparatorluğu    D) Arnavutluk              
  E) Güney Yugoslavya         Doğru                      

 24. Cevap: B Açıklama:

  Norveç Ulusal Kütüphanesi'nde bulunan atlas, Türkler'in ve Müslümanlar'ın ilk basılı atlasıdır. 25. Hangi haber yazma tekniğinde haberin en önemli bilgisi en sona gelir?

  A) Ters piramit tekniği    B) Piramit tekniği        
  C) Dörtgen tekniği         D) Konuşma dili tekniği   
  E) Asparagas tekniği       Doğru                     

 26. Cevap: B Açıklama:

  Piramit tekniğinde haber, en az önemli bilgiyle başlar ve en önemli bilgiyle sona erer. 27. Haberde kullanılan "spot" terimi neyi ifade eder?

  A) Haberin özeti              B) Haberin başlığı           
  C) Haberin geçmişi            D) Haberin sonucu            
  E) Haberin muhabirinin adı    Doğru                        

 28. Cevap: A Açıklama:

  Spot, haberin çarpıcı yönlerini yansıtan bir veya iki cümlelik haber özetidir. 29. Sekiz Pasifik Adası Sulara Gömüldü başlıklı metnin türü nedir?

  A) Gazete haberi    B) Dergi haberi    
  C) Makale           D) Röportaj        
  E) Söyleşi                             

 30. Cevap: B Açıklama:

  Metin, belirli bir konu alanında bilgi veren, araştırma ve analiz içeren bir haber olduğu için dergi haberi türündedir. 31. Aziz Sancar'a göre, Nobel Ödülü'ne giden süreçte temel harcı nerede atılmıştır?

  A) Türkiye    B) Amerika    C) İngiltere    D) Fransa    E) Almanya    

 32. Cevap: A Açıklama:

  Yazıda, Sancar'ın "Sağolsunlar annem babam okumaya büyük önem verirdi" diyerek ailesini hürmetle andıktan sonra, bilimsel araştırmalar yapmaya İstanbul Üniversitesi Tıp Fakültesi'ndeyken merak saldığını belirttiği vurgulanıyor. 33. Sancar'a göre, Türkiye'de verilen eğitim hangi açıdan önemlidir?

  A) Ücretsiz olması
  B) Seviyesinin yüksek olması
  C) Kolay ulaşılabilir olması
  D) Sadece temel bilimler alanında uzmanlık sağlaması
  E) Amerikan üniversiteleriyle eşit olması

 34. Cevap: B Açıklama:

  Yazıda, Sancar'ın "Türkiye’de üniversitede okurken, orada gördüğüm eğitim, buradaki üniversitelerin seviyesindeydi." şeklinde bir ifade kullandığı vurgulanmaktadır. 35. Falih Rıfkı Atay'ın "Çankaya" adlı eserinin türü nedir?

  A) Roman    B) Anı    C) Deneme    D) Gezi yazısı    E) Fıkra    

 36. Cevap: B Açıklama:

  "Çankaya", Falih Rıfkı Atay'ın Millî Mücadele ve Cumhuriyet'in kuruluş dönemlerine tanıklık ettiği anılarını içeren bir anı kitabıdır. 37. Günlük ve anı türleri arasındaki benzerliklerden biri aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Kişisel deneyimlerin anlatılması
  B) Geçmiş olayların kronolojik sırayla aktarılması
  C) Sanatsal üslubun kullanılması
  D) Nesnel bir bakış açısının benimsenmesi
  E) Belgesel niteliğinin olması

 38. Cevap: A Açıklama:

  Günlük ve anı türleri, kişisel deneyimlerin ve gözlemlerin anlatılması bakımından benzerlik gösterirler. 39. Atay'ın "Çankaya" adlı eserinde yer alan aşağıdaki cümlelerden hangisi, Türk ordusunun geri bıraktığı siperlere giren Ankara kıtalarının durumunu anlatmaktadır?

  A) "Ankara dükkânları henüz eski Osmanlı taşrağı iptidailiğinde ve boşluğunda idi."
  B) "Kocaeli kıtaları bir sürü konserve kutuları, içleri boşalmış güzel paketler bırakmışlardı."
  C) "Hani Belediye Reisinin: — Ankara yolları tozdan ne zaman kurtulacak? sualine: — Sübhanallah bu yabanlar da hem yol isterler, hem toz istemezler, cevabını verdiği günler!"
  D) "Hani Hâkimiyet-i Milliye gazetesinde “Kiralık elektrikli odalar” ilânı çıktığı günler!"
  E) "Muvaffak komutanım!", "— Muvaffak bakanım!" sözlerini ağzından sık sık duyardık."

 40. Cevap: B Açıklama:

  Metinde, Türk ordusunun geri bıraktığı siperlere giren Ankara kıtalarının, boş konserve kutuları ve paketlerle karşılaştıkları anlatılmaktadır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Detayları

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 20 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 26 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testini Çöz tıklayın. 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • Haber
 • Haber
 • Deneme

Ayrıca 10.sınıf Türk dili ve edebiyatı 2.dönem 2.yazılıya hazırlık test soruları 1, müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan test türünde hazırlanmıştır

Metin ve türle ilgili bilgileri yorumlama

Kelime ve deyimlerin anlamlarını anlama

Metin yorumlama ve anlama

Metin yorumlama ve çıkarım yapma

Metin yorumlama ve kronolojik sıralama

Dil ve anlatım özelliklerini yorumlama

Gezi yazısının özelliklerini kavramak

Gezi yazılarının anlatım tekniklerini tanımak

Yazar ve eserlerini tanımak

Yazarın amacını ve bakış açısını anlamak

5N 1K kuralını ve haber yazma tekniklerini anlama

Haber metninden bilgi edinme

Haber yazma tekniklerini ayırt etme

Temel habercilik terimlerini anlama

Metin türlerini ayırt etme

Nobel Ödülü'ne giden yolda eğitimin önemini anlama

Türkiye'de verilen eğitimin kalitesini ve önemini anlama

Falih Rıfkı Atay ve "Çankaya" adlı eseri hakkında bilgi sahibi olma

Günlük ve anı türlerinin benzerliklerini ve farklılıklarını belirleme

"Çankaya" adlı eserden metin analizi yapma

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavı 10.Sınıf kategorisinin Türk Dili ve Edebiyatı alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Testi İstatistikleri

Bu sınav 4 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 14 kere doğru, 10 kere yanlış cevap verilmiş.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

10.Sınıf TDE 2.Dönem 2.Yazılıya Hazırlık Test 1 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf
  10.Sınıf Türk Dili ve Edebiyatı Dersi Ünite Özetleri