Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Kırımlı Aziz Bey'in tıp alanındaki çalışmalarını açıklayınız.


 2. Cevap: - Tıbbiyelerde eğitim dilinin Türkçe olmasını sağlamıştır. - Tıbbiyelerde okutulan ders kitaplarını yazmıştır. - İlk Türkçe kimya kitabı olan "Kimya-yı Tıbbi" adlı eseri yazmıştır. Açıklama:

  Kırımlı Aziz Bey, Osmanlı tıbbına önemli katkılarda bulunmuş ve çağdaş tıbbi bilginin yayılmasına öncülük etmiştir. 3. Osmanlı Devleti'nin tıp eğitimi alanında attığı önemli adımları sıralayınız.


 4. Cevap: - Doktor ihtiyacını karşılamak için Tıphane-i Amire ve Cerrahhane-i Amire adıyla modern tıp okulları açılması - Mekteb-i Tıbbiye-i Adliye-i Şahane'nin kurulması - Mektebi Tıbbiye-i Mülkiye'nin açılması - Sivil ve askerî tıp okullarının Darülfünun-ı Osmani Tıp adıyla birleştirilmesi Açıklama:

  Osmanlı Devleti, tıp eğitimine öncelik vererek modern tıp uygulamalarının benimsenmesinde önemli bir rol oynamıştır. 5. Müslümanların denizcilik alanında icat ettiği önemli aletlerden üçünün kullanım alanlarını açıklayınız.


 6. Cevap: * Usturlap: Enlemleri belirlemek ve zamanı ölçmek * Pusula: Yön bulmak ve mesafeleri belirlemek * Kadran: Yıldızların ufka göre açılarını ölçmek ve yerel zamanı saptamak Açıklama:

  Müslümanlar, denizcilik alanında usturlap, pusula ve kadran gibi önemli aletler icat etmişlerdir. 7. İslam dünyasında denizciliğin gelişmesine katkıda bulunan üç önemli denizciyi açıklayınız.


 8. Cevap: * Ahmed İbn Mâcid: Ünlü bir Arap denizci ve yön bulama ustası, * Süleyman el-Mehrî: Coğrafi tespitleriyle tanınan bir denizci ve matematikçi * Zerkali: Astronomik aletler ve cetveller geliştiren bir astronom Açıklama:

  Ahmed İbn Mâcid, Süleyman el-Mehrî ve Zerkali, İslam dünyasında denizciliğin gelişmesine önemli katkılarda bulunan üç denizcidir. 9. İslam devletlerinin sağlık kurumlarının ulaştığı seviyeyi değerlendiriniz.


 10. Cevap: * Herkese ücretsiz tedavi sağlayan hastaneler * Çeşitli hastalıklar için ayrılmış koğuşlar * Eczane, kütüphane ve eğitim salonları içeren hastaneler * Salgın hastalıklara ve doğal afetlere müdahale amacıyla seyyar sağlık hizmetleri Açıklama:

  İslam devletleri, çağın ötesinde bir sağlık sistemi kurarak tüm vatandaşlarına erişilebilir ve nitelikli tedavi imkanı sunmuştur. Hastanelerin gelişmiş yapısı, hastaların ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol oynamıştır. 11. Abbasiler Dönemi'nde hastane bulunmayan yerleşim yerlerinde hastalara nasıl yardım edildi?


 12. Cevap: * Seyyar sağlık hizmetleri * Salgın hastalıklara ve doğal afetlere müdahale için ekipler Açıklama:

  Abbasiler, hastane bulunmayan yerleşim yerlerinde hastalara erişmek için seyyar sağlık hizmetleri ve salgın hastalıklara veya doğal afetlere müdahale eden ekipler kullanmıştır. Bu sistemle tüm vatandaşların sağlık hizmetlerine ulaşması sağlanmıştır. 13. Müslümanların bilimde ulaştığı seviye, Avrupa'da hangi kültürel gelişmelere zemin hazırlamış olabilir?


 14. Cevap: Müslümanların bilimsel çalışmaları, Avrupa'da Rönesans ve Aydınlanma dönemlerinde bilimsel düşüncenin gelişmesine temel oluşturdu. Eski Yunanca'dan Arapça'ya çevrilen metinlerin Latince'ye tercüme edilmesiyle Avrupa'ya aktarılan bilgi ve teknikler, bilimsel devrimlere yol açtı. Açıklama:

  Müslüman bilginlerin eserleri, Avrupa'daki üniversitelerin kurulmasına ve bilimsel araştırma yöntemlerinin benimsenmesine ilham verdi. 15. Endülüs'te yetişen bilim insanlarından en az üç örnek veriniz.


 16. Cevap: * Mecrîtî * Zahravî * Zerkâlî Açıklama:

  Bu bilim insanlarının her biri, matematik, tıp ve astronomi alanlarında önemli katkılarda bulundu. 17. İdrîsî'nin, Norman kralı II. Roger için hazırladığı dünya haritasının özelliği nedir?


 18. Cevap: Son derece isabetli ve yüzyıllarca denizciler tarafından kopyalanarak kullanılmıştır. Açıklama:

  Metinde, İdrîsî'nin hazırladığı dünya haritasının Avrupa denizcileri tarafından uzun yıllar kullanıldığı belirtilmektedir. 19. Nüzhetü'l-Müştâk fî İhtirâkı'l-Âfâk adlı eser, hangi alanda önemli bir kaynaktır?


 20. Cevap: Dünya coğrafyası Açıklama:

  Metinde, Nüzhetü'l-Müştâk fî İhtirâkı'l-Âfâk adlı eserin dünya coğrafyası üzerine yapılmış kapsamlı bir çalışma olduğu vurgulanmaktadır. 21. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İbn Rüşd, Avrupa'da en itibar gören İslam filozofu olmuştur.
  (.....) 2. İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan tek yol Güney İtalya üzerinden açılan yoldur.
  (.....) 3. Constantine Africanus, Tunuslu bir tercümandır.
  (.....) 4. Chesterli Robert, El-Harîzmî'nin Algebra'sını Latinceye çevirmiştir.
  (.....) 5. İbni Sînâ'nın el-Kanun adlı eseri, Avrupa'da yüzyıllarca temel ders kitabı olarak kullanılmamıştır.
  (.....) 6. İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında hiçbir zaman İstanbul üzerinden bir yol kullanılmamıştır.
  (.....) 7. İdrîsî, Endülüs'ün önde gelen coğrafyacılarından biridir.
  (.....) 8. Battânî'nin Kitab'ül-Zic adlı eseri hiç Latinceye çevrilmemiştir.
  (.....) 9. İdrîsî, Kristof Kolomb ve Vasco da Gama'nın kullandığı dünya haritalarını etkilemiştir.
  (.....) 10. İbn Battuta, İbn Haldun ve Piri Reis gibi Müslüman coğrafyacılar İdrîsî'den etkilenmemiştir.

 22. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. Y 6. Y 7. D 8. Y 9. D 10. Y Açıklama: 23. Aşağıda verilen eşleştirmeleri yapın:

  a. Abdest Almak İçin Düzenlenmiş Otomat
  b. Hisarlı Kan Alma Teknesi
  c. Mumlu saat
  d. Dört Sürgülü Kapı Kilidi
  e. Şifreli Kilit
  1. Yer çekimi kuvvetiyle çalışır
  2. Bir ağırlık yardımıyla hareket eder
  3. Bir mum yardımıyla zaman ölçer
  4. 12 kapılı bir hisara sahiptir
  5. Abdest almak için tasarlanmıştır

 24. Cevap: 1. a 2. b 3. c 4. b 5. a Açıklama:

  * Abdest Almak İçin Düzenlenmiş Otomat, abdest almak için tasarlanmış ve bir ağırlık yardımıyla hareket eden bir otomattır. * Hisarlı Kan Alma Teknesi, hastadan alınan kanın miktarını belirlemek için tasarlanmış 12 kapılı bir hisara sahiptir. * Mumlu saat, bir mum yardımıyla zamanı ölçer. * Dört Sürgülü Kapı Kilidi, bir ağırlık yardımıyla hareket eden bir kilidir. * Şifreli Kilit, bir şifre yardımıyla açılan bir kilidir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 4 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 12 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 3 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • EşleştirmeAyrıca Lise 9.sınıf İslam bilim tarihi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

Osmanlı tıbbının gelişiminde tıp eğitiminin önemini kavramak.

Osmanlı Devleti'nin sağlık alanındaki reformlarını değerlendirmek.

Öğrenciler, Müslümanların denizcilik alanında yaptığı icatlar ve bunların kullanım alanları hakkında bilgi sahibi olurlar.

Öğrenciler, İslam dünyasında denizciliğin gelişmesine katkıda bulunan önemli denizcileri tanırlar.

İslam sağlık kurumlarının gelişmişliğini takdir edebilmek.

İslam devletinin sosyal adalete verdiği önemi kavrayabilmek.

Öğrenciler, Müslüman bilim insanlarının çalışmalarının Avrupa'nın entelektüel gelişiminde oynadığı kritik rolü anlayacaklardır.

Öğrenciler, Endülüs'ün ürettiği önemli bilim insanlarının adlarını ve başarılarını öğreneceklerdir.

Öğrenciler, İdrîsî'nin coğrafya alanındaki çalışmaları ve haritalarının önemini anlayacaklardır.

Öğrenciler, İdrîsî'nin dünya coğrafyası alanındaki eserinin önemini kavrayacaklardır.

* İbn Rüşd'ün Avrupa düşüncesi üzerindeki etkisini anlamak * İslam biliminin Batı'ya aktarılmasında kullanılan yolları bilmek * İdrîsî'nin coğrafya ve haritacılık alanındaki katkılarını öğrenmek

* İslam dünyasında XIII. yüzyılda yapılan önemli teknolojik buluşlar hakkında bilgi edinme. * Bu buluşların çalışma prensiplerini anlama.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin İslam Bilim Tarihi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf İslam Bilimi Tarihi 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf İslam Bilim Tarihi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (3)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Sınavı Hazırla
  9.Sınıf İslam Bilim Tarihi Dersi Ünite Özetleri