Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. İslam medeniyetinin Batı medeniyeti ile olan ilişkisini tanımlayınız.


 2. Cevap: Köprü görevi görmüştür Açıklama:

  İslam medeniyeti, Yunan, İran ve Hint medeniyetlerini Batı dünyasına aktaran ve kendi özgün katkılarıyla zenginleştiren bir rol oynamıştır. 3. İslam medeniyetinin özünü kavramada hangi üç cami öne çıkmaktadır?


 4. Cevap: Mekke'de Mescid-i Harâm, Medine'de Mescid-i Nebevî, Kudüs'te Mescid-i Aksâ Açıklama:

  Bu camiler, erdemli şehirlerin ve yönetimlerin merkezi olarak kabul edilir. 5. Hindistan'daki Türk-İslam mimarisinin ayırt edici özelliği nedir?


 6. Cevap: Gösterişsiz düz duvarlar, mimari şekillerde açıklık ve uyum, heykel ve insan figürlerinin kullanılmaması Açıklama:

  Türk-İslam mimarisi, Hint mimarisinden farklı olarak daha sade ve işlevseldir. 7. Afrika'da sanatın temel nitelikleri nelerdir?


 8. Cevap: * Çeşitli malzemelerin kullanımı * Yerel renk ve şekil anlayışı * Sanatın günlük yaşamla iç içe olması Açıklama:

  Afrika sanatı, özgün ve pratik bir niteliğe sahiptir ve doğrudan toplumsal ihtiyaçlardan doğmaktadır. 9. Türkistan'da yetişen ünlü alimlerin üç örneğini yazınız.


 10. Cevap: - İmam Buharî - İmam Tirmizî - İbn-i Sina Açıklama:

  Bu alimler, İslam kütüphanelerini zenginleştirmişler ve dünya bilim adamlarına yol göstermişlerdir. 11. Kafkasya'da bulunan önemli mimari eserleri açıklayınız.


 12. Cevap: Özellikle Bakü ve Nahçıvan'da bulunan camiler, mescitler, kumbetler ve kervansaraylar, bölgenin mimari zenginliğini yansıtır. Açıklama:

  Kafkasya, tarih boyunca farklı medeniyetlere ev sahipliği yapmış ve bu kültürlerin izlerini taşıyan mimari yapılar bırakmıştır. 13. Örf ve adetlerin değerlerin oluşumuna etkisini belirtiniz.


 14. Cevap: Örf ve adetler, bir toplumda uzun yıllar boyunca süregelen alışkanlıklar ve davranış kalıplarıdır. Toplumun değer yargılarını, geleneklerini ve ahlaki normlarını yansıtırlar. Toplum tarafından benimsenmeleri ve uygulanmaları beklenir, değerlerin içselleştirilmesinde önemli bir rol oynarlar. Açıklama:

  Örf ve adetler, bir toplumun kültürel mirasının bir parçasıdır ve bireylerin davranışlarını şekillendirerek değerlerinin oluşumuna yön verir. 15. Değerlerin insan hayatındaki önemini açıklayınız.


 16. Cevap: Değerler, insanın hayatına yön verir, neyi iyi, neyi kötü, doğru ve yanlış olarak görmesini sağlar. Ahlaki kararlar almayı, toplumsal uyumu sağlamayı, kişisel gelişim ve mutluluğu etkiler. Açıklama:

  Değerler, bireylerin ve toplumların hayatına anlam katar, hedefler belirlemelerine ve anlamlı bir varoluş sürdürmelerine yardımcı olur. 17. Toplumun temel değerlerinden üç örnek veriniz.


 18. Cevap: * Dürüstlük * Saygı * Adalet Açıklama:

  Temel değerler, toplumun en önemli ilkeleridir ve herkesin bunlara uyması beklenir. 19. Hz. Muhammed'in (s.a.v.) adalet anlayışını açıklayınız.


 20. Cevap: Her zaman adaleti yerleştirmek için çabalamış, Müslümanlar ve Müslüman olmayanlar arasında adaletle hükmetmiştir. Açıklama:

  Hz. Muhammed (s.a.v.), adaleti toplumun huzuru ve güvenliği için gerekli bir erdem olarak görmüştür. 21. İsrâ Suresi 28. ayette neden "kendilerine rahatlatıcı bir söz söyle!" denilmiştir?


 22. Cevap: İhtiyaç sahibi kişilere maddi yardım yapamayanların, onları kırmayacak ve ümit verecek iyi sözler söylemeleri gerekir. Açıklama:

  Bazı durumlarda, maddi yardım mümkün olmayabilir. Bu gibi durumlarda, sıcak ve destekleyici sözler, insanların zorlukların üstesinden gelmelerine yardımcı olabilir. 23. Sağ elin verdiğinden sol elin haberdar olmamasını amaçlayan tutum ve davranışa ne denir?


 24. Cevap: Cimrilikten ve israftan sakınma Açıklama:

  İsrâ Suresi 29. ayetinde, cimrilik ve israftan kaçınmanın önemi vurgulanmıştır. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  (.....) 1. İffet, haramdan uzak durmak ve helal ve güzel olmayan söz ve davranışlardan sakınmak anlamına gelir.
  (.....) 2. Dinimiz iffetsiz olmaya büyük önem vermektedir.
  (.....) 3. Kur'an-ı Kerim'de "İçinizden evli olmayanları, köle ve câriyeleriniz arasından da evlenebilecek olanları evlendirin." ayetinde iffetten bahsedilmektedir.
  (.....) 4. Hz. Peygamber (s.a.v.), "Allah, yoksul olmasına rağmen iffetini korumaya çalışan mümin kulunu sever." hadisiyle iffetin önemine işaret etmiştir.
  (.....) 5. Şecaat, savaşta kahramanlık göstermeye yönelik bir ahlak terimidir.
  (.....) 6. Kur'an'da şecaatin önemine "Fetih suresi, 29. ayetinde" işaret edilmektedir.
  (.....) 7. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.), kişilerden ve topluluklardan korkmadan yoluna devam etmiştir.
  (.....) 8. Peygamberimiz (s.a.v.), bir düşmana kılını dahi kıpırdatmadan gayet sakince "Allah (c.c.)." demiştir.
  (.....) 9. Dinimizde şecaat bir erdem olarak kabul edilir.
  (.....) 10. İffet ve şecaat, bir Müslüman'a yakışan özelliklerdir.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. D 4. D 5. D 6. D 7. D 8. D 9. D 10. D Açıklama: 27. Eşleştirmeleri Yapın

  a. Mekke
  b. Medine
  c. Kudüs
  d. Kahire
  e. Tunus
  f. Kayrevan
  g. Marakeş
  h. Fas
  ı. Timbuktu
  i. Zanzibar
  1. Afrika Fatihi
  2. Peygamberimizin hicret ettiği şehir
  3. Kâbe'nin bulunduğu yer
  4. Dünyanın en eski mabedi
  5. İslam'ın Arap Yarımadası'ndan dünyaya yayılmaya başladığı şehir
  6. İslam'ın Afrika'ya ulaşmasında büyük komutan
  7. Müslüman dünyasının kutsal şehirlerinden biri
  8. İslam medeniyetinin önemli bir merkezi
  9. İslam'ın merkezi olan şehirlerden biri
  10. Afrika'da önemli bir İslami merkez

 28. Cevap: 1. a 2. b 3. a 4. a 5. a 6. Ukbe bin Nafi 7. c 8. d 9. c 10. i Açıklama:

  Eşleştirmelerde İslam medeniyeti açısından önemli şehirler ve kişiler eşleştirilmiştir.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular 2 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 14 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 22 Nisan 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 2 kullanıcı beğenmiş. Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme


Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • DİN VE LAİKLİK LAİKLİK VE DİN
  1. Atatürk'ün Laiklik Anlayışı
  2. Din Bireyi Esas Alır.
  3. Laik Devlet
  4. Laikliği Doğuran Nedenler
  5. Laiklik Din ve Vicdan Özgürlüğünün Güvencesidir.
 • DİN, KÜLTÜR VE MEDENİYET TÜRKLER VE MÜSLÜMANLIK
  1. Hacı Bektaş Veli
  2. Şafiî
  3. Türklerde İslâm Anlayışının Oluşmasında Etkili Olan Şahsiyetle
  4. Türklerin İslâm Medeniyetine Katkıları
  5. Türklerin Müslüman Oluşu

Ayrıca Lise 9.sınıf din kültürü ve ahlak bilgisi dersi 2.dönem sonu yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı olarak yeni sınav sistemine uygun hazırlanmıştır

İslam medeniyetinin dünya tarihindeki yerini anlama

İslam medeniyetinde cami ve ibadet yerlerinin önemini anlamak.

Öğrenciler, Türk-İslam mimarisinin temel özelliklerini öğreneceklerdir.

Öğrenciler, Afrika sanatının temel özelliklerini anlayacaklardır.

Öğrenciler, Türkistan'ın İslam alimleri yetiştirmede oynadığı rolü öğrenirler.

Kafkasya'nın tarihi ve kültürel zenginliğini kavramak.

Öğrenciler, örf ve adetlerin değerlerin oluşumundaki sosyal ve kültürel boyutunu anlarlar.

Öğrenciler, değerlerin insan hayatındaki hayati rolünü kavrarlar.

Öğrenciler, toplumun temel değerlerinin farkına varacaklardır. Adaleti tanımlayınız. Cevap: Herkesin hakkını gözetmek ve hak edene hakkını vermek. Açıklama: Adalet, eşitlik ve hakkaniyet kavramlarını içeren temel bir ahlaki değerdir. Kazanım: Adaletin önemini ve toplumdaki rolünü anlamak.

Adaletin dindeki önemini ve Hz. Muhammed'in (s.a.v.) bu konudaki örnekliğini kavramak.

Öğrenciler, başkalarına yardım etmenin maddi boyutunun yanı sıra duygusal desteğin de önemli olduğunu kavrarlar.

Öğrenciler, aşırı tutumluluktan kaçınmanın ve gereksiz harcamalardan uzak durmanın erdemli davranışlar olduğunu öğrenirler.

Öğrenciler, İslam medeniyetinin yayıldığı önemli şehirleri ve kişileri tanır.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 9.Sınıf kategorisinin Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

Lise 9.Sınıf DKAB 2.Dönem Sonu Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 9.Sınıf Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.