6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 27 sorudan oluşmaktadır. 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 CEVAPLARI

 1. Aşağıda verilenlerden hangisi fosil yakıt değildir?

  A) Doğal gaz   B) Odun   C) Kömür   D) Petrol

 2. Cevap: B

 3. Aşağıda verilen yakıtlardan hangisi diğerlerine göre en temiz fosil yakıttır?

  A) Petrol                    B) Doğal gaz
  C) Taş kömürü          D) LPG

 4. Cevap: B

 5. Rafinerlerde petrollerin ölçümü hangisi ile olur?

  A) Bidon                     B) Tanker
  C) Araç deposu         D) Varil

 6. Cevap: D

 7. Petrol ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

  A) Sıvı yakıtları içerisindedir.
  B) Bulunduğu yere sondaj vurulur.
  C) Yalnızca karada bulunur.
  D) Jeologlar tarafından araştırılır.

 8. Cevap: C

 9. Aşağıda verilenlerden hangisi katı yakıtlar arasında gösterilemez?

  A) Linyit                B) Taş kömürü
  C) Benzin              D) Antrasit

 10. Cevap: C

 11. I. Katı
  II. Sıvı
  III. Gaz
  Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri yakıt türleri arasında gösterilebilir?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

 12. Cevap: D

 13. Maddelerin yanabilmesi için maddenin içerisinde bulunduğu ortamda hangi gaz olması gerekmektedir?

  A) Karbondioksit      B) Oksijen
  C) Azot                       D) Kükürt

 14. Cevap: B

 15. Aşağıdaki maddelerden hangisi yalıtkandır?

  A) Gümüş    B) Demir    C) Seramik    D) Civa

 16. Cevap: C

 17. Aşağıda verilenlerden hangisi katı yalıtkan madde değildir?

  A) Cam    B) Gümüş    C) Tahta    D) Plastik

 18. Cevap: B

 19. Aşağıda verilenlerden hangisi sıvı iletken madde değildir?

  A) Tuzlu su           B) Çamurlu su
  C) Cıva                  D) Şekerli su

 20. Cevap: C

 21. Elektrik kablolarının dışlarının plastikle kaplı olmasının sebebi hangisidir?

  A) Plastiğin iletken özelliğe sahip olması
  B) Plastiğin yalıtkan özelliğe sahip olması
  C) Plastiğin yarı iletken olması
  D) Elektriğin daha hızlı ilerlemesini sağlaması

 22. Cevap: B

 23. Elektrik devrelerinde kullanılan kablolar genellikle bakır olmaktadır. Bunun nedeni aşağıda verilenlerden hangisidir?

  A) Elektriği iyi ileten bir maddedir.
  B) Bulunması zor bir maddedir.
  C) Elektriğe direnci fazladır.
  D) Pahalı bir maddedir.

 24. Cevap: A

 25. Aşağıda verilen maddelerden hangisinin iletkenlik özelliği vardır?

  A) Tahta kaşık        B) Seramik fincan
  C) Şekerli su           D) Saf su

 26. Cevap: C

 27. Aşağıda verilenlerden hangisi iletken madde değildir?

  A) Metal kaşık       B) Silgi
  C) Tuzlu su            D) Alüminyum folyo

 28. Cevap: B

 29. Aşağıda verilenlerden hangisi elektrik enerjisi kaynakları arasında gösterilemez?

  A) Piller   B) Termosifon   C) Batarya   D) Akü

 30. Cevap: B

 31. Elektrik enerjisi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

  A) Bir enerji türüdür ve başka enerjilere dönüştürülebilir.
  B) Evde kullandığımız bir çok araçta kullanırız.
  C) Elektrik enerjisini elektrik kaynaklarından elde ederiz.
  D) Sanayi alanında elektrik yerine güneş enerjisi kullanılır.

 32. Cevap: D

 33. I. Elektrik
  II. Isı
  III. Işık
  Yukarıda verilenlerden hangisi ve ya hangileri başka enerji türüne dönüştürülebilir?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I, II ve III

 34. Cevap: D

 35. I.Yoğunluk maddeler için ayırt edicidir.
  II. Kütle/hacim her maddede farklıdır.
  III. Yoğunluk birimi cm3/kg’dır.
  Yukarıdaki bilgilerden hangileri doğrudur?

  A) Yalnız I    B) I ve II    C) II ve III    D) I ve III

 36. Cevap: D

 37. Aşağıdakilerden hangisinde fiziksel değişim vardır?

  A) Ekmeğin altının yanması
  B) Kolanın mermer zemini delmesi
  C) Demirin kararması
  D) Toprağın çamur olması

 38. Cevap: D

 39. Ses bir engelle karşılaşınca soğurulur.
  Buna göre aşağıdakilerden hangisi sesin soğurulduğunu gösterir?

  A) Bir dağın karşısında bağıran insanın, bir zaman sonra kendi sesini işitmesi
  B) Bir otomobilin sesinin, aracın içindeyken az, dışardayken çok duyulması
  C) Bir ses kaynağına yakın olunca sesin çok işitilmesi, uzak olunca az işitilmesi
  D) Uzaktaki trenin sesini işitemeyen bir kişinin, kulağını raylara dayanınca trenin sesini işitmesi

 40. Cevap: D

 41. Isı yalıtımı ile ilgili hangi bilgi yanlıştır?

  A) enerjiden tasarruf sağlar.
  B) cam yünü, plastik köpük yalıtım malzemeleridir.
  C) ısı yalıtımlı evde enerji tüketimi artar.
  D) ısı yalıtımı malzemeleri seçilirken uzun ömürlü olmasına dikkat edilir.

 42. Cevap: C

 43. Aşağıdaki canlı çeşitlerinden hangisinin hayat döngüsünde başkalaşım geçirme gözlenmez

  A) Arı    B) Kelebek    C) Kurbağa   D) Kirpi

 44. Cevap: A

 45. Üreme olayının gerçekleşmesi için yumurtanın çekirdeği ile spermin çekirdeğinin birleşmesi gerekir. Bu birleşme olayına ne ad verilir?

  A) Yumurtlama        B) Üreme
  C) Döllenme            D) Organ

 46. Cevap: C

 47. Bir canlının kendine benzer yeni bir canlı oluşturması olayına ne ad verilir?

  A) Yumurtlama        B) Üreme
  C) Döllenme             D) Organ

 48. Cevap: B

 49. Aşağıda seçenekte verilen canlılardan hangisi başkalaşım geçiren canlılardandır?

  A) kurbağa                B) kuş
  C) kaplumbağa        D) çekirge

 50. Cevap: A

 51. Kapalı bir havada aynı anda gerçekleşmelerine rağmen önce şimşeği görür, arkasından gök gürültüsünü duyarız.
  Bu olayın nedeni aşağıdakilerden hangisidir?

  A) Ses ışıktan daha hızlı yayılır.
  B) Ses ve ışık aynı hızda yayılır. 
  C) Işık sesten daha hızlı yayılır.
  D)  Ses dalgalar halinde yayılır. 

 52. Cevap: C

 53. I. Organ     II. Doku
  III. Hücre    IV. Sistem
  Yukarıda verilen yapıların küçükten büyüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

  A) I- III,-II- IV        B) II- III- IV,-I
  C) III- II- I- IV        D) III- I- II- IV

 54. Cevap: C

Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:   yağmur❤️
29 Mart 2024

çok güzeldi herkese tavsiye ediyorum bu testleri çözmeyen kendi kaybeder


6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 Detayları

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 13 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 27 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 18 Ocak 2022 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 Testini Çöz tıklayın. 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • BİTKİ VE HAYVANLARDA ÜREME, BÜYÜME VE GELİŞME
  1. Bitki ve Hayvanlarda Üreme, Büyüme ve Gelişme
 • MADDE VE ISI
  1. Madde ve Isı
  2. Yakıtlar

Ayrıca Ortaokul 6.sınıf fen bilimleri 2.dönem 1.sınav soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak yeni müfredata uygun mebsinavlari.com tarafından hazırlanmıştır etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 sınavı 6.Sınıf kategorisinin Fen Bilimleri alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 Testi İstatistikleri

Bu sınav 25 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 345 kere doğru, 249 kere yanlış cevap verilmiş.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 Sınavını hangi formatta indirebilirim?

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

6.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav (TEST) 2022 sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 6.Sınıf Fen Bilimleri dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

6.Sınıf Fen Bilimleri Sınavı Hazırla
  6.Sınıf Fen Bilimleri Dersi Ünite Özetleri