2021-2022 Ortaokul 8.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

Ortaokul 8.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde Ortaokul 8.Sınıf ait Türkçe, Zekâ Oyunları, Temel Dinî Bilgiler, T.C. İnkılâp Tarihi ve Atatürkçülük, Peygamberimizin Hayatı, Matematik Uygulamaları, Matematik, Kur’an-ı Kerim, İngilizce, Fen Bilimleri, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, Çevre Eğitimi, Bilişim Teknolojileri ve Yazılım, Bilim Uygulamaları, Arapça, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp Ortaokul 8.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

Ortaokul 8.Sınıf Ders İçerikleriOrtaokul 8.Sınıf için Eklenen Sorular

25 Mayıs 2022  

8.grade brain teaser
Verilen şekildeki sayılardan hangisi bir yönüyle diğerlerinden farklıdır?

A) 97    B) 63    C) 59    D) 71

25 Mayıs 2022  

eight grade brain teaser quiestion
Verilen şekildeki örüntüye göre soru işareti ile gösterilen yere hangi sayı gelmelidir?

A) 18    B) 23    C) 9    D) 46

25 Mayıs 2022  

brain teaser questions for students
Verilen şekil ile ilgili olarak;
* 0,25'in katı olanlar maviye,
* 0, 4'ün katı olanlar kırmızıya,
* 0, 3 katı olanlar yeşile ve
* 0, 7'nin katı olanlar sarıya boyanacaktır.
Tüm boyama işlemi bittikten sonra;
I. Toplam maviye boyanan kutu sayısı 5'tir.
II. Kırmızıya boyanan kutu sayısı yeşile boyanan kutu sayısına eşittir.
III. Sarıya boyanan kutu sayısı beştir.
verilenlerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

25 Mayıs 2022  

triangle brain teaser
Verilen şekilde dikdörtgenlerin içine gelen sayılar kendisine komşu iki çemberin içindeki sayıların aritmetik ortalamasıdır.
Buna göre a + b + c toplamı kaçtır?

A) 3,45    B) 3,92    C) 4,01    D) 4,53

25 Mayıs 2022  

Bir kral ile bir kraliçenin 6 tane kızı vardır. Her kızında bir tane erkek kardeşi vardır. Buna göre bu aile kaç kişidir?

A) 14    B) 9    C) 8    D) 16

25 Mayıs 2022  

ARABA” kelimesi 27232 sayısı ile şifrelenmiştir. “BABA” kelimesinin şifresi aşağıdakilerden hangisidir?

A) 2323     B) 3232     C) 3737     D) 2727

25 Mayıs 2022  

3 - 7 - 11 - 15 - A - 23 - B
Yukarıda verilen örüntüde A ve B yerine yazılması gereken sayıların toplamı kaçtır?

A) 44     B) 45     C) 46     D) 47

25 Mayıs 2022  

2, 6, 14, 30, 62, A, 254 sayı örüntüsünde "A" yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 126         B) 127     C) 128     D) 129

25 Mayıs 2022  

2, 7, 4, 9, A, 11, 8, 13 sayı örüntüsünde "A" yerine yazılması gereken doğal sayı kaçtır?

A) 5     B) 6     C) 7     D) 8

25 Mayıs 2022  

5 sayısının karesinin 25 fazlası, aynı sayının 95 fazlasının kaç eksiğidir?

A) 40     B) 50     C) 60     D) 70

25 Mayıs 2022  

Günümüzün en ünlü Japon oyunu olan …………., Japonca "Sayılar tek olmalı" anlamına gelmektedir. Bu oyun 9 hücreden oluşan 9 karenin 3 boyut diyebileceğimiz düzlemde 1 den 9'a kadar sayıların tek bir defa kullanılması şartı ile dizilmesiyle oynanır.
Yukarıda sözü edilen oyun aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sudoku                       B) Anagram
C) Sayı bulmaca             D) Kendoku

25 Mayıs 2022  

Satrançta oyuncular taşları sırayla hareket ettirirler. Oyun esnasında taşların belli kurallarla göre hareket ettirilmesine ne denir?

A) Hamle     B) Dama     C) Mat     D) Şah

25 Mayıs 2022  

Satranç oyununda ‘iki ileri sağa veya sola’ şeklinde hareket eden ve taşların üzerinden atlayan taş aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kale     B) At     C) Fil     D) Piyon

25 Mayıs 2022  

Bir oyuncunun kaç şahı vardır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

25 Mayıs 2022  

Satranç tahtası hangi harf ile biter?

A) H     B) B     C) Ğ     D) I

25 Mayıs 2022  

Satranç oyununda en değerli taş hangisidir?

A) Kale     B) Şah    C) At     D) Piyon

25 Mayıs 2022  

“Biriktirmek; çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) İş insanın aynasıdır.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) İşten artmaz, dişten artar.
D) İş bilenin, kılıç kuşananın.

25 Mayıs 2022  

“Anlayabildik” birleşik fiilinde, aşağıdaki anlamların hangisi vardır?

A) Yaklaşma   B) Tezlik   C) Yeterlik   D) Sürerlik

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur?

A) Aslında hiç de şansımız yok değildi.
B) Ev almayı istemiyor değildi.
C) Düne kadar onu görmüş değildi.
D) Güzel şeylerden hoşlanmayan biri değildi

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden, hangisinin yüklemi, sürerlik birleşik fiilidir?

A) Şunları bana uzatıverin.
B) Otobüsün arkasından bakadursun.
C) Sen de biraz konuşmayıver.
D) İsterse herkes doğru ve güzel yazabilir.