2021-2022 8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

“Dile düşeceğine göle düş.” demişler. Gerçekten göle düşmek dile düşmekten iyidir. Hepimiz insanız ve olayları kendi açımızdan değerlendirerek doğru veya yanlış yargılara varırız. Ama aynı şartlar altında biz bulunsaydık düşündüğümüz gibi hareket edebilir miydik? Bunu kesin olarak söylemek biraz güç ama kendi görüşümüz içinde peşin yargılara varmaktan da kendimizi alamayız. Bu; noksanlarımızdan, kusurlarımızdan biri...
Nasrettin Hoca, başından geçen bir olayda bu noksanımızı, bir zayıf noktamızı daha ifadelendirmiştir.
Şöyle ki bir gün oğlu ile pazara gider. Oğlu eşekte, kendisi yayan... Biri:
— Hey gidi zamane gençleri... Bak şu hâle! İhtiyar babasını yayan yapıldak yürütüyor da kendisi eşeğe biniyor, der.
Bu söz, oğlunun ağırına gider. Eşekten inerek babasını bindirir. Bu sefer bir başkası:
— Gördün mü şu insafsız Nasrettin’i! Kendisi eşeğe binmiş, zavallı çocuğu yürütüyor. Hoca çaresiz, çocuğu da eşeğin terkisine alır. Biraz yol aldıktan sonra karşıdan gelen biri seslenir:
— İnsaf yahu! Şu cılız hayvana yazık değil mi? İki kişiyi nasıl taşır? Bu adam da haklı... İnerler. Eşek önde, baba oğul arkada... Derken gevezenin biri kahkahayı atar:
— Bakın şu budalalara... Eşek önlerinde bomboş zıplayıp gidiyor. Kendileri, şu sıcakta, kan ter içinde yaya yürüyorlar.
Ne yapsındı Nasrettin? Seslenir oğluna:
— Gördün ya oğlum! Bu halkın dilinden kurtulana aşk olsun. Sen söylenenlere bakma, doğru bildiğin yolda yürü.

1- Sözü söyleyenlere göre “dile düşmektense” nereye düşmek daha iyidir?
................... ......................  ........................ ..........................
2- Yazara göre “kusurlarımızdan biri” olan durum nedir?
................... ......................  ........................ ..........................
3- Yazarın anlattığı hikâyeye göre N.Hoca ve oğlu nereye gitmek üzere yola düşerler?
................... ......................  ........................ ..........................
4- Son kişiden sonra N.Hoca oğluna ne öğüt veriyor?
................... ......................  ........................ ..........................
5- Bu parçaya uygun bir başlık yazınız.
................... ......................  ........................ ..........................
6- Yazar bu parçada hangi düşünceyi geliştirme yolunu kullanmıştır?
................... ......................  ........................ ..........................

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki bilgilerin boşluklarını doldurunuz.

a- “Sayısal Verilerden Yararlanma” da yazıda fazlaca …………….. bulunmalıdır.
b- Betimlemenin diğer adı ………………..… dir.
c- Adlaşmış Sıfat da düşen kelime ……..…..…..dir.
d- Zarf fiil, zaman durum ve …………… anlamı bildirir.
e- Sebep-sonuç cümlesinin birinci bölümü neden bildiriyorsa; ikinci bölümü ……..………. bildirmelidir.

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki yargılara “D ve Y” koyunuz.

( ) Adlaşmış sıfat da bir sıfat fiil sayılır.
( ) Düşünceyi geliştirme yolları, Açıklayıcı, Betimleyici, Öyküleyici ve Tartışmacı Anlatımdır.
( ) Fiilimsiler cümlede zarf, isim ve sıfat görevinde olabilir.
( ) “Alıntı Yapma” da bir yazar adı ve kitap adı kesinlikle olmalıdır.
( ) “Babamın çakmak koleksiyonu var.” cümlesinde “çakmak” kalıcı isim (kalıplaşmış isim) dir.

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki sözcükleri anlamlarıyla eşleştiriniz.

(A) Manzum     (  ) Görüşü azaltan bir tür hafif sis.
(B) Sulh            (  ) Beze sarılıp düğümlenmiş bohça.
(C) Örs             (  ) Üzerinde maden dövülen araç.
(D) Çıkın          (  ) Barış
(E) Pus             (  ) Şiir biçiminde yazılmış.

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerde yanlış yazılan sözcükleri bularak düzeltiniz.

Ben, her şeyi senin mutluluğun için yaptım.
................... ......................  ........................ ..........
Hoşgeldin diyerek bizi içeri buyur etti.
................... ......................  ........................ ..........
Bu konuyu bir çok insan yanlış anlıyor.
................... ......................  ........................ ..........
Şöför aracı biraz dikkatsizce kullanıyor.
................... ......................  ........................ ..........
İçerideki makinadan değişik sesler geliyor.
................... ......................  ........................ ..........

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümleleri dikkatlice okuduktan sonra aşağıdaki soruları cevaplandırınız .
1. Seni korkutmak için saklandığı yerden koşarak çıktı.
2. Beni tanıdıkça hayranlıkları daha da arttı.
3. Sorunlardan kaçanlar asla başarılı olamaz.
4. Dolmuşta herkes ayakta bekliyordu.

1. Hangi cümlede isim fiil, sıfat fiil ve zarf fiil bir arada kullanılmıştır?
................... ......................  ........................ ..........
2. Hangi cümlede zarf fiil cümleye zaman anlamı katmıştır?
................... ......................  ........................ ..........
3. Durum bildiren zarf fiil hangi cümlede kullanılmıştır?
................... ......................  ........................ ..........
4. Hangi cümlede adlaşmış sıfat ( adlaşmış ortaç ) fiil kullanılmıştır?
................... ......................  ........................ ..........
5. Hangi cümlede fiilimsi örneği yoktur?
................... ......................  ........................ ..........

05 Kasım 2021  

“Evrensel bir romanda konuyu dile getirme şekli ilk plandadır.” cümlesine göre bir eserin oluşturulmasında dikkat edilmesi gereken ilk şey nedir?

................... ......................  ........................ ..........

................... ......................  ........................ ..........

................... ......................  ........................ ..........

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki boşlukları uygun fiilimsi ekleriyle tamamlayınız. Hangi fiilimsi olduğunu yazınız.

* Sağlıklı ol…………… için iyi beslenmeliyiz. (……… )
* Okuldan çık…………… eve gider…………… yolda arkadaşlarıma rastladım. ( ………… )
* Her sabah yarım saat yürü…………… sağlık için çok faydalıdır. (…………… )
* Annelerimiz omuzlarda taşın…………… elleri öpül…………… insanlardır. ( ………………… )

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümleleri fiilimsi ekleri getirerek dolaylı anlatım cümlelerine çeviriniz.

a. Hasan: “Kasabada elma ağaçları kurumuş.” dedi.
................... ......................  ........................ ..........
b. Melek; mektubu yarın anneme vereceğim, dedi.
................... ......................  ........................ ..........

05 Kasım 2021  

”Burası Hatayın küçük bir kasabasıydı. Hamdi bey araştırmalarını kasabamızta o yıllarda başladmıştı. hepimiz çok heyecanlıydık.”
Cümlesindeki yazım yanlışı olan sözcüklerin altını çizip bunların doğru yazılışlarını aşağıya tekrar yazınız.

................... ......................  ........................ ..........

................... ......................  ........................ ..........

................... ......................  ........................ ..........

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde birden çok zarf fiil bulunmaktadır?

A) Küçük kardeşim koşarak yanıma geldi.
B) Oğlunu koklayıp sevmeden uyuyamaz.
C) Evden geç çıkınca otobüsü kaçırdık.
D) Söylediğin hiçbir söze alınmadım ki.

01 Kasım 2021  

“Bazı eylemler, isim fiil eklerini alır ve kalıplaşarak isme dönüşür.” Aşağıdakilerin hangisinde bu duruma örnek vardır?

A) Şu kazmayı yerine koyun artık.
B) Yazı yazmayı sevemedim.
C) Araba sürmeyi öğrenmeliyim.
D) Biraz yavaş yemeye çalış.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde mecaz anlamda kullanılan bir sözcük yoktur?

A) Sana böyle ağır sözler söylemesine izin verme.
B) Onun o tatlı tavırları beni çok etkiliyor.
C) Bugünkü gezide kolum çok ağrıdı.
D) İnce davranışlarıyla insanları etkiledi.

01 Kasım 2021  

Hayatta güç olan üç şey vardır ( ) bir sırrı saklamak ( ) bir yarayı unutmak ( ) boş zamanı kullanmak ( )
Yukarıdaki boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (,) (,) (.)               B) (:) (;) (,) (…)   
C) (;) (,) (,) (.)               D) (.) (,) (,) (.)

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerde, öznel olanlara (Ö); nesnel olanlara (N) yazınız.

( ) Müzik, ruhun gıdasıdır.
( ) Yarınki gezi 13.45’te başlayacak.
( ) Dünyamızı ilgilendiren en büyük sorun hava kirliliği.
( ) Bisiklet sürmek dünyanın en keyifli şeyi.
( ) Romanda dört tane kadın karakter var.

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümleleri yanlarındaki zarf fiil eklerini kullanarak birleştirin.

Kapının zili çaldı, o zaman çok korktum. (-ınca)

....................... .................... .........................

Eve git. Hemen bana telefon et. (-ır….mez)

....................... .................... .........................

Eve gideceğim ve çantamı alacağım. (-ıp)

....................... .................... .........................
Şemsiyesi yere düşmüştü. Eğildi ve onu yerden aldı. (-arak)

....................... .................... .........................

Sen bizim eve geldin. O zamandan beri çok mutluyum. (-alı)

....................... .................... .........................

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerde geçen ifadelerin doğru veya yanlış oluşunu sebepleriyle açıklayınız.

a. “Okuduğu şiirleri beğendiğini konuşmasından anladım.” cümlesinde tüm fiilimsi türlerine yer verilmiştir.
....................... .................... .........................
b. “Akşamdan kalan yemeği derince bir kaba koyup buzdolabına kaldırdı.” cümlesinde altı çizili kelimelerin tümü fiilimsidir.
....................... .................... .........................
c. “Yayınevinin kapısından girerken görevliye Naci Bey’le görüşeceğimi söyledim.” cümlesinde zarf fiil, cümleye zaman anlamı katmıştır.
....................... .................... .........................
d. “Çocuklar bekleyecek düş kurulmamış hüzün bahçelerinde.” cümlesinde iki sıfat fiil vardır.
....................... .................... .........................
e. “Ağarmaya başlayan dağların tepelerinden birkaç bulut kalktı.” cümlesinde fiilimsilerin bağlı bulunduğu grup doğru gösterilmiştir.

....................... .................... .........................

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerde anlatımın kimin (kaçıncı kişi) ağzından yapıldığını karşılarına yazınız.

“İki öğrenci dün sabah derslere girmedi. Okul müdürü onları odasına çağırdı.” (………………….…………)
“Ahmet, beni görünce çok sevindi. Koşarak gelip boynuma sarıldı. Uzun zaman biribirimizi görmemiştik.(………………….)
“Bir aydır işsizim. İstediğim işi bir türlü bulamadım. Gittiğim bütün yerlerde açılan kapılar ardına kadar kapanıyordu.(…………………..)
“Kınalı kuzusunu alan Ayşe, onu bahçeye çıkardı. Kuzu otları güzel güzel yemeye başladı.” (………………….)

01 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerde ağır basan söz sanatlarını belirtiniz.
Benzetme –Kişileştirme-Konuşturma-Abartma 

Benim adım dertli dolap.  …………………...
Rüzgâr susmuş, ses vermiyor. ……………………
Yollar bir yumaktır, uzun, dolaşık. ……………………
Bir bakışın yüreğimi deldi geçti. ……………………..

01 Kasım 2021  

Arkadaşımın dönem ödevine yardım etmek için yürüyüş yolunun kenarındaki parkta buluşmaya karar verdik. Sözleştiğimiz saatte buluşarak ödevi tamamladık.
Yukarıdaki metinde kaç tane fiilimsi vardır?

A) 3        B) 4        C) 5        D) 6