8.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sularda klorlama işlemininin nedenidir?

A) Suyun yoğunluğunu arttırmak
B) Suyun yoğunluğunu azaltmak
C) Suyun sertliğini gidermek
D) Sudaki mikropları etkisiz hale getirmek

27 Mayıs 2022  

İnce sesi kalın sesten ayıran özellik aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sesin şiddeti              B) Sesin yansıması
C) Sesin yüksekliği         D) Sesin soğurulması

27 Mayıs 2022  

Üflemeli bir çalgıdan daha kalın ses alabilmek için çalgı nasıl tasarlanmalıdır?

A) Çalgının boyu daha uzun olmalı
B) Çalgının boyu daha kısa olmalı
C) Daha çok delik açılmalı
D) Delik sayısı azaltılmalı

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Frekansı büyük olan ses, frekansı küçük olan seslerden daha kalındır.
B) Ses düzeyi birimi desibeldir.
C) İnsan kulağı 20 ile 200 Hz frekans aralığındaki sesleri işitebilir.
D) Konuşma sesi düzeyi 30-60 dB aralığındadır.

27 Mayıs 2022  

Birbirine karıştırılan iki sıvı arasındaki ısı alış-verişine ilişkin aşağıdakilerden hangisi yada hangileri kesin doğrudur?
I. Sıcaklığı yüksek olan düşük olana ısı verir.
II. Isısı fazla olan az olana ısı vermez.
III. Isı alış-verişi sıcaklıklar eşitleninceye kadar sürer.

A) Yalnız III     B) I ve II     C) II ve III     D) I ve III

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi sıcaklık birimidir?

A) C     B) J     C) cal     D) J/gC

27 Mayıs 2022  

Özısı için aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır?

A) Farklı maddelerin öz ısıları da farklıdır.
B) Özısı maddenin ayırt edici bir özelliğidir.
C) Özısısı küçük olanın sahip olduğu ısısıda küçüktür.
D) Özısı “c” harfiyle gösterilir.

27 Mayıs 2022  

Erimekte olan buzun sıcaklık ve ısı değişimleri için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Sıcaklığı artar,Isısı değişmez.
B) Isı ve sıcaklığı azalır.
C) Isısı artar,sıcaklığı değişmez.
D) Sıcaklığı ve ısısı artar.

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi fotosentez için gerekli değildir?

A) Işık     B) Oksijen     C) Su     D) Enerji

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yenilenemez enerji kaynaklarından biridir?

A) Dalga     B) Kömür     C) Güneş     D) Rüzgar

27 Mayıs 2022  

Aşırı çalışma durumunda kaslarda biriken madde aşağıdakilerden hangisidir?

A) Oksijen                          B) Karbondioksit
C) Yorgunluk asidi            D) Azot

27 Mayıs 2022  

Aşağıdaki canlılardan bir besin zinciri oluşturulduğunda besin zincirinin son halkasında hangi canlı bulunur?

A) Çimen     B) Kurbağa     C) Çekirge     D) Yılan

27 Mayıs 2022  

Bitkilerde fotosentez aşağıdaki hangi organelde gerçekleşir?

A) Kloroplast                 B) Mitokondri
C) Çekirdek                   D) Hücre zarı

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi elektriksel güç birimidir?

A) Watt                 B) KiloWatt X Saat
C) Amper             D) Newton

27 Mayıs 2022  

Kinetik enerjiyi elektrik enerjisine dönüştüren araç aşağıdakilerden hangisidir?

A) Jeneratör                 B) Elektrik Motoru
C) Elektromıknatıs       D) Ampermetre

27 Mayıs 2022  

Solunumun temel amacı aşağıdakilerden hangisidir?

A) Besin üretmek         B) Enerji üretmek
C) Oksijen almak          D) Fotosentez yapmak

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

A) Jeneratör, hareket enerji elektriğe çevirir
B) Elektrik motoru elektriği harekete çevirir
C) Sigortada dirençli teller bulunur.
D) Barajlarda jeneratör vardır

27 Mayıs 2022  

Ot - Çekirge - ? - Yılan - Kartal
Yukarıda verilen besin zincirinde ? yerine hangi canlı gelmelidir?

A) Kurbağa   B) Kelebek   C) Bitki   D) Domuz

27 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisini mıknatıs çeker?

A) Plastik     B) Çelik     C) Tahta     D) Yün

27 Mayıs 2022  

A → Tırtıl → Fare → B →Şahin
Yukarıda verilen besin zincirinde A ve B numaralı canlıların yerine aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) Akbaba - yılan          B) Çekirge - havuç
C) Yaprak - yılan           D) Ot - Yaprak