2021-2022 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Matematik Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Matematik Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Mayıs 2022  

Taban alanı 30 olan ve yüksekliği 5 cm olan bir piramitin hacmi kaç cm küptür?

A) 150    B) 100    C) 50    D) 10

06 Mayıs 2022  

Bir grupta 20 kişi vardır. Bu 20 kişi kendi aralarında şöyle oyun oynamaktadırlar;
* Herkes bir birine bir tane bilmece soracaktır.
* Bir kişi aynı kişiye en fazla bir bilmece sorabilecektir.
Buna göre oyun oynandığında toplam kaç bilmece sorulmuş olur?

A) 100    B) 150    C) 190    D) 260

06 Mayıs 2022  

Farkları 30 olan iki sayıdan büyük olan küçük olanın üç katına eşittir.
Yukarıda verilen problemin çözüm denklemi hangisidir?

A) x - y = 30
    x = 3y
B) x + y = 30
    x = 3y
C) x - y = 30
    x+3y = 0
D) x + y = 30
    x + 3y = 0

06 Mayıs 2022  

Mustafa en az 3 en fazla 12 yaşındadır.
Buna göre Mustafa'nın yaşının eşitsizlik hali hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 3 < x <12             B) 3 < x < 11
C) 2 < x < 12            D) 2 < x < 11

06 Mayıs 2022  

Yarı çapı 3 olan ve yüksekliği 5 olan bir koninin hacmi aşağıdakilerden hangisidir? (П=3)

A) 30    B) 35    C) 40    D) 45

06 Mayıs 2022  

Taban yarıçapı 2 cm olan ve yüksekliği 10 cm olan bir silindirin hacmi kaç cm küptür? (П=3)

A) 100    B) 120    C) 140    D) 150

06 Mayıs 2022  

Hacmi 32 cm küp olan bir kürenin yarı çapı kaç cm'dir? (π=3 alınız)

A) 2    B) 3    C) 4    D) 6

06 Mayıs 2022  

Yarı çapı 3 cm olan dairenin alanı hangisidir? (π=3 alınız)

A) 20    B) 27    C) 30    D) 33

06 Mayıs 2022  

I, 2,3,4,2,3
II. 1, 4, 5, 4, 1
III. 2, 2, 2, 2, 2
Yukarıda verilen sayı dizilerinden hangisinin veya hangilerinin standart sapması sıfıra eşittir?

A) I ve II   B) II ve III   C) Yalnız III   D) Yalnız II

06 Mayıs 2022  

Koordinat düzleminde (x,y) koordinatlarında bulunan bir cisim 5 birim sola, 3 birim yukarı kaydırıldığında yeni koordinatı (-3,4) olmaktadır.
Buna göre x + y kaçtır?

A) 3    B) 4    C) 0    D) -4

06 Mayıs 2022  

Bir koordinat düzleminde (-3, 3) noktasında bulunan bir top 7 birim sağa 12 birim aşağı kaydırılmıştır.
Buna göre bu topun yeni koordinatları hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) (4,15)    B) (9,10)    C) (4,-9)    D) (-9, 4)

06 Mayıs 2022  

1 den 10 kadar olan sayılar kağıtlara yazılarak bir torbaya atılıyor. Torbada çekilen kağıtlar geriye atılmamak şartıyla peş peşe çekilen iki sayının da çift olma olasılığı kaçtır?

A) 1 / 9    B) 2 / 9    C) 1 / 5    D) 2 / 5

06 Mayıs 2022  

Bir torbada 7 tane mavi, 2 tane yeşil ve 3 tane de beyaz top vardır.
Buna göre torbadan çekilen bir topun beyaz gelme olasılığı yüzde kaçtır?

A) Yüzde 20             B) Yüzde 25
C) Yüzde 30             D) Yüzde 35

06 Mayıs 2022  

Arkadaşıyla sayı bulmaca oyunu oynayan Mert arkadaşının aklından tuttuğu sayıyı bilme ihtimalinin yüzde 40 olduğunu söylüyor.
Buna göre Mert hangi olasılık tipini kullanmıştır?

A) Öznel olasılık
B) Nesnel olasılık
C) Deneysel olasılık
E) Raslantısal olasılık

06 Mayıs 2022  

Bir futbol liginde 10 takım vardır. Her takım diğer takımlarla birer kez maç yapacaktır.
Buna göre bu ligde kaç maç oynanmıştır?

A) 23    B) 34    C) 37    D) 45

06 Mayıs 2022  

7 kişinin bulunduğu bir grup ta her kes birbiriyle birer kez tokalaşmıştır.
Buna göre bu grupta toplam kaç kez tokalaşma olmuştur?

A) 20    B) 25    C) 37    D) 49

06 Mayıs 2022  

Aşağıda verilen sayı dizilerinden hangisinin standart sapması sıfırdır?

A) 8, 9, 8, 9, 8             B) 1, 5, 1, 5, 1
C) 3, 4, 5, 3, 4             D) 5, 5, 5, 5, 5

06 Mayıs 2022  

Küp bir düzlem boyunca kesildiğinde aşağıdaki çokgensel bölgelerden hangisi oluşmaz?

A) Eşkenar üçgen          B) Kare
C) Altıgen                       D) Sekizgen

06 Mayıs 2022  

Koordinat düzleminde (–1, 3) noktasının 4 br sağa, 7 br aşağı ötelenmiş hali olan noktanın koordinatları aşağıdakilerden hangisidir?

A) (3, 10)     B) (5, 10)     C) (3, –4)     D) (5, –4)

06 Mayıs 2022  

10 kişinin bulunduğu bir toplantıda herkes birbiriyle tokalaşmıştır. Buna göre toplam kaç tokalaşma olmuştur?

A) 20     B) 45     C) 60     D) 90