2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02)

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. 2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) CEVAPLARI

 1. 4x2+8x+9 cebirsel ifadesi hangisi ile toplanırsa bir tam kare özdeşliği oluşur?

  A) 2x    B) 4x    C) −2x    D) 8x

 2. Cevap: B Açıklama:

  Verilen cebirsel ifadeyi bir tam kare özdeşliğiyle toplamak istiyoruz. Bir tam kare özdeşliği, bir ifadeyi karesel bir ifade ile toplayarak elde edilen bir ifadedir. Verilen ifade 4x^2 + 8x + 9 ise, bir tam kare özdeşliği oluşturmak için karesel bir ifadeyle toplamamız gerekmektedir. Bu durumda, (2x)^2 = 4x^2 olan karesel bir ifade seçmemiz gerekiyor. Doğru seçenek B) 4x'tir, çünkü 4x ile verilen ifadeyi topladığımızda (2x + 3)^2 şeklinde bir tam kare özdeşliği elde ederiz. 3. 6x + 3y = 9 denklemi doğru ise, 12x + 6y = kaçtır?

  A) 15    B) 18    C) 21    D) 24

 4. Cevap: B Açıklama:

  Verilen denklem 6x + 3y = 9, eşitliği sağlamaktadır. Eşitliği sağlamak için 6x + 3y'in 9'a eşit olması gerekmektedir. İkinci denklem ise 12x + 6y = kaçtır şeklindedir. İlk denklemin her iki tarafını da 2'ye bölersek, x ve y katsayıları iki katına çıkar. Bu durumda, ikinci denklem 2 * (6x + 3y) = 2 * 9 şeklinde yazılabilir. Bunu açarsak 12x + 6y = 18 elde ederiz. 5. 20 işçi, 10 gün içinde bir işi bitirebiliyorsa, 24 işçi kaç günde aynı işi bitirir?

  A) 4    B) 5    C) 6    D) 9

 6. Cevap: D Açıklama:

  20 işçi, 10 gün içinde bir işi bitirebiliyorsa, işin toplam süresi (20 işçi) x (10 gün) = 200 işçi-gün olarak hesaplanabilir. İşin toplam süresi, işçi sayısına bölünerek 200 işçi-gün / 24 işçi = 8.33 gün olarak bulunur. Ancak gün sayısı tam bir sayı olmalıdır, bu yüzden yukarıya yuvarlayarak 9 gün elde edilir. 7. Bir zarın atılmasıyla ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

  A) Tek sayı gelme olasılığı 1/2'dir.
  B) Çift sayı gelme olasılığı 1/3'tür.
  C) 6 gelme olasılığı 1/6'dır.
  D) Toplam 7 gelme olasılığı 1/6'dır.

 8. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun doğru cevabı B şıkkıdır. Çünkü zarın atılması sonucu çift sayı gelme olasılığı 1/2'dir, tek sayı gelme olasılığı da 1/2'dir. Ayrıca 6 gelme olasılığı 1/6'dır ve toplam 7 gelme olasılığı 1/6'dır. 9. (3 + 2√5)(3 - 2√5) ifadesinin değeri nedir?

  A) -11    B) 13    C) 15    D) 17

 10. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifadeyi açıklayacak olursak, bu ifade bir farkın çarpımı olarak yazılmıştır. Bu ifadeyi çözmek için farkın karesi formülünü kullanarak, sonuç olarak (3 + 2√5)(3 - 2√5) = 9 - 20 = -11 bulunur. 11. √20 - √45 ifadesini basitleştiriniz.

  A) 5√5 - 3√5    B) 2√5 - 3√5    C) 5 - 3√5    D) 2√5 - 5

 12. Cevap: A Açıklama:

  Cevap: A) 5√5 - 3√5. Çözüm: √20 = √4*5 = 2√5. √45 = √9*5 = 3√5. Bu değerleri yerine yazarsak:√20 - √45 = 2√5 - 3√5 = -√5 Sonuç olarak, -√5 değeri 5√5 - 3√5 şeklinde basitleştirilebilir. 13. √2 + √3 ifadesinin değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) 2.4    B) 2.7    C) 3.1    D) 3.5

 14. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifade √2 ve √3 terimlerinin toplamı olarak verilmiş. Bu ifadeyi basitleştirmek için her iki terimi aynı köke indirgememiz gerekiyor. Bu işlem sonucunda √2 + √3 ifadesi yaklaşık olarak 2.4 değerini verir. Doğru cevap A seçeneğidir. 15. (2-√3)(2+√3) ifadesinin değeri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

 16. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifade, (a-b)(a+b) formülü kullanılarak çarpma işlemi yapılabilir. Burada a=2 ve b=√3 olduğundan, (2-√3)(2+√3) = a² - b² şeklinde yazılabilir. Bu da 2² - (√3)² = 4 - 3 = 1 sonucunu verir. Cevap A seçeneğidir. 17. √5 - √20 ifadesi hangi kareköklü ifadeye eşittir?

  A) -√5    B) -√15    C) 2√5    D) 2√15

 18. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifade √5 - √20 olarak verilmiştir. Bu ifadeyi basitçe çözmek için öncelikle her iki terimdeki köklerin aynı olduğu fark edilmelidir. Bu nedenle, ifadeyi basitleştirmek için ilk önce birbirinden çıkarmak gerekir: √5 - √20 = √5 - √(4 x 5) = √5 - 2√5 = -√5. Doğru cevap A'dır. 19. √3 + √5 ifadesinin karesi hangi seçenekte doğru verilmiştir?

  A) 8+2√15    B) 8+2√3    C) 8+10√3    D) 8+10√5

 20. Cevap: A Açıklama:

  Verilen ifadeyi karesini almak için önce şu formülü kullanabiliriz: (a + b)^2 = a^2 + 2ab + b^2. Bu formüle göre, ( √3 + √5 )^2 = (√3)^2 + 2(√3)(√5) + (√5)^2 = 3 + 2√15 + 5 = 8 + 2√15. Bu nedenle, doğru seçenek A'dır.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Detayları

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) 3 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 10 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 02 Mayıs 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 0 kullanıcı beğenmiş. 2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • OLASILIK
  1. Basit bir olayın gerçekleşme olasılığının 0 ile 1 arasında değer alacağını fark ettirmeye yönelik etkinliklere yer verilir.
  2. Basit bir olayın gerçekleşme olasılığının 0 ile 1 arasında değer alacağını fark ettirmeye yönelik etkinliklere yer verilir.
  3. Basit bir olayın gerçekleşme olasılığının 0 ile 1 arasında değer alacağını fark ettirmeye yönelik etkinliklere yer verilir.
  4. Hazırlanan grafiklerin tartışıldığı, güçlü ve zayıf yönlerinin belirlendiği etkinliklere yer verilir.
  5. Öğrencilerin sütun, daire ve çizgi grafiği ile temsil edebileceği farklı nitelikte veriler toplamaları teşvik edilir
  6. Veri Analizi
  7. Veri Analizi

Ayrıca

Verilen cebirsel ifadeyi karesel bir ifadeyle toplayarak tam kare özdeşliği tanımlama becerisi.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, denklemdeki terimlerin katsayılarını ve eşitlik ilişkisini anlayarak denklemler arasındaki ilişkiyi kullanabilme becerisini kazanmış olur ve denklem çözme yeteneğini geliştirir.

Bu soruyu doğru cevaplayan biri, işçi sayısı ve süre arasındaki ilişkiyi anlama yeteneği kazanır ve orantıları kullanarak iş problemlerini çözebilme becerisini geliştirir.

Temel olasılık kavramlarına aşinalığı ölçmek için kullanılabilir.

Matematiksel ifadeleri çarpma ve farkın karesi formülünü anlamak ve uygulamak becerilerini ölçer.

İkinci dereceden kök işlemlerini basitleştirebilme.

Verilen ifadenin basitleştirilmesi ve köklerin toplamı konularındaki matematik becerilerini ölçmektedir.

İki terimin çarpımını hesaplayabilme becerisi.

Karekökleri basitleştirme ve manipüle etme becerisini ölçmektedir.

Kareköklü ifadelerin toplama ve çarpma işlemlerinde nasıl çözüleceğini anlama becerisini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavı 8.Sınıf kategorisinin Matematik Uygulamaları alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) Sınavını hangi formatta indirebilirim?

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

2023-2024 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 2.Yazılı Soruları (2023-05-02) sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.