2021-2022 İlkokul 3.Sınıf çalışma dosyaları ve tüm dersi içerikleri.

İlkokul 3.Sınıf ait tüm dersler için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde İlkokul 3.Sınıf ait Türkçe, Matematik, İngilizce, Hayat Bilgisi, Fen Bilimleri, derslerin yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen ders listesinden istediğiniz derse tıklayıp İlkokul 3.Sınıf sınavlarına ulaşabilirsiniz.

İlkokul 3.Sınıf Ders İçerikleriİlkokul 3.Sınıf için Eklenen Sorular

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağı değildir?

A) Güneş        B) Yıldırım        C) Lamba

30 Kasım 2021  

Işık kaynağının tanımı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Kendine gelen ışığı yansıtan
B) Çevresine kendine ışık yayan
C) Çevresinden gelen ışığı sömüren

30 Kasım 2021  

Görme ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Göz duyu organımızla olur.
B) Işık gerekli değildir.
C) Cismin dış yüzeyi görünür.

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisini koku duyumuzla ayırt edebiliriz?

A) Bir yemeğin kokusunu
B) Elmanın tadını
C) Taşın sertliğini

30 Kasım 2021  

Sıvı maddelerle ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Akışkandırlar
B) Bulundukları kabın şeklini alırlar
C) Settirler

30 Kasım 2021  

Bir maddenin yüzeyinin pürüzlü olup olmadığını hangi duyu organımızla algılayamayız?

A) Göz        B) Dokunma        C) Koklama

30 Kasım 2021  

I. Katı
II. Sıvı
III. Gaz
Yukarı verilenlerden hangisi veya hangileri maddenin hallerindendir?

A) I ve II        B) II ve III        C) I, II ve III

30 Kasım 2021  

Bir nesneyi yada cismi görebilmemiz için aşağıdakilerden hangisi şarttır?

A) Ses        B) Işık        C) Renk

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağı değildir?

A) Kedi miyavlaması   B) Gök gürültüsü   C) Radyo sesi

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi madde değildir?

A) Tahta        B) Ateş        C) Işık

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi doğal ses kaynağıdır?

A) Köpeğin havlaması
B) Televizyonun sesi
C) Telefondan çalan şarkı

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi maddenin gaz halidir?

A) Buhar        B) Yağmur        C) Kar

30 Kasım 2021  

En büyük doğal ışık kaynağı ....................'tir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) ay        B) güneş        C) dünya

30 Kasım 2021  

Doğal veya yapay yollarla çevresine ışık yayan cisimlere ................... denir.
Yukarıdaki boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) Ses kaynağı    B) Işık kaynağı    C) Işık şiddeti

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi diğerlerinden farklı bir hareket sergiler?

A) Dönme dolap
B) Dünyanın dönmesi
C) Salıncağın sallanması

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi yapay ışık kaynağıdır?

A Mum        B) Şimşek        C) Yıldız

30 Kasım 2021  

Gazlarla ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Bulundukları ortamları doldururlar.
B) Tanecikler arası boşluk azdır.
C) Bulunduğu kabın şeklini alırlar.

30 Kasım 2021  

Işık kaynakları ile ilgili aşağıdakilerden hangisi doğru değildir?

A) Işık kaynakları doğal veya yapay olabilirler.
B) Işık kaynaklarının şiddeti aynıdır.
C) Yapay ışık kaynakları insanlar tarafından yapılmıştır.

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi ışık kaynağı değildir?

A) Ayna        B) Florasan        C) Ay

30 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi doğal ışık kaynağıdır?

A) Güneş    B) Telefon ışığı    C) Lamba