2021-2022 3.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


3.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 3.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 3.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

3.Sınıf Matematik 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki toplama işlemleri doğruysa (D) yanlışsa (Y) yazın.

72 +27 = 100 ( )               49 + 65 = 114 ( )
169 + 32 = 210 ( )             37 + 65 = 100 ( )

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden doğru olanların yanına “D”, yanlış olanların yanına “Y” yazınız.

(     ) İki çift sayının toplamı çift sayıdır.
(     ) Çift sayı ile tek sayının toplamı tek sayıdır.
(     ) Üç basamaklı en büyük tek sayı 998’dir.
(     ) İki tek sayının toplamı çift sayıdır.

06 Kasım 2021  

Tek olan sayıların yanına “T” , çift olan sayıların yanına “Ç” yazınız.

[.....] 259      [.....] 436      [.....]12 
[.....] 550      [.....] 981      [.....] 644

06 Kasım 2021  

Örüntüleri tamamlayınız.

24 – 26 – 23 – 25 – 22 – 24 – 21 - …… - ……

2 – 4 – 8 – 16 – 32 – 64 - ..….. - ……. - ………

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki ritmik saymalarda sorulan sayıyı bulunuz.

Altışar ritmik sayarken 3. Sayı = …….……..
Yedişer ritmik sayarken 5. Sayı = ……..…….
Sekizer ritmik sayarken 4. Sayı = …….……..
Dokuzar ritmik sayarken 7. Sayı = …………..

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki sayıları uygun sembolleri kullanarak sıralayınız.

252 , 512 , 625 , 652
………… ………… ………… .............
797 , 597 , 967 , 559
…………. …………. ………… ………...

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.

48 :                   264 :
67 :                   127 :

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki sayıları en yakın yüzlüğe yuvarlayınız.

805 :                       597 :
635 :                       340 :

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen sayıları ve okunuşlarını boşluklara yazınız.

7 yüzlük + 3 onluk + 2 birlik =

9 yüzlük + 0 onluk + 1 birlik =

5 yüzlük + 2 onluk + 0 birlik =

06 Kasım 2021  

a. XV    b. VIII    c. XII
Yukarıda verilen roma rakamlarının büyükten  küçüğe doğru sıralanışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) a > b > c    B) c > b > a    C) a > c > b

06 Kasım 2021  

XXII verilen sayı aşağıdakilerden hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Yirmi iki        B) On iki        C) Yirmi

06 Kasım 2021  

861 sayısının yazılışı hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) Sekiz yüz altmış bir
B) Altı yüz seksen iki
C) Yüz altmış sekiz

06 Kasım 2021  

Dört yüz on iki okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 214        B) 124        C) 412

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen sayılardan hangisi çifttir?

A) 987        B) 798        C) 451

06 Kasım 2021  

804 sayısı ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi doğru değildir?

A) Sayının okunuşu "sekiz yüz dört" tür.
B) 8 rakamının basamak değeri seksendir.
C) 4 sayısı birler basamağındadır.

06 Kasım 2021  

367 < ............ < 376 verilen sırlamada noktalı yere aşağıdakilerden hangisi getirilebilir?

A) 370        B) 362        C) 387

30 Ekim 2021  

Yedi yüz dört okunuşu verilen sayı aşağıdakilerden hangisidir?

A) 72        B) 702        C) 270

30 Ekim 2021  

Aşağıda verilen sayılardan hangisi tek sayıdır?

A) 108        B) 274        C) 651

30 Ekim 2021  

1, 9 , 0 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en küçük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?

A) 901        B) 109        C) 190

30 Ekim 2021  

4,6,3 rakamları kullanılarak elde edilebilecek en büyük üç basamaklı doğal sayı hangisidir?

A) 364        B) 463        C) 643