2021-2022 3.Sınıf Matematik Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


3.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 3.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 3.Sınıf Matematik dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

3.Sınıf Matematik 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

02 Ocak 2022  

Aşağıda verilen sayıları en yakın onluğa yuvarlayınız.

a. 567:. ...............
b. 892. ................
c. 138: .............
d: 766: ...............
e: 845: ...............

02 Ocak 2022  

Aşağıda cm cinsinden verilenleri m cinsine dönüştürerek yazınız.

120 cm = ............... m ................... cm
230 cm = ................. m .................. cm
500 cm = .................. m .................... cm

02 Ocak 2022  

Aşağıdaki yarım litre türünden verilenleri litre türünden yazınız.

22 yarım litre = ................. litre
14 yarım litre = ................ litre
6 yarım litre = ................. litre
2 yarım litre = ................ litre

02 Ocak 2022  

Aşağıda saat olarak verilenleri dakikaya çevirerek yazınız.

2 sa = .................. dk
1 sa 20 dk = .................... dk
3 sa 10 dk = ...................... dk
2 sa 13 dk = ........................ dk

02 Ocak 2022  

Aşağıda dakika cinsinden verilenleri saate dönüştürerek yazınız.

120 dk = .................. sa
150 dk = .................. sa ......... dk
98 dk = ................... sa ........ dk
230 dk = ................... sa ........ dk

02 Ocak 2022  

Aşağıda verilen çarpma işlemlerini kısa yoldan yapınız.

8 x 10 = ..................................
15 x 20 = ................................
22 x 100 = ..............................
39 x 100 = .............................

02 Ocak 2022  

Aşağıdaki Romen rakamlarına karşılık gelen sayıları yazın.

XII……….
XVI……………
VII…………
III………..
XX…………..
XIX……………

02 Ocak 2022  

Aşağıdaki sayılardan tek olanlara tek, çift olanlara çift yazın.

100………..
538…………
249………..
305………..
781………….
642………

02 Ocak 2022  

Aşağıda okunuşu verilen sayıları rakamla yazın.

Beş yüz iki: ……………………
sekiz yüz seksen: ……………….
Yedi yüz elli yedi: ………….
Dokuz yüz yirmi :………………..

02 Ocak 2022  

Aşağıdaki ritmik saymalardaki boş bırakılan yerleri doldurunuz.

18 – 24 – 30 -……. – 42 - …….. - ……... – 60
9 – 18 - …… - 36 – 45 - …… - 63 - ……

02 Ocak 2022  

45- 56 -79 -104- 111- 7
Yukarıdaki doğal sayıları tek ve çift oluşlarına göre sınıflandırınız.

TEK SAYILAR: ………………… ……………………….
ÇİFT SAYILAR : ………………… ……………………...

02 Ocak 2022  

Aşağıda verilen sayıları örnekteki gibi çözümleyiniz
Örnek: 351 = 100 + 100 +100 + 10 +10 +10 +10+ 10 +1

239=………… ……………… …………………
409= ………… ……………… …………………

02 Ocak 2022  

Aşağıda verilen sayıları rakamla ve yazı ile yazınız.

beş yüz otuz yedi :……………
140= ………………………………………
dokuz yüz bir :…………………
600= ………………………………………
sekiz yüz seksen üç :………………
303=…………………………………………

02 Ocak 2022  

Aşağıdaki çevirileri yapınız.

a) 3 lira 10 kr + 6 lira 45 kr = …………..… lira …….……… kr
b) 950 kr – 150 kr = ……………. Lira
c) 800 kr – 4 lira 50 kr = ………….. lira …..………. Kr
d) 5 lira 25 kr + 3 lira 80 kr = ……..……….. lira …….………….. kr
e) 150 kr + 4 lira 80 kr = ……………..…. Lira …….………..kr

02 Ocak 2022  

Aşağıdaki çevirileri yapınız.

a) 300 kr = ……………..…. Lira
b) 650 kr = …………….…. Lira ………… kr
c) 3 lira 25 kr = …………….. Kr
d) 200 kr + 350 kr = …………………. Kr
e) 8 lira + 18 lira = ……………….….. lira

16 Aralık 2021  

Burak'ın yaşı babasının yaşının yarısından 5 eksiktir.
Burak'ın babasının yaşı 38 olduğuna göre Burak kaç yaşındadır?

A) 14        B) 21        C) 28

16 Aralık 2021  

Eslem test kitabındaki soruların birinci günde 17 tanesini, ikinci günde birinci günde çözdüğü soru sayısından 12 fazlasını ve üçüncü günde ikinci günde çözdüğü soru sayısının 5 fazlasını çözmüştür.
Buna göre Eslem 3. günün sonunda toplam kaç soru çözmüştür?

A) 57        B) 65        C) 80

16 Aralık 2021  

a = 341
b = 458
c = 431
Yukarıda verilen sayılar hangisinde büyükten küçüğe doğru olarak sıralanmıştır?

A) b > c > a    B) c > b > a    C) a > b > c

16 Aralık 2021  

75sayısında altı çizili rakamı hangi basamaktadır?

A) Birler        B) Onlar        C) Yüzler

16 Aralık 2021  

871 sayısında altı çizili rakamın basamak değeri hangisinde doğru olarak verilmiştir?

A) 8        B) 80        C) 800