3.Sınıf Fen Bilimleri Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


3.Sınıf ait Fen Bilimleri dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 3.Sınıf Fen Bilimleri dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 3.Sınıf Fen Bilimleri dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

3.Sınıf Fen Bilimleri 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

31 Mart 2022  

I. Güneş
II. Hava
III. Su
Bitkilerin gelişip büyüye bilmesi için verilenlerden hangisine veya hangilerine ihtiyacı vardır?

A) II ve III    B) I ve III    C) I, II ve III

31 Mart 2022  

I. Fabrika bacalarına filtre takmalıyız.
II. Otomobil egzozlarına filtre takmalıyız.
III. Etrafa plastik çöp atmamalıyız.
Çevre kirliliğini önlemek için verilenlerden hangisi yapmalıyız?

A) II ve III    B) I ve III    C) I, II ve III

31 Mart 2022  

İnsan eliyle oluşturulmuş çevreye yapay çevre denir.
Buna göre aşağıdakilerden hangisi yapay çevreye örnektir?

A) Barajlar    B) Göletler    C) Vadiler

31 Mart 2022  

fen bilimleri sorusu
Yukarıda verilen resimlerden kaç tanesi doğal çevredir?

A) 1    B) 2    C) 3

31 Mart 2022  

çimlenme sorusu
Şekildeki gibi tohumun gelişerek ana bitkiye benzeme sürecidir.
Yukarıda tanımı verilen kavram hangisidir?

A) yetişme    B) üreme    C) çimlenme

31 Mart 2022  

ışık kaynağı sorusu 
Görselde verilen ışık kaynağı ile ilgili olarak aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

A) Doğal ışık kaynağıdır
B) Yapay ışık kaynağıdır
C) Sınırsız ışık kaynağıdır

31 Mart 2022  

yapay ses sorusu
Yukarıda verilen görselde kaç tanesi yapay ses kaynağıdır?

A) 2    B) 3    C) 4

31 Mart 2022  

yapay ışık sorusu
Yukarıda verilen görselde kaç tanesi yapay ışık kaynağıdır?

A) 2    B) 3    C) 4

31 Mart 2022  

meşale
Verilen meşale ilgili olarak;
I. Bir ışık kaynağıdır.
II. Yapay ışık kaynağıdır.
III. Doğal ışık kaynağıdır.
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I,II ve III

31 Mart 2022  

I. Güneş
II. Işık
III. Su
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri bitkilerin büyüyebilmesi için gereklidir?

A) I ve II    B) II ve III    C) I,II ve III

31 Mart 2022  

Bitkiler .......................... solunum yaparlar.
Yukarıda verilen boşluğu hangisi getirilmelidir?

A) kökleriyle    B) gövdeleriyle   C) yapraklarıyla

31 Mart 2022  

Bitkiler .......................... ürerler.
Yukarıda verilen boşluğu hangisi getirilmelidir?

A) kökleriyle    B) tohumlarıyla  C) yapraklarıyla

31 Mart 2022  

Sıvılarla ilgili olarak;
I. Akışkandırlar
II. Bulundukları kabın şeklini alırlar
III. Sıkıştırılabilirler
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III

31 Mart 2022  

ayna
Verilen madde ile ilgili olarak hangisi doğru değildir?

A) Yumuşak bir maddedir.
B) Kırılgandır.
C) Pürüzsüzdür.

31 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi canlıları cansız varlıklardan ayıran özelliklerden biri değildir?

A) Üremeleri
B) Solunum yapmaları
C) Boşlukta yer kaplamaları

31 Mart 2022  

çivi
Görsele göre aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Sert maddedir
B) Kırılgandır
C) Esnektir

31 Mart 2022  

I. Bitkiler
II. İnsanlar
III. Hayvanlar
Yukarıda ifadelerden verilenlerden hangisi veya canlı türleri arasındadır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III

31 Mart 2022  

Canlıların ortak özellikleri ile ilgili olarak;
I. Hareket ederler
II. Beslenirler
III. Dünyada yer kaplarlar
verilen ifadelerden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I, II ve III

31 Mart 2022  

Ses dünyada ......................... halinde ilerler.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) doğrusal    B) dalgalar    C) dikeysel

31 Mart 2022  

Bir ses kaynağından uzaklaştıkça sesin şiddeti ....................
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) azalır    B) artar    C) değişmez