2021-2022 3.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


3.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 3.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 3.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

3.Sınıf Türkçe 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangi ikisi arasındaki ilişki diğerlerinden farklıdır?

A) üzgün - mutlu
B) öğretmen - öğrenci
C) hızlı - yavaş

06 Kasım 2021  

gül kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bu gül diğerlerine göre daha önce açmış
B) Bir gülümseme insanları mutlu eder.
C) Gülümsedikçe insan mutlu olur.

06 Kasım 2021  

yaz kelimesi aşağıdakilerden hangisinde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) Bu yaz tatile köye gidicez.
B) Yaz aylarında hava sıcak oluyor.
C) Öğretmenin söylediği yerleri yazdım

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen kelimelerden hangisi kırmızı - al kelimesi arasında bulunan benzerliktedir?

A) beyaz - siyah    B) uzun - kısa    C) doktor - tabip

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde zıt anlamlı kelimeler kullanılmıştır?

A) Senin ayakkabın güzel ama benimkiler çirkin
B) Akşam uzaklarda bir ışık gördüm
C) Sabah gürültüyle uyanınca birden korktum.

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki cümlelerden hangisinde zıt anlamlı sözcükler bir arada kullanılmıştır?

A) Yeni ayakkabı alınca eski ayakkabısını çöpe attı.
B) Kolay soruları görünce sınavı hemen bitirdi.
C) Taze fasulye yemeğini çok severim.

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden sözcük çiftlerinden hangisi anlam bakımından diğerlerinden farklıdır?

A) fayda-yarar   B) küçük-ufak   C) dolu-boş

06 Kasım 2021  

''Kraliçe'' sözcüğü hangi seçenekte hecelerine doğru ayrılmıştır?

A) K-ra-li-çe    B) Kral-i-çe    C) Kral-içe

06 Kasım 2021  

Bir kelimedeki hece sayısını en çabuk nasıl buluruz?

A) Hecelerin altını çizerek.
B) Ağzımızın hareketlerini sayarak.
C) Parmaklarımızı sayarak.

06 Kasım 2021  

Yazı yazmak için kullanılan sembol ve işaretlere ne ad verilir?

A) Harf    B) Hece    C) Kelime

06 Kasım 2021  

Aşağıda verilen sözcüklerden harf sayısı fazla olanı bulunuz?

A) okul        B) sınıf        C) derslik

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sözlükte diğerlerinden daha önce yer alır?

A) dalgıç        B)cezve        C) ceviz

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki sözcüklerden hangisi sözlükte en başta yer alır?

A) gölet        B) gölge        C) gömlek

06 Kasım 2021  

Karışanı çok olan bir işin iyi yürümediğini anlatan atasözü hangisidir?

A) Horoz ölür, gözü çöplükte kalır.
B) Horozu çok olan köyün sabahı geç olur.
C) Huylu huyundan vazgeçmez.

06 Kasım 2021  

“Değerli” sözcüğünün anlamdaşı aşağıdakilerden hangisidir?

A) kıymetsiz        B) pahalı        C) kıymetli

06 Kasım 2021  

Aşağıdaki sözcük çiftlerinden hangisi zıt anlamlı değildir?

A) oturmak-kalkmak
B) unutmak-unutmamak
C) ölü-diri

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi çoğul isimdir?

A) yular        B) kiler        C) sular

06 Kasım 2021  

“Güven” kelimesinin eş anlamlısı aşağıdakilerden hangisidir?

A) cesaret        B) sabır        C) itimat

06 Kasım 2021  

“El” sözcüğü hangi atasözünde farklı bir anlamda kullanılmıştır?

A) El ipiyle kuyuya inilmez.
B) El öpmekle ağız eskimez.
C) El atına binen çabuk iner.

06 Kasım 2021  

Aşağıdakilerden hangisi hecelerine yanlış ayrılmıştır?

A) ya-rın-la-ra  B) ov-a-la-rın-da  C) be-ra-ber