2021-2022 8.Sınıf Matematik Uygulamaları Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Matematik Uygulamaları dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Matematik Uygulamaları dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Matematik Uygulamaları dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Matematik Uygulamaları 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

01 Mart 2022  

Bilge Hanım manavdan 3 kg elma ile 4 kg portakal alıp 19 TL ödedi. 1 kg elma (x) ve 1 kg portakalın (y) fiyatı toplam 5,5 TL olduğuna göre 1 kg portakalın (y) fiyatı kaç Tl dir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Ali amca bir çuval pirincin 2/5 ini satınca çuvalda 36 kg pirinç kalıyor. Satıştan önce Ali amcanın kaç kg pirinci (x) vardı?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Bir otoparkta bulunan otomobil (x) ve motorsikletlerin (y) toplam sayısı 26 dır. Otomobil ve motorsikletlerin tekerleklerinin toplam sayısı da 96 dır. Bu otoparkta kaç otomobil ve kaç motorsiklet vardır? Bulunuz.

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

2a+b=12
a-2b=3
denklem sisteminin çözüm kümesi kaçtır?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Ali nin cevizlerinin sayısının 1/2 si ile 3/4 ünün toplamı 20 dir. Buna göre Ali nin cevizlerinin sayısı (x) kaçtır?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

A( 3, -6) noktası 4 birim sağa ve 7 yukarı ötelenirse oluşan yeni noktanın koordinatlarının toplamı kaçtır?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Büşra, her gün bir önceki çözdüğü soru sayısının 2 katı kadar soru çözmektedir. İlk gün 4 soru çözen Büşra 6. Gün kaç soru çözmüştür?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi Fibonacci dizisine ait sayılardır?

A) 1-2-3-4-5-6-7 …..        B) 1-1-2-4-6-10-16….
C) 1-1-2-3-5-8-13-21…    D) 1-2-3-6-9-15-24…

01 Mart 2022  

0, 3, 8, 15, ............sayı dizisinin genel terimi aşağıdakilerden hangisidir? 

A) 3n + 3       B) 3n − 3     C) n2 − 1       D) 4n − 1

01 Mart 2022  

x + y = 12
x - y = 8
(x,y) ikilisini bulunuz.

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

x=-4 ve y=3 doğruları ile x ve y eksenlerinin sınırladığı bölgenin alanı kaç birim karedir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Kaymakamlıkdan ,bağcılar meydana giden rampa yolun yatay uzaklığı 1200m ,dikey uzaklığı 300m olduğunu göre rampanın eğimi yüzde kaçtır?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

01 Mart 2022  

Koordinat sisteminde köşelerinin koordinatları A(-4,1) B(-3,4) ve C ( -1,1 ) olan ABC üçgeninin y eksenine göre yansıması altındaki görüntüsü çizildiğinde oluşan A´ B´ C´ üçgeninin B´ noktasının koordinatları toplamı nedir?

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

........................... ................... .........................

28 Ocak 2022  

2018 yılında Avro'nun Türk Lirası karşısındaki değerinin aylık olarak değişim grafik ile gösterilecektir. Bu gösterim için en uygun grafik aşağıdakilerden hangisi olur?

A) Çizgi grafiği        B) Sütun Grafiği
C) Daire Grafiği       D) Şekil Grafiği

28 Ocak 2022  

Çift rakamların her biri ayrı ayrı eş kartlara yazılıp bir torbaya atılıyor. Rastgele çekilen bir kartta yazılabilecek sayıların tamamı aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 2, 4, 6, 8            B) 0, 2, 4, 6, 8
C) 2, 4, 6, 8, 10      D) 0, 2, 4, 6, 8, 10

28 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisinin terim sayısı 3'tür?

A) 2x + 1                B) -3x + 4yx
C) 4x2 - 3x + 5       D) 5xyz

28 Ocak 2022  

Aşağıdaki cebirsel ifadelerden hangisi 2.(2x + 3) ifadesine özdeştir?

A) 4x + 6    B) 4x + 3    C) 2x + 3    D) 2x + 6

28 Ocak 2022  

4x2 - 92 ifadesinin çarpanlara ayrılmış hali aşağıdakilerden hangisidir?

A) (4x - 9) . (4x+9)    B) (4x-3) . (4x+3)
C) (2x - 9) . (2x+9)    D) (2x -3) .(2x+3)

28 Ocak 2022  

matematik uygulamaları sorusu1 denkleminin sağlayan x değeri kaçtır?

A) 2    B) 4    C) 2/5    D) 5/2

28 Ocak 2022  


matematik uygulamaları koordinat düzlemi
Yukarıda verilen koordinat düzlemindeki A, B, C, D ile isimlendirilmiş bölgeler sırasıyla aşağıdakilerden hangisinde verilmiştir?

A) 1-2-3-4    B) 2-1-3-4    C) 4-3-2-1    D) 3-4-1-2