2021-2022 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Ocak 2022  

Peygamber Efendimiz (s.a.v) in güreşte yendiği müşrik rakibi kimdir?

A) Ebu Cehil    B) Ebu Süfyan    C) Süraka    D) Rükane

05 Ocak 2022  

Hüzün yılı kimlerin vefat ettiği yıldır?

A) Hz. Ebubekir-Hz. Hatice      B) Ebu Talip-Hz. Hatice
C) Abdulmuttalip-Ebu Talip       D) Ebu Talip-Hz. Ömer

05 Ocak 2022  

Şu üç kişinin duası kesinlikle geri çevrilmez. Bunlar; ……………. Yandaki hadiste boş bırakılan yerlere aşağıdakilerden hangisi gelemez?

A) Fakirlerin duası    B) Mazlumun duası
C) Misafirin duası     D) Anne babanın duası

05 Ocak 2022  

I- Mekke’nin Fethi
II-Uhud Savaşı
III- Hicret
Yukarıda verilen olayların kronolojik sıralanışı aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir?

A) II-I-II    B) I-II-III    C) III-II-I    D) III-I-II

05 Ocak 2022  

İslam tarihinde yapılan ilk mescid hangisidir?

A) Mescid-i Aksa            B) Kuba Mescidi
C) Mescid-i Haram         D) Mescid-i Nebevi

05 Ocak 2022  

Veda hutbesi ne zaman ve nerede gerçekleşmiştir?

A) Medine-632            B) Medine-630
C) Mekke-632             D) Mekke-571

05 Ocak 2022  

Aşağıdakilerden hangisi veda hutbesinde değinilen konulardan biri değildir?

A) Kimin yanında bir emaneti varsa onu sahibine versin.
B) Faizin her çeşidi kaldırılmıştır
C) Müslüman Müslüman’ın kardeşidir.
D) Her zenginin zekat vermesi farzdır.

05 Ocak 2022  

“Allâhümme Rabbenâ âtinâ fid-dünyâ haseneten ve fi’l-âhırati haseneten ve kınâ azâbe’n-nâr.” Yandaki Kuran-ı Kerim’de geçen duanın anlamı aşağıdakilerden hangisidir?

A) “Allah’ım! Peygamberin senden dilediği hayırları ben de dilerim. Peygamber’in sana sığındığı şerlerden biz de sana sığınırız.”
B) “Ey Rabb’im! Benim boynumu ateş esaretinden, cehennem zincirleri ve bukağılarından muhafaza et.”
C) “Ey Allah’ım! Ey Rabbimiz! Bize Dünya’da iyilik Ahiret’te de iyilik ver ve bizi Cehennem azabından koru.”
D) “Allah’ım! Bana Cenneti’n kokusunu nasip et ve Cennet nimetleriyle rızıklandır. Cehennem kokusunu bana koklatma!”

05 Ocak 2022  

İslam'ın ilk yıllarında Mekke'li müşrikler peygamber efendimize ve sahabelere, her türlü sosyal ve ekonomik ilişkiyi sınırlandırdıkları döneme ............................... denir.
Yukarıda verilen boşluğa hangisi getirilmelidir?

A) hüzün yılı  B) boykot yılı  C) savaş yılı   D) sabar yılı

05 Ocak 2022  

Aşağıda verilen ifadelerden hangisi doğru değildir?

A) Peygamber efendimiz vahyi Cebrail aracılığıyla Allah'tan alırdı.
B) Peygamberimiz aldığı vahyi eksiksiz insanlara anlatırdı.
C) Peygamber efendimiz vahyedilenleri uygulamalı olarak gösterirdi.
D) Cebrail vahiy getirmediği zaman peygamberimiz kendi vahiy yazardı.

05 Ocak 2022  

I. Herkesin can, mal, ve namusu korunmalıdır.
II. Beş vakit namaz farz olarak kılınmıştır.
III. Bütün borçlar iade edilmelidir.
Yukarıda verilenlerden hangisi veya hangileri veda hutbesinde peygamber efendimiz tarafından vurgulanmıştır?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

05 Ocak 2022  

I. Tebliğ: Allah'tan aldığı mesajları insanlara olduğu gibi aktarmak.
II. İsmet: Günah İşlemekten Korunmuş Olmak
III. Fetanet: Akıllı ve Zeki Olmak
Yukarıda verilen peygamber özelliği ve açıklamaları eşleştirmelerinden hangisi veya hangileri doğrudur?

A) I ve II    B) II ve III    C) I ve III    D) I, II ve III

05 Ocak 2022  

“Bir elime Güneş’i, diğerine Ay’ı verseniz ben bu davadan vazgeçmem!” 
Peygamber efendimizin bu hadisindeki "dava" aşağıdakilerden hangisidir?

A) İslam    B) Mekke    C) Uhud    D) Medine

05 Ocak 2022  

Uhud savaşının yenilgisinden sonra Mekkeli müşrikler sonra Müslümanları tamamen ortadan kaldırmak için Hendek savaşı hazırlığına girdiler. Peygamber efendimin bunun karşısında sahabeleri toplayarak savaş stratejisi oluşturmaya başladı. Bu toplantı esnasında hangi sahabenin önerisi ile savaşa ismini veren hendekler Medine çevresine açıldı?

A) Selman (r.a)   B) Hz. Ali   C) Hz. Osman   D) Hz. Ömer

05 Ocak 2022  

Medine sözleşmesi ile ilgili aşağıda verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Taraflar birbirlerinin inançlarına karışmayacak
B) Medine sözleşmesi toplumsal bir huzur oluşturdu
C) Medine'ye saldırıldığında tüm taraflar beraber savunacak
D) Cihat halinde tüm taraflar birden savaşacak

05 Ocak 2022  

Mescid-i nebi tamamlandıktan sonra insanları camiye davet etmek için henüz ezan bilinmiyordu. Hangi sahabe rüyasında ezan verilerek müminler ezana kavuştu?

A) Abdullah bin Zeyd        B) Bilal-i Habeşi
C) Hz. Ömer                       D) Hz. Ali

05 Ocak 2022  

Peygamber efendimiz islamı yeni kabul eden kabilelere islamı öğretmek için nereden yetişmiş öğretmenler gönderiyordu?

A) Okul    B) Medrese    C) Suffe    D) Mescid-i Nebi

05 Ocak 2022  

...Rabb’imiz Ancak sana kulluk ederiz ve ancak senden yardım dileriz. Yanda verilen dua örneğinden aşağıdakilerden hangisi çıkarılabilir?

A) Dua etmek insanın hayattaki başarısına katkı sağlar
B) Dua ederken sadece Arapça ifadeler kullanılmalıdır.
C) Dua sadece Allah’a yapılır ve karşılığı sadece Allah’tan beklenir.
D) Dua bir anlamda insanın yaratıcısı ile iletişim kurmasıdır.

05 Ocak 2022  

Peygamber Efendimiz (s.a.v.), “İki nimet vardır ki insanların çoğu bunların kıymetini bilmez. Bu iki nimet, ……. ve ………...” buyurmuştur.
Yukarıdaki hadiste boş bırakılan yerlere hangi şık gelmelidir?

A) para-sağlık                    B) sağlık-boş vakit
C) gençlik-boş vakit           D) para-gençlik

05 Ocak 2022  

Peygamberimizin doğduğu çevreyle ilgili hangisi söylenemez?

A) Haksızlıklar çok yaygındı.
B) İnsanların çoğu putperestti.
C) Kabileler halinde yaşarlardı.
D) Kadınlara çok değer verilirdi.