2021-2022 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Kur’an-ı Kerim dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Kur’an-ı Kerim dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Kur’an-ı Kerim 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki Arapça kelimelerin okunuşlarını yanlarına yazınız.

وُرِثَ       ...................: وُدِعَ : ....................
زُرِكَ    .................... : هَرَبَ : ....................
شَرِبَ   .................... : مَرَضَ : ....................
نَصَرَ      .................... : فَتَحَ : ....................
فَعَلَ : ....................

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki Arapça kelimelerin okunuşlarını yanlarına yazınız.

وُزِنَ : ....................
وُرِدَ : ....................
جَعَلَ : ....................
لَعِبَ : ....................
مَدَحَ : ....................
ضَحِكَ : ....................

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki boşlukları parantez içindeki uygun kelimelerle doldurunuz.
(-Hz.Muhammed -Hz.Adem -32 -28 -7 -21 -Kuran’ı -Tecvidi )

-Arap alfabesi ………………. harften oluşur.
-Bu harflerin …………. tanesi incedir ve “E” “İ” sesleriyle okunur.
-Bu harflerin ……… tanesi kalındır ve “A” “I” sesleriyle okunur.
-“Sizin en hayırlınız ……………. öğrenen ve öğreteninizdir” “Hadisi şerif”
-İlk insan ve ilk peygamber ……………………………. dir

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki tecvit kurallarını yazınız.

 في اٰيَةٌ : ....................
 اٰمَنَ مَنْ : ....................
 بَصيرٌ سَميعٌ : ....................
 كُنْتُمْ اِنْ : ....................
 بَيْنِهِمْ مِنْ : ....................

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki med olaylarını yazınız.

الضَّٓالّ۪ينَ : ....................
اَلْمُرْسَل۪ينَ : ....................
وَالصَّيْفِ : ....................
يَعْلَمُونَ : ....................
 اَلْحَٓاقَّةُ : ....................

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki boşlukları tamamlayınız.

Bismillahirrahmânirrahîm.
1- Li'î lâfi …………………
2- ………………………rihleteşşitâi vessayf
3- Felya'büdû rabbe …………………..…..
4- ………………… et'amehüm min cû'in ve ………….……………… min havf

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümleleri eşleştiriniz
İklab    İzhar    tenvin     medd-i lazım     ihfa

[...................] Bu tecvit olayında dil ucu serbest bırakılır ve nun harfinin mahrecine değilmez. Bu esnada ses genizden getirilir.
[...................] Kelimenin sonuna gelen ve cezimli nun sesi veren iki üstün ,iki esre ve iki ötreye denir.
[...................] Med harfinden sonra lazımî sükûn gelirse gerçekleşen med olayıdır.
[...................] Tenvin veya sakin nûndan sonra boğaz harflerinden biri
geldiğinde, nun sesinin açık bir şekilde okunmasına denir.
[...................] Tenvin veya sakin nundan sonra ( ب ) harfi geldiğinde, nun ( ن ) sesinin mim ( م ) sesine çevrilerek okunmasına denir.

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki soruların başına doğru ise ( D ) , yanlış ise ( Y ) koyunuz.

[........] Kureyş suresinde, insanların sahip olduğu nimetler hatırlatılmakta ve bunlara şükür için Allah’a kulluk etmeleri istenmektedir.
[........] İmanın baskı, tehdit durumunda gerçekleşmemiş olması gerekir.
[........] Tevhid’in zıddı riyadır.
[........] İhlas suresi Davut peygamberden bahseder.
[........] İtaat; Allah’a, Peygamber’e ve büyüklere saygılı olmak ve onların buyruklarına uymaktır.

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki sorularda boş bırakılan yerlere uygun kelimeleri yazınız.

1.Allah tarafından peygamberler aracılığıyla insanlara gönderilen,insanların dünya
ve ahirette mutlu olmalarını sağlamayı amaçlayan kurallara……………………..denir.
2.Allaha ortak koşan insana ……………………….denir.
3………………. Allah’ın varlığını, birliğini ve Hz. Peygamber’in Allah Teâlâ’dan getirdiği kesin hüküm ve bilgileri kalp ile tasdik etmek, tereddütsüz kabullenip teslim olmaktır.
4. …………………………..peygamber cinlerle iletişim kurardı.
5………………………… Yüce Allah’ı zatında, sıfatlarında ve fiillerinde bir ve tek kabul etmek, eşi ve benzerinin bulunmadığına inanmak demektir.

09 Mayıs 2022  

Kuran-ı Kerim’de aşağıdaki konulardan hangisine değinilmemiştir?

A) Ahiret hayatına
B) Kıyametin kopacağı tarihe
C) İman-İbadet konularına
D) Ahlak kuralları

09 Mayıs 2022  

Kuran- Kerim ………yılında ……… ...…ayında……………..gecesinde indirilmeye başlanmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi gelmelidir?

A) 622-Recep-Miraç
B) 610-Muharrem-Mevlid
C) 610-Ramazan-Kadir
D) 610- Muharrem –Miraç

09 Mayıs 2022  

Kuran-ı Kerim’in her 20 sayfalık bölümlerine ne denir?

A) Sure     B) Ayet     C) Cüz     D) Sayfa

09 Mayıs 2022  

-Kuran-ı kerimin en küçük birimidir
-Kuran-ı Kerimin her bir cümlesidir.
Yukarıda özellikleri verilen kavram aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sure     B) Ayet     C) Cüz     D) Sayfa

09 Mayıs 2022  

- Kuran harflerinin üstünde bulunur.
- Harfleri “E” veya “A” sesiyle okutur
Yukarı da özellikleri verilen hareke aşağıdakilerden hangisidir?

A) Ötre     B) Esre     C) Üstün     D) Tenvin

09 Mayıs 2022  

Kuran-ı Kerimi güzel okumak için oluşturulmuş kurallara ne denir?

A) Tecvid   B) Hareke   C) Noktalama  D) Cüz

09 Mayıs 2022  

Kuran- Kerim’in ilk ve son sureleri sırasıyla aşağıdakilerden hangisidir?

A) Kevser-Bakara         B) Bakara-kevser
C) Fatiha-Nas               D) Fatiha-Kevser

09 Mayıs 2022  

Kuran-Kerim, ………….. zamanında kitap haline getirilmiş , ……………… zamanında çoğaltılmıştır.
Yukarıdaki boşluklara sırasıyla aşağıdakilerden hangisi getirilmelidir?

A) Hz. Osman - Hz. Ali
B) Hz. Ömer- Hz. Ali
C) Hz. Ebubekir - Hz. Ömer
D) Hz. Ebubekir - Hz. Osman

09 Mayıs 2022  

Kur’an- Kerim’in Bakara suresinin 255. Ayeti “Ayete’l- Kürsi” olarak bilinmektedir.
Bu ayetin temel konusu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Allah’ın hiçbir denginin olmadığı
B) Peygamberlerin görevleri
C) İnsanın iradesi
D) Allah’ın yüce sıfatları ve eşsiz kudreti

09 Mayıs 2022  

Kur’an okumaya başlamaya veya durduktan sonra okumaya yeniden başlamaya…………………………denir.
Yukarıdaki boşluğa aşağıdaki kavramlardan hangisi en uygun olur?

A) ibtida     B) vakf     C) vasl     D) idgam

09 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi tilavet secdesini yapış sebeplerimizden değildir?

A) Allah emrettiği için yaparız.
B) Peygamberimize uymak için yaparız.
C) Müşriklere ve kafirlere muhalefet için yaparız.
D) İnsanlar görsün diye yaparız.