8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular CEVAPLARI

 1. Türklerde evlilik geleneği hakkında bilgi veriniz.


 2. Cevap: Evlilik, bir erkek ve kadının birleşmesiyle gerçekleşen ve töreyle güvence altına alınan bir kurumdur. Evlilik süreci, kızın istenmesiyle başlar ve çeşitli gelenekleri içeren merasimlerle devam eder. Tek eşle evlilik yaygındır, ancak levirat tipi evlilikler de görülür. Açıklama:

  Türklerde evlilik, yalnızca bir eşle veya levirat yoluyla gerçekleşen, saygın bir kurumdur. Evlilik töreleri, toplum düzeninin sağlanmasında önemli bir rol oynar. 3. Eski Türklerde aile hukukunu yöneten töreler nelerdir?


 4. Cevap: Eski Türklerde aile hukuku, töreye göre düzenlenir. Töre, mirası, mülkiyet haklarını ve ceza hukukunu kapsar. Devletin devamlılığını sağlamak amacıyla, işlenen suçlar ağır cezalara tabi tutulur. Açıklama:

  Töre, Türklerde yazılı olmayan ancak güçlü bir şekilde uygulanan hukuk kurallarının bütünüdür. Aile hukukunu düzenleyen töreler, aile içindeki ilişkileri ve toplum düzenini korumayı amaçlar. 5. Türk aile kültüründe kadının rolünü tanımlayınız.


 6. Cevap: Kadın ve erkeğin aile kurmak amacıyla birleşmesi Açıklama:

  Evlilik, eşlerin birlikteliklerinin zihinlerde ve toplum gözünde resmileşmesidir. 7. Evliliğin oluşması için gerekli iki önemli gelenek nedir?


 8. Cevap: Söz kesme ve kalının ödenmesi Açıklama:

  Söz kesme, at üzerinde karşılaşılarak yapılan evlilik antlaşmasıdır. Kalın ise, erkek ailesinin kızın ailesine ödediği öncül mihirdir. 9. Eski Türklerde düğünlerde uygulanan saçı geleneğini açıklayınız.


 10. Cevap: Saçıyı, evliliğin başında gelinin başına saçılan çeşitli ürünlerdir ve bereket ile uğur getirdiğine inanılırdı. Açıklama:

  Saçıyı, evliliğin kadınlığa geçiş aşamasındaki kutsallığını ve uğurlu olmasını simgelerdi. 11. Eski Türklerde gelin alma merasimiyle ilgili iki adet geleneği yazınız.


 12. Cevap: * Gelin kuşağı bağlama (genç kızlıktan kadınlığa geçiş anlamı) * Al kuşak bağlama (gayret ve bekareti simgeler) Açıklama:

  Bu gelenekler, gelinin evliliğe hazır olduğunu ve yeni bir aileye katılmaya layık olduğunu vurgular. 13. F. Grenard'ın Türk ailesine ilişkin görüşlerini açıklayınız.


 14. Cevap: F. Grenard'ın Türk ailesine ilişkin görüşlerini açıklayınız.enard'ın Türk ailesine ilişkin görüşlerini açıklayınız. Açıklama:

  F. Grenard'ın Türk ailesine ilişkin görüşlerini açıklayınız. Cevap: * Kadınlarda kapalılık yoktur. * Kalın yerine toyluk verilir. * Kadınlar ekonomik ve hukuki olarak bağımsızdır. * Çok karılılık yaygın değildir.d'ın Türk ailesine ilişkin görüşlerini açıklayınız. Cevap: * Kadınlarda kapalılık yoktur. * Kalın yerine toyluk verilir. * Kadınlar ekonomik ve hukuki olarak bağımsızdır. * Çok karılılık yaygın değildir. 15. G. Richard'ın Türk aile tiplerini sınıflandırma yöntemini belirtiniz.


 16. Cevap: G. Richard'ın Türk aile tiplerini sınıflandırma yöntemini belirtiniz.chard'ın Türk aile tiplerini sınıflandırma yöntemini belirtiniz. Açıklama:

  G. Richard'ın Türk aile tiplerini sınıflandırma yöntemini belirtiniz. Cevap: Ekonomik ve toplumsal koşullara göre üç tipe ayırır: * Maderî (ana ailesi tipi) * Pederî (baba ailesi tipi) * Bunlar arasında bir ara tipd'ın Türk aile tiplerini sınıflandırma yöntemini belirtiniz. Cevap: Ekonomik ve toplumsal koşullara göre üç tipe ayırır: * Maderî (ana ailesi tipi) * Pederî (baba ailesi tipi) * Bunlar arasında bir ara tip 17. Eski Türk aile tiplerinden olan "soy" hakkında bilgi veriniz.


 18. Cevap: Soy, hem erkek hem kadın tarafından gelen akrabaların yer aldığı, iki taraflı eşitlikçi bir aile tipidir. Açıklama:

  Soy, Batı Türklerinde yedinci, Doğu Türklerinde dokuzuncu göbeğe kadar uzanır ve yabancı sayılanlar soyun dışındadır. 19. Türk aile tiplerinde görülen "pederî aile"nin özellikleri nelerdir?


 20. Cevap: Pederî ailede akrabalar iki taraflıdır ve eşittir. Kadınlar büyük haklara sahiptir ve çocukların aile reisinin keyfine bağlı değildir. Açıklama:

  Pederî aile, özgürlükçü ve eşitlikçidir ve Cermen ailesi aracılığıyla günümüz Avrupa ailesinin temelini oluşturur. 21. Türk ailesinde kadınların sahip olduğu özgürlükler hakkında bilgi veriniz.


 22. Cevap: Eski Türklerde aile içinde kadınların hür olduğu, diğer topluluklarda ise böyle bir durumun neredeyse hiç görülmediği anlaşılmaktadır. Açıklama:

  Türk ailesinde kadınlar, mülkiyet hakkına sahipti, kendi kararlarını verebiliyorlardı ve korunmaları için leviratus sistemi vardı. 23. Türk ailesinde görülen, diğer topluluklarda görülmeyen üç adet belirtiniz.


 24. Cevap: 1. Leviratus sistemi 2. Yakın akraba ile evlenmenin yasak olması 3. Kadınların yakılmasının bulunmaması Açıklama:

  Bu adetler, Türk aile yapısının diğer topluluklardan farklılaşmasına katkıda bulunmuştur. 25. Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanlara D, yanlış olanlara Y koyunuz.

  1. (.....) Eski Türklerde ailede özel mülkiyet bulunurdu.
  2. (.....) Diğer topluluklarda ailede mülkiyet kadınlarındı.
  3. (.....) Eski Türklerde kadınlar aile içinde bağımlıydı.
  4. (.....) Leviratus sistemi Moğollarda da görülüyordu.
  5. (.....) Diğer topluluklarda yakın akraba ile evlenmek yaygındı.
  6. (.....) Türk ailesinde kadınların yakılması adetti vardı.
  7. (.....) Eski Türklerde çocukların satılması ve öldürülmesi yaygındı.
  8. (.....) Diri diri gömülme eski Türk ailesinde görülen bir adetti.
  9. (.....) Türk ailesinde çocukları başkasına vermek yaygındı.
  10. (.....) Eski Türklerde aile bireyleri birbirlerini satın alırdı.

 26. Cevap: 1. D 2. Y 3. Y 4. Y 5. D 6. Y 7. Y 8. Y 9. Y 10. Y Açıklama:

  * Eski Türklerde ailede özel mülkiyetin erkeklerde olduğu anlaşılmaktadır. * Diğer topluluklarda ailede mülkiyet genellikle erkeklerin elindeydi. * Eski Türklerde kadınlar aile içinde hür ve saygıdeğerdi. * Leviratus sistemi yalnızca Moğollarda görülüyordu. * Türk ailesinde yakın akraba ile evlenmek yasaktı. * Türk ailesinde kadınların yakılması veya çocukların satılması ve öldürülmesi gibi adetler görülmezdi. * Diri diri gömülme Türk ailesinde görülen bir adet değildi. * Türk ailesinde çocukları başkasına vermek veya aile bireylerini satın almak gibi adetler de görülmezdi. 27. Aşağıdaki eşleştirmeleri yapın.

  1. Boy
  2. Sop
  3. Soy
  4. Pederî aile
  5. Evlilik ailesi
  a) Özel evlerin hukuki örgütten yoksun olduğu toplumsal birlik
  b) İki cins hukukunun eşitlikçi olduğu aile tipi
  c) Bir boyun bireylerinin oluşturduğu geniş aile
  d) Kişisel akrabalığın değil, maşeri akrabalığın olduğu toplumsal grup
  e) Karıkoca ve çocuklardan oluşan temel aile birimi

 28. Cevap: 1. c 2. d 3. e 4. b 5. a Açıklama:

  * Boy: Bir aşiretin dört bölümünden biridir ve totemli bir grubu temsil eder. * Sop: Nesep açısından birbirine bağlı olmayan ancak aynı maşeri akrabalığa sahip kişilerin oluşturduğu toplumsal birliktir. * Soy: Soyadını taşıyan kişilerin oluşturduğu toplumsal gruptur. * Pederî aile: Çocukların babalarının boyuna mensup olduğu aile tipidir. * Evlilik ailesi: Karıkoca ve çocuklardan oluşan temel aile birimidir. 29. Aşağıda verilen boşlukları uygun kavramlarla doldurunuz.

  1. Eski Türk toplumu ________ yapıya sahiptir.
  2. Ailenin anne boyundan baba boyuna geçmesi ________ oluşmasında etkili olmuştur.
  3. Türk aile yapısında ________ görülmektedir.
  4. Türk ailesinde ________ özellikler de görülmektedir.
  5. Türkler babaya ________ adını vermişlerdir.
  6. Baba için kullanılan ________ sözcüğü, babaya saygı duyulduğunu göstermektedir.
  7. Aile içinde oğlanı yetiştirmek ________ vazifesidir.
  8. "Ataç" sözcüğü ________ anlamına gelmektedir.
  9. Türk atasözlerinde baba ile oğul arasındaki ________ dikkat çekicidir.
  10. Ailede ________ de söz hakkına sahiptir.

 30. Cevap: Açıklama:Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Detayları

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular 16 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 15 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 19 Şubat 2024 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Klasik
 • Doğru-Yanlış
 • Eşleştirme
 • Boşluk DoldurmaAyrıca 8.sınıf Türk sosyal hayatında aile 2.dönem 1.yazılı soruları, açık uçlu sorulardan müfredata uygun cevap ve açıklamalı sorulardan hazırlanmıştır

Türklerde evlilik geleneğinin özellikleri ve önemi hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

Eski Türklerde törenin aile hukukundaki rolü ve önemi hakkında bilgi sahibi olunmuştur.

Eski Türklerde evliliğin amacını ve doğasını öğrenme.

Eski Türklerde evliliğin temel unsurlarını öğrenme.

Eski Türklerde evliliklerde uygulanan saçı geleneğinin önemini ve amacını anlar.

Öğrenci, eski Türklerde gelin alma merasimindeki gelenekleri tanır ve anlamını öğrenir.

Türk aile yapısında kadının konumuna ve ailenin hukuksal yapısına ilişkin bilgi kazanılır.

Türk aile yapısındaki çeşitliliği ve bu çeşitliliği belirleyen faktörleri anlama becerisi geliştirilir.

Eski Türk aile yapılarının özelliklerini anlar.

Türk aile sistemlerinin tarihi evrimini kavrar.

Türk aile yapısının kadın hakları açısından diğer topluluklardan daha ileri düzeyde olduğunu anlamak.

Türk aile yapısının kendine özgü özelliklerini öğrenmek.

* Eski Türk aile yapısının diğer topluluklardan farklı yönlerini öğrenmek. * Türk ailesinin kadınlara değer veren yapısını kavramak. * Aile hukuku alanında Türk ve diğer topluluklar arasındaki benzerlik ve farklılıkları anlamak.

* Türk aile yapısının aşamalarını öğrenme * Toplumsal gruplar arasındaki farkları anlam

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türk Sosyal Hayatında Aile alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile 2.Dönem 1.Yazılı - Açık Uçlu Sorular sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türk Sosyal Hayatında Aile dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.