2021-2022 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı Dersi 1.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Peygamberimizin Hayatı dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı dersi 1.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Peygamberimizin Hayatı 1.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen boşlukları uygun kelimelerle doldurunuz.
mecusi - şirk - Muhammed'ul Emin  - Habeşistan -  Hicar - müşrik - Erdemliler - Safa - Hz. Hatice - Hira

a. Allah'a inanmakla birlikte başka varlıkları da ilahlaştırmaya ........... denir.

b. Allah'a ortak koşan kimselere ............... denir.

c. İslam öncesi Arap yarım adasında ateşe tapan gruba ............. denirdi.

d. Cahiliye döneminde haram aylarda yapılan savaşlar ................ savaşları olarak adlandırılıyordu.

e. Peygamber efendimiz gençlik yıllarında Mekkede bulunan ................. antlaşmasına katılmıştır.

f. Mekkeliler tarafında hiç bir zaman dürüstlükten ayrılmadığı içn peygamber efendimize ............................ lakabı takılmıştır.

g. Peygamber efendimize ilk vahiy .............. mağarasında gelmiştir.

h: Peygamber efendimize inanan ilk müslüman ..................... 'dır.

j. Peygamber efendimiz ilk olarak açıktan İslam tebliğini ............... tepesinden yaptı.

ı. İslam'ın yayılma zamanında ilk hicret ...................... olmuştur.

05 Kasım 2021  

Aşağıda verilen ifadelerden doğru olanların başına D yanlış olanların başına Y koyunuz.

(...) Peygamber efendimiz Arap yarım adasının Hicaz bölgesinde dünyaya gelmiştir.

(...) İslam'dan önce Mekke dini ve ticarei bir merkezdi.

(...) Peygamber efendimiz Mekke'nin önde gelen Kuveyş kabilesine mensuptur.

(...) Peygamber efendimiz doğduğu dönemde göçebe yaşayan gruba vahabi denirdi.

(...) Arap yarım adasında sadece putperestler yaşıyordu.

(...) Peygamber efendimiz Kureyş ve Havazin kabileleri arasında ki Ficar savaşına tanık olmuştur.

(...) Arap yarım adasında okuma yazma oranı düşük olmasına rağmen sözlü anlatım geleneği üst düzeydeydi.

(...) İslam öncesi Arap yarım adasında yıldızlara tapan Sabiiler adında küçük bir toplulukta vardı.

(...) Ebrehe olayı Peygamber efendimizin gençliğinde yaşandı.

(...) Peygamber efendimize ismini dedesi Abdulhamit vermiştir.

05 Kasım 2021  

Uhud Savaşı’nın sonuçları hakkında kısaca bilgi veriniz?

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

05 Kasım 2021  

Peygamberimiz (s.a.v) İnsanları islam’a davet etmeye neden öncelikle yakın çevresinden başlamıştır ?

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

05 Kasım 2021  

İslam öncesi Mekke toplumunda görülen olumsuzluklar nelerdir?

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

05 Kasım 2021  

Asabiyet, kölelik, Hılf-ül fudül, darülerkam, darünnedve kelimelerini ayrıntılı bir şekilde açıklayınız.

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

05 Kasım 2021  

Peygamberimizin süt anneye verilme sebebini yazınız?

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

................... ...................... .........................

05 Kasım 2021  

Arabistan yarımadasının coğrafi, siyasi, ekonomik, kültürel ve dini durumu hakkında bilgi veriniz?

Coğrafi……………………………
................... ...................... .........................
Siyasi …………………………………
................... ...................... .........................
Ekonomik…………………………….
................... ...................... .........................

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki olayların, hangi tarihlerde gerçekleştiğini noktalı yerlere yazınız.

(...........) : Hz. Muhammed(sav)’e ilk vahyin gelişi
(...........) : Hz. Muhammed(sav)’in hicreti
(...........) : Medine Sözleşmesi
(...........) : Hudeybiye Barış Antlaşması
(...........) : Veda Haccı

05 Kasım 2021  

Aşağıdaki kavramları açıklayınız.

Muhacir: ................... ...................... .........................

Ensar: ................... ...................... .........................

Sahabe: ................... ...................... .........................

Sünnet: ................... ...................... .........................

Kabile: ................... ...................... .........................

26 Ekim 2021  

Medine sözleşmesinde aşağıda verilen topluluklardan hangisi bulunmaz?

A) Müşrik araplar
B) Yahudiler
C) Medinede yaşayan Müslümanlar
D) Hristiyanlar

26 Ekim 2021  

I. Yapımı yedi ay sürmüştür.
II. Peygamber efendimiz yapımında bizzat çalışmıştır.
III. Adı Peygamber Mescidi anlamına gelmektedir.
Mescidi Nebinin yanında kimsesizler ve ilim öğrenmek isteyenler için yapılmış yere ne denirdi?

A) Suffe                        B) Mescid-i Suffe
C) Medrese                  D) Darül Suffe

26 Ekim 2021  

Eski ismi Yesrib olan daha sonralardan ismi Peygamber Şehri olarak değiştirilen şehir hangisidir?

A) Mekke    B) Medine    C) Yemen    D) Taif

26 Ekim 2021  

Peygamber efendimiz ilk cuma namazını nerede kıldırmıştır?

A) Medine                    B) Ranuna bölgesinde
C) Yemen'de                D) Mekke'de

26 Ekim 2021  

Peygamber efendimiz Medine'ye hicret esnasın peşinden gelenlerden saklanmak için hangi mağaraya sığınmıştır?

A) Hira    B) Sevr    C) Safa    D) Merve

26 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi sporla uğraşan kişiler için söylenemez?

A) Yaptığımız spor, asıl görevlerimize, eğitimimize, günlük ödevlerimize engel olmamalıdır.
B) Spor müsabakası sonunda kumar türü maddi bir menfaat olmamalıdır.
C) Sporla uğraşan kişiler namaz gibi günlük ibadetlerden sorumlu değildirler.
D) Spor yapmak kavgaya ve düşmanlığa sebep olmamalı; tanışmayı ve kaynaşmayı sağlamalıdır.

26 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisi Peygamber Efendimiz'in (s.a.v.) düğünlerle ilgili tutum ve davranışlarından biri değildir?

A) Düğün yemeği verilmesini istemiştir.
B) Düğün davetlerine gidilmesini istemiştir.
C) Düğünlerde saçı yapılmasını uygun görmüştür.
D) Düğünlere katılmayı boş ve gereksiz bir iş olarak görmüştür.

26 Ekim 2021  

Peygamber Efendimiz'le (s.a.v.) ilgili aşağıda verilen bilgilerden hangisi yanlıştır?

A) Spor müsabakalarında dereceye girenlere ödül verilmesini hoş karşılamıştır.
B) İşlerinin yoğunluğu sebebi ile spor yapma fırsatı bulamamıştır.
C) Ashabının sporla ilgilenmesini istemiştir.
D) Eşi Hz. Aişe (r.a.) ile koşu yarışı yapmıştır.

26 Ekim 2021  

- Peygamber Efendimiz (s.a.v.), zenginlerin çağırılıp fakirlerin çağırılmadığı düğün yemeklerini hoş karşılamamıştır.
- Dinimiz bayramlarda giyilen kıyafetlerin temizliği ve güzelliğini önemsememiştir.
- Peygamber Efendimiz (s.a.v.), düğün yemeğine büyük önem vermiş ve imkanlar ölçüsünde
düğün yemeği verilmesini tavsiye etmiştir.
- Peygamberimiz (s.a.v.) çocukların oyun oynamasını arzu etmiş ve onlarla oynamıştır.
- İslam dini, şakalaşma ve mizahı hoş karşılamamış ve yasaklamıştır.
Yukarıda verilen ifadelerin doğru – yanlış diziliminin sırasıyla uygun olanı hangisidir?

A) D-Y-D-D-Y                B) D-D-Y-Y-Y
C) D-Y-D-D-D               D) D-Y-Y-D-D

26 Ekim 2021  

Aşağıdakilerden hangisini sportif aktivitelerin faydaları arasında sayamayız?

A) Daha zinde olmamızı sağlar.
B) Becerilerimizin artmasını sağlar.
C) Sağlıklı bir hayat yaşamamızı sağlar.
D) Zamanımızın boşa geçmesine sebep olur.