2021-2022 8.Sınıf Matematik Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Matematik dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Matematik dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Matematik dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Matematik 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

3 gömlek ile 2 eteğin fiyatı 170 TL, 2 gömlek ile 3 eteğin fiyatı 180 TL olduğuna göre 1 gömlek kaç TL’dir?

A) 20     B) 30     C) 40     D) 50

25 Mayıs 2022  

9 doktor ve 8 hemşirenin bulunduğu sağlık merkezinden 2 doktor ve 4 hemşire seçilerek bir acil müdahale ekibi oluşturulacaktır.Bu ekibin kaç farklı şekilde oluşturulabileceğini veren işlem aşağıdakilerden hangisidir?

A) (9!/2!)+(8!/4!)
B) [(9.8)/(2.1)]+[(8.7.6.5)/(4.3.2.1)]
C) (9!/2!). (8!/4!)
D) [(9.8)/(2.1)].[(8.7.6.5)/(4.3.2.1)]

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki örüntülerden hangisi karesel sayı dizisidir?

A) 2,3,6,18,54,162,486,…
B) 1,1,2,3,5,8,13,21,34,55, …
C) 1,4,9,16,25,36,49,64,81,100,121,…
D) 1,2,4,7,11,16,22,29,37,…

25 Mayıs 2022  

Yanal Alanı 120 cm2 ve yüksekliği 5 cm olan silindirin hacmi kaç cm3’tür?

A) 100     B) 120     C) 240     D) 600

25 Mayıs 2022  

A(-1,3 ) noktası orjin etrafında saat yönünde kaç derece döndürülürse A׳ (-3,-1) noktası elde edilir?

A) 90     B) 180     C) 270     D) 360

25 Mayıs 2022  

25, 23, 30, 30, 35, 27, 16, 21, 35, 20, 24, 16, 18, 32, 40, 29, 41, 23, 18, 20
Yukarıda bir markette çalışanların yaşları verilmiştir. Yaşlardan oluşan dizi 3 gruba ayrılarak bir histogram oluşturulmak istendiğinde grup genişliği kaç olur?

A) 11     B) 10     C) 9     D) 8

25 Mayıs 2022  

Aşağdakilerden hangisi piramitlerin yanal yüzünü oluşturur?

A) Üçgen   B) Kare   C) Dikdörtgen   D) Dörtgen

25 Mayıs 2022  

Prizmalarla ilgili verilenlerden hangisi yanlıştır?

A) Tabanlarına göre isim alırlar.
B) Dik prizmalarda yan ayrıtlar aynı zamanda yüksekliktir.
C) Küp bir düzgün çok yüzlüdür
D) Prizmaların hacmi taban alanı ile yükseliğinin çarpımının 3’e bölünmesi ile bulunur..

25 Mayıs 2022  

Dört tane üçgen ve bir kare kullanılarak aşağıdaki geometrik cisimlerden hangisi elde edilebilir?

A) Kare Prizma         B) Kare Piramit
C) Üçgen Piramit      D) Üçgen Prizma

25 Mayıs 2022  

Ara kesiti daima daire olan cisim hangisidir?

A) Koni     B) Silindir     C) Daire     D) Küre

25 Mayıs 2022  

4x – y +8 =0 denklemi ile verilmiş doğrunun eğimi kaçtır?

A) 3     B) 4     C) -3     D) -4

25 Mayıs 2022  

Tanesi 2x + 3 TL olan kalemlerden 5 tane alan Ayşenur toplam kaç TL ödemelidir?

A)10x+15     B)10x+8   C)10x-15     D) 15x+6

25 Mayıs 2022  

Bir kenar uzunluğu 4 m olan küp şeklindeki havuzun yarısı boştur. Havuzun dolması için kaç m3 su gereklidir?

A) 64    B) 32    C) 16    D) 8


25 Mayıs 2022  

30 tanesi 30 TL olan 30 ekmeğin, 5 tanesi kaç TL dir?

A) 5    B) 10    C) 15    D) 30

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki noktalardan hangisi 3x+2y=10 denklemi üzerindedir?

A) (2,3)    B) (2,2)    C) (3,2)    D) (1,3)

25 Mayıs 2022  

Yarıçapı 5 cm olan bir küre bir düzlemle kesildiğinde en çok kaçlık bir yüzey alanı elde edilebilir?

A) 225     B) 200     C) 145     D) 75

25 Mayıs 2022  

Aşağıdakilerden hangisi dik prizmaların özelliklerinden değildir?

A) Yan yüzleri dikdörtgensel bölgedir.
B) Taban yüzeyleri birbirine eş ve paraleldir.
C) Hacmi farklı 3 ayrıtın çarpımına eşittir
D) Yanal alan=taban çevresi x yüksekliktir.

25 Mayıs 2022  

Sin0°=cos? İse ? yerine kaç derece yazılmalıdır?

A) 40     B) 60     C) 90     D) 0

25 Mayıs 2022  

(0,0) dan geçen doğrunun eğimi 9 dür. Buna göre doğrunun denklemi nedir?

A) y=3x     B) y=x     C) y=9x     D) y=x/3

25 Mayıs 2022  

y=4x+1 doğrusu ile y=ax-8 doğruları paralel ise a=?

A) 7     B) 7/4     C) 4     D) 4/7