2021-2022 8.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 1.Sınavları.


8.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 1.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

02 Mart 2022  

Ozan, kendisine özgü bir dil aramaz, aramamalıdır. Ozanın dili, kişiliği demektir. Kişilik nasıl aramakla bulunmazsa üslup da taklitle yaratılamaz. Size belki ters gelebilir; ama ozan dilini aştıkça dilini, kişiliğini aştıkça kişiliğini bulur. Bunların ötesine geçebilmektedir gerçek özgünlük.
Bu parçada anlatılmak istenen aşağıdakilerden hangisidir?

A) Sanatçıların birbirinden farklı olması olanaksızdır.
B) Sanatta özgünlük özentiyle değil, kendini aşmakla kazanılır.
C) Usta sanatçıları kılavuz görenler başarıya ulaşır.
D) Her sanat dalı belli aşamalardan geçerek gelişir.

02 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde öznel değerlendirme yapılmıştır?

A) Bu eser Milli Mücadele dönemini anlatıyor.
B) Yazar, eserinde köy yaşantısını anlatmıştır.
C) Eleştirmenler farklı görüşler belirtmişlerdir.
D) İlginç doğa betimlemeleri üslubuna renk katmış.

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde yüklem edilgen çatılı bir fiildir?

A) Annem herkesi yemeğe çağırıyor.
B) Misafirler yavaş yavaş kalkıyor.
C) Tarih, bu yaşananları asla unutmayacak.
D) Evin bütün pencereleri silindi.

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerin hangisi amaç-sonuç cümlesidir?

A) Geç kalmamak için evden erken çıktı.
B) Zil çalınca kapıya koştu.
C) Yaptığı hataların bedelini ödüyor şimdi.
D) Kitabını unutunca eve dönmesi gerekti.

02 Mart 2022  

Uydun düşman sözüne
Serin ettin arayı.

“Uymak” sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde dörtlükteki anlamıyla kullanılmıştır?

A) O, gittiği yere kolayca uyar.
B) Seninle zevklerimiz birbirine uyuyor.
C) Onun dediklerine uyup işini bıraktı.
D) Bu söylediklerin ne akla uyar ne mantığa.

02 Mart 2022  

Eskişehir’den kalkan asker yüklü tren ( ) çok ağır ilerliyordu ( ) Yük vagonlarının bir kısmı malzeme, cephane ( ) bir kısmı da askerlerle dolmuştu ( )
Yay ayraçlarla belirtilen yerlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) ( ; ) ( . ) ( , ) ( … )        B) ( , ) ( . ) ( : ) ( . )
C) ( , ) ( . ) ( ; ) ( ? )         D) ( , ) ( . ) ( ; ) ( . )

02 Mart 2022  

“Bahçedeki esinti, çiçek kokularını bizim odaya taşıyordu.” cümlesinde, aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur?

A) Zarf tamlayıcısı        B) Yer tamlayıcısı
C) Özne                           D) Belirtili nesne

02 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, dolaylı tümleç üzerindedir?

A) Yatağını sobalı odasına taşımış.
B) Bu uyanışlar başlayınca yaşadıklarımı yazmalıyım.
C) Ben, daha çok mecbur olduğum için yazıyorum.
D) Ona beraber gitmeyi teklif ettim.

02 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde anlatım birinci kişi ağzından yapılmıştır?

A) Yavaşça kalktı. Etrafta kimse yoktu. Üstündeki tozları silkeleyerek yürüdü.
B) Kapının sesi sessizliği böldü. Herkes telefona bakıyordu. Kimse açmaya niyetli değildi.
C) Koşarak çıktım okuldan. Dayım geliyordu bugün. Çok özlemiştim.
D) Sınavı geçmek için çok çalıştı. Bu son şansıydı. Ne olursa olsun iyi bir not almalıydı.

02 Mart 2022  

Bu güzel memleketi daha da güzelleştirmek için kendini parçalarcasına çalışıyordu."
Yukarıda cümlede altı çizili sözün cümleye kattığı anlam aşağıdakilerin hangisinde vardır?

A) İnsan sanatında ilerledikçe parlar.
B) Başkalarını mutlu etmek için elinden gelen her şeyi yapar, didinir, çabalardı.
C) Derdini anlayan birini bulmak onu sevindirdi.
D) Küçük beldede büyük işler başarmak için herkesle işbirliğine hazırdı.

02 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül sıralı cümleleri ayırmak için kullanılmıştır?

A) Öküzler, tembel tembel düştüler yola.
B) Kar, yağmur, rüzgâr başladı işlemeye.
C) Yürüdü, durdu, çöktü hayvanlar.
D) Halil Çavuş, küplere bindi sonunda.

02 Mart 2022  

“Sabaha karşı abimle beraber Ankara’ya vardık.” cümlesinin özellikleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Kurallı, fiil, olumlu, tek yüklemli
B) Devrik, isim, olumlu, fiilimsi bulunan
C) Kurallı, isim, olumsuz, birden çok yüklemli
D) Kurallı, isim, olumlu, fiilimsi bulunan

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisi terim değildir?

A) Gazel    B) Balık    C) Perde    D)Ülser

02 Mart 2022  

'Bu kitapları…’ cümlesindeki noktalı yere aşağıdaki fiillerden hangisini getirdiğimizde cümlede başkasına yaptırma anlamı olur?

A) okuttum    B) aldılar    C) görmüş    D) okumuş

02 Mart 2022  

‘Balıklar denizin üstünde yüzüyordu.’ cümlesinin fiil çatısı hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Etken – geçişli          B) Edilgen – geçişsiz
C) Etken – geçişsiz       D) Edilgen - geçişli

02 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangileri kurallı-isim cümlesidir?
1-Hava biraz yağmurluydu.
2-Her aklına geleni söylememelisin.
3-Askerler eliyle uzakları gösterdi ağlamaklı.
4- Annem çok güzelmiş, gençliğinde
5-Vakit, bir nisan akşamıydı.

A) 1 – 2    B) 2 – 3    C) 1 – 4    D) 1 – 5

02 Mart 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi biçimce olumsuz anlamca olumlu bir cümledir?

A) Yeni gelen öğrenciler burada yabancılık çekiyor.
B) Ne kadar çok çalıştığını bilmez miyim?
C) Van gölünün suyu sodalıdır.
D) Bir daha size gelir miyiz?

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde ‘maz-mez’ ekini alan sözcük sıfat-fiil değildir?

A) Biz ayrılmaz ikiliyiz.
B) Bu dert benim içime sığmaz.
C) Kabına sığmaz bir kızdır.
D) Aşılmaz yollar var önünde.

02 Mart 2022  

‘Bizi uzaktan ……. hızlı adımlarla ………. ……… yanımıza geldi.' Cümlesindeki noktalı yerlere hangi fiilimsileri sırasıyla kullanarak doldurabiliriz?

A) görünce - mırıldana mırıldana
B) tanıdık – görür görmez
C) bakan – bata çıka
D) gide gide – güle oynaya

02 Mart 2022  

Aşağıdakilerden hangisinde fiilimsi özelliğini kaybederek kalıcı isim olmuştur?

A) Kışın dondurma yenmez.
B) Hava soğuk, yüzmeye gitme.
C) Yazmak, ruhumu dinlendiriyor.
D) Bakış açısı, çok farklıdır onun.