2021-2022 8.Sınıf Türkçe Dersi 2.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Türkçe dersi 2.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

25 Mayıs 2022  

“Biriktirmek; çok çalışıp kazandığını yemekle değil, kazandığının bir kısmını bir kenara ayırmakla olur.” cümlesi aşağıdaki atasözlerinden hangisinin açıklamasıdır?

A) İş insanın aynasıdır.
B) İşleyen demir ışıldar.
C) İşten artmaz, dişten artar.
D) İş bilenin, kılıç kuşananın.

25 Mayıs 2022  

“Anlayabildik” birleşik fiilinde, aşağıdaki anlamların hangisi vardır?

A) Yaklaşma   B) Tezlik   C) Yeterlik   D) Sürerlik

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi, anlamca olumsuzdur?

A) Aslında hiç de şansımız yok değildi.
B) Ev almayı istemiyor değildi.
C) Düne kadar onu görmüş değildi.
D) Güzel şeylerden hoşlanmayan biri değildi

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden, hangisinin yüklemi, sürerlik birleşik fiilidir?

A) Şunları bana uzatıverin.
B) Otobüsün arkasından bakadursun.
C) Sen de biraz konuşmayıver.
D) İsterse herkes doğru ve güzel yazabilir.

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde isim-fiil yoktur?

A) Kayıt için okul müdürüyle görüştüm.
B) Açılışa Kaymakam Bey de katılacak.
C) Her hafta çocuğunu görmeye gelir.
D) Tatile gitmek için hazırlıklarını tamamladı.

25 Mayıs 2022  

“Dün manavdan iki karpuz aldım.” cümlesinde aşağıdaki ögelerin hangisi yoktur?

A) Zarf tümleci             B) Belirtili nesne
C) Dolaylı tümleç         D) Belirtisiz nesne

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikilemenin görevi diğerlerinden farklıdır?

A) Sepetini tezgâhtan seçtiği iri iri elmalarla doldurdu.
B) Çocuk bütün şehri karış karış dolaştı.
C) Annesi eve dönünceye kadar çocuk uslu uslu oturdu.
D) Yol açılınca arabalar yavaş yavaş ilerledi.

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde “başkalarından duyarak öğrenme” yoktur?

A) Varını yoğunu çocukları için harcamış.
B) Temiz hava astım hastalarına iyi gelirmiş.
C) Gördüklerini anlatmış uzun uzun.
D) Zorluklara göğüs germiş birisiydi.

25 Mayıs 2022  

İlk denizaltıyı Osmanlıların yaptığını çoğunuz bilmi-yorsunuz belki de.
Bu cümlenin ifade ettiği anlam aşağıdakilerden hangisidir?

A) Öneri   B) İhtimal   C) Tanımlama   D) Onaylama

25 Mayıs 2022  

“Kaç kere aradım seni, telefonlarıma hiç cevap vermiyorsun.” cümlesine hâkim olan duygu aşağıdakilerden hangisidir?

A) Korku   B) Şaşırma   C) Küçümseme   D) Sitem

25 Mayıs 2022  

(I) Kitapta, yurdumuzun çeşitli yörelerinden derlenen masallar yer alıyor. (II) Her masalın sonunda, masalın kaynak kişileri tanıtılmış, kısa hayat hikâyeleri verilmiş. (III) Kitabın sonuna masallarda geçen yöresel söyleyişlerin ve yabancı kelimelerin açıklandığı bir sözlük eklenmiş. (IV) Kitabın ön sözünde masalın eğitimdeki yeri hakkında doyurucu bilgiler verilmiş.
Bu parçada numaralanmış cümlelerden hangisinde öznel anlatım vardır?

A) I.     B) II.     C) III.     D) IV.

25 Mayıs 2022  

Çocuklarla birlikte bu pazarı şehrin geniş ve güzel parkında geçirdik.
Yukarıdaki cümledeki anlatım bozukluğu nasıl giderilir?

A) “birlikte” sözcüğü cümleden çıkarılarak
B) “bu” sözcüğü cümleden çıkarılarak
C) “geçirdik” fiilini “geçirdiler” fiili ile değiştirerek
D) “geniş ve güzel” söz grubu cümleden çıkarılarak

25 Mayıs 2022  

Türkçede vurgulanmak istenen öge yükleme yaklaştırılır.
Yukarıdaki bilgi doğrultusunda aşağıdakilerden hangisinde zarf tamlayıcısı vurgulanmıştır?

A) Köylüler hasat için yağmurların dinmesini bekliyor.
B) Kapının ağzında onu görünce hepimiz donakaldık.
C) Kış gelince leylekler sıcak iklimlere göç ederler.
D) Bakkalın oğlu sürpriz yaparak ansızın geliverdi.

25 Mayıs 2022  

Gençliğimde bir yerlere gitmek, farklı yerleri keşfetmek en büyük zevkimdi. Şimdilerde ise bir yere gidince bir an evvel eve gitmek istiyorum, çünkü evim burnumda tütüyor.
Fehmi dedenin sözlerinden hareketle hangi duyguyu yaşadığı söylenebilir?

A) Çaresizlik   B) Kötümserlik  C) Telaş   D) Özlem

25 Mayıs 2022  

1970 yılında Ermenek’in bir dağ köyüne öğretmen olarak atanmıştım. Öğretmenliğe başladığım ilk günü hiç unutamam. Otomobille gidebileceğimiz bir yol olmadığı için patika yoldan katırlarla beş saatte köye varmıştık. Köylüler, köylerine öğretmen atandığını öğrenince çok sevinmişler. Beni görünce çok mutlu oldular. Beş yıl boyunca o köyde çalıştım. Acısıyla, tatlısıyla güzel günler geçirdim.
Bu metnin türü aşağıdakilerden hangisidir?

A) Makale     B) Günlük     C) Anı     D) Deneme

25 Mayıs 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi kanıtlanabilirlik açısından diğerlerinden farklıdır?

A) Ormanlık alanlara yakın yerlerde yaşayan insanlar daha huzurludur.
B) Uzmanlara göre balık tüketimi çocuklarda beyin gelişimini hızlandırır.
C) İstatistiklere göre spor yapmak kalp sağlığını olumlu yönde etkiler.
D) Toprak yapısı, bitkilerin büyüme hızını etkileyen faktörlerden biridir.

25 Mayıs 2022  

‘‘Değişmek’’ sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde ‘‘başka bir biçime girmek’’ anlamında kullanılmıştır?

A) Görmeyeli her şey ne kadar da değişmiş
B) Eve gelir gelmez üstümü değiştim.
C) Canan, arkadaşlarıyla oyuncaklarını değişmiş.
D) Buradaki elemanların çoğu değişmiş, yeni kişiler alınmış.

25 Mayıs 2022  

Sahibinin söylediğine göre Muko adlı fil, çok oburdu. Muko, her yıl Nil Irmağı’ndan akan suyun yarısını içer, Afrika ormanlarındaki yeşilliğin dörtte birini tüketirdi.
Bu parçada aşağıdaki söz sanatlarından hangisi kullanılmıştır?

A) Kişileştirme             B) Konuşturma
C) Abartma                  D) Benzetme

25 Mayıs 2022  

İstanbul’u en uzak semtlerine (1) bütün tarihî yerlerine kadar gezdik (2) bir yorgunluk (3) bir bıkkınlık (4) bir pişmanlık hissetmedik.
Bu cümledeki kaç numaralı boşluğa noktalı virgül konmalıdır?

A) 1     B) 2     C) 3     D) 4

25 Mayıs 2022  

Bu oyun, 19. yüzyıl başlarında ortaya çıktı. Özellikle okul çağındaki çocuklar arasında takımlar kurularak oynandı ve kısa sürede çok sevildi. Fakat her takımın kendi kuralları vardı. Bu sebeple takımlar birbirleriyle oynadıklarında karşılaşmalar tartışmayla noktalanıyordu.
Aşağıdakilerden hangisi, bu metinde belirtilen “sorun”a uygun bir çözümdür?

A) Oyun süresinin kısaltılması
B) Standart kurallar belirlenmesi
C) Güvenlik önlemlerinin arttırılması
D) Belirli bir yaş sınırı getirilmesi