2021-2022 8.Sınıf Türkçe Dersi 1.Dönem 2.Sınavları.


8.Sınıf ait Türkçe dersi için çalışma dosyları ve sınavlar. Bu bölümde 8.Sınıf Türkçe dersine ait yeni müfredat ve eski müfredat yazılı sorularına ulaşabilirsiniz. Altta verilen sınav listesinden istediğiniz sınava tıklayarak ücretsiz olarak 8.Sınıf Türkçe dersi 1.Dönem 2.Sınavını indirebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe 1.Dönem 2.Sınav İçin Eklenen Son Sorular

09 Ocak 2022  

1. 1923'te, Cumhuriyet'in kurulduğu yılda, pek çok yenilik yapılmıştır.
2. Ankara'da, soğuğu kanınıza kadar hissettiğiniz şehirde, doğmuşum.
3. Babam, sevdiğim tek erkek, en iyi dostumdur.
4. Bugünlerde köyümü, çocukluğumun geçtiği yerleri, özlüyorum.
Yukarıdaki cümlelerin hangisinde arasöz öznenin açıklayıcısı olarak kullanılmıştır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

09 Ocak 2022  

Öğrenciler pencereden Halk oyunları gösterisini İzliyorlardı. Yandaki cümledeki yüklemin çatı özelliği hangi seçenekte doğru olarak verilmiştir?

A) Etken-Geçişsiz        B) Edilgen-Geçişsiz
C) Edilgen-Geçişli        D) Etken-Geçişli

09 Ocak 2022  

Mavi göller, yeşil sular, şehirler,
Bize şeref fısıldayan nehirler,
Uyan diye uğuldayan korular...
Düşün çocuğum bu yerlerde neler var?
İşte senin bu mübarek memleket,
Annen gibi sev onu da hizmet et.

Bu şiirde kaç tane ortaç (sıfat fiil) vardır?

A) 1    B) 2    C) 3    D) 4

09 Ocak 2022  

“Ali ile kardeşi okul yolunda……………..” Noktalı bölüme aşağıdakilerden hangisi gelirse cümlenin yüklemi edilgen çatılı olur?

A) görüldü.                 B) ilerliyordu.
C) koşturuyordu.        D) çok neşeliydi

09 Ocak 2022  

(I) Karikatüristler, karikatürlerinin yalnız gazete ve dergi sayfalarında yer almasından yakınıyorlar. (II) Bu yüzden en iyi karikatürlerin bile zamanla unutulup gittiğini söylüyorlar. (III) Gazete ve dergilerde yer alan karikatürlerin güncel konuları içermesi gerektiğini düşünüyorlar. (IV)Karikatürlerin, gazete ve dergi sayfalarından evlerin, galerilerin duvarlarına çıkmasını, kitaplarda toplanmasını istiyorlar. (V) Ancak bu yolla adlarının unutulmayacağına, yaşayacaklarına inanıyorlar.
Yukarıdaki numaralanmış cümlelerden hangisi anlatımın akışını bozmaktadır?

A) I.    B) II.    C) III.    D) IV.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisi özne ve yüklemden oluşmuştur?

A) Araba vapurunun güvertesinde, durmadan söyleniyordu.
B) Bindiğimiz dolmuş köprünün tam orta yerinde bozuldu.
C) Nasrettin Hoca’nın türbesi Akşehir’in güneyindeki mezarlığın ortasındadır.
D) Tam kırk yıldır bu işi yapıyordu.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde çatı aranmaz?

A) Zil çalınca çocuk kapıya koştu.
B) Otobüsteki kadın gazete okuyordu.
C) Kolay unutulmaz yaptığın iyilikler.
D) Aranızdaki ne sıcak bir dostluktur.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerden hangisi özne – yüklem ilişkisi bakımından ötekilerden farklıdır?

A) Bu seneki okul temsilcisi seçildi.
B) Bu konuyu kendisi açıklasın.
C) Bizim işimize kimse karışmasın.
D) Önerdiğiniz birkaç kitabı okudum.

09 Ocak 2022  

Benim gençliğim karanlık dolu bir fırtınaydı. Cümlesinin öğeleri hangi seçenekte doğru verilmiştir?

A) Nesne-Zarf Tümleci-Yüklem
B) Özne-Yüklem
C) Özne-Dolaylı Tümleç-Yüklem
D) Dolaylı Tümleç-Yüklem

09 Ocak 2022  

“Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakinin anladığı kadardır.” Aşağıdakilerden hangisi bu cümle ile yakın anlamlıdır?

A) Bir denizi bardağa dökersen bardağın alacağı yine bardak kadardır.
B) Çok bilmek bir şey ifade etmez önemli olan bildiklerini aktarabilmektir.
C) Bilgi, sevgiyle zekânın anasıdır.
D) Bizim dışımızdakilerde olan yetenek ve beceriye biz şans deriz.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ögelere ayırmada yanlışlık yapılmıştır?

A) Aysel Hanım / sonunda / fikrimize / katıldı.
B) Bütün gün / kitaplarıyla / baş başaydı.
C) O, / bütün / yazılarını / bilgisayarda / yazar.
D) Hocamız / sabırlı ve titiz bir araştırmacıydı.

09 Ocak 2022  

Bir gerçeği açıklamak, bir konuda görüş ve düşünceleri kanıtlamak amacıyla yazılan bilimsel yazılardır.
Yazarın herhangi bir konuda görüş ve düşüncelerini kanıtlama amacı gütmeden yazdığı yazılardır.
Eski çağlardan beri söylenegelen olağanüstü varlıkları, olayları konu edinen hayali hikâyelerdir.
Yaşanmış ya da yaşanması muhtemel olayları yer, zaman, şahıs bildirerek anlatan uzun yazılardır.
Yukarıda tanımları verilen edebi türler aşağıdakilerden hangisinde sırasıyla doğru verilmiştir?

A) Deneme – Fıkra – Masal - Roman
B) Makale - Deneme - Masal - Hikâye
C) Makale – Deneme – Efsane - Roman
D) Makale – Deneme – Efsane - Hikâye

09 Ocak 2022  

“Hızlı adımlarla işe gidenler, fabrikanın önünde biraz dinlenirlerdi.” cümlesinin öznesi, aşağıdakilerin hangisinde doğru verilmiştir?

A) Gidenler
B) Adımlarla işe gidenler
C) Hızlı adımlarla işe gidenler
D) İşe gidenler

09 Ocak 2022  

“Dolaşmak” sözcüğü aşağıdakilerin hangisinde “gezmek, gezinmek” anlamında kullanılmıştır?

A) Bu yoldan giderseniz çok dolaşırsınız.
B) Kapı kapalı olunca arkadan dolaştık.
C) Çocuğun saçları bir birine dolaşmıştı.
D) Şef, binanın içinde sürekli dolaşıyordu.

09 Ocak 2022  

Aşağıdakilerin hangisinde diğerlerinden farklı bir öge vurgulanmıştır?

A) Ona son hediyeyi sevgilisi verecekmiş.
B) Gece olmasına rağmen gezmeden gelmedi.
C) Sana vereceğim kitabı evde bıraktım.
D) Sabah dedemle beraber balığa gittik.

09 Ocak 2022  

Kitap okurken kafamızın yoğun olmaması gerekir. Böylece kitabın bize yararlı olmasını sağlayabiliriz. Okumayı, düşünce izlemedikçe bu okuma boşuna yapılmıştır. Bu da zaman kabından başka bir şey değildir.
Bu paragraf, aşağıdaki sorulardan hangisine verilmiş bir cevaptır?

A) Anlayarak okumak için ortam nasıl olmalıdır?
B) Kitap okumayı nasıl yararlı bir hale getiririz?
C) Okuma sıklığının düşünceye katkısı var mıdır?
D) Okumak boş zamanların işi midir?

09 Ocak 2022  

Cemal Safi, şair. 1938 yılında Samsun’da doğdu. Babası merhum Mehmet Safi, annesi merhume Ayşe Safi'dir. Öğrenimine Sakarya İlkokulu'nda başladı. Samsun Sanat Okulunda son verdi. İlk şiirlerini Orhan Gencebay besteledi. 1990 yılında, Rüyalarım Olmasa, 1991 yılında, Vurgun adlı bestelerin güftekarı olarak iki yıl art arda yılın şairi seçildi. Türk Dil Kurumu tarafından Türkçeyi en etkin ve güzel kullanan şair olarak ödüllendirildi.
Yukarıdaki metnin türü nedir?

A) Makale  B) Deneme   C) Otobiyografi   D) Biyografi

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisinde vurgu, yer tamlayıcısı üzerindedir?

A) Orhan dün Bursa’dan trenle geldi.
B) Orhan dün trenle Bursa’dan geldi.
C) Orhan Bursa’dan trenle dün geldi.
D) Bursa’dan dün trenle Orhan geldi.

09 Ocak 2022  

Aşağıdaki cümlelerin hangisi edilgen çatılıdır?

A) İş, uzman kişilere yaptırıldı.
B) Arkadaşım, bu yıl da sınıfta kaldı.
C) Kedi, sobanın yanında uyuyordu.
D) Dallar, olgun meyvelerle doluydu.

09 Ocak 2022  

Gittiğimiz yerde bize çok güzel şeyler ikram ettiler ( ) pastalar, börekler, çörekler ( ) O gün karnımızı iyice doyurduk ( )
Bu cümlede boş parantezlere sırasıyla hangi noktalama işaretleri getirilmelidir?

A) (:) (…) (.)            B) (;) (.) (,)
C) (.) (:) (,)              D) (;) (…) (:)