8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test CEVAPLARI

 1. "Sınavın zorluğuna göre öğrencilerin başarısı değişir" cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi özneyi oluşturmaktadır?

  A) sınavın                B) zorluğuna
  C) öğrencilerin         D) başarısı

 2. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) öğrencilerin. Cümlede, "Sınavın zorluğuna göre öğrencilerin başarısı değişir" ifadesi yer almaktadır. Bu cümlede özne, "öğrencilerin" sözcüğüdür. Özne, cümlenin ne hakkında olduğunu veya kimin eylem yaptığını belirtir. 3. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde tümleç zarf tümlecidir?

  A) Seninle yarın sinemaya gidelim.
  B) İstanbul'da denize girmek çok keyiflidir.
  C) Babam arabasını pazar günü yıkıyor.
  D) Öğretmenimiz bize dersi ayrıntılı bir şekilde anlattı.

 4. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Babam arabasını pazar günü yıkıyor. Tümleç zarf tümleci, fiilin ne zaman, ne şekilde, nerede, hangi sıklıkta vb. gerçekleştiğini belirten bir yapıdır. Verilen cümleler arasında yalnızca C seçeneğinde "pazar günü" zarf tümleci olarak kullanılmıştır. Bu ifade, "ne zaman" babanın arabasını yıkadığını belirtmektedir. 5. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde nesne yalın durumdadır?

  A) Bu akşam babamla maça gideceğiz.
  B) Bugün okulda çok yoruldum.
  C) Sınıfın en başarılı öğrencisi sen olabilirsin.
  D) Kitapları dikkatli bir şekilde okuman gerekiyor.

 6. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Sınıfın en başarılı öğrencisi sen olabilirsin. Nesne, fiilin doğrudan etkilediği veya üzerinde işlem yaptığı varlığı ifade eder. Verilen cümleler arasında yalnızca C seçeneğinde "sen" nesnesi yalın durumda kullanılmıştır. Bu ifade, "sen" kelimesinin doğrudan etkilendiği veya üzerinde işlem yapılan varlık olduğunu gösterir. 7. Aşağıdaki cümlelerden hangisi soru cümlesidir?

  A) Bu yıl hava çok sıcak oldu.
  B) Annem yeni bir yemek tarifi öğrendi.
  C) Hangi filmi izlemek istersin?
  D) Öğrenciler ödevlerini yapmadılar.

 8. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Hangi filmi izlemek istersin? cümlesidir. C) Hangi filmi izlemek istersin? cümlesi, bir soru cümlesidir. Diğer seçenekler ise ifade cümleleri olarak kullanılmaktadır. Soru cümlesi, bir soru sormak veya bilgi almak amacıyla kullanılan cümledir. 9. "Siz hiç 'şu kitap'ı okudunuz mu?" cümlesinde aşağıdaki sözcüklerden hangisi belirti sözcüğüdür?

  A) siz    B) hiç    C) 'şu kitap'    D) okudunuz

 10. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) 'şu kitap' Verilen cümlede "şu kitap" ifadesi bir belirti sözcüğüdür. Belirti sözcükleri, konuşma içerisinde bir nesneyi, bir konuyu veya bir durumu belirtmek için kullanılır. Bu cümlede "şu kitap" ifadesi, konuşma içerisinde bahsedilen kitabı belirtmektedir. 11. Aşağıdakilerden hangisi mektup türlerinden biri değildir?

  A) Şikayet mektubu         B) Teşekkür mektubu
  C) İhbar mektubu            D) Şiir mektubu

 12. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Şiir mektubu'dur. Şikayet mektubu, teşekkür mektubu ve ihbar mektubu mektup türlerinden kabul edilirken, şiir mektubu bir mektup türü olarak kabul edilmez. Şiir mektubu, şiirsel ifadelerin yer aldığı bir mektup değil, genellikle kişisel duyguların şiir formunda ifade edildiği bir yazıdır. 13. Aşağıdakilerden hangisi bir anlatım bozukluğudur?

  A) Ayşe'nin kalemisinin rengi yeşildi.
  B) Sınıfımızdaki öğrencilerin hepsi yarın pikniğe gidecek.
  C) Bugün havalar çok soğuktu, yarın da öyle olacak.
  D) Kitap okumayı, sinemaya gitmeyi ve yürüyüş yapmayı seviyorum.

 14. Cevap: A Açıklama:

  Cevap anahtarı: A) Ayşe'nin kalemisinin rengi yeşildi. Bu cümlede "Ayşe'nin kalemisinin" ifadesi bir anlatım bozukluğudur. Doğru şekli "Ayşe'nin kaleminin rengi yeşildi" olmalıdır. Türkçe dilbilgisine göre, bir ismin tamlayanı olan "kalem" kelimesi iyelik ekini alırken iyelik eki "-in" şeklinde gelir. 15. "Ne mutlu Türk'üm diyene!" cümlesinde aşağıdaki söyleyişlerden hangisi vardır?

  A) Tevcih    B) Takdim    C) Tebrik    D) Teşvik

 16. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Takdim. "Ne mutlu Türk'üm diyene!" cümlesinde takdim söyleyişi bulunmaktadır. Takdim söyleyişi, bir şeyi sunma, bir kişiye veya bir gruba yönelik hitap etme anlamına gelir. Bu cümlede Türk olmanın ifade edildiği ve takdirin dile getirildiği görülmektedir. 17. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumlu bir değerlendirme içerir?

  A) Bu öykü, diğerlerine göre daha zayıf kalmış.
  B) Bu resimde renkler çok güzel kullanılmış.
  C) Bu şiir, anlaşılmayan kelimelerle dolu.
  D) Bu roman çok sıkıcı, okunmaz.

 18. Cevap: B Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı B) Bu resimde renkler çok güzel kullanılmış. Bu soruda olumlu bir değerlendirme içeren cümle aranmaktadır. Diğer seçeneklerde yer alan ifadeler olumsuz veya eleştirel bir değerlendirmeyi ifade etmektedir. Ancak B seçeneği olan "Bu resimde renkler çok güzel kullanılmış" cümlesi, resmin renklerinin güzel kullanıldığına dair olumlu bir değerlendirme içermektedir. 19. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "dürüst olmak her zaman kazandırır" anlamını taşır?

  A) Bal tutan parmağını yalar.
  B) Bin bir çeşit hile vardır, hile yoktur.
  C) At ölür, meydan kalır.
  D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar.

 20. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar. Bu soruda "dürüst olmanın her zaman kazandırdığı" anlamını taşıyan bir atasözü aranmaktadır. Diğer seçeneklerde yer alan atasözleri farklı anlamları ifade etmektedir. Ancak D seçeneği olan "Doğru söyleyeni dokuz köyden kovarlar" atasözü, dürüst olmanın bazen dışlanmaya neden olabileceğini ancak uzun vadede doğruluğun kazandıracağını anlatmaktadır. 21. "Eşinin biraz soğukkanlı olmasında yarar var." cümlesinde aşağıdakilerden hangisi vardır?

  A) İstek kipi                B) Emir kipi
  C) Öğüt kipi                D) Şart kipi

 22. Cevap: C Açıklama:

  Cevap anahtarı: C) Öğüt kipi. Cümlede "biraz soğukkanlı olmasında yarar var" ifadesi yer almaktadır. Bu ifade, bir öğüt veya tavsiye niteliği taşımaktadır. Bu nedenle cümlede öğüt kipi kullanılmıştır. 23. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi "fırsatı kaçırmamak" anlamında kullanılır?

  A) Ağaç yaşken eğilir.
  B) Damlaya damlaya göl olur.
  C) İşleyen demir pas tutmaz.
  D) Sonradan gören şaşar.

 24. Cevap: A Açıklama:

  Doğru cevap A) Ağaç yaşken eğilir'dir. Bu atasözü "fırsatı kaçırmamak" anlamında kullanılmaktadır. Ağaçlar gençken eğilmeye daha uygun oldukları için, fırsatların elde edilmesi veya davranış alışkanlıklarının erken dönemde şekillendirilmesi gerektiğini ifade eder. Atasözleri, toplumda yaygın olarak kullanılan ve genellikle öğüt veren ifadelerdir. Atasözleri, dilin zenginliğini ve kültürel birikimi yansıtır. 25. Aşağıdaki kelime gruplarından hangisi "birleşik kelime" değildir?

  A) Limonata, sütlaç, ayakkabı
  B) Kara kalem, açık renk, uçak bilet
  C) Akşam yemeği, gözlük camı, karşılaşma
  D) Yüksek ses, önemli an, arka bahçe

 26. Cevap: A Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı A) Limonata, sütlaç, ayakkabı olarak verilmiştir. Birleşik kelime, iki veya daha fazla kelimenin bir araya gelerek anlamıyla bütünleştiği bir kelime türüdür. Diğer seçeneklerdeki kelime grupları birleşik kelimeleri içerirken, A seçeneğinde yer alan "limonata, sütlaç, ayakkabı" kelime grupları birleşik kelime değildir. Bunlar, tek başlarına anlam taşıyan ve bağımsız olarak kullanılan kelimelerdir. 27. Aşağıdaki cümlelerin hangisi olumlu bir anlam taşımaz?

  A) Onu tanıdığım için çok mutluyum.
  B) Bana yardım edebilir misin?
  C) Yarın işe geç kalmak istemiyorum.
  D) Bugün hava çok güzel, dışarı çıkalım.

 28. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) Yarın işe geç kalmak istemiyorum olarak verilmiştir. Diğer seçeneklerdeki cümleler olumlu bir anlam taşırken, C seçeneğindeki cümle olumsuz bir anlam içermektedir. "Yarın işe geç kalmak istemiyorum" cümlesi, geç kalmaktan kaçınma isteğini ifade ettiği için olumsuz bir anlam taşımaktadır. 29. Aşağıdaki cümlelerden hangisi "belirtme" amacı taşımaktadır?

  A) Oda temizliği yapmalısın.
  B) Ben de seni seviyorum.
  C) Bu yıl dünya kupası finali çok heyecanlı geçti.
  D) Ahmet, bana kitabını getirmedi.

 30. Cevap: B Açıklama:

  Doğru cevap C) Bu yıl dünya kupası finali çok heyecanlı geçti cümlesidir. Bu cümle, "belirtme" amacı taşımaktadır, çünkü dünya kupası finalinin nasıl geçtiğini ifade etmektedir. Diğer seçenekler farklı amaçları içermektedir. 31. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "çoğul" bir isim içermektedir?

  A) Teyzem her zaman tatlı yapar.
  B) Bugün okulda çok eğlendim.
  C) Kuşlar baharın gelişini müjdeliyorlar.
  D) Bu yıl kar çok yağdı.

 32. Cevap: C Açıklama:

  Cevap: C) Kuşlar baharın gelişini müjdeliyorlar. C seçeneğindeki cümlede "kuşlar" kelimesi çoğul bir isimdir. Çoğul isimler, bir veya daha fazla varlığı ifade eder ve genellikle "-ler" veya "-lar" ekini alırlar. Diğer seçeneklerde ise tekil isimler yer almaktadır. 33. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi olumlu bir davranışı öğütlemektedir?

  A) Yerine başkasını koyarsan kazığı yersin.
  B) Yalancının mumu yatsıya kadar yanar.
  C) İki karpuz bir koltukta taşınmaz.
  D) Yerine göre yaraşır elbise, söz, iş.

 34. Cevap: D Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı D) Yerine göre yaraşır elbise, söz, iş olarak verilmiştir. Verilen atasözleri arasında, olumlu bir davranışı öğütleyen sözler arasından seçim yapmamız gerekmektedir. "Yerine göre yaraşır elbise, söz, iş" atasözü, uygun davranışın ve uyumlu hareket etmenin önemini vurgulamaktadır. Bu atasözü, kişinin duruma ve çevreye uygun davranışlar sergilemesi gerektiğini anlatmaktadır. Dolayısıyla, bu atasözü olumlu bir davranışı öğütlemektedir. 35. Aşağıdaki cümlelerin hangisi "ancak" bağlacı ile başlatılabilir?

  A) Dün sınavımız vardı, başarılı olduk.
  B) Bugün hava çok güzel, dışarıda yürüyüş yapalım.
  C) Yemekler hazırlandı, sadece salatayı yapmak kaldı.
  D) Çok çalıştık, yine de başaramadık.

 36. Cevap: D Açıklama:

  Doğru cevap D) Çok çalıştık, yine de başaramadık. olarak verilmelidir. Bu cümle "ancak" bağlacı ile başlatılabilir çünkü iki ifade arasında bir zıtlık veya beklenmeyen bir sonuç vurgulanmaktadır. "Çok çalıştık" ifadesine rağmen beklenen sonucun gerçekleşmediği belirtilmektedir. Dolayısıyla, doğru cevap "D) Çok çalıştık, yine de başaramadık." olacaktır. Bu soru, bağlaçların kullanımını anlama ve ifadeler arasındaki anlam ilişkilerini değerlendirme becerisini ölçmektedir. Doğru cevabı bulmak için öğrencinin cümleleri dikkatlice okuması ve "ancak" bağlacının ifade ettiği zıtlık veya beklenmeyen sonucu tespit etmesi gerekmektedir. 37. Aşağıdakilerden hangisi "dilemma" kelimesinin Türkçe karşılığıdır?

  A) İroni    B) Paradoks    C) İkilem    D) Anket

 38. Cevap: C Açıklama:

  Bu sorunun cevap anahtarı C) İkilem olarak verilmiştir. Verilen soruda, "dilemma" kelimesinin Türkçe karşılığının ne olduğu sorulmaktadır. "Dilemma" kelimesi Türkçe'de "ikilem" olarak karşılık bulmaktadır. İkilem, kararsızlık anlamına gelir ve iki farklı seçenek arasında kalma durumunu ifade eder.Yorum Bırak

   İsiminizi Giriniz:   
   Emailinizi Giriniz:
8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test Detayları

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test 0 kere indirildi. Bu sınav Orta derecede zorluktadır. Sınav zorluk derecesi sınavı oluşturan soruların istatistikleri alınarak oluşturulmuştur. Toplamda 19 sorudan oluşmaktadır. Sınav soruları aşağıda verilen kazanımları ölçecek şekilde hazırlanmıştır. 24 Mart 2023 tarihinde eklenmiştir. Bu sınavı şimdiye kadar 1 kullanıcı beğenmiş. Bu sınavı çözerek başarınızı artırmak için 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test Testini Çöz tıklayın. 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test yazılı sınavına henüz hiç yorum yapılmamış. İlk yorum yapan siz olun.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test sınavında hangi soru türleri kullanılmıştır?

Bu sınavda verilen soru türleri kullanılmıştır.
 • Test


8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test Hangi Kazanımları Kapsıyor?

Bu sınav ve tema ve kazanımlarını kapsamaktadır.
 • TOPLUM HAYATI
  1. Metni içerik yönünden değerlendirir.
  2. Metnin bağlamından hareketle kelime ve kelime gruplarının anlamlarını çıkarır.
  3. Metnin konusunu belirler
  4. Metnin konusunu belirler
  5. Noktalama işaretlerini işlevlerine uygun olarak kullanır.
  6. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
  7. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.
  8. Okuduklarındaki örtülü anlamları bulur.

Ayrıca 8.sınıf Türkçe dersi 2.dönem 1.test soruları; tamamı test ve cevap anahtarlı olarak hazırlanmıştır

Bir cümledeki özneyi tanımlayabilmek ve cümledeki özneyi bulabilmek.

Tümleç zarf tümlecini tanıma yeteneği.

Nesne kavramını tanıma yeteneği.

Soru cümlelerini tanımak ve onları diğer cümle türlerinden ayırt edebilmek.

Belirti sözcüklerini tanıyabilme ve bir nesneyi, bir konuyu veya bir durumu belirtme becerisi.

Farklı mektup türlerini tanımak ve şiir mektubunun mektup türleri arasında yer almadığını bilmek.

Anlatım bozukluklarını tespit edebilme ve düzgün bir şekilde ifade edebilme becerisi.

Takdim söyleyişinin ne anlama geldiğini bilmek ve "Ne mutlu Türk'üm diyene!" cümlesinde takdim söyleyişinin kullanıldığını fark etmek.

Soruda verilen cümleler arasından olumlu bir değerlendirme içeren cümleyi seçebilmek.

Soruda verilen atasözlerinden dürüst olmanın her zaman kazandırdığını ifade eden atasözünü seçebilmek.

Fiillerin çeşitli kiplerini tanıma ve kullanma yeteneği.

Atasözlerini anlama ve kullanma becerisi geliştirilir.

Birleşik kelime kavramını anlama.

Cümlelerin anlamını değerlendirme.

Cümleleri analiz ederek çoğul isimleri tespit etme becerisi geliştirilir.

Bu soru, atasözlerini anlama ve çeşitli davranışları değerlendirme becerisini ölçmektedir.

yazılı ifadelerde anlam ilişkilerini doğru bir şekilde yorumlama yeteneğini değerlendirmeye yöneliktir.

Bu soru, kelimeleri anlama ve eşanlamlı veya yakın anlamlı kelimeleri tespit etme becerisini ölçmektedir.

etiketlerini kapsamaktadır.

Hangi kategoriye ait?

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test sınavı 8.Sınıf kategorisinin Türkçe alt kategorisinin, 2 dönemine ait.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test Testi İstatistikleri

Bu sınav 8 kere çözüldü. Sınava kayıtlı tüm sorulara toplamda 38 kere doğru, 104 kere yanlış cevap verilmiş.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test Sınavını hangi formatta indirebilirim?

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test sınavını .pdf veya .docx olarak ücretsiz indirebilirsiniz. Bunun yanında sistem üzerinden doğrudan yazdırabilirsiniz. Veya öğretmen olarak giriş yaptıysanız 8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test sınavını sayfanıza kaydedebilirsiniz.

8.Sınıf Türkçe 2.Dönem 1.Test sınav sorularının cevap anahtarlarını nasıl görebilirim?

Sınavın cevap anahtarını görebilmek için yukarıda verilen linke tıklamanız yeterli. Her sorunun cevabı sorunun altında gösterilecektir. Veya Sınavı .docx olarak indirdiğinizde office word programıyla açtığınızda en son sayfada soruların cevap anahtarına ulaşabilirsiniz.

Kendi Sınavını Oluştur

Değerli öğretmenlerimiz, isterseniz sistemimizde kayıtlı binlerce sorudan 8.Sınıf Türkçe dersi için sınav-yazılı hazırlama robotu ile ücretsiz olarak beş dakika içerisinde istediğiniz soru sayısında, soru tipinde ve zorluk derecesinde sınav oluşturabilirsiniz. Yazılı robotu için Sınav Robotu tıklayın.


Sınav hakkında telif veya dönüt vermek için lütfen bizimle iletişime geçin.

 Paylaşın
 Sınavı İndir
.docx vey .pdf

 Sınavı İndir (.docx)


Sınavı Beğendim (1)

 Yazdır

 Sınavlarıma Kaydet

8.Sınıf Türkçe Sınavı Hazırla
  8.Sınıf Türkçe Dersi Ünite Özetleri
 • Henüz ünite eklenmemiş